Készült: 2020.09.18.10:49:54 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

186. ülésnap, 289. felszólalás
Felszólaló Gyimóthy Géza (FKGP)
Felszólalás oka Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:20

Felszólalások:  <<  289  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, jegyző úr. Megkérem a képviselőket, foglalják el helyüket!

Tisztelt Országgyűlés! A szavazatszámláló bizottság megállapítása a következő:

A szavazás érvényességét befolyásoló esemény nem volt. Bejelentem, hogy a szavazás így érvényes, dr. Boda Ilona személyére az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 323 képviselő adta le szavazatát. Ezek megoszlása a következő: az érvénytelen szavazatok száma 21; az érvényes szavazatok száma 302; ebből igen szavazat 260, nem szavazat 42. (Taps.)

Tisztelt Országgyűlés! Megállapítom, hogy az Országgyűlés jegyzőjévé Boda Ilonát megválasztotta. A jegyző asszonynak új megbízatásához sok sikert kívánok az Országgyűlés és a magam nevében is. (Dr. Boda Ilona felállva köszöni meg a tapsot.)

 

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének feloszlatásáról szóló H/2969. számú országgyűlési határozati javaslat visszavonását. A Házszabály 103. §-ának (1) bekezdése alapján az indítvány a zárószavazás megkezdéséig visszavonható, de a részletes vita lezárása után ehhez szükséges az Országgyűlés hozzájárulása is. (Folyamatos zaj a teremben.) Kisebb hanggal kövessük az elnököt!

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének feloszlatásáról szóló H/2969. számú országgyűlési határozati javaslat visszavonásához.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 204 igen, 88 nem és 34 tartózkodás mellett a határozati javaslat visszavonásához hozzájárult.

 

Tisztelt Országgyűlés! A házbizottság ma délben ülést tartott, és az itt született megállapodásnak megfelelően a Házszabály 23. §-ának n) pontjában foglalt jogköre alapján a Házszabálytól való eltérésre tett javaslatot annak érdekében, hogy a Magyar Nemzeti Bank kereskedelmi banki tevékenységével kapcsolatos vizsgálat eredményéről szóló jelentés és az ehhez kapcsolódó országgyűlési határozati javaslat tárgyalása során a Magyar Nemzeti Bank elnöke a plenáris ülésen felszólalhasson.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály értelmében a határozathozatal előtt képviselőcsoportonként legfeljebb egy képviselő felszólalhat. Megkérdezem, kíván-e valaki ezzel élni. (Senki sem jelentkezik.) Nem kíván.

 

 

(18.00)

 

Tisztelt Országgyűlés! Következik a határozathozatal. Felhívom a képviselők figyelmét, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy a házbizottság J/3608/1. és H/3612/1. számú javaslatának megfelelően eltér-e a Házszabálytól.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 329 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a Házszabálytól való eltérést elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Ügyrendi kérdésben jelentkezett Répássy Róbert képviselő úr, Fidesz.

 

Felszólalások:  <<  289  >>    Ülésnap adatai