Készült: 2021.06.17.21:40:55 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

70. ülésnap (2015.05.04.),  111-118. felszólalás
Felszólalás oka Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
Felszólalás ideje 7:44


Felszólalások:   109-110   111-118   119-128      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm képviselő úr válaszát. Miniszterelnök úrnak a harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia.

Tisztelt Országgyűlés! Lukács László György, a Jobbik képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszterének: „A 24. óra után tarthatatlan az ápolók helyzete” címmel. Lukács László György képviselő urat illeti a szó.

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Képviselőtársaim! Kétségtelenül kijelenthető, hogy az ápolás ügye a 24. óra után jár, az ápolók ügye és helyzete tarthatatlan. Ezt a kilátástalan helyzetet erősítette meg a Magyar Ápolási Egyesületnek a múlt héten tartott konferenciája, ahol elhangoztak azok a pontok, területek, amelyek a legkomolyabb diskurzust és a legkomolyabb kihívást tartalmazzák. Itt beazonosította a szakma grémiuma azt a három területet, így a munkabérek kérdését, a munkakörülmények kérdését és az utánpótlás kérdését, amelyre alapozva megállapítható: valóban a 24. óra után jár az egészségügyi dolgozók helyzete, így az ápolók helyzete is.

Elsődlegesen, ami a munkabéreket illeti, az már szinte köztudomású, hogy az ápolók túlnyomó többsége, 70 százaléka garantált bérminimumból él, és csak 10 százalékkal magasabb ez a bérük, mint a minimálbér. Munkakörülményeiket tekintve eszközhiánnyal küzdenek, stresszes, pszichésen, fizikálisan is megterhelő körülmények között dolgoznak, nem kellő biztonságú munkahelyeken, és ami az egyik legsajnálatosabb: egy új kutatás szerint ezáltal éppen az egészségügyi dolgozók az egyik legegészségtelenebb emberek, illetve dolgozók és a legkevésbé egészséges dolgozói a magyar társadalomnak.

Az utánpótlás ugyanilyen kihívást tartalmaz, ugyanis lassan az ápolók átlagéletkora eléri az 50 évet, tíz év múlva tízezer fő fog hiányozni a rendszerből.

A Jobbik úgy gondolja, őszintén kell beszélni ezekről a problémákról, kérdésekről, a kormány befogja a fülét, el akarja hallgatni a kérdéseket, nem akarja meglátni a feketében dolgozó ápolókat. Őszintén kell arról is beszélni, hogy a szűkös költségvetési mozgástérben milyen megoldást lehet találni ezekre a problémákra. A Jobbik szolidaritást vállal az ápolókkal, és hív mindenkit a május 12-én tartandó országos demonstrációra.

Kérdezzük ez alkalomból miniszter urat, államtitkár urat: miért nem kívánják meghallani a problémákat? Öt év Fidesz-kormányzás után miért tartunk még mindig itt? Köszönöm. (Taps a Jobbik soraiból.)

(13.40)

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Az azonnali kérdésre Balogh Zoltán miniszter úr válaszol. Öné a szó, miniszter úr.

BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Akár komolynak is érezhetném az aggodalmát, ha ‑ ha már öt évről beszél ‑ felsorolt volna legalább egyet vagy kettőt azok közül az intézkedések közül, amelyek konkrét segítséget jelentettek az egészségügyi szakdolgozóknak, akiknek a helyzetét természetesen a kormány nemcsak megérti, hanem kötelességének tartja, hogy javítson a munkakörülményeiken és egyáltalán az anyagi helyzetükön.

Miért felejtett el arról megemlékezni, ha már öt évről beszélt, hogy 2011-ben az első intézkedések között szerepelt a népegészségügyi termékadóból származó jövedelem terén az egészségügyi szolgáltatóknál a fokozottabb kockázattal, nagyobb munkaterheléssel járó munkakörökben dolgozó ápolók, asszisztensek, akikről ön beszél, munkahelyi pótlékához kötődően az illetménypótlék háromhavi összegének megfelelő juttatásnak a kifizetése? Ez az egyszeri juttatás a foglalkoztatótól függetlenül valamennyi egészségügyi dolgozót érintett. E három hónapra járó összeget egyszeri kifizetéssel vállaltuk az E-alapból. Ez azt jelentette, hogy akik 150 százalékos pótlékra jogosultak, azok 90 ezer forint, a 120-asok 72 ezer forint, a 35 százalékos pótlékra jogosultak 21 600 forint egyszeri juttatásban részesültek. Ez 68 100 főt érintett, összesen 5,6 milliárd forintot fizettünk ki erre.

