Készült: 2020.08.15.05:23:03 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

152. ülésnap (2011.12.12.),  215-245. felszólalás
Felszólalás oka Összevont általános és részletes vita lefolytatása
Felszólalás ideje 1:15:00


Felszólalások:   215   215-245   245-323      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Az imént ismertetett javaslatok közül az MSZP képviselőcsoportja szavazást kért az ajánlás 3., 35., 28., 31. és 55. pontjairól. A 3. pontról az Országgyűlés nem tud határozni, mivel azt támogatott javaslat elfogadása kizárja.

A Jobbik képviselőcsoportja szavazást kért az ajánlás 8., 17. és 29. pontjairól.

Az LMP képviselőcsoportja szavazást kért az ajánlás 32., 37., 4. és 43., valamint 27. pontjairól. A 4. és 43. pontokról nem tud az Országgyűlés határozni, mivel azt támogatott javaslat kizárja.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő előzetesen írásban benyújtotta a támogatott módosító javaslatok körét. Ezek szerint az alapajánlás 2., 19., 30., 36., 40., 41., 46., 47., 51., 53. és 54. pontjait, továbbá a kiegészítő ajánlás 1., 4., 8. és 9. pontjait az előterjesztő támogatja.

Bejelentem, hogy az imént ismertetett támogatott módosító javaslatok közül külön szavazást kezdeményezett a Jobbik-frakció az alapajánlás 30. pontjáról.

Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy a támogatott javaslatok elfogadása kizárja a szavazást az alapajánlás 3., 4., 43., 21., 23. és 24. pontjairól.

Most az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés a külön szavazásra kért indítvány kivételével. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 247 igen szavazattal, 49 nem ellenében, 57 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a külön szavazásra kért indítványról határozunk.

Az ajánlás 30. pontjában Dorosz Dávid a törvényjavaslat 7. §-ában a Hszt. 46. § (3) bekezdése kiegészítését indítványozza, amelyben a döntés-előkészítés új szabályát terjeszti elő. A honvédelmi bizottság és az előterjesztő támogatja, de a Jobbik-frakció külön szavazást kért. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 311 igen szavazattal, 44 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet.

Az ajánlás 1. pontjában Harangozó Tamás és mások a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésében a Hszt. 1. § (2) bekezdése elhagyását kezdeményezik. Az alaprendelkezés a közalkalmazotti jogviszonyban állókra is kiterjeszti a IV. fejezet és a 70/B. § rendelkezéseit. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 80 igen szavazattal, 230 nem ellenében, 43 tartózkodás mellett elutasította.

A 8. pontban Bertha Szilvia és Jámbor Nándor a 4. §-ban a Hszt.-t új paragrafussal egészíti ki, amely a szakszervezeti érdekképviselet szabályát érinti. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 108 igen szavazattal, 247 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 9., 10. és 14. pontjaiban Dorosz Dávid és Kaufer Virág a törvényjavaslat 4. §-ában a Hszt. egyes rendelkezéseit a szakszervezetekre vonatkozó rendelkezésekkel egészítik ki. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 120 igen szavazattal, 236 nem ellenében elutasította.

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában Harangozó Tamás a törvényjavaslat 4. §-ában a Hszt. 30/A. § (1) bekezdése módosításával a kötelező tagdíj tilalmát terjeszti elő. A honvédelmi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 108 igen szavazattal, 244 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

A 15. pontban Bertha Szilvia és Jámbor Nándor a törvényjavaslat 4. §-ában a Hszt. 5. §-át új ponttal egészítik ki, amely a közgyűlési tag választásáról rendelkezik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 97 igen szavazattal, 257 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

(19.10)

A 17. pontban Bertha Szilvia és Jámbor Nándor a törvényjavaslat 4. §-ában a Hszt. 1. § (1) bekezdése módosítását indítványozzák, az érdek-képviseleti szervezetekre utaló változással. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 103 igen szavazattal, 251 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

A 20. pontban Bertha Szilvia és Jámbor Nándor a törvényjavaslat 5. §-ában a Hszt. 34/A. § (1) bekezdésének kiegészítését kezdeményezi. A javaslat szakszervezeti jogosítványt tartalmaz. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 102 igen szavazattal, 252 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

A 22. pontban Bertha Szilvia és Jámbor Nándor a törvényjavaslat 5. §-ában a Hszt. 34/A. § (6)-(7) bekezdésében szakszervezeti jogosítványokat fogalmaznak meg. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 100 igen szavazattal, 254 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 28., 31. és 55. pontjaiban Harangozó Tamás és mások a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdése és a 9. §, valamint 3. melléklete elhagyását kezdeményezik. A javaslat magába foglalja a 27. pontban lévő indítványt is.

Először az MSZP kérésére a 28., 31. és 55. pontokról határozunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 109 igen szavazattal, 246 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Most az LMP kérésére a 27. pontban Dorosz Dávid javaslatáról határozunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 112 igen szavazattal, 239 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

A 29. pontban Bertha Szilvia a 7. §-ban a Hszt. 46. § (3) bekezdése elhagyását javasolja, és szövegpontosítást tartalmaz. A Jobbik kérésére szavaz az Országgyűlés. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 100 igen szavazattal, 255 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

A 32. és 37. pontokban Dorosz Dávid a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésében a törvény 56. § (2) bekezdése b) pontját, továbbá a 13. § (3) bekezdésében a 63. § (6) bekezdés c) pontját kívánja elhagyni. Ezek a rendelkezések a szolgálati viszony megszűnésének egyes szabályait tartalmazzák. Az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 111 igen szavazattal, 244 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

A 35. pontban Harangozó Tamás és mások a 13. § módosításával a végkielégítés szabályait kívánják megváltoztatni. Az MSZP kérésére határoz az Országgyűlés. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 110 igen szavazattal, 243 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem szavazott az Országgyűlés. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Most pedig soron következik Esztergom város önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést új változatban T/5070. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/5070/3. számon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői zárszó már elhangzott. Az előterjesztő előzetesen, írásban benyújtotta a támogatott módosító javaslatok körét. Ezek szerint a T/5070/3. számú ajánlás 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és 14. pontjait támogatja. Bejelentem, hogy az alkotmányügyi bizottság állásfoglalása értelmében a törvényjavaslat 1. §, 2. § (1) bekezdése, 10. §-a és melléklete elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, ezért a támogatott javaslatokról is két döntéssel határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott javaslatok közül az ajánlás 1. és 14. pontjait a minősített többség szabályai szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 241 igen szavazattal, 72 nem szavazat ellenében, 41 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő támogatott módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az ajánlás 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. pontjait az egyszerű többség szabályai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 243 igen szavazattal, 72 nem szavazat ellenében, 40 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az ajánlás 3. pontjáról határozunk, amelyben Mesterházy Attila a törvényjavaslat 5. §-át új bekezdéssel egészíti ki. Ebben azt kezdeményezi, hogy a kormány indítványozza az esztergomi képviselő-testület feloszlatását. Az MSZP kérésére is határozunk. Az önkormányzati bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 108 igen szavazattal, 242 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy a frakciók bizottsági tagcserére nem tettek javaslatot, ilyenről a mai ülésünkön nem kell döntenünk.

Határozathozatali eljárásunk végére értünk, munkánk folytatása előtt kettőperces technikai szünetet rendelek el. Köszönöm az együttműködést. (Rövid szünet.)

(19.20)

Tisztelt Országgyűlés! Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy hajnalig tartó ülés előtt állunk. Kérem, segítsék azzal a munkánkat, hogy aki távozik, mielőbb hagyja el az üléstermet. (Folyamatos zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája. (Csenget.) Bánki Erik, Fidesz, képviselő önálló indítványát T/5205. sorszámon megismerhették. Kérem, képviselőtársaimat, teremtsük meg azt a feltételt, hogy Bánki Erik képviselő úr előterjesztői expozéját el tudja mondani.

Megadom a szót Bánki Erik úrnak, a napirendi pont előadójának, 10 perces időkeretben. Öné a szó, képviselő úr. (Csenget.)

