Készült: 2020.09.21.12:12:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

249. ülésnap, 23. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:17

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. A házbizottság csütörtöki ülésén nem született megállapodás a napirendi ajánlást illetően, ennek megfelelően a napirendi javaslatot elnöki jogkörömben terjesztem elő. Az Országgyűlés ülésének napirendjére, a tanácskozás időtartamára és a felszólalási időkeretekre vonatkozó ajánlást valamennyien kézhez kapták.

Tisztelt Országgyűlés! Az ülés napirendjének kiegészítésére az MSZP képviselőcsoportja indítványt terjesztett elő, annak érdekében, hogy a H/5497. számú előterjesztés is megtárgyalásra kerüljön. Ehhez a szükséges aláírásokat is csatolta.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportjának indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a nemzeti agrár- és vidékfejlesztés szakmai programjának téziseiről szóló H/5497. számú országgyűlési határozati javaslat megtárgyalásával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

A Fidesz képviselőcsoportja azt kezdeményezte, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról rendelkező törvényjavaslat, amely jelenleg a napirendi ajánlás 34. pontja, cseréljen helyet a 35. pontban lévő, az Országos Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztéssel.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy egyetért-e ezzel a javaslattal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége ezt a cserét elfogadta, tehát ez a két napirendi pont helyet cserél egymással, ha elfogadja az Országgyűlés az előterjesztett napirendet.

Ugyancsak a Fidesz képviselőcsoportja kezdeményezte, hogy a mai ülés napirendje egészüljön ki személyi javaslattal is; ennek keretében az Országgyűlés bizottsági tagokról és tisztségviselőkről döntsön. Erről az indítványról is kézfelemeléssel határozunk.

Kérem tehát, kézfelemeléssel jelezzék, hogy egyetértenek-e ezzel a napirend-kiegészítéssel! Tehát a Fidesz képviselőcsoportjának a bizottsági tagságra vonatkozó kérdéséről döntünk. (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége ezt a napirendi kiegészítést is elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Most a kiküldött napirendi ajánlásról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a napirendi javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendi javaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Múlt heti ülésünkön a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitáját lezártuk. Most a részletes vitára bocsátás következik.

Indítványozom a H/5188. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak, de természetesen most már géppel! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 236 igen szavazattal, 25 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Az elfogadott napirendnek megfelelően az érdemi munkánk első részében az azonnali kérdések és válaszok órájára kerül sor. Ezzel kezdjük tehát munkánkat. (Nagy zaj.)

Keller László

, az MSZP képviselője, kérdést kíván feltenni a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek. A miniszter úr távollétében - amennyiben a képviselő úr elfogadja - az államtitkár úr fog válaszolni. (Keller László jelzésére.) Elfogadja a válaszadó személyét. (Csenget.) Csendet kérnék, tisztelt Országgyűlés! Így Keller László képviselő urat illeti a szó.

 

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai