Készült: 2020.08.09.23:02:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

317. ülésnap (2013.10.28.),  256-271. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 18:03


Felszólalások:   256   256-271   272-282      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök úr. Közben azt szeretném javasolni, miután más bejelentkező nincsen, és el is tért a részletes vita szabályaitól, egyszerre szólítottam fel önt mint hozzászólót és mint bizottsági elnököt zárszóként. Javasolhatom-e azt, hogy akkor zárjuk is be ezt a napirendi pontot, mert úgyis önt kellene megkérjem, hogy még egyszer mondja el nagyjából valószínűleg ugyanezt. Így aztán azzal zárom be a vitát, hogy következő ülésünkön várhatóan döntünk majd a módosító javaslatokról, így léphetünk tovább.

Soron következik a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. T/12789. számon a törvényjavaslatot, T/12789/2. számon a bizottsági ajánlást kaphatták meg. Összesen egy ajánláspontot tartalmaz.

Megnyitom a részletes vitát. Nem látok hozzászólási szándékot, lezárom a részletes vitát.

Megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni. (Orbán Gábor nemet int.) Nem. Ebben az esetben megyünk tovább, várhatóan következő ülésünkön döntünk majd a benyújtott módosító javaslatokról.

Soron következik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló '96. évi LVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Koszorús László, Bencsik János képviselők önálló indítványát T/12702. számon ismerhették meg, a bizottsági ajánlást pedig T/12702/3. számon.

Egy módosító javaslatot tartalmaz a bizottsági ajánlás, két összefüggő elemből áll, a részletes vita szerkezetéről nem kell tehát határoznunk. Ki kíván hozzászólni? 6 perces időkeretet tudunk felkínálni. (Nincs jelzés.) Nincs ilyen.

Akkor lezárom a vitát. Megkérdezem Koszorús László előterjesztő képviselő urat, hogy kíván-e válaszolni. (Koszorús László nemet int.) Jelzi, hogy nem. Következő ülésünkön várhatóan döntünk a benyújtott módosító javaslatról.

Soron következik az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Koszorús László képviselő úr önálló indítványát T/12664. számon ismerhették meg. Előterjesztői expozéra készül a képviselő úr, csak a formalitás kedvéért mondom, hogy maximálisan 20 perces időkeretben.

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Elnök Úr! Nem fogok visszaélni a Ház türelmével, de azért röviden mindenféleképpen szóban is ki szeretném egészíteni módosító javaslatom lényegét.

Tulajdonképpen három évvel ezelőtt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium besorolása alá került a Zánka Gyermeküdülő. Ezt lényegében az elmúlt két évben sikerült nullára kihozni több százmillió forintos éves dotációval. Itt lényegében a módosító javaslatom azt célozná meg, hogy a KIM alól kikerülne, pontosabban átkerülne a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz a gyermeküdülő működtetése. Itt nem tulajdonjogról van szó, hanem önmagában a Zánka Gyermeküdülő működtetése kerülne át először a Nemzeti Üdülési Alapítványhoz, ami egyértelműen továbbutalná ezt az Erzsébet Vagyonkezelő Kft.-hoz, tulajdonképpen tulajdonjog nem, csak az üzemeltetés kerülne át az Erzsébet Vagyonkezelő Kft.-hez.

Lényegében aki az elmúlt időszakban olvasott egy kis sajtót, az bizonyára tudja, hogy több ezer gyereknek sikerült ellátogatni az Erzsébet Vagyonkezelő Kft.-nek köszönhetően az Erzsébet-program keretén belül Zánkára. Úgy gondolom, hogy a működtetés így azokhoz kerül, akik egyébként már önmagában is működtették az elmúlt időszakban a gyermeküdülőt, úgyhogy módosító javaslatom célja csupán technikai, ne a KIM kezelje a jövőben a Zánka Gyermeküdülő táborát, hanem az, aki egyébként feltölti tartalommal, ez esetben az Erzsébet-programot kezelő Erzsébet Vagyonkezelő Kft.

Nagyjából erről szólna a módosító javaslatom lényege, kérem képviselőtársaimat, hogy támogassanak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr.

