Készült: 2020.02.26.15:06:35 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

194. ülésnap, 23. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 1:08:01

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A napirend előtti felszólalások végére értünk.

Most határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Megkérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek helyüket elfoglalni, és kérem, ellenőrizzék, hogy kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló T/12913. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12913. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 156 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló T/12917. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12917. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 160 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti támogatás biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló T/12915. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12915. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 168 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a higanyról szóló Mina­mata Egyezmény kihirdetéséről szóló T/12916. számú törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztő T/12916/2. számon helyesírási és fordítási hiba javítását célzó kiigazítást nyújtott be, amely a hálózaton elérhető. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a benyújtott törvényjavaslat kiigazított szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12916. számú törvényjavaslatot a kiigazítással együtt. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a kiigazított törvényjavaslatot 170, egyhangú igen szavazattal elfogadta.

Soron következik a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló T/12719. számú törvényjavaslathoz benyújtott, zárószavazás előtti módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás.

Arra figyelemmel, hogy az Országgyűlés a november 22-ei ülésnapján a zárószavazás elhalasztásáról döntött, az előterjesztő T/12719/11. számon zárószavazást előkészítő módosító javaslatot nyújtott be. A Törvényalkotási bizottság zárószavazás előtti módosító javaslatát T/12719/12. számon, zárószavazás előtti jelentését pedig T/12719/13. számon terjesztette elő.

Most a határozathozatalok következnek. A házszabály 55. § (1) bekezdése alapján a zárószavazás előtti módosító javaslatról az Országgyűlés egyetlen szavazással dönt.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12719/12. számú, zárószavazás előtti módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a zárószavazás előtti módosító javaslatot 114 igen, 27 nem szavazattal, 29 tartózkodás mellett elfogadta.

Miután az Országgyűlés elfogadta a zárószavazás előtti módosító javaslatot, a zárószavazás során a módosított egységes javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a módosított, 12719/9. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes módosított javaslatot 114 igen, 27 nem szavazattal, 30 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról szóló T/12878. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12878/7. számon, összegző jelentését pedig T/12878/8. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12878/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

(10.00)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 171 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12878/9. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 171 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

Soron következik a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló T/12925. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás.

A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12925/6. számon, összegző jelentését pedig T/12925/7. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 2. és 3. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 2. számú módosító javaslat Dúró Dóra indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 27 igen szavazattal, 140 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 3. számú módosító javaslat Dúró Dóra indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 29 igen szavazattal, 138 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12925/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 115 igen szavazattal, 52 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12925/8. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 113 igen szavazattal, 54 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló T/12727. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12727/6. számon, összegző jelentését pedig T/12727/7. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12727/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 139 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 32 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12727/8. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 34 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/12738. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás.

A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12738/17. számon, összegző jelentését pedig T/12738/18. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja az 5., 6. és 7. számú, az MSZP képviselőcsoportja 3. számú, a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 8., 10. és 12. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozták. Először ezekről határozunk.

Az 5. számú módosító javaslat Hadházy Ákos indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 28 igen szavazattal, 141 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 6. számú módosító javaslatban Hadházy Ákos, a 8. számú módosító javaslatban pedig Szilágyi György és Apáti István azonos tartalommal terjesztettek elő javaslatot. A frakciók mindkét indítvány fenntartását kezdeményezték, ezért ezekről egy döntéssel határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen szavazattal, 113 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 7. számú módosító javaslat Hadházy Ákos indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 28 igen szavazattal, 113 nem szavazat ellenében, 30 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 3. számú módosító javaslat Tóth Csaba indítványa. Ennek elfogadása kizárja az 12. számú módosító javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 30 igen szavazattal, 113 nem szavazat ellenében, 28 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 12. számú módosító javaslat Szilágyi György és Apáti István indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 26 igen szavazattal, 141 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 10. számú módosító javaslat Szilágyi György és Apáti István indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 26 igen szavazattal, 140 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12738/17. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 112 igen szavazattal, 59 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12738/22. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 112 igen szavazattal, 59 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(10.10)

Soron következik a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló T/12914. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12914/5. számon, összegző jelentését pedig T/12914/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12914/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 134 igen szavazattal, 33 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12914/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 33 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a hivatalos statisztikáról szóló T/12924. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12924/6. számon, összegző jelentését pedig T/12924/7. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

