Készült: 2021.04.11.08:26:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

116. ülésnap (2011.10.04.),  105-113. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita folytatása és lezárása
Felszólalás ideje 16:23


Felszólalások:   73-105   105-113   113-155      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönjük szépen. Az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, így majd a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor.

Ennek megfelelően lépünk a következő napirendi ponthoz. Soron következik a fenntarthatóság szempontjának a kereskedelmi központok működésében történő érvényre juttatásához szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása. Szabó Rebeka, Schiffer András, Vágó Gábor, Scheiring Gábor, Ertsey Katalin LMP-s képviselők önálló indítványát T/2601. számon, a bizottsági ajánlást pedig T/2601/1. számon megismerhették.

Tisztelt Országgyűlés! Emlékeztetem önöket, hogy az általános vita megkezdésekor az előterjesztői expozé, a bizottsági vélemények és az egyes képviselői felszólalások már elhangzottak a Házban.

Így most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Elsőként Sáringer-Kenyeres Tamás képviselő úrnak, KDNP. (Jelzésre:) Nem kíván szólni.

(15.10)

Lépjünk is tovább! Megadom a szót Bödecs Barna képviselő úrnak, Jobbik.

BÖDECS BARNA (Jobbik): Máris elkészülök, elnök úr. (Felcsatolja a mikrofont.) Elnézést, csak egy kicsit rövidebb volt az előttem felszólaló, mint én számítottam.

ELNÖK: Megvárjuk képviselő urat, és le is nullázzuk mindjárt az órát. Kérem, hogy állítsuk vissza az órát. Öné a szó.

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azokat a pozitív méltatásokat, amiket a javaslattal kapcsolatban, illetve annak általános megfogalmazásával kapcsolatban elmondani szándékoztunk, azt az általános vita megkezdésekor el is mondtuk, és be is adtuk a módosító indítványainkat, amelyekkel egy kicsit keményebbé és radikálisabbá szerettük volna tenni ezt a javaslatot. Utána a pártunk jogi szakértői figyelmeztettek bennünket, hogy itt sajnálatos módon egy nagyon súlyos, aggályos dolog van ebben a javaslatban, mégpedig a 4. § (2) bekezdésével igen nagy baj van, ugyanis nem törvényi előírásokat tartalmaz, hanem egy felhívást a kormány felé. A hatályos jogalkotás szerint a törvény törvényi kötelmeket szabhat meg és nem felhívásokat fogalmazhat meg más törvények tartalmának jövőbeni alakítására vonatkozóan, ez nem országgyűlési határozattervezet ugyanis, hanem egy törvénytervezet. Ennek következtében kénytelenek voltunk a módosító indítványaink nagy részét, amelyek kifejezetten erre a részre vonatkoztak, visszavonni, és egy olyan értelmű módosító indítványt benyújtani, amely ezt a - hogy is mondjam - jogalkotásban nem éppen normakövető és alkalmazhatatlan megoldást törli ebből a javaslatból.

A törléssel egyébként az a súlyos probléma áll elő, hogy ebben a pillanatban maga a jogszabály jelentős mértékben értelmét veszti, hiszen pont azok a szempontok kerülnek ki belőle, ami miatt ezt a jogszabályt a Jobbik támogatta volna. Ráadásul egy olyan probléma is felmerül, hogy az ebben foglalt, egyébként már szintén módosítandó, korábban dátumozott és ezáltal elavult, sőt részben eredetileg is hibásan bekerült dátumok, amelyek ennek a moratóriumnak az ideiglenes jellegét eredményeznék, azok pont itt kerültek megfogalmazásra, amelynek következtében a jogszabály megmaradó része egy általános tilalmat vezet be, amit mindenképpen orvosolni kell, hiszen ideiglenes megoldásról lett volna szó. Ezért a Jobbik ezt a törvényjavaslatot ebben a formában támogatni a továbbiakban nem tudja.

Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönjük szépen. Ismét jobbikos hozzászólás következik, Varga Géza képviselő úr.

VARGA GÉZA (Jobbik): (Felcsatolja a mikrofont.) Gyorsan peregnek az események itt nálunk ma.

Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Igen, én is az általános vita előző részében hangsúlyoztam, hogy az általános vitára való alkalmasságát támogattuk ennek az előttünk fekvő javaslatnak, mert azt fontosnak tartottuk, hogy a témáról beszéljünk, de a Bödecs képviselőtársam által elmondottak miatt és egyébként is ez támogatásra nem lehet méltó a Jobbik-frakció részéről. Néhány érv emellett elhangzott, én magam is említenék kettőt.

Az egyik az, hogy ez gyakorlatilag a fenntarthatóság szót beteszi a címébe, amit aztán szerencsére egy kormánypárti módosító javaslat kivesz onnan, és azt viszont támogatni fogjuk, ha ez tovább tud menni. Egyszerűen azért, mert itt nem a fenntarthatóságról van szó, és egyszerűen méltatlan egy ökopárt részéről, hogy a környezetvédelmet és a fenntarthatóságot ily mértékben összekeverje. Itt felsorolja azokat a szempontokat - a), b), c), s a többi pontok alatt -, hogy milyen környezetvédelmi intézkedéseket vár el az új engedélyezési eljárástól.

A fenntarthatóság és a környezetvédelem között óriási nagy a különbség. Hogy egy másik világ lehetséges - another world is possible, az angol eredeti jobban a nyelvemen van, és az LMP, hogy Lehet Más a Politika, gyakorlatilag erről vette a nevét -, ez a mozgalom azt jelenti, hogy egy más világ lehetséges, ahol a dolgokat a nevén nevezzük, ahol a fenntarthatóság fenntarthatóság, ahol a környezetvédelem környezetvédelem és így tovább, és így tovább. Egy olyan párttól, amelyik a nevében ezt használja, én azt gondolom, méltatlan ily módon összekeverni ezt a két tényezőt, két dolgot. Itt nincs másról szó, mint bizonyos nagykereskedelmi láncok zöldre mosdatásáról, hogy akkor most ők megfelelnek néhány környezetvédelmi szempontnak, és akkor velük minden rendben lesz.

Az előbbi téma kapcsán a méretgazdaságosságról beszéltem. Hogyha ez a törvény foglalkozna legalább az indoklásban vagy valahol azzal a problémával, hogy ezekkel a kereskedelmi láncokkal éppen az a baj, hogy a méretgazdaságosság okán - scale of economy - ezek lenyomják a versenyben úgy a kisebb kereskedelmi egységeket, mint a kistermelőket. Hogyha egy ilyet kimondunk, akkor ez egy szitokszó manapság az Európai Unióban is, mert az áruk szabad áramlása s a többi, de a multinacionális cégeknél elmulasztottuk azt a léptéket, amit most éppen a kistermelői piacok kapcsán nagyon helyesen próbálunk visszahozni, azt nevezetesen, hogy ők a versenyképességben aránytalanul nagyobb súllyal vesznek részt, és ez bizony már a fenntarthatóság rovására megy. Tehát ebből a szempontból lenne jogos a fenntarthatóság szót egyáltalán ennek kapcsán említeni, nem pedig úgy, hogy a környezetvédelmi szempontoknak való megfelelést említjük.

Most nem megyek abba bele, hogy ehelyett mi kellett volna, és hogy valójában ez kedvez azoknak a multinacionális kereskedelmi láncoknak, amelyek már működnek, amelyeknek már megvan az engedélyük, sőt a folyamatban lévőket is helyzetbe hozza, és ezzel a piaci versenyt torzítja, hiszen azokat diszkriminálja, akiktől mint újonnan létesülőktől most elvárunk bizonyos környezetvédelmi szempontoknak való megfelelést. Tehát ezt a törvényjavaslatot a továbbiakban semmilyen szín alatt nem tudjuk támogatni.

Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Csak Szabó Rebeka képviselő asszonyt látom bejelentkezve. Kérdezem, hogy most adhatok kétperces hozzászólásra lehetőséget, vagy egyúttal az előterjesztők nevében a zárszót is elmondhatja. (Szabó Rebeka: Nem tudom, hogy akar-e még valaki hozzászólni.) Nem úgy tűnik. Nincs több hozzászóló, azért mondom. (Szabó Rebeka: Ha nincs több hozzászóló, akkor elmondom a zárszót is.)

Akkor töröljük a kétpercest, és öné a zárszó lehetősége az előterjesztők nevében.

SZABÓ REBEKA (LMP): Jó, rendben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr.

Tisztelt Képviselőtársaim! Röviden reagálnék egyrészt az elhangzottakra, és utána összefoglalnám, hogy mi volt a célunk ezzel a törvénymódosító javaslattal.

Egy picit viccesnek tartom, hogy úgy látszik, most tényleg mindenki az LMP identitásával van elfoglalva, de én nem szeretnék Varga Géza képviselőtársammal sem szemantikai vitát folytatni, sem tényleg az LMP céljait és az ökopárti mivoltát boncolgatni, viszont azt szeretném röviden leszögezni, hogy azért vettük bele a törvényjavaslat címébe azt a kifejezést, hogy a fenntarthatóság szempontjai, mert ezt igen alaposan átgondoltuk, és komolyan is gondoltuk, és nem szűkítettük le csupán környezetvédelmi szempontokra. Azok, amiket Varga Géza is említett, azok közül bizonyos dolgok valóban megjelentek a törvényjavaslatban, tehát gondoltunk itt a részvétel lehetőségének a biztosítására, a környezeti fenntarthatóságra, akár a szűkebben vett környezetvédelmi szempontokra, de gondoltunk a városképi szempontokra, gondoltunk az eltorzított kereskedelmi viszonyok, a túlzott erőfölénnyel rendelkező egyes cégek korlátok közé szorítására, tehát a gazdasági fenntarthatóságot is próbáltuk megcélozni ilyen értelemben. Persze lehet azzal vitatkozni, hogy esetleg ez Varga Géza, illetve a Jobbik szerint nem sikerült tökéletesen, természetesen bármelyik törvénynél előfordulhatnak ilyen viták, de a fenntarthatóság szempontjait alaposan átgondoltuk, és ezzel összefüggésben fogalmaztuk meg a törvényjavaslatot.

(15.20)

Ez szerencsére semmiféle identitásválságot nem okozott nekünk, amikor ökopártként indultunk. Gondolom, hogy ezzel ezt a vonalat szeretném is lezárni.

Bödecs Barna képviselőtársamra reagálva, azt gondolom, hogy ebben vitánk van. Szerintem önnek nincs igaza. A 4. § teljes mértékben a helyén van ebben a törvényben. A jogalkotási szabályok szerint bele lehet írni ilyen szempontokat a törvényekbe. Majd még lehet, hogy esetleg ezen jogász szakértők vitatkozhatnak, de nincs ezzel probléma.

Konkrétan a tartalomra visszatérve: tehát amely helyzetet szerettük volna kezelni ezzel a törvénymódosító javaslattal, az tulajdonképpen az az áldatlan helyzet, amiről egyébként számos alkalommal vitatkoztunk ebben a törvénymódosító javaslatban, és számos alkalommal nagyjából a célokban egyetérteni látszott több párt is, hogy jelenleg van egy tőkeerős beruházó, aki valamiféle bevásárlóközpontot, kereskedelmi egységet akar építeni, adott egy forrásszegény önkormányzat, és tulajdonképpen a kettejük megegyezésén múlik az, hogy mi és hova épülhet, és ez az, ami, azt gondoljuk, hogy áldatlan állapotokat okoz, ez az, aminek számos káros következményét látjuk.

