Készült: 2020.08.04.12:48:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

139. ülésnap (2000.05.04.), 28. felszólalás
Felszólaló Bernáth Ildikó (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Önkormányzati bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:11


Felszólalások:  Előző  28  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BERNÁTH ILDIKÓ, az önkormányzati és rendészeti bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az önkormányzati bizottság megtárgyalta az Állami Számvevőszék 1999. évi tevékenységéről szóló jelentést, természetesen elsősorban az önkormányzati szférát érintő jelentést és az ezzel kapcsolatos véleményeket vitattuk meg.

A vitában elhangzott, hogy az önkormányzatok körében jelentős differenciálódás indult meg az előző években. Ez elsősorban az önkormányzatok vagyoni helyzetével, hitelfelvevő képességével, az ipar jelenlétével függ össze. A múlt évben ennek kiegyenlítése érdekében a kistelepülések javára bizonyos folyamatok, változások következtek be. Valószínűleg az ország közvéleménye előtt is közismert, hogy egyes nagyvárosok - mint például Budapest, Győr vagy Tiszaújváros - sokszor harmincszor, ötvenszer vagy százszor jobb anyagi helyzetben, jobb anyagi pozícióban voltak, mint a kistelepülések.

 

(11.20)

 

Remélhetőleg a kiegyenlítő rendszer működtetésével sikerül a kistelepülések leszakadását megállítani. Az önkormányzatoknál egyre gyakoribb az a jelenség, hogy vagyonhasznosító, vagyonnal gazdálkodó részvénytársaságokat hoznak létre. Ezzel a képviselő-testület hatásköréből elvonják a döntési ellenőrzési hatáskört. Ezzel megszűnik a helyi képviselők felelőssége is, ugyanakkor a részvénytársaság gazdasági veszteségeiért természetesen az önkormányzatnak mint tulajdonosnak helyt kell állnia. A jogi szabályozás hiányának tudható be ez, éppúgy, mint az is, hogy mind a mai napig tisztázatlan az, hogy a leköszönő testületnek milyen leltárt kell készítenie, hogy hogyan kell átadnia az újonnan megválasztott képviselő-testületnek a rábízott vagyont.

A jelentésben foglaltak alapján megállapítható, hogy a jelzett hibák olyan problémákból adódnak, amelyeket már legalább tíz éve hurcolnak magukkal az önkormányzatok. Ilyen témakör például a forrásmegosztás is, amely a főváros és fővárosi kerületek között 1990 óta folyamatosan napirenden van. Ezen nem segített az 1994. évi törvénymódosítás sem. Szintén a törvényi szabályozás ellentmondásaira vezethető vissza az önkormányzatok tulajdonában lévő, a pártok számára ingyenesen biztosított ingatlanok használata is.

Kritikaként hangzott el, hogy a helyi önkormányzatok vagyonáról a költségvetési beszámolók, a mérlegek nem adnak valós, hiteles tájékoztatást, így nem felelnek meg a hatályos számviteli törvény előírásainak sem. Az önkormányzati beruházások jelentős része állami támogatással valósul meg. A kivitelezés költségeiben ugyanakkor jelentős és indokolatlan eltérések vannak, különösen a szennyvíz-csatornázási beruházásoknál. Éppen ezért célszerű lenne egy méterre vagy egy kilométerre vetítetten olyan normatívákat kidolgozni, amelyek forrás oldalról is szabályozzák a költségeket. Ezzel talán a közpénzek felhasználásának ellenőrzése növelhető lenne, és egyúttal csökkenne a korrupció esélye.

A külső ellenőrzés mellett fokozni kellene a belső ellenőrzés szerepét és színvonalát is. Ennek elősegítését központi költségvetési támogatással lehetne megvalósítani, még akkor is, ha tudjuk, hogy a körjegyzőségek működéséhez biztosított központi költségvetési támogatás nem érte el azt a szerepet és azt az eredményt, amelyet szerettünk volna.

Az önkormányzati szféra pénzügyi-gazdasági ellenőrzése rendkívül fontos, hiszen az önkormányzatok aggregált költségvetése 1500 milliárd forint, amelyből 500 milliárd forint az az összeg, amelyet a központi költségvetés biztosít. Az önkormányzati bizottság úgy ítélte meg, hogy a továbblépés legfontosabb feltétele, hogy jelentős törvényi változtatást kell bevezetnünk. Felhívták a képviselőtársaink a figyelmet arra is, hogy az ezzel kapcsolatos kormányprogram alapján szükséges lenne az önkormányzatok pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről szóló törvényjavaslatot benyújtani a tisztelt Háznak.

Az önkormányzati bizottság az Állami Számvevőszék jelentését rendkívül magas színvonalúnak, alaposnak, mindenki számára érthetőnek ítélte meg. Ezúton is megköszönjük az Állami Számvevőszék munkatársainak a végzett munkáját, és a javaslatot általános vitára alkalmasnak találta a bizottság egyhangú szavazásával.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps.)

 
Felszólalások:  Előző  28  Következő    Ülésnap adatai