Készült: 2020.08.10.20:50:09 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

131. ülésnap (2000.04.10.), 46. felszólalás
Felszólaló Bernáth Ildikó (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 13:03


Felszólalások:  Előző  46  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BERNÁTH ILDIKÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A politikai demokrácia újjáépítése óta a fiatal magyar demokrácia legtöbb elismertséget szerzett szereplői közé tartoznak a helyi önkormányzatok.

Településeink politikai és közszolgálati intézményei a polgárok többségének bizalmát élvezik. Falvainkban és városainkban mindig könnyebben elérhetjük a politika formálóit, a helyi képviselőket. A szükségleteinket, mindennapi igényeinket szolgáló intézmények, így például az orvosi rendelők, az óvodák, iskolák működése áttekinthetőbb a településen élő polgárok számára, mint az országos szintű, nagy intézményrendszerek működése.

Az ország fejlődése, a gazdasági helyzet javulása is összekapcsolódik a polgárok helyi tapasztalataival. A gazdasági növekedésről, a családok helyzetének javulásáról szóló hírek akkor nyerhetnek megerősítést, ha szűkebb hazánkban, falvainkban, városainkban látjuk, hogy utak, járdák, óvodák, iskolák, kórházak épülnek, és szombatonként megint a házépítők zajától lesznek hangosak utcáink, és reméljük, hogy a környezetünkben több gyermeket nevelő szülők arca egyre kevésbé lesz gondterhelt.

A helyi politika emberközeliségéért és a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonaláért nagyon sokan, helyi és országgyűlési képviselők, az ott élő polgárok együtt ajánlják fel különböző önkormányzati alapítványok működéséhez, támogatásához személyi jövedelemadójuk egy százalékát.

Örömmel állapíthatjuk meg tehát, tisztelt képviselőtársaim, hogy önkormányzataink működése, az önkormányzatok és a polgárok kölcsönös együttműködési viszonya a polgári magyar demokrácia egyik sikertörténetének nevezhető.

Az 1992 óta működő címzett és céltámogatási rendszer feladata az, hogy hozzájáruljon a helyi közösségek sikeres működéséhez. Azért született, hogy a helyi közösségek életének minőségét javító programokat támogassa. Címzettjei mindig az adott településen lakó polgárok, ők lesznek ugyanis azok, akik a többmilliós vagy milliárdos beruházás hasznát, előnyeit élvezni fogják.

Tisztelt Képviselőtársaim! A programok támogatására nyújtható állami pénzforrás azonban sajnos mindig kevesebb, mint a nyilvánvalóan jogos igény. Ezzel a gonddal ez idáig minden kormánynak és minden országgyűlési képviselőnek szembesülnie kellett. A forrásokkal szembeni támogatási igények pedig csak jogosak vagy még jogosabbak lehetnek. A döntéseket ez a minősítés vezérli.

 

 

(Az elnöki széket dr. Szili Katalin, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

 

Emiatt kap támogatást nyolc olyan beruházás, amely az egyre gyakoribb belvízkárok megelőzése érdekében a belterületi vízrendezést segíti elő. Különösen fontos és sajnos újra aktuális ez a javaslat. Megrázó, drámai képsorokat láthatunk napok óta a televíziók híradásaiban, szívbe markoló történetekről olvashatunk az újságokban olyan emberekről, családokról, akiket a tavalyi év után ismét sújt az árvíz.

Tavaly az árvíz- és belvízkárok elhárítására több tíz milliárd forintot biztosított a központi költségvetés a befizetett adókból. Alig telt el egy év, és ismét súlyos helyzet előtt áll az ország. Az eddig megtett intézkedésekről, a katasztrófaelhárítás pénzügyi forrásairól napirend előtti felszólalásában részletesen szólt Orbán Viktor miniszterelnök úr.

