Készült: 2020.08.03.23:29:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

163. ülésnap (2000.10.16.), 80. felszólalás
Felszólaló Bernáth Ildikó (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Foglalkoztatatási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:09


Felszólalások:  Előző  80  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BERNÁTH ILDIKÓ, a foglalkoztatási és munkaügyi bizottság előadója: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! A foglalkoztatási és munkaügyi bizottság október 10-ei ülésén tárgyalta meg a 2001. és 2002. évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot. A vitában meghallgattuk az előterjesztő és az Állami Számvevőszék képviseletében megjelent munkatársak szóbeli kiegészítését is. A kiegészítés és a vitában elhangzottak alapján a többségi vélemény a következők szerint összegezhető.

A törvényjavaslat azt a célkitűzést tartalmazza, hogy a gazdasági teljesítmények, és ezáltal a polgárok jóléte és életszínvonala tekintetében is közeledjék az Európai Unió színvonalához. E stratégia része a versenyképesség javítása, a gyors és kiegyensúlyozott növekedés fenntartása, az uniós csatlakozás előkészítésének folytatása. Az 1999. év és a 2000. év gazdasági mutatói alapján, amikor is a gazdasági növekedés meghaladta a 4 százalékot, illetve ez évben várhatóan meghaladja az 5 százalékot, úgy ítéltük meg, hogy az ország fejlődése egyszerre lehet gyors és kiegyensúlyozott.

A benyújtott törvényjavaslat 2001-re és 2002-re 5-6 százalékos növekedéssel számol, amely az export növekedésén, a beruházás élénkülésén és a belső fogyasztás emelkedésén alapul. A tervezett infláció mértéke 2001-re 5-7, 2002-re pedig 4-6 százalékra lesz csökkenthető, jelenlegi ismereteink és a várható világpiaci és a hazai gazdasági folyamatok figyelembevételével. A törvényjavaslat kiemelten kezeli a családok helyzetének, megélhetési körülményeinek javítását. A személyi jövedelemadóban igénybe vehető adókedvezmény összességében 18 százalékkal növeli a családoknak juttatott támogatást. A családi pótlék összege ugyan nem emelkedik, de továbbra is alanyi jogon megillet minden gyermeket.

Az életszínvonal javítása szempontjából különösen fontos, hogy 2001-re 16-17 százalékos, 2002-re pedig 14 százalék körüli bruttó átlagos keresetemelkedést tartalmaz a törvényjavaslat. A minimálbér kormány által javasolt mértékei, 40, illetve 50 ezer forint elfogadása esetén mérséklődhet az a különbség, amely évek óta emelkedik a közszférában dolgozók és a versenyszférában dolgozók között. A munkahelyteremtést, a foglalkoztatottak számának növelését ösztönzik a Gazdasági Minisztérium fejezetében szereplő célelőirányzatok is.

A számok nyelvén is megjelenik az a koncepció, amely az aktív eszközök alkalmazására helyezi a hangsúlyt a foglalkoztatáspolitikában. A passzív ellátások, a munkanélküli-segély és a különböző jogcímeken folyósított szociális támogatások mellett a következő két évre is az az aktív foglalkoztatáspolitika kap nagyobb hangsúlyt, amely már ebben az évben is éreztette pozitív hatását. A különböző statisztikai kimutatások és a kutatóintézetek részletes beszámolói, elemzései mind azt igazolják, hogy csökkent a munkanélküliség és nőtt a foglalkoztatottak száma.

 

 

(17.00)

 

Tisztelt Ház! Összegezve a bizottság ülésén elhangzottakat: a foglalkoztatási és munkaügyi bizottság tagjainak többsége a benyújtott 2001. és 2002. évi költségvetési törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találta.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  80  Következő    Ülésnap adatai