BÁNKI ERIK (Fidesz), a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy a T/5205. számú törvényjavaslat általános vitáját szokatlan módon, bevezetésképpen egy idézettel kezdjem, amely a következőképpen hangzik: "Örömmel értesítem, hogy a Európai Bizottság megvizsgálta a magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén elnevezésű intézkedést - továbbiakban a program -, és úgy határozott, hogy nem emel kifogást, mivel a program részét képező állami támogatás összeegyeztethető az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjával."

Ez a kissé bonyolultnak tűnő idézet a látvány-csapatsport támogatását biztosító magyar bejelentés európai bizottsági vizsgálati szakaszának eredményes lezárásáról szóló bizottsági jóváhagyó határozat (1) bekezdése, amelyben a bizottság alelnöke, Joaquín Almunia biztos úr értesíti a magyar kormányt a sporttámogatási program egészének elfogadásáról, a brüsszeli támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről.

Almunia úr a Bizottság döntését személyesen is kommentálva hangsúlyozta, hogy elégedett, mert a magyar elképzelés megfelelő biztosítékokat tartalmaz a versenytorzító hatások korlátozására, ráadásul széles körben a polgárok javát szolgálja majd. (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.)

ELNÖK: Egy kis türelmet kérek, bizottsági elnök úr! Megvárjuk, amíg valóban elhagyják a termet azok, akik a folyosón akarnak beszélgetni, hogy tudjuk folytatni a munkánkat. Egyszerűen méltatlan egy előterjesztői expozét ilyen körülmények között megtartani.

BÁNKI ERIK (Fidesz), a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a segítséget, elnök úr.

ELNÖK: Tessék!

BÁNKI ERIK (Fidesz), a napirendi pont előadója: A Bizottság közleménye leszögezi azt is, hogy Magyarország erős monitoring- és ellenőrző mechanizmust állított fel a rendszer megfelelő működésének biztosításához, és erről évente jelentést nyújt be az Európai Bizottság részére. Ezen vállalásunkat jelen törvénymódosítás keretei között tovább erősítjük, összhangban a törvény végrehajtására szolgáló kormányrendelet egyidejű módosításával.

Tisztelt Képviselőtársaim! Megfeszített munkával töltött másfél év van mögöttünk, ugyanakkor mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy az Európai Bizottság a sporttámogatás rendszerének jóváhagyásával olyan sportfinanszírozási rendszer kiépítésének és gyakorlati alkalmazásának biztosított zöld utat, amely eddig egyedülálló az egyes tagállamok viszonylatában, de amely konstrukció bevezethetősége érdekében más országok is feszülten várták a Bizottság pozitív döntését.

A döntés megszületett, sportfordulattal élve: miénk a pálya, s egyúttal a felelősség is az új támogatási rendszer működőképességének biztosítása érdekében. A gyakorlati alkalmazásra való felkészülés első fontos lépése a tisztelt Ház előtt fekvő törvényjavaslat elfogadása.

Külön köszönöm azon frakcióknak, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy Házszabálytól való eltéréssel egy napon kerülhessen sor a törvényjavaslat általános és részletes vitájára is. A döntés megalapozottságát jelzi az, hogy a törvényjavaslathoz nem érkezett módosító indítvány, hiszen nem tartalmaz mást ez a javaslat, mint az európai bizottsági döntések átvezetését a magyar jogszabályokban.

Ez a törvényjavaslat egyrészt a brüsszeli jóváhagyásért cserébe megkövetelt módosításokat, finomhangolásokat vezeti át az eddigi támogatási rendszerben, másrészt a 2011. július 1-jén az amatőr klubok, sportiskolák, közalapítványok, szövetségek és a Magyar Olimpiai Bizottság támogatási lehetőségét biztosító jogszabályok gyakorlati alkalmazása során felmerült tapasztalatokat javasolja módosítani ebben a jogszabályi környezetben.

Az idő sürget, hiszen a támogatási konstrukció működőképessége érdekében a támogatók és a támogatott sportszervezetek részére világos, egyértelmű, brüsszeli megerősítéssel is bíró, komplex támogatási program mielőbbi biztosítása elemi érdekünk. Közeleg az év vége, jön az adófeltöltések időpontja, így azok a szervezetek, amelyek a szövetségi támogató határozatokat megkapták, megkötötték azokat a támogatási megállapodásokat, amelyek alapján az adózók adóforintjaikkal az utánpótlás-nevelési, eszközvásárlási vagy éppen fejlesztési programot támogatják, csak ennek a módosításnak a függvényében tudják például a profi klubok létesítményfejlesztéseit támogatni.

A módosításnak van még egy szintén hasonló fontosságú indoka, miszerint az Európai Bizottság felkérte Magyarországot arra, hogy a Bizottság aktájának kiegészítése érdekében a program jogalapját, annak elfogadását követően haladéktalanul küldje meg a Bizottságnak. Magyarul, az Európai Bizottság észrevételeit átvezetve a törvénybe, az új parlament által elfogadott és módosított törvény megküldését várja mielőbb tőlünk a Bizottság.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt másfél év intenzív egyeztetése a magyar illetékesek és az Európai Bizottság között azért is eredményesnek bizonyult, mert a program Brüsszel által hivatalos vizsgálat alá nem vont elemei, amelyek egyébként a teljes intézkedéstömeg 95 százalékát tették ki, már hatályba léptek. Így az utánpótlás-támogatások, a személyi jellegű ráfordítások támogathatósága, a képzési támogatás az amatőrkluboknál már működő forma. Olyan módon kerültek bele a nyáron elfogadott törvénybe a kiegészítések és a végrehajtást biztosító kormányrendeletbe, hogy a brüsszeli jóváhagyó döntés eredményeként csupán csekély mértékben kell az érintett jogszabályokat módosítanunk. A támogatás főbb elveit és a támogatás jogcímét meghatározó törvényi szintű szabályozás esetén ezek az elemek a következők.

Első ilyen elem: a sportcélú ingatlanfejlesztés érdekében eszközölt sporttelepvásárlás vagy sporttelep felépítését célzó földterület-vásárlás esetén a Bizottság lehetővé tette a látvány-csapatsportágakon kívüli szövetségek és sportszervezetek számára is az illetékkedvezmény igénybevételének lehetőségét. Ez azért is fontos, tisztelt hölgyeim és uraim, mert már az alaptörvény elfogadása során is jelezték azok a sportági szakszövetségek, amelyek nem tartoznak az öt látvány-csapatsportág körébe, hogy ők is szívesen részesednének ebből a támogatási rendszerből. Ezzel a módosítással most az illetékkedvezmények a részükre is elérhetővé válnak, amelyek, azt gondolom, mindannyiunk közös érdekében jó célt szolgálnak.

(19.30)

Az illetékkedvezmény mértékének meghatározása azonban eltér az eddig a jogszabályban meghatározott általános szabályoktól, azt az úgynevezett de minimis támogatást, vagyis az általános csoportmentességi rendelet szerinti regionális beruházási támogatás szabályai alapján lehet igénybe venni. Számításaim szerint ez a módosítás technikai jellegű, érdemben nem tér el a kedvezményrendszer lehetősége a látvány-csapatsportágak és az egyéb csapatsportágak esetén.

A második ilyen módosítás a társaságiadó-törvény sporttámogatási elemeinek módosításaként a Bizottság javaslatára az intézkedés arányosságának biztosítása érdekében a törvénymódosításba biztosítékként beépítésre kerül, hogy az infrastruktúra-fejlesztés támogatásaként megvalósuló vagy éppen felújításra kerülő ingatlanban a sportcélú használat ellenértéke profi sportszervezetek esetében a törvényben garantáltan meghatározott bérletidíj-minimumhoz kötött. Azaz meghatározottá válik az, hogy legalább milyen bérleti díjat köteles elkérni a hasznosításért cserébe az az alapítvány vagy éppen sportegyesület, amelyik tulajdonolja ezt a sportlétesítményt, ami azért fontos, mert így a fenntarthatóságát, ezeknek a sportlétesítményeknek a fenntarthatóságát biztosítja a törvény.

