Készült: 2020.07.12.19:33:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

312. ülésnap (2013.10.16.), 36. felszólalás
Felszólaló Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Alkotmányügyi bizottság
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 3:07


Felszólalások:  Előző  36  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. GRUBER ATTILA, az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság előadója, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság a tegnapi nap folyamán tárgyalta az előterjesztést, és szokásához híven részben szakmai, részben pedig politikai megfontolásokból járta körbe ezt a beszámolót.

(11.20)

Azt gondolom, hogy helyesen jártunk el akkor, amikor - Schiffer képviselőtársam korábbi szavait idézve - a beszámolókból levonandó tanulságokról beszéltünk már a bizottsági ülés idején is. Végül is a néha konokul megragadott, kevésbé szakmai, sokkal inkább politikai álláspontok után is, a bizottságunk a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 76. § (8) bekezdésének c) pontja alapján az Országos Bírósági Hivatal elnöke benyújtotta ezt a bizonyos tárgyalandó beszámolóját a 2012. évről.

Az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság, mint a feladat- és hatáskör szerinti illetékes bizottság, a beszámolót tehát a tegnapi ülésén megtárgyalta, és döntése szerint általános vitára alkalmasnak találta. A bizottság álláspontja szerint az OBH elnöke által megfogalmazott szakmai célkitűzések megvalósulása jó úton halad. A bizottság különösen fontosnak tartja a minden bírósági szinten megvalósuló időszerű és magas színvonalú ítélkezés, a bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és igazgatási munka átláthatósága, kiszámíthatósága és annak ellenőrzése irányába tett korábbi és folyamatos erőfeszítéseket.

A bizottság tehát üdvözli az OBH által létrehozott új jogintézményeket és programokat - amiből az imént az elnök asszony is néhányat kiemelt -, mint a bírósági mediáció, a nyitott bíróság program, a gyermekközpontú igazságszolgáltatás és a tanúgondozás kérdése is.

A bizottság különösen fontosnak tartja a Magyar Igazságügyi Akadémia koordináló szerepe által megvalósuló képzési rendszer fejlesztését is, amit - zárójelben - a bizottság tagjai közül jó néhányan személyesen is láthattak, és elismerően nyilatkoztak már a látogatás során is.

Mindezek alapján az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2012. évi beszámolóját az Országgyűlésnek elfogadásra ajánlja 19 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett és 3 nem ellenében.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  36  Következő    Ülésnap adatai