Például tízezer fő körüli településen éppen a múlt héten, az egyik szakmai egyeztetésen hallottam, hogy most nyit gyakorlatilag ugyanarra a helyre az ötödik multinacionális áruházlánc egy szupermarketet, ami teljességgel fölösleges, és ez most már a helyben lakóknak sem okoz semmiféle örömet; illetve az egyik állampolgár, aki a törvényjavaslat kapcsán véleményt nyilvánított, ő mesélte el, hogy Gazdagréten van már három szupermarket. Volt egy terület, aminek régebben valamiféle sportlétesítmény-funkciója volt, ami bezárt, és most nagyon csodálkozva vették észre, hogy oda fog nyitni egy negyedik szupermarketlánc egyik képviselője, ami teljesen fölösleges, és őket, az ott lakókat senki nem kérdezte meg arról, hogy ők hogyan szeretnék hasznosítani adott esetben azt a területet.

Pontosan ezeket a helyzeteket szeretné a Lehet Más a Politika ezzel a törvényjavaslatával megoldani és korrigálni. Amit tehát nagyon szeretnénk látni egy ilyen szabályozásban, az az, hogy konkrét szakmai kritériumok és hatástanulmányban lefektetett eredmények alapján szülessen arról döntés, hogy hova épülhet meg újabb kereskedelmi egység, a másik pedig az, hogy a helyben érintett önkormányzat és a helyben érintett lakosság, a civil szervezetek, a kistermelők szervezetei, a fogyasztóvédelmi szervezetek, a főépítész, tehát a hatóság és a civilek képviselői egyaránt be legyenek vonva ebbe a döntésbe.

Amit nem szeretnénk - és nagyon reméljük, hogy ez nem is fog megtörténni -, hogy egyfajta, valamiféle központi hatóság egyeduralkodó módon és a helyiek bevonása nélkül döntsön országosan ebben a kérdésben. Tehát mindenképpen szeretnénk, ha konkrét tartalmi szempontok alapján és helyi szinten születne meg ez a döntés.

Ennek értelmében még egy kicsit módosítottunk is a törvényjavaslatunkon, hogy még világosabb legyen az a szándék, hogy mi az, amivel szeretnénk tulajdonképpen megbízni a kormányzatot vagy javasolni a kormányzatnak azt, hogy milyen módon szülessen majd meg ez a törvény. Mert az általunk benyújtott törvénymódosító javaslat konkrétan még csak a moratóriumra vonatkozik.

Tulajdonképpen ezt szerettem volna összegezni, ezek voltak a szándékaink ezzel a törvényjavaslattal. Természetesen láttam azt, hogy módosító javaslatok érkeztek hozzá, de azt gondolom, hogy ezekre konkrétan és részleteiben majd a részletes vita alatt fogunk kitérni.

Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet és hogy részt vettek ezen a vitán. (Taps az LMP padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő asszony. (Jelzésre:) Nem tudok most már szót adni zárszó után a képviselő úrnak, és az államtitkár úrtól elnézést, próbáltam integetni, hogy nincs több bejelentkező, tehát adtam volna természetesen szót, ha jelzi, ha gombot nyom.

Az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, ahogy ezt Szabó Rebeka képviselő asszony is jelezte, így aztán a részletes vitára és a részletes vitára bocsátásra következő ülésünkön kerül majd sor. Most megyünk tovább.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A törvényjavaslatot T/4247. számon, a bizottsági ajánlásokat pedig T/4247/2., 3. számokon megismerhették.

Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Kardeván Endre államtitkár úrnak - kerestem a szememmel, mert az előbb láttam, hogy itt van, és megijedtem, hogy nem találom a teremben, de itt van államtitkár úr -, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárának, 20 perces maximális időkeretben.

Öné a szó.
Felszólalások:   73-105   105-113   113-155      Ülésnap adatai