Készült: 2020.09.28.04:35:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

249. ülésnap, 220. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 23:04

Felszólalások:  <<  220  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 293 igen szavazat, 16 nem szavazat és 12 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/5098. számon, az egységes javaslatot pedig T/5098/24. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatot senki nem nyújtott be, a határozathozatalunk következik.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 287 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 35 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/5141. számon, az egységes javaslatot pedig T/5141/91. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatot senki nem nyújtott be, a határozathozatal következik.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Burány képviselő úrnak kérném szépen bekapcsolni a gépét. Köszönöm szépen.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Országgyűlés! 283 igen szavazattal, 33 nem szavazattal és 8 tartózkodás mellett az Országgyűlés elfogadta a törvényjavaslatot.

És kérem Burány képviselő úr gépét bekapcsolni. Köszönöm szépen.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról, valamint egyes cég-, csőd- és felszámolási eljárási rendelkezésekről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/5102. számon, az egységes javaslatot pedig T/5102/21. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatot senki nem nyújtott be, a határozathozatal következik.

Az egységes javaslat 1. §-ának elfogadásához az alkotmány 63. § (3) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról, valamint egyes cég-, csőd- és felszámolási eljárási rendelkezésekről szóló törvényjavaslat egységes javaslatának 1. §-át a minősített többség szabályai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 322 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett az egységes javaslat 1. §-át elfogadta.

 

 

(15.20)

 

Tisztelt Országgyűlés! Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részéről határoz az Országgyűlés. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról, valamint egyes cég-, csőd- és felszámolási eljárási rendelkezésekről szóló törvényjavaslat T/5102/21. számú egységes javaslatának szövegét az egyszerű többség szabályai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 326 igen, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett az egységes javaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/5101. számon, az egységes javaslatot pedig T/5101/16. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatot senki nem nyújtott be, határozathozatalunk következik.

Az egységes javaslat 16. és 21. §-ában a bíróságok igazgatásáról és szervezetéről szóló 1997. évi LXVI. törvényre vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezések elfogadásához az alkotmány 50. § (5) bekezdése alapján a jelen levő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem tehát önöket, hogy elfogadják-e a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatának 16. és 21. §-át a minősített többség szabályai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 329 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az egységes javaslat 16. és 21. §-át elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részéről határoz az Országgyűlés. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat T/5101/16. számú egységes javaslatának egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 208 igen szavazat, 122 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta az egységes javaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/5144. számon, az egységes javaslatot pedig T/5144/29. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, ezért záróvitára is sor kerül. Indítványozom, hogy a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki e javaslatommal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az összevont tárgyalási javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát a T/5144/34. számú ajánlás 1-3. pontjaira. Megkérdezem, ki kíván felszólalni az ötperces időkeretben - jelentkező nincs.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk.

Tájékoztatom önöket, hogy az ajánlás 1. pontjában levő javaslat az állampolgári jogok országgyűlési biztosairól szóló törvény módosítását kezdeményezi, ezért ennek elfogadásához a jelen levő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Ennek megfelelően erről külön határoz az Országgyűlés.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az ajánlás 1. pontjában levő javaslatot, amelyet az alkotmányügyi bizottság terjesztett elő és az előterjesztő támogatja.

Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 310 igen szavazat, 3 nem szavazat és 19 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a bizottsági ajánlás további két pontjáról határozunk az egyszerű többség szabályai szerint.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/5144/34. számú ajánlás 2. és 3. pontjait, amelyeket az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 310 igen, 20 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Az egységes javaslat 1. §-ának elfogadásához az alkotmány 30. § (2) bekezdése; 2. §-ának elfogadásához az alkotmány 32/A. § (6) bekezdése; 3. §-ának elfogadásához az alkotmány 32/B. § (7) bekezdése; 4-5. §-ának, valamint 16. §-a (2) bekezdésének elfogadásához az alkotmány 44/C. §-a; illetőleg 9. §-ának elfogadásához az alkotmány 32/C. § (4) bekezdése alapján a jelen levő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló törvényjavaslat egységes javaslatának minősített többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 295 igen, 17 nem szavazat és 17 tartózkodás mellett az egységes javaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosított egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részéről határoz az Országgyűlés.

