Készült: 2021.04.23.16:10:09 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

100. ülésnap (2011.06.20.),  319-322. felszólalás
Felszólalás oka Részletes vita lefolytatása
Felszólalás ideje 6:23


Felszólalások:   315-319   319-322   323-326      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Nem látok több jelentkezőt. A részletes vitát lezárom. Lezsák alelnök urat megkérdezem, hogy előterjesztőként kíván-e még pluszban szólni. Gondolom, hogy értelemszerűen nem. (Lezsák Sándor nemet int.) Következő ülésünkön döntünk a benyújtott módosító javaslatokról.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést T/3415. számon, az együttes bizottsági ajánlást pedig T/3415/7. számon megkapták.

Indítványozom, hogy a módosító javaslatokat a közöttük lévő összefüggések és a törvényjavaslat által érintett törvényekre figyelemmel két szakaszban vitassa meg az Országgyűlés. Az első szakasz az ajánlás 1. és 2. pontjaira nyílik meg, amelyek a szakmaközi szervezetek tevékenységét áttekintő szerv működését szabályozzák, a második vitaszakasz az ajánlás 3-6. pontjait tartalmazza. Ezek a környezetvédelmi bírságra jogosultak körét és a hatálybalépést módosítják, valamint nyelvhelyességi pontosításokat tartalmaznak.

Kérdezem, hogy egyetértenek-e az ilyen felbontással. Kérem, jelezzék! (Szavazás.)

Érezhető többség, az Országgyűlés elfogadta az indítványt.

Megnyitom a részletes vita első szakaszát az ajánlás 1. és 2. pontjaira. Ki kíván felszólalni? Hat percet tudok ajánlani egy-egy felszólalás időkeretének. Senki többet - először, másodszor, harmadszor! (Senki sem jelentkezik.) Lezárom a részletes vita ezen szakaszát.

Megnyitom a 3-6. pontjaira a második szakaszt. Hozzászól valaki? Bödecs Barna képviselő úr, Jobbik!

BÖDECS BARNA (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A részletes vitában a Jobbiknak egy módosító indítványa van, Kepli Lajos képviselőtársam jegyzi. Ez egy igen lényeges körülményt szabályozna, eltérően, mint az a javaslatban szerepel. Ezt pedig nevezhetjük Kolontár-javaslatnak vagy Devecser-javaslatnak is. Itt egy olyan jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság áthelyezéséről van szó a helyi önkormányzattól a központi költségvetésbe, amely rendkívüli veszélyhelyzet elrendelése során keletkezett.

Teljes mértékben indokolt természetesen a javaslat azon szándéka, hogy az így keletkező bírságbevételeket ilyen speciális helyzetekben átcsoportosítsa, ugyanakkor a Jobbiknak az a javaslata - és ezt foglaltuk bele ebbe a módosító indítványba -, hogy ebből ne kizárólag a központi költségvetés részesüljön, ne olyanok kapják ezt, akik nem szenvedtek kárt - jelen esetben Ajka önkormányzata kapná -, hanem itt az okozott kár arányában a kárt szenvedett településeknek kellene ebből juttatni.

Ennek megfelelően tettünk javaslatot a 8., illetve a 9. § módosítására, különös tekintettel arra, hogy a kár arányában kelljen ezt a bevételt felosztani a kárt szenvedett települések között. A javaslat szándéka az, hogy az a tényleges bírságbevétel, ami ebből befolyik, arányosan azokhoz jusson, akik a kárt elszenvedték. Ők azok a szervek, a kárt szenvedett helyi önkormányzat, aki erről cél szerint a legjobban ennek felhasználásáról gondoskodni tud, illetve a kár elhárításában és a helyreállításában közreműködik. A javaslatunk a szubszidiaritás elvével összhangban áll.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik padsoraiban.)

ELNÖK: Nem látok több jelentkezőt, így lezárom a vita második szakaszát és a részletes vita egészét is.

Megkérdezem Ángyán József államtitkár urat, hogy válaszol-e a vitában elhangzottakra.

DR. ÁNGYÁN JÓZSEF vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az általános vitában is elhangzott ez az érv, és alapvetően egyetértek azzal, hogy nyilván a károsult közösségnek kell részesülnie ezekből a bírságbevételekből.

Ugyanakkor arra a szempontra szeretném fölhívni a figyelmet, mint ahogy kétséges, hogy a MAL esetében, ha ezt a konkrét példát hozta a képviselő úr, ha a magánvagyonok nem elérhetőek, mint ahogy ez fölmerül, mi persze azt szerettük volna, hogy elérhetőek legyenek a magánvagyonok, és ennek a jogi környezetét is meg kellene teremteni, de ha mégsem elérhető, adott esetben a bírságbevétel nem fedezi a kár mértékét, és a szolidáris állam nem tudhatja le annyival, hogy a befolyt összeget szétosztja a közösségben, ha egyszer nem képes ezáltal helyreállítani az eredeti állapotot.

Azt mondtuk a konkrét esetre is hivatkozva, hogy az állam teljeskörűen kártéríti az érintett közösségeket, és ez független attól, hogy milyen bevételeket tud bírságbevételként behajtani. Azt gondolom, hogy ez a megközelítés a szolidáris állammal - ahogy a képviselő úr is mondta - teljes mértékben összhangban van. Ezt az álláspontot szeretném megismételni, amikor a Kepli képviselő úr által benyújtott módosító indítvánnyal kapcsolatban érvelt. Kérem, hogy ezt az elvet fogadjuk el: az államnak kötelessége van, függetlenül attól, hogy milyen bírságbevételei vannak adott esetben a katasztrófával kapcsolatban.

Ennyiben szerettem volna reagálni, és köszönöm szépen az általános vitában és a részletes vitában most elmondott véleményeket, bizottsági üléseken elhangzottakat. Kérem, támogassák ezt az indítványunkat.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:   315-319   319-322   323-326      Ülésnap adatai