ELNÖK: Kérdezem, hogy a kormány nevében ki kíván szólni. (Jelzésre:) Államtitkár úr jelzi, hogy szeretne reagálni. Rétvári Bence!

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! A kormány a javaslatot támogatja, hiszen az állami vagyon továbbra is biztonságban marad a javaslat nyomán, csupán az állam egyik százszázalékos kezelője helyett egy másik százszázalékos kezelője fogja azt üzemeltetni, és ténykérdés, hogy a rendkívül sikeres Erzsébet-programnak az egyik bázisává, hídfőállásává alakult át a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Tábor. Éppen ezért fontos, hogy míg az Erzsébet-program nyilván a forgalmazás eredményéből tudja üzemeltetni, tartalommal, fiatalokkal megtölteni a zánkai tábort, ezáltal még jobb kezekbe kerül, de ugyanúgy a közvagyon körében marad ezen módosító javaslat nyomán, mint ahogy annak előtte volt, csak talán jobban, több tőkével vagy több anyagi forrás révén lehet majd felújítani az ottani épületeket, amelyeknek egy része már megújult, de azért a nagy részére még ráfér a korszerűsítés. Aki járt arra, az látta, hogy milyen állapotok vannak.

Másrészről maga az Erzsébet-program garancia, hiszen évek óta fut, most már két éve. Az első évben százezer ember nyaralását tudta segíteni, idén pedig már eddig is 145 ezer embernek tudott segíteni abban, hogy el tudjon menni nyaralni. A legszegényebb emberek közül kerülnek ki azok, akik az Erzsébet-programban részt vesznek. Ha nem lenne az Erzsébet-program, ezek az emberek nem mentek volna el sem tavaly, sem idén semmifajta nyaralásra, ezek között százezer fiatal volt, akik 2-3 ezer forintért egyhetes táborba el tudnak nyáron menni akár Zánkára is, akár máshova, de vannak nagycsaládosok, fogyatékkal élők, szociális intézményben dolgozók vagy egyéb rászorulók, akik az Erzsébet-programban részt vesznek.

Bízunk benne, hogy az Erzsébet-táborok keretében ezzel a módosító javaslattal még egyszerűbben, még könnyebben tudnak Zánkán is üdülni, nyaralni, kikapcsolódni, másrészről pedig maga az állami vagyonnak ez a köre, a zánkai ifjúsági tábor is jobb állapotba kerül, jobb kihasználtsággal tud a következő években működni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Kovács Ferenc képviselő úrnak egyszerre van egy kétperces és egy 15 perces hozzászólási szándéka. Választhat a kettő közül. (Kovács Ferenc: Rövid leszek, elnök úr.) Kovács Ferenc képviselő úrnak adjunk hangot. Kétperces, bocsánat, odáig nem hallatszódott fel.

KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Mindenki előtt közismert a volt KISZ-, szakszervezeti, úttörő- és egyéb ingatlan vagyon sorsa és helyzete. Úgy gondolom, hogy a zánkai üdülővárosról, gyerekvárosról történő döntésünk egy olyan előremutató példa, amely a még megmaradt ilyen jellegű épületek hasznosítását is megcélozza. Nagyon fontos kereskedelmi eszköz lesz az, hogy nemcsak abban a szezonban, amikor a diákok ráérnek, szabadságukat, tanidei szünetüket töltik, akkor lesz ebben az épületegyüttesben, komplexumban forgalom, hanem más vendégekkel is meg tudja tölteni a Nemzeti Üdülési Alapítvány, mert a folyamatos kihasználtság lehet a garancia arra, hogy a működtetés során a lehető legkevesebbet kelljen erre áldozni. Ha végigtekintünk azon a vagyonon, amely még a Balaton partján ma is rendelkezésére áll a magyar államnak, és ezekről felelősségteljesen tudunk gondolkodni, azt hiszem, akkor tudunk egységében egy olyan nemzeti üdülési, szociális üdülési hálózatot kialakítani, amelyen belül a kínálat minden korosztály részére megtalálható lesz, és ez a kínálat valóban szolgálni fogja az emberek felüdülését, nyugdíjasok pihenését és a gyerekek nyaralását is egyaránt.