(Az elnöki széket Balczó Zoltán, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

A harmadik módosítás a további gyakorlati tapasztalatok alapján javasolt törvényi szintű módosítások csomagja. Egyrészt a módosítás javaslatot tesz a veterán korosztályok profi klubjai hatálya alá tartozó elhagyásra, mivel annak sportszakmailag egyébként semmilyen indoka nincs. Ugyancsak a jogalkalmazási tapasztalatok alapján javaslatot teszünk azon méltatlan és szakmailag indokolatlan rendelkezés pontosítására, amely szerint a jelenlegi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy több szakosztály és egyesület kérelme esetén, ha az egyik szakágban működő kérelmező profi státussal rendelkezik, akkor a sportszervezet összes többi szakosztályára is a profi sportszervezetekre irányadó szabályok szerint lehetne csak támogatást nyújtani. Ez azt jelenti, hogy könnyebbséget adunk azon nagy egyesületek részére, amelyek több szakosztállyal működnek, de nem minden szakosztályuk tekinthető profinak, azaz a törvény értelmében olyan csapatnak, ahol legalább egy igazolt profi státusú versenyző van.

A következő ilyen módosítás: a sportcélú ingatlan fogalmát, amelyre a támogatásból megvalósuló fejlesztés vonatkozhat, a javaslat az eddigi jogalkalmazási tapasztalatok alapján szigorúbb, közvetlenül és kizárólag sporttevékenység célját szolgáló módon határozza meg. Ezzel megpróbálunk egy újabb kiskaput bezárni, amely egyértelművé teszi, hogy mely ingatlanok tekinthetők sportcélúnak a törvényjavaslat értelmében.

Módosítást tartalmaz továbbá a törvényjavaslat, amely egyértelművé teszi a támogatási igazolás kiállításának időpontját, azt a kérelmező egységesen, a sportfejlesztési program jóváhagyását követően igényelheti, függetlenül attól, hogy a jóváhagyott program elő- és/vagy utófinanszírozott elemeket tartalmaz. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az utófinanszírozott támogatások az elszámolást követően lehívhatóak lennének, éppen ellenkezőleg, a törvény végrehajtási rendeletének módosítása egyértelműsíti, hogy az utófinanszírozott támogatási elemek kizárólag akkor érvényesíthetők az adózó oldalán (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) adókedvezményként, ha a támogatott...

ELNÖK: Elnézést, tisztelt képviselő úr. Tíz percben van meghatározva az expozé, úgyhogy kérem, hogy ha van hangsúlyos gondolata, akkor esetleg a végén. De úgy látom, még hosszabb iromány van, tehát esetleg a frakció nevében. Elnézést!

BÁNKI ERIK (Fidesz), a napirendi pont előadója: Köszönöm, elnök úr. Nem nyúlok hosszabbra, csak annyit, amennyit az elején még várnom kellett itt a hangzavar miatt. (Dr. Józsa István: Igaza van, három perc!) Tehát a lényeg az, hogy egyértelművé teszi ebben az esetben az utófinanszírozás forrásfelhasználásának a körét.

Gyakorlatilag ezek azok a lényeges elemek, amelyeket tartalmaz ez a törvényjavaslat, amelyek a gyakorlati életből leszűrt tapasztalatok alapján jobbá, felhasználóbarátabbá teszik ezt a törvényjavaslatot. Ettől függetlenül az alapmódosítás az európai bizottsági átvezetéseket tartalmazza, ezért kérem képviselőtársaimat, hogy támogatni szíveskedjenek ezt a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban. - Dr. Józsa István tapsol.)

ELNÖK: Megköszönöm a képviselő úr expozéját, és megkérdezem Czene Attila államtitkár urat - (Jelzésre:) igen, jelzi -, hogy a kormány nevében hozzászól-e. Államtitkár úr, ötperces időkeretben öné a szó.

CZENE ATTILA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és Uraim! Én azt gondolom, ezt nem fogom kihasználni.

Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottságnak "A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén" elnevezésű intézkedést vizsgáló tevékenysége a magyar sporttámogatási rendszer meghatározó jelentőségű eseménye az elmúlt évtizedek sportfinanszírozási rendszerében.

A Bizottság összességében mintegy egyéves, a magyar kormányzati szervekkel folytatott folyamatos konzultációsorozatot és szakmai eszmecserét lezárva úgy határozott, hogy nem emel kifogást a bejelentett magyar sporttámogatási rendszerrel kapcsolatban, mivel a program részét képező állami támogatás összeegyeztethető az EU-s támogatási szabályokkal. Ezzel az intézkedéssel teljessé vált az EU-ban egyedülálló közvetett támogatási rendszer.

A Bizottság jóváhagyta a látvány-csapatsport támogatását biztosító finanszírozási konstrukció utolsó, hivatásos sportszervezetek tárgyieszköz-beruházásának, felújításának támogatását biztosító elemét, valamint a sportcélú ingatlanberuházás céljából történő földterület-vásárlás, illetve sporttelep-vásárlás esetén az illetékmentesség igénybevételének lehetőségét is, ezzel a 2010 nyarán kezdeményezett sporttámogatási rendszer még hiányzó elemei is támogathatóvá váltak.

A módosítást egyrészt a Bizottság jóváhagyó határozatában foglaltak miatt, másrészt az eddigi sporttámogatási kérelmek előzetes minősítése időszakában szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján tett szövetségi jelzések miatt tartalmazza a törvény, és ezzel párhuzamosan a végrehajtás részletes feltételeit meghatározó kormányrendelet módosítását.

Magyarország az infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő támogatási jogcím jóváhagyása érdekében az eddigi elemek mellett további garanciális, a program transzparenciáját növelő intézkedés végrehajtására is kötelezettséget vállalt a Bizottság felé. Ezek közül a legfontosabb, hogy a hivatásos sportszervezetek által fizetett bérleti díj soha nem lehet alacsonyabb a bérelt létesítmény tényleges értékcsökkenési költségei és működési költségei összegének 50 százalékánál, figyelembe véve a létesítmény hivatásos sportszervezet által igénybe vett kapacitásának arányát a létesítmény teljes, ténylegesen igénybe vett kapacitásához.

Az ellenőrzési és felügyeleti rendszer egységessége és állami szintű nyomonkövethetősége, továbbá a támogatási rendszer monitoringfolyamatainak brüsszeli tájékoztatási folyamata, a kapcsolattartás szükségessége miatt Magyarország vállalta továbbá, hogy minden év október végéig éves jelentést nyújt be a Bizottságnak.

Az előrehaladási jelentés egyebek mellett a következőről fog információkat tartalmazni: a program alapján juttatott teljes támogatási összeg, a finanszírozott sportinfrastruktúra-projektek, támogatási intenzitásuk, kedvezményezettjeik, a referenciaárakra alkalmazott paraméterek, a hivatásos sportszervezetek által ténylegesen fizetett bérleti díjak, valamint a lakosságnak nyújtott előnyök és az infrastruktúra multifunkcionális használatának bemutatása.

A rendszer hatékony működését biztosító, EU által jelzett elemek jogszabályi átvezetése érdekében a kormány képviseletében támogatom a T/5205. számú törvényjavaslat tisztelt Ház részéről történő elfogadását.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztést a sport- és turizmusbizottság megtárgyalta, írásban nyújtotta be ajánlását, bizottsági előadót a vitában nem állított.

Tisztelt Országgyűlés! Most megadom a szót a felszólalni kívánó képviselőknek, frakciónként tízperces időkeretben, a független képviselőknek pedig mindösszesen öt perc időkeret áll rendelkezésükre. Elsőként felszólalásra következik Varga László, az MSZP képviselője.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! Egy olyan jogszabály van ma előttünk, amely négyötödös többséget kapott azért, hogy ma tárgyalhassuk összevontan az általános és részletes vita keretében.

