Készült: 2021.07.29.06:39:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

285. ülésnap, 262. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 1:53

Felszólalások:  <<  262  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e még bárki felszólalni. (Nincs ilyen jelzés.) Nem kíván.

Megkérdezem Veres János pénzügyminiszter urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Dr. Veres János jelzi, hogy nem.) A miniszter úr jelzi, nem kíván válaszolni a vitában elhangzottakra.

Az általános vitát lezárom. A benyújtott módosító javaslatokra figyelemmel most a részletes vitára bocsátásról határozunk.

Indítványozom a tisztelt Országgyűlésnek, hogy az előterjesztést bocsássa részletes vitára. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 208 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta. A részletes vitára a holnapi ülésnapunkon kerül sor.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a csalás és bármely más, a pénzügyi érdekeiket sértő jogellenes tevékenység elleni küzdelemről szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. (Folyamatos zaj.) Tisztelt Képviselőtársaim! Az előterjesztést T/19166. számon kapták kézhez a képviselők. Az előterjesztő leírási hibát korrigáló pontosítását T/19166/1. számon szintén megkapták.

Megadom a szót Hankó Faragó Miklós államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának, nyolcperces időkeretben. Az igazságügyi államtitkár urat illeti a szó.

Felszólalások:  <<  262  >>    Ülésnap adatai