Készült: 2020.09.19.02:17:50 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

251. ülésnap, 341. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:48

Felszólalások:  <<  341  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a benyújtott módosító javaslatokat a kormány nem támogatja, de arra figyelemmel, hogy ezek megkapták a szükséges bizottsági támogatást, határozni kell róluk.

Az ajánlás 1. pontjában Tóbiás József a határozati javaslatot kormányfeladattal egészíti ki. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 4 igen szavazattal, 183 nem ellenében, 19 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt.

Az ajánlás 2. pontjában Bauer Tamás és Világosi Gábor a határozati javaslat módosításával az országgyűlési megállapítások körének kiegészítését javasolják. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 15 igen szavazattal, 183 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy az Országgyűlés nem fogadott el egyetlen módosító javaslatot sem, most a Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján, a napirendben jelzetteknek megfelelően a zárószavazásra kerül sor. Megkérdezem a képviselőtársaimat, látja-e valaki ennek akadályát. (Senki sem jelentkezik.) Nem.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről szóló országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 181 igen szavazattal, 15 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek műszaki világelőírásainak kidolgozásáról szóló, Genfben 1998. június 25-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és határozathozatala. Az előterjesztést T/5627. számon, a külügyi bizottság ajánlását pedig T/5627/1. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Fónagy János közlekedési és vízügyi miniszter úrnak, a napirendi pont előadójának. Miniszter úr!

 

Felszólalások:  <<  341  >>    Ülésnap adatai