Készült: 2021.04.18.01:12:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

98. ülésnap (2011.06.14.),  470-482. felszólalás
Felszólalás oka Részletes vita lefolytatása
Felszólalás ideje 21:30


Felszólalások:   440-469   470-482   482-502      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatokról következő ülésünkön határozunk.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Sebestyén László, Fidesz, önálló indítványát T/3387. sorszámon, az együttes bizottsági ajánlást pedig T/3387/45. sorszámon kapták kézhez.

(4.30)

Indítványozom, hogy a módosító javaslatokat két szakaszban vitassa meg az Országgyűlés. Felkérem Göndör István jegyző urat, ismertesse a javasolt vitaszerkezetet.

GÖNDÖR ISTVÁN jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Az ülésvezető elnök azt kezdeményezi, hogy az első vitaszakaszban a termékdíjköteles termékek körét kiegészítő, illetve az egyes díjtételeket módosító javaslatokat vitassa meg az Országgyűlés. Ezeket az ajánlás 1., 2., 3., 14., 61., valamint 67-78. pontjai tartalmazzák.

A második vitaszakaszban pedig a termékdíjakra vonatkozó általános szabályokat módosító indítványok szerepelnek az ajánlás 4-60., 62-66. pontjai szerint, az előző szakaszban tárgyalt indítványok kivételével. Az összefüggésekre figyelemmel ebben a szakaszban szerepel a 79. pont tárgyalása is.

ELNÖK: Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a javasolt vitaszerkezettel. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az indítványomat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Kérem a felszólalni kívánó képviselőket, hogy felszólalásuk kezdetén jelezzék, a bizottsági ajánlás mely pontjaihoz kívánnak hozzászólni.

Megnyitom tehát a részletes vita első szakaszát az ajánlás 1., 2., 3., 14., 61., valamint 67-78. pontjaira. Látom a felszólalni kívánó képviselők nevét is, elsőként megadom a szót 6 perces időkeretben Bödecs Barna képviselő úrnak, Jobbik.

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én nagyon rövidre fogom. Tekintettel arra, hogy a Jobbik-frakció 12 érdemi módosító indítványt nyújtott be, ugyanakkor ezek nem kapták meg a szükséges kormányzati, illetve bizottsági támogatást, és különös tekintettel a szocialista frakció kellően destruktív magatartására, még az egyharmados támogatást sem tudtuk megszerezni, így nem kívánom a tisztelt Házban jelen lévő képviselőket untatni olyan javaslatokkal, amelyeknek elfogadására vajmi kevés esély van.

Egyben szeretném megköszönni az előterjesztőnek, illetve államtitkár úrnak, hogy nagyon sokat dolgoztak ezen az ügyön, és reméljük, hogy jobbító szándékú javaslataink esetleg egy későbbi időpontban meghallgatásra találnak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Szilágyi László LMP-s képviselő úrnak.

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen a szót. Elnök úr, ebben a szakaszban a 2-eshez, illetve a 78-ashoz szeretnék hozzászólni. De mielőtt ezt megtenném, talán csak a jegyzőkönyv kedvéért hadd mondjam el, hogy alapvetően méltatlannak tartom, ami itt folyik egész éjszaka. Tehát embertelen, teljesen felesleges és tökéletesen értelmetlen, amit mi itt csinálunk, és nyilván egy ilyen fontos gazdasági-környezetvédelmi szabályozáshoz méltatlan is.

A 2. pontban arra tettem javaslatot, hogy a termékdíjas termékek körét egészítsük ki a szárazelemekkel, hiszen egy nagyon macerás és veszélyes hulladéktípusról van szó, ami ragyogóan szabályozható lenne termékdíjas körben. Eddig a gyártói felelősség körében történt események nem tudtak elég eredményt felmutatni annak a tekintetében, hogy a töredékét csak tudjuk visszagyűjteni annak a kibocsátott szárazelemnek, mint amennyit kellene vagy ideális lenne, úgyhogy mindenképpen jót tenne ennek a hulladéktípusnak, ha be tudnánk vonni a termékdíjas körbe.

A 78. pontban egy nagyon fajsúlyos kérdésről van szó, nevezetesen arról, hogy az egyéni teljesítőkre milyen kötelezettségek hárulnak a begyűjtés tekintetében, és itt egy elég bonyolult számítási rendszer is van, illetve a díjtételekből is nagyon sok minden kiderül. Ami alapvetően hiányzik ebből, az az, és a reggeli bizottsági ülésen is elmondtam 18 órával ezelőtt körülbelül, hogy az Európai Unió egy globális hasznosítási kvótát is előír a csomagolás és az elektronikai hulladék esetében, és a törvénytervezet erről megfeledkezni látszik abszolút. Ha pusztán azt nézzük, hogy itt a hatalmas táblázatnak a második oszlopában a bizonyos országos hulladékgazdálkodási ügynökség teljesítési hányadai vannak feltüntetve, pusztán ezekből az adatokból arra lehet következtetni, hogy ez a globális begyűjtési kvóta nem fog teljesülni, úgyhogy nagyon veszélyesnek tartom, ha ez így marad.

