Készült: 2020.08.07.21:21:21 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

183. ülésnap (2000.12.13.), 28. felszólalás
Felszólaló Bernáth Ildikó (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Önkormányzati bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:17


Felszólalások:  Előző  28  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BERNÁTH ILDIKÓ, az önkormányzati és rendészeti bizottság előadója: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Az önkormányzati és rendészeti bizottság november 30-án tárgyalta meg a T/3468. szám alatt benyújtott törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat a munka törvénykönyve jogharmonizációs célú módosítását tartalmazza kilenc uniós irányelv átvételével. Az uniós irányelvek átvétele azonban nemcsak a gazdasági szférában dolgozók, hanem a közszférában foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkoztatási jogviszonyait is érintik. Így a törvényjavaslat módosításokat tartalmaz a munka törvénykönyvén kívül a kapcsolódó törvényekre vonatkozóan is, mely a közalkalmazottak, köztisztviselők jogállását szabályozza, illetve a bírák, igazságügyi alkalmazottak és ügyészek szolgálati viszonyáról szóló törvényt is érintik.

Az irányelvek többsége keret jellegű szabályozás, illetve keret jellegű irányelveket fogalmaz meg, amelyeket a hazai jogrendszerhez, jogalkalmazási és jogalkotási gyakorlathoz kell igazítani. A törvényjavaslat a munkavállalói, munkaadói érdekeken túl figyelembe veszi azt a szempontot is, amely a munkahelyek megőrzését, illetve munkahelyek teremtését tűzi ki célul. Alapelvként ez azt jelenti, hogy egy munkáltató csak olyan feltételekkel tudjon munkavállalókat foglalkoztatni, melynek szabályait a munka törvénykönyve tartalmazza.

A törvényjavaslat érdekegyeztetését májusban a Szociális és Családügyi Minisztérium kezdte meg. Több szakbizottsági ülésre került sor, ahol a normaszöveg az egyeztetés eredményeképpen több helyen is módosult, és több kompromisszum is megszületett, amelyet a Magyar Közlönyben kihirdettek. Megállapodás született a munkaszerződéssel kapcsolatban, a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozóan, vagy például a munkáltatót terhelő tájékoztatási kötelezettségre vonatkozóan is.

A nyitott kérdések ügyében, mint amilyen például a munkaidő vagy pihenőidő megszervezése, a kormányzati oldal kifejezte további egyeztetési szándékát. Ezek a kérdések alapvetően a munkaadói és munkavállalói oldal megállapodásán nyugszanak, ezért a két oldal - tehát a munkaadói és munkavállalói - vállalta, hogy a kétoldalú tárgyalásokat folytatják tovább az újabb megállapodások reményében. A kormány az Országos Munkaügyi Tanács tárgyaló oldalainak, illetve képviselőinek eljuttatott levelében kifejezte azon szándékát, miszerint ha további megegyezés várható a nyitott kérdésekben, akkor a kormány a parlamenti szakban történő megtárgyalása elől sem zárkózik el.

Tisztelt Ház! Az önkormányzati és rendészeti bizottság az elhangzottak alapján azt a többségi véleményt fogalmazta meg, hogy a benyújtott törvényjavaslat alkalmas az általános vitára. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a Fidesz padsoraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  28  Következő    Ülésnap adatai