A 2. számú módosító javaslat Egyed Zsolt indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 27 igen szavazattal, 115 nem ellenében, 30 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján a Fidesz és az MSZP képvi­selőcsoportja a T/12924/6. számú összegző módosító javaslat 19. pontjáról külön szavazást kezdeményezett. Először erről döntünk, és ezután határozunk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Az összegző módosító javaslat 19. pontjában a bi­zottság a törvényjavaslat 52. §-ának új (2) és (3) be­kezdéssel történő kiegészítését javasolja. A Fidesz és az MSZP képviselőcsoportja kérésére külön döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat 19. pontját. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 49 igen szavazattal, 113 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az összegző módosító javaslat további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12924/6. számú összegző módosító javaslatának további pontjait. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslat további pontjait 113 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 23 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosított szövegéről döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12924. számú módosult törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 113 igen szavazattal, 51 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az általános közigazgatási rendtartásról szóló T/12233. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12233/16. számon, összegző jelentését pedig T/12233/17. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 10. és 11. számú, a Jobbik képviselőcsoportja pedig az 5., 6. és 8. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 10. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos indítványa. Ennek elfogadása magában foglalja a 8. számú módosító javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 113 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 8. számú módosító javaslat Staudt Gábor és Gyüre Csaba indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 113 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 11. számú módosító javaslat Sallai R. Benedek és Hadházy Ákos indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 61 igen szavazattal, 111 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Az 5. számú módosító javaslat Staudt Gábor és Gyüre Csaba indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 54 igen szavazattal, 114 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 6. számú módosító javaslat Staudt Gábor és Gyüre Csaba indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 21 igen szavazattal, 143 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12233/16. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 113 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12233/20. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 114 igen szavazattal, 34 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a közigazgatási perrendtartásról szóló T/12234. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12234/12. számon, összegző jelentését pedig T/12234/13. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 6. és 7. számú, a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 3., 4. és 5. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

(10.20)

A 6. számú módosító javaslat Hadházy Ákos indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 37 igen szavazattal, 112 nem ellenében, 23 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 7. számú módosító javaslat Hadházy Ákos indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 114 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 3. számú módosító javaslat Staudt Gábor és Gyüre Csaba indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 52 igen szavazattal, 114 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 4. számú módosító javaslat Staudt Gábor és Gyüre Csaba indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 51 igen szavazattal, 113 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Az 5. számú módosító javaslat Staudt Gábor és Gyüre Csaba indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 50 igen szavazattal, 117 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12234/12. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 115 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12234/16. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 115 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 21 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosításáról szóló T/12718. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12718/5. számon, összegző jelentését pedig T/12718/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12718/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 135 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12718/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 32 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/12733. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12733/8. számon, összegző jelentését pedig T/12733/9. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján a Fidesz képviselőcsoportja a T/12733/8. számú összegző módosító javaslat 1. pontjáról külön szavazást kezdeményezett.

Először erről döntünk, és ezután határozunk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Az összegző módosító javaslat 1. pontjában a bizottság a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésének módosítását javasolja.

A Fidesz képviselőcsoportja kérésére külön döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat 1. pontját. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 142 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 28 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12733/8. számú összegző módosító javaslatának további pontjait. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslat további pontjait 164 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az előterjesztő írásban kezdeményezte a zárószavazás elhalasztását. Megkérdezem az előterjesztőt, kívánja-e ismertetni kezdeményezése indokait, ötperces időkeretben. (Dr. Fónagy János: Köszönöm szépen, nem.) Az előterjesztő jelezte, hogy nem kívánja indokolni.

Tisztelt Országgyűlés! A házszabály 51. § (2) bekezdése alapján a zárószavazás elhalasztásáról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Kérdezem önöket, hogy az előterjesztő kezdeményezése alapján elhalasztják-e a T/12733. számú törvényjavaslat zárószavazását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a zárószavazást 117 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 54 tartózkodás mellett elhalasztotta.

Soron következik a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/12742. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás.

A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12742/9. számon, összegző jelentését pedig T/12742/10. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja az 5. számú, az MSZP képviselőcsoportja pedig a 2., 3. és 4. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

Az 5. számú módosító javaslat Schmuck Erzsébet indítványa. Ennek elfogadása magában foglalja a 4. számú módosító javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen szavazattal, 113 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 4. számú módosító javaslat Tóth Bertalan és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen szavazattal, 113 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 2. számú módosító javaslat Tóth Bertalan és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen szavazattal, 114 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

(10.30)

A 3. számú módosító javaslat Tóth Bertalan és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 115 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12742/9. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 111 igen szavazattal, 54 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12742/13. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 113 igen szavazattal, 56 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/12743. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12743/9. számon, összegző jelentését pedig T/12743/10. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 4. és 5. számú, az MSZP képviselőcsoportja pedig a 2. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 4. számú módosító javaslat Szél Bernadett indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés módosító javaslatot 36 igen szavazattal, 113 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Az 5. számú módosító javaslat Szél Bernadett indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 35 igen szavazattal, 114 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 2. számú módosító javaslat Heringes Anita indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 55 igen szavazattal, 112 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12743/9. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 140 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 26 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisz­telt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12743/11. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 137 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a nemzeti turizmusfejlesztésről szóló T/12737. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12737/5. számon, összegző jelentését pedig T/12737/6. számon terjesztette elő. Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12737/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 134 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12737/7. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 133 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/12732. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12732/13. számon, összegző jelentését pedig T/12732/14. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 7. és 8. számú, az MSZP képviselőcsoportja a 9. számú, a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 4. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 7. számú módosító javaslat Szél Bernadett indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 112 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 8. számú módosító javaslat Schmuck Erzsébet indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 135 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 9. számú módosító javaslat Gúr Nándor indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 36 igen szavazattal, 135 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 4. számú módosító javaslat Ander Balázs és Pintér Tamás indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 53 igen szavazattal, 116 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12732/13. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 134 igen szavazattal, 33 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12732/15. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/12736. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12736/6. számon, összegző jelentését pedig T/12736/7. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12736/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 52 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