Én mindenképpen támogatom, és azt kérem az egész parlamenttől, hogy támogassák ezt a kezdeményezést, és akinek bármilyen információja van ilyen jellegű ingatlanokról, amelyek még köztulajdonban vannak, kérem, tegyenek javaslatot, hogy ezek is kerülhessenek be a későbbiek során abba a körbe, amely valóban a közjót szolgálja.

Köszönöm a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szél Bernadett képviselő asszony, LMP.

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyon jól hangzik, amiket elmondtak, de ugyanakkor itt van számos kérdés, amit meg kellene válaszolni, mielőtt bárki eldönthetné, hogy mennyire tudja támogatni ezt az indítványt.

(20.30)

Ugyanis itt egy újabb egyéni képviselői indítvány formájában jött be egy olyan módosító, ami meglátásom szerint tovább fokozza azt a zavart, ami az Erzsébet-program körül már így is kialakult.

A Zánkai Üdülőcentrum, ahogy a javaslat fogalmaz, az Erzsébet-program balatoni bázisa vagyonkezelőinek az Erzsébet Vagyonkezelő Kft.-t jelölte ki, és egyúttal azt is kimondja, hogy a vagyonkezelői jog létesítése ingyenesen történik.

Ha kicsit visszatekintünk az elmúlt időszakra, akkor azt látjuk, hogy az Erzsébet Utalványforgalmazó által idén alapított Erzsébet Vagyonkezelő Kft. a folyamatosan terjeszkedő Erzsébet-cégbirodalom egyik újabb darabja, működéséről és létrejöttének okáról semmi nem lehet tudni. Annyi biztos, hogy 2013 februárjában az MNV Zrt. igazgatósága jóváhagyta azt a bérleti szerződést, amely szerint a Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő Zánka Gyermekváros ingatlanon négy darab létesítmény és az azokat körülvevő zöldövezet 15 évre az Erzsébet Vagyonkezelő Kft.-hez kerül. Azt látjuk, hogy a zánkai ingatlanok most a kft. vagyonkezelésébe kerülnek ingyenesen, ami sokkal komolyabb jogosítványokat jelent, mint a bérlői jogok.

A javaslat indoklása azt mondja ki, hogy a vagyonkezelővé történő kijelöléssel a törvény az Erzsébet-program balatoni bázisa megteremtésének biztonságos, a hosszú távú hasznosítását megalapozó jogi keret. Számomra érthetetlen, hogy a 15 évre szóló bérleti szerződés miért nem adott eddig elég biztonságot és hosszú távú hasznosítást megalapozó jogi keretet, így ez az indoklás önmagában, azt gondolom, hogy nem igazán hihető.

A zavart csak fokozza, hogy mindeközben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által az Erzsébet-program részére átadott ingatlanok vagyonkezelője az Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit Kft. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. eddig már több lépcsőben adott át ingatlanokat az Erzsébet-programnak, idén a Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól, valamint a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központtól összesen 13 üdülő került be a programba, szintén ez év márciusában a fonyódligeti Erzsébet-gyermektábor, valamint az ahhoz tartozó ingóságok is az ESZTV Kft.-hez kerültek. Azaz csak idén 17 ingatlan került be a programba, ezzel együtt a kft. vagyonkezelésébe.

Számomra az is érthetetlen, hogy ha az Erzsébet-ingatlanok vagyonkezelője az Erzsébet Szállodák Kft., akkor miért van szükség egy újabb vagyonkezelő kft.-re is, a programba került ingatlanvagyont miért más és más társaság kezeli, szeretnék erre a kérdésemre választ kapni.

Amúgy meg azt gondolom, hogy az egész Erzsébet-programmal és a körülötte burjánzó cégbirodalommal a legnagyobb probléma az, hogy a működésről és a gazdálkodásról igazából semmit nem lehet tudni. Az atlatszo.hu portál nemrégiben adatigénylési pert is indított az Erzsébet Utalványforgalmazóval szemben, amely során az Utalványforgalmazó alulmaradt. A bíróság tehát arra kötelezte, hogy hozza nyilvánosságra a gazdálkodási adatait. A cég fellebbezett, azóta semmi hír. Mindenesetre nyolc nappal a Fővárosi Törvényszék elsőfokú döntését követően kormánypárti képviselők egy olyan indítványt terjesztettek be, ami hatályon kívül helyezte azt a törvényi rendelkezést, amin az ítélet alapult. Ez egy elég problémás sorrendnek tűnik így, ilyen módon, addig ugyanis egyértelműen fogalmazott a törvény a tekintetben, hogy az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft. tevékenysége közfeladatnak minősül-e vagy sem.