Én azt hiszem, hogy ez egy olyan állapota ennek a jogszabálynak, amely nyilván egy hosszú folyamat után alakult ki. Voltak ebben vitáink, ha visszaemlékszünk, akkor a 2010-es kormányváltás után szinte az első képviselői előterjesztések között volt az ezzel kapcsolatos javaslat.

(19.40)

Ez először visszavonásra került, majd egy olyan formában került több más, a sport életét érintő előterjesztéssel összevonásra, amellyel kapcsolatban voltak aggályaink. Elmondtuk akkor, hogy nyilván szeretnénk, hogy az olimpiai sportágak teljes köre támogatható legyen ilyen módon, illetve az Európai Bizottsággal kapcsolatos előterjesztésekben, az azzal kapcsolatos tárgyalások kapcsán voltak aggályaink.

Úgy gondoltuk, hogy hamarabb kellett volna ezt az egyeztetést lefolytatni, azonban ha korrekt akarok lenni - és miért ne akarnék ezen a kései órán -, el kell mondanom, hogy azért örülünk annak, hogy ha hosszan is, de ez a folyamat végül is összességében megnyugtatóan rendeződött ebben a tekintetben.

Azt tudom mondani, hogy mindig elmondtuk azt, ha a sportpolitikával kapcsolatos alapállásaikkal nem értünk egyet. Nyilván itt a MOB túlzott szerepétől kezdve az egycsatornás finanszírozáson át, nagyon sok mindent mondhatnék, azonban ez az előterjesztés, amely ma az asztalon van, ez mindenképpen általunk megítélten, ez az Európai Bizottság határozatát hozza szinkronba a korábban elfogadottakkal.

Szerintünk ezek a változtatások, amelyeket ennek kapcsán kell ma megtárgyalnunk és nyilvánvalóan elfogadnunk, ezek egyébként jobbá is teszik az előterjesztést, és talán igazságosabbá is sok szempontból. Nyilván itt a sportágaknak az a köre, az öt látvány-csapatsportág, ez a szűkebb kör megmarad, de például az illetékkedvezmény tekintetében egy szélesebb kör lép be, és azt hiszem, ez is egy örvendetes dolog ebben a tekintetben.

Már egy korábbi módosítása a javaslatuknak, hogy a látvány-csapatsportágak tekintetében és nem csak az első két osztály tekintetében tette lehetővé adott esetben az utánpótlás vagy a képzés tekintetében a tao-kedvezmény igénybevételét, szóval azt hiszem, hogy egyre inkább olyan lett ez a javaslat, amely sok szempontból alakult olyanná, ami az első észrevételeinket jelenti.

Szóval ennek a javaslatnak a tárgyalását, a négyötödöt támogattuk, és úgy érzem, hogy mivel egyébként módosító indítvány sem érkezett az Európai Bizottság észrevételének megfelelő előterjesztéshez, ezért szerintem támogatható ez a végszavazáson is ebben a formában általunk.

A kérdés ma nem is ez szerintem. A kérdés az, és ettől nagyon nehéz elvonatkoztatni, hogy ma napirend előtt szólt miniszterelnök úr. Arról szól sok minden, hogy további pénzeket kell megtalálni a következő évi költségvetésben. Nyilván minden olyan pénz, amit adóban nem szed be az állam, az nem jön be, tehát egy ilyen költségvetési helyzetben adódik a kérdés, hogy mennyire biztos ennek a lehetőségnek, ennek a komplex lehetőségnek az igénybevétele a jövő évben.

Tehát erre azért szeretném, ha egy kicsit kitérnénk, hogy ha már itt van ez a vita, akkor beszélnénk róla, hogyan látják, hogy a jövő évben, a 2012-es adóév tekintetében hogyan működik ez a dolog, milyen volumene lehet ennek a dolognak, mennyire támogathat olyan helyi sportcélú infrastruktúra-fejlesztési igényeket, amelyek jogos igények. Ugyanis szerintem ez az út egy demokratikusabb útja a sportinfrastruktúra fejlesztésének. Nyilván eldönteni adott esetben kormánypárti képviselők, mondjuk úgy, csapatszimpátiája alapján egyes sportberuházásokat, szerintem kevésbé demokratikus, mint ez az út. Tehát lehet ez egy irány - mennyire és milyen volumenben lehet ezzel a 2012. év tekintetében élni?

Még annyit kérdeznék, ha lehet ez egy kérdés még itt a végén, hogy ha ebben gyorsak vagyunk idén, akkor mit jelent ez a 2011-es adóévre vonatkozóan. Nyilván itt is volt még az utolsó fejezeteket is érintő maradványtartási kötelezettség, talán holnap fogunk is erről szavazni. Egy ilyen helyzetben mit jelenthet ez még az öt látvány-csapatsportág tekintetében, milyen további lehetőségek vannak, hiszen itt már nem csak arról a korábban elfogadott, bizottsági jóváhagyást, ilyen továbbgondolást nem igénylő részekre vonatkozó tao-kedvezmény kapcsán történtek már döntések, utánpótlás-infrastruktúrafejlesztés is van, de hát hogyan tovább ebben a tekintetben?

Szóval lezárva ezt a dolgot, azt hiszem, hogy folytatták azt a folyamatot, amelyet a korábbi szocialista kormányok elkezdtek. Itt a kulturális életben, a színház- és filmművészet tekintetében egy jól működő tao-kedvezményes rendszer van, amely szerintem felpezsdített sok mindent, szerintem nem bűn és nem szégyen az, hogy bizonyos dolgok folytatódnak kormányváltások után is. Ezt egy ilyen dolognak tartom, és a jelenlegi formájában egy sokkal támogathatóbb javaslatnak, mint amilyen az eredeti formája volt. Nyilván megérett ez a dolog talán másfél év alatt, egyébként pedig a bizottság észrevételeit persze átvezeti a javaslat.

Zárásként akkor még egy dolog: mi lesz idén az adóévvel, mi lesz jövőre? Aggódom egy kicsit azért, hogy mekkora volumen lesz az, amit valójában ezzel a lehetőséggel igénybe lehet venni.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Kétperces időkeretben reagálásra következik Szalay Ferenc, a Fidesz képviselője.

SZALAY FERENC (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Valóban, nyolc évvel ezelőtt indult el a gondolat, a társasági adó, és valóban a színházművészeti törvény kapcsán, illetve a filmművészeti törvény kapcsán indult be a gondolat. Több mint 1800 pályázat érkezett be az öt szövetséghez, illetve a MOB-hoz, 26,2 milliárd forint az az összeg, amit meg tudott célozni az öt sportág. 90 milliárd fölötti igény érkezett be, tehát azt gondolom, valóban eléggé sikeres a program.

Most úgy látszik, hogy egy négyéves programot tudunk vinni. Persze, a mai nap is látszott és látszik napról napra, ahogy romlik a világ, romlik a gazdasági helyzet; bízzunk benne, hogy végig is tudjuk vinni. Azért nagyon fontos végigvinnünk, mert ha most a társasági adót kikapcsoljuk a sporttámogatási rendszerből, nagyon komoly problémát okozunk sok-sok szakosztálynak, hiszen ráálltak a cégek a társaságiadó-támogatásra a szponzoráció helyett. Innen is érdemes mindig megerősíteni, hogy ez a szponzorációt nem helyettesítheti, de ettől függetlenül, ha most a társasági adó kivezetésre kerülne, komoly problémát jelentene a sportágaknak.

Valóban, ez a mostani plusz, amit az Európai Unió Bizottsága elfogadott, ez egy példaértékű valami, Európában nincs ilyen támogatási rendszer. Megint mi, magyarok voltunk azok, akik kitaláltunk valami újat, valami hatékonyat, valami nagy hatékonyságút. Azt hiszem, hogy a többi ország is fogja követni a példát, és biztos vagyok abban, hogy ez menni fog Magyarországon is, más volumenben, ha egy kicsit javul a világ.

Nagyon fontos része a létesítményfejlesztés és a visszabérlési lehetőség, hiszen ahogy államtitkár úr elmondta, a visszabérlésben is rengeteg fantázia van az ügyben, hogy hogyan lehet segíteni azoknak a kluboknak, amelyek ilyen nagyon komoly fejlesztésbe fognak bele.