Nem beszélve arról, hogy az akkumulátorok esetében nem lehet 100 százalékos hasznosítást elérni, csak egy 85 százalékost, és úgy látom, hogy több képviselőtársam is erre a meglátásra jutott, és valami ilyen irányú módosítást végül, azt hiszem, el is fogadott az előterjesztő.

Ez lett volna ebben a körben a felszólalásom. Köszönöm szépen. (Dr. Dorosz Dávid tapsol.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát lezárom.

Megnyitom a részletes vita második szakaszát az ajánlás 4-60., 62-66. pontjaira, valamint a 79. pontra. Megkérdezem, ki kíván felszólalni 6 perces időkeretben. (Jelzésre:) Megadom a szót Szilágyi László LMP-s képviselő úrnak.

SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen. Több pontot is érintenék, a legfajsúlyosabbal kezdem: a 45-össel, ami összefügg a 79-essel. Itt a törvényjavaslat leggyengébb elemére szeretnék rávilágítani, teljesen zavaros a szöveg, és csak a részletes indoklásból derül ki, hogy miről is van szó itt pontosan.

Azt mondja az eredeti előterjesztés, hogy az anyagában történő hasznosítás mértéke termék- és anyagáramonként legalább 75 százalékot, legfeljebb 25 százalékot kell hogy elérjen ezzel szemben az energetikai hasznosítás. Ez nem maradhat így semmiképpen, mert ez így végrehajthatatlan, teljesíthetetlen.

Itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy az egyéni teljesítőknek ír elő valamiféle kvótákat az előterjesztő, de nincsen tekintettel arra, hogy az anyagáramok között komoly különbség van a begyűjthetőség és a hasznosíthatóság mértékében is. Mi arra teszünk javaslatot ott hátul a 79. ajánlási pontban, egy negyedik mellékletet vezetünk be, ahol anyagáramonként és időben is differenciáljuk ezeket a begyűjtési arányokat. Az sem mindegy, hogy hogyan értelmezzük az előterjesztő szövegét, hogy a kibocsátás százalékairól beszélünk vagy pedig a begyűjtött hulladékok hasznosítási százalékairól. Azt gondolom, ez lenne a legeslegfontosabb, hogy az előterjesztő ezt helyre tegye, és kérem, hogy a módosító indítványainkat is fogadja be.

Nagyon sok apróság lenne még, nem akarom azzal húzni az időt, hogy ezeket keresgélem. Az 52. pontban megint csak egy sarokpont van, a törvény abból indul ki, hogy teljesen megszűnnek a gyártói felelősségen alapuló koordináló szervezetek, és ennek a bizonyos OHÜ-nek, országos hulladékgazdálkodási ügynökségnek - aminek még a neve sincsen eldöntve a törvényjavaslatban, több helyen ellentmondásosan szerepel - kizárólagos jogosultsága lesz a hulladékok közvetítői rendszerében.

Azt gondolom, hogy az európai uniós szabályozásból és ennek a szellemiségéből az vezethető le, hogy nem lehet kizárólagosságot adni az államnak, hanem fenn kell tartani valamiféle gyártói felelősség alapján működő rendszert is, erre teszünk itt javaslatot.

(4.40)

Még egy dolog, az eddigi rendszernek az volt a lényege, hogy ha egy cég hasznosítási díjat fizetett egy koordináló szervezetnek, akkor a koordináló szervezet átvállalta a hasznosítás felelősségét és a minden egyéb, ebből adódó felelősséget. A törvényjavaslat elhibázza kimondani, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség a befizetett termékdíj fejében átvállalja ezt a felelősséget. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne.

Pontosításokat teszünk még olyan értelemben is, hogy a tárgyévre jellemző hasznosítási adatokat és ezt a bizonyos gyűjtési-hasznosítási tervet milyen módon kelljen meghozni, hogyan kell a termékdíjbizottságtól jóváhagyást kérni, illetve egy kicsit korlátoznánk a hulladékgazdálkodási ügynökség jogkörét az országos tervtől való eltérés tekintetében, és magát a termékdíjbizottságot is megnyitnánk egy kicsit a civil szervezetek számára is, tehát legyen egyfajta civil kontroll is ebben a rendszerben. Ezt mindenképpen fontosnak tartanánk.