A törvény kimondta, hogy a MÜA az Erzsébet-programmal kapcsolatos feladatai ellátásához közreműködőként egy általa alapított és százszázalékos tulajdonában álló gazdasági társaságot vesz igénybe, ami nem más, mint az Utalványforgalmazó Kft. És akkor volt tavasszal ez a törvénymódosítás, ami ezt az egyértelmű helyzetet szüntette meg azzal, hogy csak annyit hagyott benne a szövegben, hogy a MÜA feladatai végrehajtásában együttműködhet más szervezetekkel.

Tehát gyakorlatilag azt érték el, hogy kikerült a törvényből az a garancia, ami addig azt biztosította, hogy az Utalványforgalmazó Kft. mint közfeladatot ellátó szervezet gazdálkodása ebben a körben nyilvános legyen. Már akkor is elmondtuk, hogy emögött nem lehet nem felfedezni azt a szándékot, hogy a kormány el akarja takarni a nyilvánosság szeme elől az Erzsébet-utalvány körül forgó pénzek sorsát. Ez pedig csak azt jelentheti, hogy van takargatnivalója, azaz érdeke, hogy ne legyen átlátható az Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatos pénzeket kezelő szervezetek gazdálkodása.

Itt van ez a mostani módosítás, és ennek során is felmerül ugyanez a gyanú. Miért kell az ingatlanoknak az Erzsébet Vagyonkezelőhöz kerülnie? A tavaszi módosítás értelmében annyi biztos, hogy nem egyértelmű a jogi helyzet a tekintetben, hogy közfeladatokat lát el a vagyonkezelő vagy sem. Így a cég gazdálkodásának átláthatósága, a közérdekű adatokhoz való hozzáférés lehetősége erősen kétséges lesz.

Mivel teljesen átláthatatlan és zavaros az egész Erzsébet-program és vele a közpénzek felhasználása, én arra kérem előterjesztő képviselőtársamat vagy államtitkár urat, hogy adjon választ azokra a kérdésekre, mi az oka annak, hogy gomba módra szaporodnak az Erzsébet-program körüli társaságok; miért jött létre az Erzsébet Vagyonkezelő, ha az ingatlan vagyonkezelésére már létezik egy másik társaság - ugye az Erzsébet Szállodák Kft.-re gondolok -; mi a valódi indoka annak, hogy a zánkai ingatlanok a vagyonkezelőhöz kerültek. Van ez a 15 éves bérleti szerződés, ami elég hosszú távúnak tűnik ahhoz, hogy ne állja meg a helyét az erre vonatkozó érv. Azt látjuk, hogy itt több százmillió forintos nagyságrendű értéknövelő felújítást terveznek.

Kérdezem én, hogy a vagyonkezelőnek is ez a célja a zánkai ingatlanokkal, vagy ezen túlmutató céljaik is vannak.

Köszönettel várom válaszukat. (Dr. Schiffer András tapsol.)

ELNÖK: Kétperces hozzászólásra jelezte szándékát Rétvári Bence államtitkár úr.

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Talán ennél is rövidebb leszek. Tisztelt Képviselő Asszony! Ne keressen ott ellenséget vagy bármiféle visszaélést, ahol nincs. Itt csupa olyan cégről van szó, amelyek százszázalékos állami tulajdonban vagy vagyonkezelői tulajdonban vannak, és azzal foglalkoznak, hogy nagycsaládosoknak vagy szociálisan rászorulóknak üdüléseket szerveznek állami tulajdonú üdülőkben. Állami bevételből, állami tulajdonú üdülőben, szociálisan rászorulókat támogatnak.

