Készült: 2020.09.25.02:28:02 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

149. ülésnap (2004.05.11.), 154. felszólalás
Felszólaló Herbály Imre (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:21


Felszólalások:  Előző  154  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HERBÁLY IMRE, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Elnök Úr! Miniszter Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Mint sokan tudják, magam is a Tisza völgyében, a Tisza vízgyűjtő területén élek, és sok képviselőtársammal, de még több emberrel együtt kitörő örömmel fogadtuk a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztését elfogadó kormányhatározatot. Most még jobban örülünk annak, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos teendőket, feladatokat egy, a parlament által elfogadott törvényben fogalmazzuk meg.

Annak is nagyon örülök, hogy a bizottsági viták során, az előkészítés során nem voltak túl nagy, áthidalhatatlan problémák az egyes pártok között. Ebből eredően valószínűnek tartom, hogy az általános vita után a részletes vita végére nagyon közel kerülünk egymáshoz. (Közbeszólás az ellenzéki képviselők padsoraiból: Nana!) Természetesen ez két félen múlik, illetve három dolgon: a parlament patkójában a két oldalon ülők viszonylatán és a költségvetés lehetőségein.

Természetes, hogy e rövid bevezető után nem okozok meglepetést azzal, hogy a frakció nevében az előttünk lévő törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartjuk. Támogatjuk ezt a tervezetet, mert erősíti a Tisza völgyében élők biztonságát, kiszámíthatóan növeli a biztonságot - a vagyonbiztonságot, a termelésbiztonságot, az ott élő emberek biztonságát -, úgy, hogy ennek a biztonságnak a megteremtése során más emberek nem szenvednek hátrányt. Kiszámíthatóvá teszi ennek a tervezetnek az elfogadása után, a kivitelezés során az árvízvédelmet és az árvízvédelem költségeit.

Támogatjuk ezt a tervezetet azért is, mert - eddig ilyen nagy mértékű fejlesztéseknél nem megszokott módon - nyílt tervezési eljárásban bevonja az ott élő embereket az előkészítés folyamatába, és így az eddig megszokott, az ilyen jellegű beruházásoknál már-már kötelező ellenkezést felválthatja egy közreműködő, együttműködő magatartás.

Támogatjuk továbbá azért is a tervezetet, de még inkább a folyamatot, mert szemléletet formál, új termelési módot alakít ki. Ezzel elérhetjük, hogy a XX. század második felében megszokott, “minden talpalatnyi földet vonj be a termelésbe, alakítsd át a természetet, mindenáron növeld a mennyiségetö elv helyett egy érdekorientált, szelídebb, ember és természet közeli termelési módot, a tájgazdálkodást alapozhatjuk meg ebben a térségben.

Támogatjuk továbbá azért is a tervezet elfogadását, mert bízunk benne, hogy a törvény elfogadása nyomán induló fejlesztések nemcsak vízműfejlesztések formájában, hanem vidékfejlesztés formájában is megjelennek. Ez nagyon fontos, mert a térségben, bár bizonyos fokig a fejlett infrastruktúra is jelen van, hiányoznak a szennyvízhálózat és -tisztítás feltételei, de az utak állapota is sok kívánnivalót hagy maga után.

Támogatjuk továbbá ennek a törvénytervezetnek az elfogadását azért is, mert ennek nyomán induló fejlesztés az előzőeken túl jelentősen pozitív előjellel befolyásolhatja a térség mikrorégióinak, a Jászságnak, a Közép-Tisza-vidéknek a vízgazdálkodását, és bízunk abban is, hogy a mikroklímát is anélkül, hogy negatív módon avatkoznánk be a természetbe.

Támogatjuk továbbá a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát azért is, mert garantálja, hogy a VTT első üteme befejezésének utolsó évére, valamint a második ütemére érvényes vízgazdálkodási programokat, területfejlesztési terveket annak első ütemének befejezésére dolgozza ki a kormány.

(17.20)

Végül én is úgy gondolom és a frakció is úgy gondolja, mint a bizottság: egy ilyen, a biztonságot, a gazdálkodás bevételeit is jelentősen befolyásoló változás bizalmi indexe csak törvényben biztosított garanciákkal emelhető kellő szintre. Ezért is támogatjuk ezt a javaslatot.

Természetes persze az, hogy vannak eltérő vélemények a tervezettel kapcsolatban. Természetes az is, hogy a frakción belül is vannak eltérő vélemények, de ezek közelíthetők. A szakmák közötti eltérések, a költségvetési korlátok, az eltérő politikai vélemények, a frakciók közötti eltérő vélemények közelebb hozhatók egymáshoz. Ezután elfogadható lesz ez a törvény, és aztán teljes gőzzel indulhat a munka. Azokat a késedelmeket, amelyeket a Közép-Tisza-vidéken, a Nagykunságban és a Felső-Tisza-vidéken élők néha kicsit hangosabban jeleznek, behozhatjuk, és megelőzhetjük a nagyobb árvizeket, levezethetjük azok veszélyeit.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezeknek a gondolatoknak a jegyében javaslom önöknek, valamint a távol lévő képviselőknek, hogy gondolják át az előttünk lévő törvénytervezetet, javító módosító indítványaikkal segítsék annak elfogadását, és maguk is fogadják el.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  154  Következő    Ülésnap adatai