Köszönöm szépen a szót. (Taps az LMP padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a kormány képviseletében jelen lévő Illés Zoltán államtitkár úrnak a szót.

DR. ILLÉS ZOLTÁN vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! A jó pap szokta azt csinálni, hogy dicséri a híveket, akik ott vannak a misén, a rossz pap szokta azt emlegetni, hogy ki mindenki nincs ott a misén.

Érthetetlen számomra Szilágyi képviselő úr azon felvetése, hogy méltatlan a helyzet és a körülmény. Ha délelőtt 10 óra lenne vagy délután 2, és zsúfolásig telt patkóban beszélnénk a részletes vitáról, az ugyanolyan méltányos lenne a Házhoz, mint az ebben az időpontban zajló vita. Azt gondolom, hogy értelmes emberek ekkor is el tudják mondani a gondolataikat.

A mondanivalóm második része az, hogy szeretném Bödecs Barnabás képviselő úr módosító indítványait dicsérni, illetve azt kell mondanom, hogy a részletes vita előtt zajló általános vitában is az ő hozzászólását - más képviselőtársak hozzászólásai mellett - kiválónak tartottam, és ezt azért szeretném rögzíteni többek között itt, a Ház előtt, a jegyzőkönyvben is, mert meg vagyok róla győződve, hogy számos módosító indítvány, amelyet ő és a Jobbik oldaláról benyújtottak, a következő évben, években alkalmasak lesznek arra, hogy beépüljenek a termékdíjrendszerbe; nem azért, mert Jobbik és ellenzék, hanem azért, mert szakmailag teljesen korrekt. Ugyanakkor most, ebben az időszakban nem tudjuk befogadni, többek között azért, mert annyira kicentizett, annyira kifeszített az az egyezség, amely a különböző gazdálkodók, gazdasági érdekcsoportok, a kormányzat és egyéb más tényezők, zöldszervezetek között köttetett, hogy szétfeszítené ezt az egyezséget.

Ennek kapcsán mondom, hogy nem értünk egyet ebben a pillanatban Szilágyi László módosító indítványával, amely a szárazelemek tekintetében kiterjesztené a termékdíjköteles termékek körét, ugyanilyen módon említhetném kormánypárti képviselőtársam, Rogán Antal azon nagyon kiváló megjegyzését - és nincs módosító indítvány előttünk ebben a pillanatban -, amely a mosóporok tekintetében a foszfáttartalmú és ezáltal vízszennyezést előidéző mosóporok termékdíjas termékké történő megnevezését tartaná fontosnak. Ez a következő év elmozdulása lesz akár a szárazelemek tekintetében, akár más termékek tekintetében.

Azt kell mondanom a részletes vita időszakában, hogy bizony a képviselő úrral, Szilágyi Lászlóval egyet nem értve az állam kizárólagossága igenis egy dán modell, és bizony mit azt akarjuk, hogy a gyalázatos eddigi rendszer, amelyben fölmerült a gyanú csalás, síbolás, mindenfajta visszásságok tekintetében, ezt számos példa is bizonyítja, többek között azok a rendőrségi eljárások, amelyek a gumiabroncsok begyűjtése és újrahasznosítása tekintetében történtek... - ezért nem értem a képviselő úrnak az ilyen jellegű megnyilvánulásait, hiszen ő maga, aki egyrészt a zöldmozgalomból jön, másrészt pedig a hulladékosterületen tevékenykedett, pontosan ismeri ezt a rendszert, és szemforgató módon most úgy beszél, mintha nem látná, nem tudná ennek a rendszernek a visszásságait.

Bizony, a dán modell az állam felelősségéről szól. Ez nem kisebbíti az egyéni teljesíthetőség jelentőségét, de itt szeretném hangsúlyozni, hogy arról szó nem lehet, hogy újra koordináló szervezetek jöjjenek létre, és az ilyen jellegű módosító indítványokat nem fogadjuk be, és nem vagyunk hajlandók támogatni. Csak átneveznék vagy átbecézgetnék, és ugyanúgy létrehoznák azt a rendszert, ami arról szólna, hogy az, aki felelős a saját termékéért, átadná a felelősséget egy magánkoordinálónak - csak most nem így hívnák -, utána ugyanaz a rendszer folytatódna, mint ami eddig zajlott, azzal, hogy volt olyan módosító indítvány, amely arra irányult, hogy egy monopolisztikus magánérdekeltség legyen anyagáramonként, tehát mondjuk, a műanyag palackok tekintetében vagy a gumiabroncsok tekintetében, visszaállítaná, visszacsempészné ezt a rendszert. Naná, a monopólium jól jönne azoknak, akik eddig megpróbáltak a monopolisztikus lehetőségeikkel visszaélni. Ez tehát elfogadhatatlan.