Tehát azt tudom mondani, hogy egy rendkívüli, úttörő és korszakalkotó programot fogunk ma tárgyalni, illetve remélem, hogy a későbbiekben mindenki támogatásával elfogadni.

Köszönöm, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: A következő felszólaló Szilágyi György, a Jobbik képviselője.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is el szeretném mondani, hogy annak idején mi azt a törvényt, amit most módosítunk, támogattuk, megegyeztünk abban közösen, hogy igenis, a sportnak szüksége van végre arra, hogy megfelelő forrásokkal rendelkezzen, és mi is egyetértettünk azokkal az elképzelésekkel, amit akkor a kormánypárt beterjesztett elénk. Ilyen volt például a stadionfejlesztések és a sportlétesítmények fejlesztésének a kérdése is.

A problémát abban látom, hogy azóta egy kicsit megváltozott a világ, és most elég érdekes és furcsa helyzet alakult ki. Mi nem szavaztuk meg azt, hogy most és ilyen sürgősen a Ház elé kerüljön ez a törvény. Azt is megmondom, hogy miért, mert mint említettem, megváltozott a világ, és azóta, amióta elfogadtuk a törvényt, egy teljesen más gazdasági állapotba kerültünk.

Az is érdekes nekem, hogy Varga képviselő úr előző felszólalásában már a kétségeit fogalmazta meg azzal kapcsolatban, hogy valóban, itt megengedheti-e az ország magának jelen pillanatban ezt a törvényt. Azért is érdekes ez, mert Mesterházy Attila egyik nyilatkozatában egyenesen odáig ment, hogy a mostani gazdasági helyzetet elemezve azt mondta, hogy azonnal meg kell vonni a TEK-től a támogatást, és azonnal le kell állítani a sportlétesítmények építését.

Mondta ezt tegnap, ha jól emlékszem rá. Erre ma önökkel együtt, nagykoalícióban az MSZP négyötöddel hozzájárult ahhoz, hogy ezt a törvényt mégis sürgősen tárgyaljuk. Tehát ezek a mondatok és a cselekedetek ismételten, amit egy kicsit álságosnak érzek. Hiszen a Jobbik Magyarországért Mozgalom azért nem járult hozzá ma ehhez a négyötödhöz, mert mint említettem, a gazdasági helyzet a véleményünk szerint most nem engedi ezt meg.

Azt sem értjük, és már itt kezdődik rögtön az első kérdésünk, hogy nem értjük, hogy miért van ez a kapkodás, miért kell most hirtelen benyújtani sürgősséggel ezt a törvényt, miért kell hirtelen, gyorsan elfogadni.

(19.50)

Próbáltuk megérteni az elmúlt napokban, és próbáltunk utánakérdezni. Először az volt a válasz, hogy azért kell sürgősen elfogadni ezt a törvényt, merthogy december 20-ai határidőt említettek, hogy ha addig nem fogadjuk el, akkor el fognak esni a profi sportklubok ettől a lehetőségtől. Akkor azt gondoltuk, hogy minden valószínűség szerint a határidő lejárta előttig, tehát szeptember 15-éig profi sportklubok is benyújtottak pályázatokat, benyújtották az igényüket, csak mivel ezt még akkor az Európai Unió nem fogadta el, ezért jegelték ezeket az igényeket, és majd most akkor egy gyorsított eljárásban elbírálják, ki fogják adni azokat az engedélyeket, hogy elmehessenek a különböző vállalatokhoz.

De mint ma a bizottsági ülésen kiderült, nem ez az indok, hiszen ezek a profi sportklubok nem is adtak be erre vonatkozóan kérvényeket, hanem most azt halljuk, hogy az az indoka ennek, hogy el kell fogadni ilyen nagyon gyorsan ezt a törvényt, mert Brüsszel várja, hogy mi ezt elfogadjuk, és Brüsszel várja, hogy mi visszaküldjük az ő határozatuknak tényleg a törvénybe iktatását.

Ezt megint nem értem. Tehát akkor most Brüsszel határozza meg, hogy azonnal fogadjuk el? Ezt a törvényt el lehetett volna fogadni a saját maga normális medrében, már amennyire normálisnak lehet nevezni az elmúlt több mint másfél év törvénykezési rendjét. Tehát ezt sem érezzük, hogy olyan nyomós indok lenne, ami miatt olyan szinten kellene gyorsan döntenünk erről a törvényről, hogy mondjuk, annyira nagy gondban lennénk, hogy elnök úr sem tudja, mennyi ideje van éppen elmondani ezt az expozét, mert ő is úgy számított rá, hogy sokkal több lesz, hogy például a módosító javaslatokat már most nem lehet beadni az általános vita során - ugye, általában az általános vita végéig lehet beadni módosító javaslatot, nem lehet, mert már lezárult például a módosító javaslatok beadásának a kérdése.

Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amivel véleményem szerint eléggé furcsa ennek a törvénynek az elfogadása. Főleg akkor furcsa, ha megnézzük azt is, hogy mi történt még ebben az időszakban. Ugye, van a törvénynek egy olyan része, ami arról rendelkezik, hogy a támogatási igazolások összértéke mekkora lehet, és itt van egy felsorolás. S van egy olyan rész az e) pontban, ami azt mondja, hogy "tárgyieszköz-beruházás, felújítás, beruházási, felújítási értéke, ideértve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is". És mivel találkozik az ember? Azzal találkozik, hogy hirtelen gyorsasággal a Magyar Labdarúgó Szövetség becsült értéken nettó 669 millió forint értékben kiírt egy tárgyalásos eljárást, egy tendert közbeszerzésre - ami gyorsan megjelent a Közbeszerzési Értesítőben -, ami arról szól, hogy biztonsági rendszerek kiépítését kell elkezdeni, vagyis erre lehet tendert csinálni, ami a stadionokhoz kapcsolódik.

Önök szerint ez a járható út? Mert valóban fel kellene újítani a stadionokat. Valóban tűrhetetlen állapotok vannak egyes sportlétesítményekben. Valóban nem lehet kivinni esetleg a feleségünket, mert nem tud elmenni vécére sem. Ilyen lerobbant sportlétesítményeknél az az első feladat, hogy gyorsan 700 millió forint értékben biztonsági berendezéseket építsünk egy romhalmazra? Ez a furcsa itt, hogy rögtön, azonnal ez az első lépés, és nagyon gyorsan, december 27-éig le is akarják zavarni ezt az egészet, hogy itt mindenki jelentkezzen. Gondolom, már megvannak rá az emberek, akik erre jelentkezhetnek. Ezért furcsa az, hogy ilyen gyorsan kell ezt tárgyalni.

A mai napig azt mondom, hogy magával a törvény céljával egyetértünk, azzal azonban nem tudunk azonosulni, és a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem is fog abban segédkezni soha, hogy ilyen helyzetben, amikor ma Magyarországon az a tét, hogy az emberek vajon tudnak-e enni, lesz-e világítás, az ország megmenekül-e egy csődhelyzettől, akkor mi súlyos pénzeket költsünk el biztonsági rendszerek kiépítésére romhalmaz stadionoknál például, mert ez is benne van a törvényben, és ahogy nézzük, ez lesz az első lépés, amit önök szeretnének bevezetni.

Aztán elmondták azt, hogy 1800 pályázat érkezett be szeptember 15-éig, és 26,2 milliárd forint értékben. Ezt elmondta most Szalay képviselő úr is, és azt is megtudtuk, hogy ebben nincsenek benne a profi egyesületek. Ha most megint megnyitjuk, akkor ez a 26,2 milliárd forint minden valószínűség szerint még emelkedni fog, és önök sem tudják esetleg, hogy meddig megy föl. Persze tudni fogják, mert hivatalosan ugyan nem korlátozták le ezeket az összegeket, de mindenki tudja azt, hogy ki lett osztva, hogy egyes szakági sportszövetségek mennyi pénzt költhetnek el, és egy 90 milliárd feletti igénynél ez nem is...