A törvényjavaslatban szereplő önkormányzatok közül különösen Szeged, Tiszabecs, Tószeg éltek, élnek át nehéz pillanatokat, ezért a számukra javasolt támogatás rendkívüli mértékben indokolt.

Szintén a még jogosabb kategóriába tartozik az a kilenc egészségügyi beruházás, döntően kórház-rekonstrukciók, amelyek minőségileg a legelavultabb, a minimális követelményeknek legkevésbé megfelelő intézményekben valósulnak majd meg. Bács-Kiskun, Borsod, Csongrád, Fejér és Somogy megyében a megyei kórház rekonstrukciójára lesz lehetőség a törvényjavaslat elfogadása esetén.

Borsod megye központjának másik egészségügyi intézménye, a Semmelweis Kórház is jelentős forráshoz, több mint 1,7 milliárd forinthoz jut. Közel félmilliárdos támogatáshoz juthat a Veszprém megyei Cholnoky Ferenc Kórház a javaslat által: a támogatással megvalósulhat az A-épület rekonstrukciója, és az intézmény kialakíthatja sürgősségi betegellátó részlegét is.

A Veszprém megyei kórház tavaly nem jutott címzett támogatáshoz. Emiatt sokan azzal támadták a Fideszt, hogy a városi önkormányzat szabad demokrata vezetése miatt bünteti a kormány a várost. Idén jelentős támogatást nyert el a kórház. Most azzal vádolják a Fideszt, hogy a megyei önkormányzat kormánypárti vezetése miatt jut pénzhez a megyei kórház.

Tisztelt Ellenzéki Képviselőtársaim! Ha akarom vemhes, ha akarom, nem? Ha nem jut címzett támogatáshoz a Veszprém megyei kórház, akkor a városvezetést bünteti a Fidesz, ha támogatáshoz jut, akkor pedig a megyei vezetés kormánypárti többségének osztogat? Csak az önök szemléletében válhat ketté a város és a megye támogatása, hiszen mi, akik ott élünk, tudjuk, hogy legtöbben a veszprémi városlakók közül veszik igénybe a gyógyító segítséget, és az egész megye lakosságát is természetesen ellátja az intézmény.

Kiemelésre érdemesnek tartom a kormány Vilonya önkormányzatával kapcsolatos javaslatát. Vilonya önkormányzata 1993-ban nyert el céltámogatást, négy életveszélyessé vált iskolai tantermének újjáépítéséhez. A tanulói létszám folyamatos csökkenése miatt az intézmény tényleges kihasználtsága jelentősen romlott. A település óvodás- és kisiskolás korú gyermekei naponta húsz kilométert kell hogy utazzanak két különböző szomszédos község óvodájába és iskolájába. Az új iskolában a tanulói létszám csökkenése miatt biztosítható az óvodai nevelés, a helyi közösség azt helyben kívánja megoldani.

Valóban elmondhatom azt, tisztelt képviselőtársaim, hogy a falu apraja-nagyja összefogott annak érdekében, hogy ez az intézmény megépüljön. A beruházás 44 millió forintba került, ennek a kicsi településnek az egész éves költségvetése 22 millió forint, ennyit áldozott a falu arra, hogy iskolája és óvodája legyen. Ezért az előterjesztés javasolja, hogy az eredeti beruházási cél óvodai neveléssel és iskolai előkészítő feladattal kibővülhessen. A módosítás nem igényli az iskolaépület átalakítását, és további költségigénye sincs.

A szociális ellátás területén is támogatást tervez az előterjesztés. Ezek a beruházások az időskorúak és a pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthonban történő elhelyezésének mennyiségi és természetesen minőségi fejlesztését is szolgálják.

A közoktatás területén javasolt hat beruházás kiválasztásánál elsőbbséget kaptak a halaszthatatlan rekonstrukciós munkálatok, az egyedi, speciális képzési profillal rendelkező középfokú oktatási intézmények és többfunkciós létesítmények fejlesztései.