Itt szeretném hangsúlyozni a tisztelt Ház előtt, hogy bizony az egyéni teljesítés arról szól, hogy az adott cég szervezze meg az infrastruktúráját, ha olyan kiváló hulladékgazdálkodást kíván teljesíteni, megvalósítani, a begyűjtést, az újrahasznosítást, és akkor ő egyénileg teljesítsen. De az, hogy valakinek átadja ezt a lehetőséget, s ugyanaz a rendszer visszaáll, csak más néven, mint ami eddig a visszásságokat produkálta, az elfogadhatatlan, szó nem lehet róla.

Végül pedig a 45. módosító indítvány, az anyagában történő újrahasznosítás, energetikai hasznosítás témaköre. Az Európai Unió döntött arról, hogy a gumiabroncsok tekintetében el kell érni a 75 százalékos, anyagában történő újrahasznosítást - tehát a magunk részéről sem pirolízist, sem égetést nem támogatunk -, az anyagában történő újrahasznosítást, méghozzá 75 százalékban. Az elkövetkezendő időszakban pedig nyilvánvalóan a 100 százalékot anyagában történő újrahasznosítás tekintetében nem lehet elérni, fizikai képtelenség, a kibocsátás arányában a kopásból származó anyagkikerülést figyelembe véve biztos, hogy el lehet érni egy 85-90 százalékos anyagában történő újrahasznosítást.

Ebbe az irányba fog menni a rendszer, és nem az égetés, nem a pirolízis irányába. Miért nem? Azért, mert levegőszennyezés, azért, mert visszásságok tömkelege, cementipari művekben történő égetés tekintetében - ezért mi az anyagában történő újrahasznosítást támogatjuk teljesen összhangban az európai uniós elvárásokkal.

Elnök Úr! Tisztelt Ház! Köszönöm, hogy szólhattam. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát és a részletes vita egészét lezárom.

Megkérdezem Sebestyén László képviselő urat, hogy most kíván-e szólni. Jelzi, hogy most kíván válaszolni a vitában elhangzottakra. Öné a szó, képviselő úr.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Először is jó reggelt kívánok. Az a helyzet, hogy az államtitkár úr gyakorlatilag pontról pontra végigment, és mindent megválaszolt.

Egyetlenegy dolog az, amit szeretnék kiemelni: érvényesíteni kell azt az elvet, hogy az fizessen, aki szennyez, tehát a szennyező fizet elvét. Ugyanis azért annyit tudni kell, hogy az esetlegesen az Európai Unió által kilátásba helyezett büntetés, illetve a saját magunkkal szembeni elvárás is az, hogy a hulladékgazdálkodásunk, illetve az újrahasznosításunk olyan százalékos legyen, amilyet az előbb az államtitkár úr elmondott, és az esetleges büntetést, ami nagyon komoly, ha jól emlékszem, 90 millió eurós egyszeri bírság, és utána naponta 85 ezer eurós büntetés mindaddig, amíg el nem fogy a türelem, és esetleg az európai uniós lehetőségekből történő kizárást szenvedné el az ország, ezt nem szeretnénk elérni. Ilyenkor tehát nem a koordinátorok fognak fizetni, hanem mindig az állam.

Pontosan ezért kívánjuk, és nem szeretnénk az ilyen koordinátorok általi büntetést, mondjuk, az adófizetők pénzéből finanszírozni, ezért gondoltuk és ezért van ez a törvényjavaslat, hogy igenis egy nagyon komoly, 100 százalékos állami tulajdonú Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség végezze a munkát. Nem beszélve arról, hogy annak azért olyan összetevője van... - van az adminisztratív, van a stratégiai és van az operatív része.

(4.50)

Gyakorlatilag a stratégiai része minden olyan kérdésre választ fog adni, amit itt a képviselő úr feltett. A bizottsági üléseken ezekre a kérdésekre, illetve a módosítókra már egyesével megtettük a választ.

Köszönöm, hogy meghallgattak, a továbbiakban most nem kívánok szólni, és jó reggelt!

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatokról következő ülésünkön határozunk.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Az alkotmányügyi bizottság önálló indítványa T/3522. sorszámon a honlapon elérhető.

Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Cser-Palkovics András úrnak, a napirendi pont előadójának, 20 perces időkeretben.

Öné a szó, képviselő úr.
Felszólalások:   440-469   470-482   482-502      Ülésnap adatai