A másik az, hogy ha kivezetésre kerülne, mondjuk, ez a társasági adó, akkor gondot jelentene ma a sport részére, mert a szponzoráció leáll. Ezt mondtuk egyébként az elején, ez volt az első nagy aggodalmunk, hogy innentől kezdve azok a szponzori szerződések és azok a szponzorok, akik eddig támogatták a sportot, mondjuk, önzetlenül, le fognak állni ezzel, hiszen sokkal egyszerűbb nekik a társasági adó keretén belül támogatni az egyesületet - és itt jön a következő kérdés, ami szintén itt felmerült akkoriban, hogy hogy fognak ők hirdetni az egyes egyesületeknél, mert a társasági adó ellenértékeként nem kaphatnak reklámlehetőséget.

Most mégis, gondolom, akkor kiskapukkal, hiszen, ha a szponzoráció ennyire leáll, akkor azért ők valahogy meg szeretnék jeleníteni saját magukat, minden valószínűség szerint kiskapukkal, színlelt szerződésekkel ugyanúgy ott lesznek szponzorként, tehát végül is a társasági adón keresztül közpénzből fogják hirdetni saját magukat, ami, megint azt mondom, nem a legmegfelelőbb dolog. De itt jön az, hogy nem kell kivezetni, hiszen azért azzal legyen mindenki tisztában, hogy ha most ezt nem fogadtuk volna el hirtelen... - mert kétség nem fog hozzáférni, hogy önök az MSZP-vel együtt ezt el fogják fogadni. Ha ezt nem fogadnák el most ilyen nagyon nagy lóhalálában, akkor sem azt jelentené, hogy leállt az egész társaságiadó-kedvezmény, hiszen az utánpótlásra, hiszen a működésre, hiszen azokra a dolgokra, amiket már elfogadtunk szeptemberben, és amikre bejöttek a pályázatok, és amely pályázatokat már a szövetségek el is bíráltak, sőt már elkezdik majd kiadni az ehhez szükséges engedélyeket, ezek tovább működtek volna, tehát ez a 26,2 milliárd forint ugyanúgy bejött volna a magyar sportba, vagyis hát amennyi ebből majd realizálódni fog.

Tehát arról szó sincs, hogy ha ezt nem fogadtuk volna el, akkor kivezettük volna. Nem, ha ezt nem fogadtuk volna el, akkor elképzelhető, hogy nem lennének olyan felesleges vagy talán nem is felesleges, de most nem az ország érdekeit tekintve az elsődleges célt szolgáló építkezések, amik lehet, hogy nem kellenének most az országnak, hiszen sokkal fontosabb dolgokra is el tudnánk költeni esetleg azt a pénzt, amit most óhajtunk majd ezzel a törvénnyel lehetővé tenni, hogy elköltsenek az egyesületek, és lehet, hogy egy későbbi időben ez sokkal jobban megoldható lenne az országban.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Sporttémáról van szó, részidőket fogok ismertetni, tekintettel a technikai problémára.

Tehát az MSZP-nek rendelkezésre áll 3 perc 48 másodperc a továbbiakban; a Fidesznek rendelkezésre áll 7 perc 59 másodperc - és jelzem, hogy az előterjesztőnek az időkereten túl lesz 5 perces zárszava, a mostani hozzászólása a Fidesz-időkeret terhére megy -; a KDNP-nek és az LMP-nek rendelkezésre áll még a teljes 10 perc; a Jobbiknak 13 másodpercnyi magvas hozzászólásra maradt még idő. (Jelzésre:) Látom, Bánki Erik úr majd előterjesztőként kíván válaszolni.

Így megadom a szót Varga Lászlónak, az MSZP képviselőjének, aki kétperces időkeretben jelentkezett.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Szilágyi képviselő úrral sokszor szoktunk szót váltani itt sporttémáról, és tudja a véleményemet egyébként, és ismeri az elkötelezettségemet is az ügyben. Még egyszer elmondanám a korábbi döntéseink irányainak az okát, és a mai döntésünk okát.

Tehát nekünk az volt az eredeti javaslattal az alapproblémánk, hogy nem egy szélesebb kört fog meg, hanem kiemeli a csapatsportot, látvány-csapatsportágat, és nem az olimpiai sportágakat fogja meg. Továbbá az egyeztetés folyamata - és ez végül be is bizonyosodott, hogy másfél évig tartott. Tehát azt hittük, azt gondoltuk, hogy talán lehetett volna egy kicsit elővágni, hamarabb egyeztetni a Bizottsággal.

Ezeken a dolgokon túl vagyunk. Ma tudjuk azt, hogy mit támogat a Bizottság, és mi az, amit el tud fogadni ebből. Ez nem kizárólag a Magyar Köztársaság dolga, hogy működik egy társasági adó, hanem ez egy bizottsági hatáskör is ebben a tekintetben.

Tehát azt tudom mondani, hogy ha már tudjuk, hogy mit támogat a Bizottság ebben a tekintetben, akkor annyit fogadjunk el, aztán nyilván a későbbiekben ezt a kérdést újra lehet gondolni. Ez nem összekeverendő azzal, hogy ma lehet olyan kormánydöntést hozni sajnos ebben az országban, hogy mondjuk, egy Fidesz-vezetőnek van egy kedvenc labdarúgócsapata, és annak a stadionjára éppen 10 milliárd plusz áfát fog elkölteni a következő években ez az ország.

(20.00)

Szerintem ez a második elfogadhatatlan, sokszor elmondtam, hogy az.

Az meg, hogy mekkora összegek állnak majd rendelkezésre az egyébként most elfogadandó kereteken belül, szerintem a kétharmad kompetenciája. Tehát fogadjuk el szerintem a kereteket, és aztán, sajnos, nem sajnos - mi mindannyian szeretjük a magyar sportot, és egyáltalán a sportot, ezeket a látvány-csapatsportágakat meg pláne, a labdarúgást meg mégúgy -, az a helyzet, hogy lehet olyan költségvetési szituáció, hogy nem jut erre forrás szerintem. Én nyilván ezt sajnálni fogom, de én is azt gondolom, hogy sokkal komolyabb problémái vannak ma ennek az országnak ennél a kérdésnél, de ma a keretek adottak, ezt szerintem el lehet fogadni.

Köszönöm. (Taps az MSZP padsoraiban.)

ELNÖK: Megadom a szót Szalay Ferencnek, a Fidesz képviselőjének kétperces időkeretben.

SZALAY FERENC (Fidesz): Ha visszaemlékszünk 2010 végére, 2011 elejére, Szilágyi képviselő úr nem kevésszer kritizált bennünket, hogy miért nem gyorsabban vezetjük be a társasági adót, miért nem haladunk benne nagy lendülettel. Sikerült elhíresztelni az országban sok klub felé, hogy csak ebből fogtok tudni élni. Akkor sikerült egy olyan helyzetet teremteni, amiből aztán rengetegen eléggé komoly problémákat szenvedtek, mert azt gondolták, hogy majd a tao-ból élnek. Most az a baj, hogy gyorsan csináljuk.

Elmondtam a bizottsági ülésen, most is elmondom, a jövő év áprilisára fel kell készülni mindenkinek, aki létesítményt akar fejleszteni, hogy a megfelelő építési engedélyek rendelkezésre álljanak. Erre idő kell. Az Unió felé is az az elvárás, hogy a lehető leggyorsabban egységes egészében legyen kész ez a törvény. Azt gondolom, ez két eléggé komoly érv.

Azt pedig, hogy az fájjon valakinek, hogy ebben az évben 17 milliárd plusz 26,2 milliárd forint jut a sportra, kimondottan nem értem. Ez azt jelenti, hogy több mint 40 milliárd forintot lehet idén sportra költeni. Ezek a klubok, amik pedig megkapják a társaságiadó-kedvezményt, arra lesznek irányítva, kényszerítve - mondjuk így -, hogy a lehető leginkább a saját lábukra állva, a gazdasági lehetőségeket kihasználva, üzleti alapon működjenek. Szerintem ezt a lehetőséget örömmel kéne fogadni.