A kultúra területén kilenc pályázat kaphat támogatást, ezzel is elismeri a polgári kormány ennek a területnek a fontosságát is.

Mint azt az előbb már említettem, a települések, közösségek igényei jogosak és még jogosabbak. A beruházások csakis szükségesek és még szükségesebbek lehetnek. Az igények politikai megkülönböztetése a Fidesz-Magyar Polgári Párt szerint elfogadhatatlan.

Az önkormányzatok a polgárok többségének bizalmát élvezik. A helyi közösségek mindennapi életének semmi szüksége nincs a mesterségesen szított politikai megosztottságra, a közérdek sérülésére. Településünk polgárai építésről, jövőről, környezetük fejlődéséről nemcsak hallani akarnak, de látni is akarják azt.

 

 

(16.10)

 

A Fidesz számára érthetetlen, hogy a baloldal miért kezdeményezte 1992-ben az önkormányzatok politikai, ideológiai megosztását a baloldali önkormányzatok közösségének megalakításával. A helyi közösségek céljai szempontjából az ilyen típusú megosztást, amely ismét visszatér a régi ideológiai módszerekhez, szükségtelennek tartom.

A Fidesz a kezdetek óta politikamentes szemlélettel viszonyul az önkormányzati finanszírozáshoz. Javaslatai az önkormányzati rendszer erősítését szolgálják. Hosszú évek óta tavaly először nőtt reálértékben az önkormányzatok számára nyújtott költségvetési támogatás.

A helyi önkormányzati képviselők számára szigorú összeférhetetlenségi szabályokat előíró törvényt nemsokára elfogadja a parlament - legalábbis reméljük, hogy ez így történik. Ez a törvény felszámolja a helyi politika összefonódásait, megteremti az esélyt a még tisztább közélet kialakítására településeinken is. Méltánytalannak tartjuk ezért az ellenzék vádjait. Jellemző, hogy a baloldali önkormányzatokhoz való viszonyulás, egyáltalán ez a típusú megosztás nem a támogatási rendszer javításának javaslatával áll elő a törvényjavaslat vitájában és a sajtóban, hanem a szűkös pénzforrások politikai színezetű osztogatásának vádjával.

Ezek a fogalmak: "ellenzéki", "kormánypárti", számunkra ebben a helyzetben teljesen idegenek. Csak azért, hogy a településük fejlődéséért aggódó polgárokat megnyugtassam, az önök fogalmaival válaszolok a vádakra.

A költségvetési törvény ebben a évben 52,3 milliárd forintot biztosít a címzett és céltámogatásokra. Ez a folyó és az új beruházásokat is magában foglalja. Ebből a keretből az előző ciklus kormánypárti és a jelenlegi ciklus ellenzéki vezetésű önkormányzatai 35 beruházásra 17,2 milliárdot, az előző ciklus ellenzéki és a jelenlegi ciklus kormánypárti vezetésű önkormányzatai pedig 23 beruházásra 6,5 milliárd forintot kapnak. Tehát, tisztelt képviselőtársam, 17,2 milliárd áll szemben 6,5 milliárd forinttal.

Budapest tudatos büntetésének vádjával is illetik ezt az előterjesztést. A fővárosi polgárokat szeretném megnyugtatni. A fővárosi önkormányzat ugyanis az előbb említett összegből 6,54 milliárd forinttal részesül folyó beruházásaihoz. A Fidesz képviselőcsoportja a törvényjavaslat elfogadásával olyan igényeket szeretne kielégíteni, amelyek az emberek mindennapi életét széles körben érintik. Örömmel tapasztaljuk, hogy a javaslatban sokan megtalálják azokat a választási programokat, ígéreteket, amelyeket 1998-ban ismertettünk a választókkal.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz-Magyar Polgári Párt a helyi közösségek további erősödése érdekében a javaslat kevésbé átpolitizált szakmai vitáját javasolja.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

 
Felszólalások:  Előző  46  Következő    Ülésnap adatai