Innentől kezdve egyetlenegy fillér sem kerül ki a közszférán kívülre, egyetlenegy fillér sem kerül ki a különböző állami tulajdonú cégek közül, csak az egyik megrendeli a szolgáltatást, a másik szervezi az Erzsébet-utalványrendszert, a harmadik pedig üdülteti ezeket a családokat, ezeket a fiatalokat. Így semmifajta visszaélésre lehetőség nincsen, hanem csak azt próbáljuk meg ösztönözni ezzel a törvénymódosítással is, hogy minél jobb állapotba kerüljenek azok az ingatlanok, amelyekben ezeket a nagycsaládosokat, fiatalokat vagy egyébként rászorulókat, néha tűzoltókat, vagy akik az árvízi védekezésben részt vesznek, őket próbáljuk üdültetni.

Nyilvánvalóan sokaknak - nem sokaknak, három jogi személynek - fáj ez az egész program. Ez az a három francia cég, amelyik minden évben elvitte azt a hasznot, amiből mi most évente 100 vagy 145 ezer embert tudunk üdültetni. Nyilvánvalóan, ha valaki támadja ezt a programot, mivel belül semmifajta kapcsolódása nincsen semmifajta piaci céghez, azért támadja, mert erre a forgalmazási eredményre valakinek nagyon fáj a foga.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Koszorús László képviselő úr, kétperces.

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Lényegében hasonlóképpen gondolom a választ, mint államtitkár úr. Annyiban kiegészíteném, a képviselő asszonynak mint információ, azért átadnám, hogy az elmúlt két évben több mint 260 ezer résztvevője volt az Erzsébet-programnak. Tehát ott talán nem biztos, hogy kampányolni kellene és a kákán is csomót keresni, ahol nincsen.

Meghökkentő volt egyébként, ahogy általában Szél Bernadett felszólalásai szakmaiak. Azt gondolom, hogy talán ennél a napirendnél nem érdemes kampányolni, mert a napnál is világosabb, hogy ez egy technikai típusú megoldást igényel, és azt gondolom, hogy az elmúlt három évben, ha valamilyen programot nem érdemes kritizálni, akkor talán az Erzsébet-program volt az, ami tisztán működött, megfelelően működött, és több mint 260 ezer ember volt ennek a haszonélvezője.

Tehát én arra biztatom a képviselő asszonyt, hogy támogassa a módosító javaslatot, ne pedig kampányolásra használja fel az esti órákat, mert ez a program ténylegesen több százezer embernek adott lehetőséget arra, hogy kikapcsolódjon a Balaton mellett, állami tulajdonban és állami hozzájárulással. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt inkább támogatni érdemes, nem pedig kritizálni. Lehet, hogy vannak olyan napirendek, ahol érdemes felszólalni ilyen típusú felszólalással, ez talán nem biztos, hogy az lenne.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Szél Bernadett képviselő asszony következik két percben.

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Államtitkár Úr és Képviselőtársam! Én feltettem pár kérdést. Szerintem ennyi idő alatt, ha tudtak volna rá válaszolni, akkor biztos megtették volna. Sajnálom, hogy ezt nem tették meg. Azt hiszem, ezek teljesen tényszerű kérdések voltak, három-négy kérdés hangzott el. Sajnálom, hogy nem kaptam rájuk választ. (Dr. Schiffer András tapsol.)

ELNÖK: Nem látok több hozzászólási szándékot. Ha minden igaz, akkor Kovács Ferenc képviselő úr az előre bejelentett hozzászólásából visszalépett, elmondta korábban.

Megkérdezem, lezárva a vitát, Koszorús László képviselő urat, hogy akar-e még szólni mint előterjesztő.

Öné a szó.

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm az értékes hozzászólásokat. Bízom benne, hogy akinek vannak esetleg még kételyei azzal kapcsolatosan, hogy ez egy jól működő program-e vagy sem, élt azzal a lehetőséggel, hogy módosító indítvánnyal jobbítsa a javaslatomat. Bízom benne, hogy ezt a képviselő asszony is megteszi, és a részletes vitában a saját módosító javaslatáról is tudunk beszélni, és akkor nemcsak kérdezz-felelek típusú játékot játszunk, hanem konkrét javaslatokról is tudunk beszélni.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Felszólalások:   256   256-271   272-282      Ülésnap adatai