Készült: 2020.09.26.04:41:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

246. ülésnap, 21. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 57:29

Felszólalások:  <<  21  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a legfőbb ügyésztől Dán János országgyűlési képviselő, Független Kisgazdapárt, valamint Hegedűs Loránt országgyűlési képviselő, Magyar Igazság és Élet Pártja, ellen közvádas ügyben a két képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó indítvány érkezett.

Magánvádas ügyben pedig további két megkeresés érkezett: Kuncze Gábor országgyűlési képviselő, Szabad Demokraták Szövetsége, ellen a Pesti Központi Kerületi, valamint Sági József országgyűlési képviselő, Fidesz-Magyar Polgári Párt, ellen a Szombathelyi Városi Bíróságtól. A megkereséseket kiadtam a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságnak.

 

Bejelentem továbbá, hogy az ügyrendi bizottság december 6-án két eseti jellegű állásfoglalást fogadott el, amelyeket 76. és 77/1998-2002. számon a futárpostában valamennyien kézhez kaptak.

 

(14.50)

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének a megállapítása. A házbizottság csütörtöki ülésén nem született megállapodás a napirendi ajánlást illetően, ennek megfelelően a napirendi javaslatot elnöki jogkörömben terjesztem elő.

Az Országgyűlés ülésének napirendjére, a tanácskozások időtartamára, a felszólalási időkeretekre és az előterjesztések együttes tárgyalására vonatkozó ajánlást kézhez kapták. A benyújtott önálló indítványokról a javaslat függelékében tájékoztattam az Országgyűlést.

Az ülés napirendjének kiegészítésére az MSZP és az SZDSZ képviselőcsoportja is indítványokat terjesztett elő. A Házszabály szerint először a kiegészítésekre tett javaslatokról határozunk, és ezt követően döntünk a napirendi ajánlásról.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény egyes rendelkezései végrehajtásának ellenőrzését vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/1565. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a bányászati szempontból zárt területek feloldásának körülményeiről, a nemzeti ásványvagyonnal történő gazdálkodás helyzetét vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/1937. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a gyógyszerellátásban kialakult válságos helyzet okainak feltárását vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/3091. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a gyorsforgalmi úthálózat tízéves fejlesztési programjának megvalósításáról szóló 2117/1999. számú kormányhatározat végrehajtásának ellenőrzését vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/3312. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény egyes fejezeteiben szereplő előirányzatok felhasználásának ellenőrzését vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/3316. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a Magyar Televízió Rt. gazdálkodásának ellenőrzését vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/3513. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét az Egészségbiztosítási Alap felügyeletével és kezelésével összefüggő tevékenységek következtében kialakult helyzet feltárását vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/3559. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a Miniszterelnöki Hivatal által 1999. január 1-je óta kormányzati propagandára és országimázsra fordított költségvetési kiadásait és kötelezettségvállalásait vizsgáló bizottság felállítását kezdeményező H/4227. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a miniszterelnök felelősségének kivizsgálására irányuló parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményező H/4744. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról és más kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló T/5185. számú törvényjavaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítását indítványozó T/2818. számú törvényjavaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény módosítását indítványozó T/3842. számú törvényjavaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a társasházakról szóló 1997. évi CLVII. törvény módosításáról szóló T/4942. számú törvényjavaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el. (Göndör István: Elnézést, erről gombnyomással szeretnénk szavazni!)

Az MSZP kéri az iménti szavazás megismétlését, tehát visszatérünk az előző kérdésre: a társasházakról szóló törvény ügyében gépi szavazás történik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy a társasházakról szóló 1997. évi CLVII. törvény módosításáról szóló T/4942. számú törvényjavaslat általános vitájával kiegészíti-e a ma kezdődő ülésünk napirendjét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 85 igen szavazattal, 175 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett a napirend kiegészítésére vonatkozó indítványt nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a jövő nemzedékek országgyűlési biztosáról szóló T/4168. számú törvényjavaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az MSZP képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a választási rendszer reformját előkészítő eseti bizottság J/3502. számú jelentésének és a jelentés elfogadását kezdeményező H/3503. számú határozati javaslatnak az általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítésére vonatkozó indítványt nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az SZDSZ képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét az állam által nagy összegű költségvetési támogatásban részesített pénzintézetek konszolidációját vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/1237. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az SZDSZ képviselőcsoportja indítványa alapján kiegészíti-e az ülés napirendjét a szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak részére járó nyugdíj-kiegészítő juttatásról szóló T/5108. számú törvényjavaslat általános vitájával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirend kiegészítését nem fogadta el.

 

Tisztelt Országgyűlés! Most a kiküldött napirendi ajánlásról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a napirendi javaslatot. Kérem, szavazzanak kézfelemeléssel! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendi javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A házbizottság a Házszabály 23. §-ának n) pontjában foglalt jogköre alapján, a Házszabály 140. §-ának megfelelően a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés és a kapcsolódó határozati javaslat tárgyalási rendjével összefüggésben Házszabálytól való eltérésre tett javaslatot J/5136/6. és H/5188/4. számokon. Ebben a házbizottság azt javasolja, hogy az együttes általános vita során az Országgyűlés úgy térjen el a Házszabály 101. § (3) bekezdésétől, hogy az előterjesztő felszólalása után a képviselőcsoportok vezérszónokai, az elsőként felszólaló független képviselő, majd a bizottsági előadók kapjanak szót.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály értelmében a határozathozatal előtt képviselőcsoportonként legfeljebb egy képviselő felszólalhat. Megkérdezem, van-e olyan frakció, amelyik esetleg élni kíván a felszólalás lehetőségével. (Senki sem jelentkezik.) Nem jelentkezett senki sem.

A határozathozatal következik. Felhívom a figyelmüket, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének szavazata szükséges.

 

 

(15.00)

 

 

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy a házbizottság imént ismertetett javaslatának megfelelően eltér-e a Házszabálytól. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 278 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a Házszabálytól való eltérésre irányuló indítványt elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Az elfogadott napirendi ajánlás szerint mai ülésnapunkon két előterjesztés részletes vitájára kerül sor. Erre figyelemmel indítványozom, hogy a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosításáról szóló T/5313. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását az Országgyűlés tegye meg. Tehát, aki az indítvánnyal, a részletes vitára bocsátással egyetért, kérem, szavazzon! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 205 igen szavazattal, 76 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom továbbá a felsőoktatás fejlesztésének kiemelt céljairól szóló H/5030. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását is. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 195 igen szavazattal, 84 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Kérem hallgassák meg Világosi Gábor jegyző urat, aki egy jegyzői bejelentést kíván ismertetni önökkel.

 

Felszólalások:  <<  21  >>    Ülésnap adatai