Az pedig, hogy a szocialistákkal, mondjuk, közösen gondolkodunk ez ügyben, önökkel is közösen gondolkodunk egyébként ez ügyben. Érdekes módon a világban vannak olyan dolgok, amiket közösen is láthatunk azonosan. Szerintem a sport lehet ilyen. Ha tudott Kínába menni az Egyesült Államok pingpongozni, akkor azt gondolom, hogy ne adj' isten, mi is meg tudjuk tenni a társasági adón keresztül, hogy néha értelmesen beszélünk egymással, és nem csak vitatkozunk különféle mondvacsinált dolgokkal kapcsolatban.

Köszönöm.

ELNÖK: Mielőtt szót adnék Szilágyi György képviselő úrnak, kérem, hogy - nem veszem udvariatlanságnak, ha nem köszöni meg a szót, nem szólít meg, viszont azt kérem - lehetőség szerint, ahogy jeleztem, a 13 másodperc rendelkezésre álló időben fejtse ki gondolatait.

Öné a szó.

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Pont az a probléma, Szalay Ferenc képviselőtársam, hogy ez a törvény milliárdokat jelent, milliárdokról döntünk, ilyen körülmények között, hogy van még 13 másodpercem, és ilyen körülmények között kell ezt megtárgyalni. Nem tudjuk megtárgyalni azért ezeket a dolgokat, pedig súlyos milliárdokról döntünk, mert ilyen helyzetet teremtenek. Ez a legnagyobb problémája ennek az egész törvénynek (Az elnök csenget.) és az egész törvénykezési rendszernek. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Kettőperces időkeretben megadom a szót Csizi Péternek, a Fidesz képviselőjének.

CSIZI PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én Varga képviselő úrra szeretnék reagálni, hiszen már többször vitatkoztunk, hogy az olimpiai sporttámogatást ebben a törvényben kell, vagy éppen máshol kell, hogy a kormány kiemelt feladatként kezelje.

Én osztom az ön aggodalmát is, hiszen éveken keresztül, 2006 és 2010 között aggódtunk, hogy mi van az olimpikonjainkkal, mi van az olimpiai felkészüléssel. Azt láttuk éveken keresztül, hogy a pénzek vagy abszolút nem érkeztek meg, vagy jóval később kapták meg a sportolók. Éppen ezért a múlt héten interpellációt nyújtottam be Réthelyi miniszter úrhoz, és Halász államtitkár úr hosszú válaszában kifejtette, hogy nem kell aggódnunk, mert a mostani kormány nemcsak időben utalja a támogatást az olimpiai sportolóknak, nemcsak egy átlátható finanszírozási rendszert vezetett be, hanem egymilliárd forinttal megemelte az olimpiai sportok támogatását.

Úgy gondolom, hogy közös aggodalmunkra az elmúlt egy év egy jó válasz, és megnyugodhatunk, biztos a felkészülés az olimpiára, egy év múlva, 2012-re.

Köszönöm. (Taps a kormánypárti padsorokban. - Lukács Zoltán: És az aranyérmekről is döntsünk most.)

ELNÖK: Szeretném jelezni, hogy az MSZP-nek még 1 perc 38 másodperc áll rendelkezésre. Természetesen a képviselő úrnak a mobil mikrofont mindjárt hozzák a terembiztosi szolgálat munkatársai. Más jelentkezőt nem látok, így türelemmel megvárjuk, képviselő úr... (Pörzse Sándor: Elnök úr, adja meg a másiknak, és azon beszéljen.) Arra nincs lehetőség, mert nem biztos, hogy más tollával ékeskedne az, akinek a helyéről beszél.

Egy perc 38 másodpercben Varga László képviselő úr következik.

DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Csizi képviselőtársamnak mondanám, akivel szintén nagyon sokat szoktunk sporttémában szót váltani, hogy most azért nem egészen ez az időszak volt a téma, és egy teljesen más ügy, tehát a 2006-2010-es olimpiai időszakot, felkészülést vagy az akkori finanszírozást azért ne tegyük szerintem itt az asztalra. Higgye el, hogy elhivatott volt abban az időszakban is nagyon sok ember amellett, hogy a magyar sport megfelelő finanszírozást kapjon.

Meglátjuk persze, hogy mi lesz jövőre, meglátjuk, hogy egyébként hogyan szerepelünk - nyilván mindenki azt szeretné, hogy jól szerepeljünk -, és meglátjuk, hogy egyáltalán ezek között a keretek között milyen összegeket lehet a magyar sportra elkölteni. Én emiatt aggódom. Én azt látom, hogy nagyon rossz a helyzet. Ugyan a kereteket elfogadjuk, és lehet ezt két év múlva, három év múlva, négy év múlva is keretnek tekintetni, de hogy mennyire lehet ezt a keretet feltölteni jövőre, ez már egy másik probléma.

Összességében véve, elmondtam, amit elmondtam, szerintem ez egy fontos keretszabályozás. A bizottság véleménye szerintem igazságosabbá és jobbá tette ezt az előterjesztést. Ez így, ebben a formában támogatható, azért is, mert az MSZP-kormányok alatt elkezdett munkát, amely a kulturális életben, a filmművészetben már megjelent, folytatja, lezárja. Ettől függetlenül mindig el fogjuk mondani azt, ami a sportpolitikájukban aggályos, megtettem ezt most, ebben a vitában is.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps az MSZP padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A Doxa órámmal kontrollálva, pontosan fejezte be, miközben a tábla nem írta ki, tehát most kissé a technika összeesett.

A következő felszólaló előtt közlöm, hogy a Fidesz-frakciónak 5 perc 10 másodperc áll még rendelkezésére. Kovács Ferenc képviselő úr következik a Fidesz nevében.

KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves Képviselő Hölgyek! Tisztelt Képviselő Urak! Ez az indítvány rendezi az első öt hónap jogalkotási, jogalkalmazási tapasztalatai alapján szükségessé váló szabályozást, amely elsősorban a támogatási rendszer működőképességére, valamint az átláthatóság biztosítására vonatkozik.

Melyek ezek? A sportcélú ingatlan fogalmát, amelyre a támogatásból megvalósuló fejlesztés vonatkozhat, a javaslat az eddigi jogalkalmazási tapasztalatok alapján szigorúbb, közvetlenül és kizárólag a sporttevékenység céljait szolgáló módon határozza meg.

Másik ilyen tétel: a javaslat egyértelművé teszi a támogatási igazolás kiállításának időpontját, az azt kérelmező egységesen a sportfejlesztési program jóváhagyását követően igényelheti, függetlenül attól, hogy a jóváhagyott program elő- vagy esetleg utófinanszírozott elemeket tartalmaz. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az utófinanszírozott támogatások az elszámolást követően lehívhatóak lennének, ellenkezőleg, a törvény végrehajtási rendeletének módosítása egyértelműsíti, hogy az utófinanszírozott támogatási elemek kizárólag akkor érvényesíthetőek az adózó oldalán adókedvezményként, ha a támogatott szervezet az utófinanszírozott program egészének vagy egy részének megvalósításával elszámolt az ellenőrzést végző nemzeti sportigazgatósági intézet felé. Az NSI az elszámolás elfogadásáról szóló záradékkal ellátott igazolást a támogatott szervezet felé kiállíthatja.

Másik ilyen tétel: a tárgyieszköz-beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatos támogatási intenzitás tekintetében a javaslat a brüsszeli jelzésekre figyelemmel sávos meghatározást vezet be, ahol az intenzitások önerőhöz viszonyított aránya fordított ahhoz képest, hogy a támogatott szervezet milyen mértékű közcélú hasznosítást vállal a tárgyieszköz-beruházással, felújítással megvalósuló infrastruktúra-fejlesztés eredményeként.

(20.10)

Ahol a közösségi, közcélú használat aránya a napi üzemidő legalább 20 százalékára és legalább évente 10 napra vonatkozik, ott marad a 70 százalékos támogatási intenzitás igénybevételi lehetősége. Ahol ez az arány 16 százalékos és évente legalább 8 nap, ott a támogatási intenzitás 50 százalékos lehet, ahol ez az arány 12 százalék és évente legalább 6 nap, ott a támogatási intenzitás 30 százalék lehet.