Kérdezem tehát tisztelt képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló törvényjavaslat T/5144/29. számú egységes javaslatának szövegét az egyszerű többség szabályai szerint. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 295 igen, 13 nem szavazat és 20 tartózkodás mellett az egységes javaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/4982. számon, az egységes javaslatot pedig T/4982/19. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatot senki nem nyújtott be, a határozathozatal következik. Az egységes javaslat elfogadásához az alkotmány 20. § (6) bekezdése alapján a jelen levő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 324 igen, 2 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett az egységes javaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) országgyűlési határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Az előterjesztést H/4998. számon, az egységes javaslatot pedig H/4998/10. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatot senki nem nyújtott be, határozathozatal következik. Az egységes javaslat elfogadásához az alkotmány 24. § (4) bekezdése értelmében a jelen levő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) országgyűlési határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 312 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 23 tartózkodás mellett az egységes javaslatot elfogadta.

(15.30)

 

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/5060. számon, az egységes javaslatot pedig T/5060/69. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, ezért záróvitára is sor kerül.

Indítványozom, hogy a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja az Országgyűlés. Aki a javaslatommal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége az összevont tárgyalási javaslatomat elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát az 5060/73. számú ajánlás 1-4. pontjaira. Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván felszólalni ebben a vitában ötperces időkeretben. (Senki sem jelentkezik.) Tekintettel arra, hogy nincs jelentkező, tisztelt képviselőtársaim, lezárom a vitát.

Most a módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait a T/5060/73. számú ajánlás 1-4. pontjai szerint, amelyeket az alkotmányügyi bizottság támogat. Kérem, szavazzanak. (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 313 igen szavazat, 21 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett a módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most tehát a zárószavazás következik. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 315 igen szavazat, 19 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/5061. számon, az egységes javaslatot pedig T/5061/120. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, ezért záróvitára is sor kerül.

Indítványozom tehát, hogy a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezen javaslatommal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés jól látható többsége ezen javaslatomat elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát az 5061/124. számú ajánlás 1-7. pontjaira. Megkérdezem, ki kíván felszólalni a záróvitában az ötperces időkeretben. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkező nincsen. Így tehát, képviselőtársaim, a módosító javaslatokról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait a T/5061/124. számú ajánlás 1-7. pontjai szerint, amelyeket az alkotmányügyi bizottság is támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 314 igen szavazat, 23 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most tehát a zárószavazás következik. Bejelentem, hogy az egységes javaslat 265. §-ának elfogadásához az alkotmány 57. § (5) bekezdése, 303. §-ának elfogadásához az alkotmány 50. § (5) bekezdése, 304. §-ának és 308. §-a (1) bekezdésének b) pontja elfogadásához az alkotmány 58. § (3) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Először az egységes javaslatnak a minősített többséget igénylő részéről határozunk.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat egységes javaslatának minősített többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 309 igen szavazat, 27 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett az egységes javaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosított egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részéről határoz az Országgyűlés. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat T/5061/120. számú egységes javaslatának szövegét az egyszerű többség szabályai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 206 igen szavazat, 125 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett az egységes javaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerinti zárószavazása. Az előterjesztést T/5313. számon, az önkormányzati bizottság ajánlását pedig T/5313/5. számon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztő a részletes vita után már válaszolt a vitában elhangzottakra.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Az 1. pontban lévő indítvány nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást. Az előterjesztő jelezte, hogy a módosító javaslatokat nem támogatja.

A 2. pontban Farkas Imre és Jauernik István a törvényjavaslat 3. §-ában a törvény 7. § (6) bekezdése elhagyását javasolják. Az alaprendelkezés véleményezési hatáskört tartalmaz. Felhívom figyelmüket, hogy a javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 3. pontjában szereplő indítványt, amely hatásköri módosítást kezdeményez. Az önkormányzati bizottság nem támogatja. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 136 igen szavazat, 197 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító javaslatot.

Most Wiener György javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 3. pontja szerint. Az önkormányzati bizottság nem támogatja. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Molnár Róberthez:) Ha zavarja önt, képviselő úr, a beszélgetésében, halkabbra is vehetem. Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 133 igen szavazat, 197 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatal végére értünk. (Közbeszólás az SZDSZ soraiból: Nem. Tovább kell menni.) Bocsánat, igen, megyünk tovább, ne aggódjon a képviselő úr! Mivel az Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, nem fogadott el módosító javaslatot, a napirendnek megfelelően most sor kerülhet a zárószavazásra is. Megkérdezem, látja-e ennek valaki akadályát. (Senki sem jelentkezik.)

A Házszabály vonatkozó rendelkezése értelmében megadom a szót Pintér Sándor belügyminiszter úrnak, aki a kormány álláspontját ismerteti.

Belügyminiszter úr!

 

Felszólalások:  <<  220  >>    Ülésnap adatai