(10.40)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12736/8. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 116 igen szavazattal, 52 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről szóló T/12740. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Költségvetési bizottság összegző módosító javaslatát T/12740/7. számon, összegző jelentését pedig T/12740/8. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

A 3. számú módosító javaslat Hadházy Ákos indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 108 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Költségvetési bizottság T/12740/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 113 igen szavazattal, 56 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12740/9. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 115 igen szavazattal, 56 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék bevezetésével összefüggő módosításáról szóló T/12739. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12739/9. számon, összegző jelentését pedig T/12739/10. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja a 3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

A 3. számú módosító javaslat Kunhalmi Ágnes és Korózs Lajos indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 34 igen szavazattal, 114 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12739/9. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 172 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12739/11. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 171 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Soron következik az egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról szóló T/12899. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12899/9. számon, összegző jelentését pedig T/12899/10. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja a 3. számú, a Jobbik képviselőcsoportja az 5. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

Az 5. számú módosító javaslat Farkas Gergely indítványa. Ennek elfogadása magában foglalja a 3. számú módosító javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen szavazattal, 115 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 3. számú módosító javaslat Gúr Nándor és Heringes Anita indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen szavazattal, 115 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12899/9. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 139 igen szavazattal, 28 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12899/13. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 114 igen szavazattal, 56 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/12919. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12919/9. számon, összegző jelentését pedig T/12919/10. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12919/9. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 135 igen szavazattal, 34 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12919/11. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 134 igen szavazattal, 33 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló T/12922. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12922/8. számon, összegző jelentését pedig T/12922/9. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 4. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

A 4. számú módosító javaslat Hegedűs Lorántné indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 21 igen szavazattal, 115 nem ellenében, 37 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

(10.50)

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12922/8. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 115 igen szavazattal, 56 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12922/11. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 115 igen szavazattal, 57 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről szóló T/12927. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12927/7. számon, összegző jelentését pedig T/12927/8. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

A 3. számú módosító javaslat Schmuck Erzsébet indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja‑e a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 26 igen szavazattal, 115 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12927/7. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 143 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 30 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12927/10. számú egységes javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 143 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 26 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések tárgysorozatba vételéről döntünk. Emlékeztetem önöket, hogy tegnap ezek tárgyalását már lefolytatta az Országgyűlés.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Tóth Bertalan, MSZP, és képviselőtársai által az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról címmel T/12574. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 62 igen szavazattal, 109 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Sza­kács László, MSZP, és képviselőtársai által a közfinanszírozott egészségügyi ellátórendszer összeomlásának megakadályozásához szükséges halaszthatatlan intézkedésekről címmel H/12997. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 58 igen szavazattal, 113 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Lukács László György, Jobbik, és képviselőtársai által a 2017-es év Ápolók Évének nyilvánításáról címmel H/12857. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 54 igen szavazattal, 113 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Szél Bernadett, LMP, és képviselőtársai által az örmény népirtás elítéléséről címmel H/11047. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 32 igen szavazattal, 110 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Hadházy Ákos és Ikotity István, LMP, által egyes törvényeknek a közpénzek és a közvagyon hatékonyabb védelme érdekében szükséges módosításáról címmel T/12069. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 57 igen szavazattal, 111 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalok végére értünk. Megköszönöm együttműködésüket. Most kettőperces technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet.)

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Megkérem képviselőtársaimat, hogy szíveskedjenek a helyüket elfoglalni.

(11.00)

Tisztelt Országgyűlés! Ismételten tisztelettel kérem képviselőtársaimat, amennyiben folytatni kívánják munkájukat, maradjanak, amennyiben halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt máshol kívánnak dolgozni, úgy tegyék ezt csendben. Köszönöm megértésüket.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozat módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentés vitája. A kormány-előterjesztés H/12926. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők.

Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem az előterjesztőt, Vargha Tamás államtitkár urat, kíván-e előterjesztőként a vita e szakaszában felszólalni. (Vargha Tamás: A végén.) Államtitkár úr jelzi, hogy a vita későbbi szakaszában kíván felszólalni. Jelzem államtitkár úr számára, hogy tíz perc áll majd rendelkezésre.

Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Vas Imre képviselő úrnak, a kijelölt Honvédelmi és rendészeti bizottság előadójának. Képviselő úr, öné a szó.

Felszólalások:  <<  23  >>    Ülésnap adatai