A javaslat az eddigi jogalkalmazási tapasztalatok alapján a támogatási program alapvető, eredeti céljainak megőrzése érdekében előírja, hogy a következő támogatási időszaktól kezdődően csak olyan sportszervezet jogosult a támogatás igénybevételére és ennek a státusára, amelyik a kérelem benyújtásának időpontjában legalább 2 éve már működött.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a módosítással, illetve az új sporttámogatási rendszer egészének brüsszeli jóváhagyásával a magyar sport jelentős szegmensének fejlődését alapozhatjuk meg a szűken értelmezett versenysport támogatása mellett úgy, hogy az elfogadott komplex intézkedés a diák- és iskolai sporttevékenység, valamint a szabadidősport feltételrendszerének javítását, a sport és az egészséges életmód népszerűsítését, az egészség megőrzésének tudatosítását is szolgálja, közvetett hatásai által az illetékkedvezmény vonatkozásában pedig, közvetlenül is, a nem látvány-csapatsportágak fejlődése is biztosítottá válik.

Mindehhez kérném az önök támogatását, kérném, hogy a jelen törvényjavaslat támogatása révén segítő közreműködésük legyen abban, hogy egy egészségesebb, egészségtudatosabb magyar nemzet megteremtődhessen, és ennek érdekében valóban olyan törvények születhessenek, amelyek a sport további fejlődését szolgálják.

Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesznek 50 másodperc felszólalási ideje maradt, nem tudom, kívánnak-e vele élni, és az időkerettel rendelkező képviselőcsoportokból felszólalót nem látok, így megkérdezem Bánki Erik urat, kíván-e válaszolni az elhangzottakra. (Bánki Erik: Igen.) Igen. Ötperces időkeretben öné a szó.

BÁNKI ERIK (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogom kihasználni a rendelkezésemre álló időt, de mindenképpen választ kell adnom Szilágyi György képviselő úr felvetéseire, kérdéseire.

Nem először vagyunk úgy itt a parlamentben, minthogyha két ellentétes törvényről vitatkoznánk. Szilágyi úr a hozzászólásában összekeverte az MLSZ által kiírt stadionbiztonsági rendszerek telepítésére vonatkozó pályázatot, amelynek semmi köze a társasági adókedvezményhez, és megpróbálta összemosni a most kiírt MLSZ-es pályázatot, annak a sürgősségét a most elfogadandó törvényjavaslat sürgősségével.

Képviselő Úr! Most mondom önnek, itt is megerősítve: ez olyan, mint a szezon és a fazon, semmi köze egymáshoz a kettőnek. Tehát az MLSZ a 2011-es költségvetési soron szereplő 960 millió forint, amelyről tavaly decemberben döntött a költségvetés, annak a felhasználására vonatkozik az a pályázat, amit kiírt, és azoknak a stadionoknak a biztonsági beléptető rendszerére vonatkozik, amely stadionok egyébként vagy olyan műszaki állapotban vannak, ahol megéri, vagy olyan fejlesztések alatt állnak, amelyek a minőség javulását is hozzák párhuzamosan a biztonsági beléptető rendszer telepítésével. Tehát szó sincs arról, képviselő úr, amiről ön beszél, hogy leszakadt stadionokba, amelyek használhatatlanok, bármilyen érték beépítésre kerülne. Ezt itt határozottan leszögezem, MLSZ-elnökségi tagként pontosan ismerem a rendszer működését, semmi köze a társasági adókedvezmény-rendszerhez, és nem lepusztult stadionok lesznek biztonsági beléptető rendszerrel felszerelve. Egyébként pedig annak a törvénynek igyekeznek megfelelni ezzel a segítséggel a sportszervezetek, amely a stadionok biztonságát, a nézők biztonságát hivatott garantálni.

Azt mondja a képviselő úr, hogy nincsenek benyújtott profi pályázatok, tehát amiről beszélünk, az nem igaz, nem azért kell ezt a törvényjavaslatot sürgősséggel tárgyalni, hogy esélyegyenlőséget biztosítsunk a december 20-ai adófeltöltési határidő miatt azoknak a szervezeteknek, amelyek egyébként profi klubként a törvénymódosítás előtt nem hívhatták volna le a támogatásokat. Van benyújtott pályázat, alelnök úr, vannak ilyen benyújtott pályázatok. A Magyar Labdarúgó Szövetség esetében öt, de lehet, hogy hat ilyen pályázat is szerepel, ahol felfüggesztette a döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, addig, amíg a törvénymódosítás meg nem történik. Ezért is kértem képviselőtársaimat, hogy járuljanak hozzá a Házszabálytól való eltéréshez, mert így december 20-áig ezek a pályázatok is elbírálhatók.

Nem lesznek milliárdok, képviselő úr, rémisztgeti a lakosságot, a képviselőtársaimat. Nem lesznek milliárdok, hiszen azoknak a pályázatoknak az összege, amelyek benyújtásra kerültek, alig haladja meg az 1 milliárd forintot, ráadásul nincs pótbenyújtási határidő, hiszen szeptember 15-ével lejárt a lehetősége annak, hogy a 2011-es adóforintok felhasználásra kerüljenek. Tehát nincsen pluszforrás-kiáramlás, képviselő úr. Tehát, ha azt a törvényjavaslatot, leszámítva azt a néhány klubot, amelyek egyébként előre gondolkodtak, és bíztak abban, hogy a kormány egyeztetései eredményesek lesznek az Európai Bizottsággal - tudom, önök előre mondták, hogy ez reménytelen vállalkozás, mégis bizonyítottuk, hogy ez sikerülhet -, őket jutalmazza ez a mostani törvénymódosítás, szerintem egyébként korrekt módon.

A 26,2 milliárd, amiről Szalay Ferenc képviselőtársam is beszélt, reális szám, nagyjából ez várható a 2011-es adótámogatás mértékéből.

Tehát összegezve, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, azt gondolom, ezek az aggályok, amelyeket Szilágyi képviselő úr megfogalmazott, légből kapottak, nem megalapozottak, semmi összefüggés nincs a biztonsági beléptető rendszerek telepítése és a mostani törvénymódosítás között. A mostani törvénymódosítás nem szól másról, mint az Európai Bizottság döntésének az átvezetéséről, és annak a néhány egyesületnek az esélyegyenlőségét biztosítjuk ezáltal, amelyek hittek abban, hogy ez az egyeztetési folyamat sikeresen lezárul, és nekik még lehetőségük lesz a törvény elfogadását követően, hogy december 20-áig, az adófeltöltés időszakáig lehívják ezeket a számukra egyébként megítélt, de felfüggesztett kedvezményeket.

Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm képviselőtársaimnak, Varga László képviselő úrnak is az aktív és támogató hozzászólását, és kérem, hogy a zárószavazásnál, holnap támogassák ennek a törvényjavaslatnak az elfogadását.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Az összevont általános és részletes vitát lezárom, hozzátéve, hogy valójában csak általános vita zajlott, mivel az előterjesztéshez ma 18 óráig nem érkezett módosító javaslat. Ennek megfelelően a holnapi napon az előterjesztés elfogadásáról kell határoznunk. Erre a T/5000. számú előterjesztés határozathozatalát követően kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Az előterjesztés T/5161. számon a honlapon elérhető.

Emlékeztetem önöket, az Országgyűlés a napirend elfogadásakor úgy határozott, hogy erre 6 órás időkeretben kerüljön sor. A napirendi ajánlás tartalmazza és a kivetítő táblán is figyelemmel kísérhetik a rendelkezésre álló időkeretek felhasználását.

Megadom a szót Hegmanné Nemes Sára államtitkár asszonynak, aki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében a napirendi pont előadójaként 35 perces időkeretben tarthatja meg expozéját. Államtitkár asszony, öné a szó.
Felszólalások:   215   215-245   245-323      Ülésnap adatai