Készült: 2020.07.06.04:45:27 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

314. ülésnap (2013.10.22.), 86. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 3:40


Felszólalások:  Előző  86  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Tisztelt Ház! Nincs jelen képviselő asszony, akkor nem rontottam el. (Derültség.) Szeretném megköszönni mindenkinek a hozzászólását a részletes vitában, illetőleg még a korábbi szakaszban, az általános vitában is. Ezeknek a kérdéseknek egy jó része nyilván felmerült bizottsági üléseken is, ott hasonló módon már megvitatta az alkotmányügyi bizottság és más bizottságok is, az emberi jogi, a honvédelmi vagy a sportbizottság adott esetben ezeket a kérdéseket, és ott már minden képviselő megkapta a választ a különböző kérdéseire.

Ugyanakkor elmondható az is, ami a vita elején is már elhangzott, hogy egy viszonylag nagy terjedelmű módosításhoz nemcsak relatív, de abszolút mértékben is kevés módosító javaslat érkezett. Ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy ezek a javaslatok nem keltenek általában nagyobb vitát, hiszen szakmai jellegűek, és a legtöbb esetben akár az ügyészség vagy a bíróság jogalkalmazási gyakorlatából eredeztethetők, így kerültek a parlament asztalára, ezért lett a 80 oldalhoz, ha összeszámolom, mindösszesen 16 ajánlási pontnyi módosító javaslat.

Amiket általában a képviselő urak említettek, azok nem annyira a kormánnyal vitatkoznak ezekben az esetekben, hanem inkább az ügyészséggel és a bírósággal, hiszen sok esetben a felhozott különböző módosító javaslatok inkább ezeknek a jogalkalmazó szerveknek az álláspontjával vagy az általuk javasolt módosítások irányával ütköznek. Ugyanakkor nyilvánvalóan örülünk annak, ha ez teljesen természetes, hogy önök a gyermekbarát igazságszolgáltatással, az eljárások gyorsításával egyetértenek, és erre különböző módon keressük a választ. Van olyan mód, amit mi jobbnak tartunk, van, amit kevésbé jobbnak. A legtöbbet a 6. ajánlási pontot említették a hozzászólók. Itt is arról van szó, hogy maga az ügyészség ezt a fajta belső levelezést pontosan azért nem tenné ennyire szabadon, mindenki számára hozzáférhetővé, hiszen adott esetben az ügyészség nyomozásiránya is változhatott, és nem biztos, hogy ugyanazt az irányt követték a nyomozásban, annak az első szakaszában, mint a második szakaszában, éppen ezért lehetne abból akár téves következtetéseket is levonni, hiszen itt a tapogatózás fázisában is lehet az ügyészség.

Összességében én annyit kívánnék elmondani, hogy láthatóan szakmai konszenzus van e mögött a javaslat mögött. Nyilvánvalóan mindig lesznek módosító indítványok. Nyilván mindenkinek van olyan területe, amelyhez szívesebben hozzáfűzne egy-két javaslatot. Ha az a koncepció valósul meg a teljes törvényben, akár az bele is férne, illetőleg nyilvánvalóan arra fogunk törekedni, hogy a Be.-nél további biztonsági előírások legyenek pontosan az erőszakos, élet elleni bűncselekmények elkövetőinél, hogy akár még ebbe a javaslatba, akár a zárószavazás előtt is bekerülhet az elektronikus nyomkövetővel kapcsolatos szigorú szabályozás, hogy ne a bírói döntésen, hanem teljes automatizmuson nyugodjék. Az első lépcsőben lebontottuk a 4 éves előzetes letartóztatásból házi őrizetbe kerülő személyeknél a hozzájárulási kötelezettséget, itt kiterjesztettük ezt minden más esetre is, de lehet, hogy ennél is tovább kell menni, és automatizmust kell majd bevezetni. Ha ez irányú javaslatunk meg is érkezik, akkor kérem, hogy majd a záróvitában és a zárószavazásnál is ezt támogassák.

Szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek a mostani vitában elmondott hozzászólását. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokból.)
Felszólalások:  Előző  86  Következő    Ülésnap adatai