A következő intézkedés: 2012-2013-ban két lépcsőben 95 ezer egészségügyi dolgozó, ezen belül mintegy 75 ezer egészségügyi szakdolgozó részesült béremelésben. A diplomás egészségügyi dolgozók béremelése meghaladta a havi bruttó 41 ezer forintot. Ez azt jelenti, hogy 2011-2013 között, tehát két évvel ezelőtt 24 százalékkal emelkedett a havi átlagjövedelme az egészségügyi szakdolgozóknak. Az egészségügyi ágazat bérfejlesztéséhez kapcsolódóan a két évben összesen 76 milliárd 690 millió forint többletkifizetés történt. Fontos (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) az egészségügyi ágazati előmenetel-rendszer, amit a szakmai szervezetek bevonásával alakítottunk ki.

Van még tennivaló, ebben önnek igaza van (Az elnök ismét csenget.), de hogy semmit nem tettünk volna az elmúlt öt évben, azért ezt még egy ellenzéki képviselőtől is túlzásnak tartom. Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr. Viszonválaszra megadom a szót a képviselő úrnak egy percben. Parancsoljon, képviselő úr!

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Sajnálom, hogy nem hallhatta korábban az államtitkár úr, sőt a miniszterelnök úr magyarázkodását ebben az ügyben. Akkor is elmondtuk, most is elmondjuk, hogy ne a múlt számaival takarózzanak; a jelen adataival és tetteivel hívják fel a figyelmet, a jövőben elvégzendő tevékenységekkel válaszoljanak a probléma megoldására.

Önök rendre elvették az orvosok jövőképét, rendre elvették az ápolók jövőképét és az összes szakdolgozó jövőképét. Három hete zajlik a figyelemfelhívás, három hete várják az ápolók, a nővérek, hogy a nővértavaszra, ha úgy tetszik, milyen választ fognak önök adni.

A múlt számaival, eredménytelenségével takaróznak. A viszonválaszában, kérem, beszéljen a jövőről, és mondja el, mit tervez a minisztérium, hogy ezt az áldatlan állapotot, a 24. óra után tartó állapotot végre megoldja. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Viszonválasz illeti meg a miniszter urat. Öné a szó.

BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Süketek párbeszédére nincs nagyobb bizonyíték, mint ha felolvas valamit anélkül, hogy meghallotta volna, mit mondtam. Tehát önnek a múlt az, hogy másfél évvel ezelőtt 24 százalékkal növekedett a jövedelem ezen a területen. Ha ez a múlt, akkor valóban minden évben lehetne szerintem 10-20-30 százalékos jövedelememelkedést elérni, biztos jólesne mindenkinek. Ön is beszélt arról, hogy azért szerintem az egy felelős kormányzás, ha az ember nem ígérget, hanem megnézi, hogy a gazdasági növekedés milyen lehetőségeket ad, és nem felvett hitelekből adósítja el az országot, miközben pedig látszatintézkedéseket folytat.

A következő időszakban az emberi erőforrás fejlesztési operatív programból a felzárkóztató ápolói egészségügyi szakképzési programot indítjuk el azoknak, akik az OKJ-s képzést megelőző régi szakképesítéssel rendelkeznek, ez 2,5 milliárd forint; 14 ezer szakdolgozó részesül térítésmentesen 440 millió forint állami támogatásból a kötelező továbbképzés térítésmentesítésére.

Egy következő programunk 2015-ben a pályaválasztást támogató ösztöndíjprogram ‑ 2,2 milliárd forint ‑, hiszen ön is beszélt az utánpótlásról (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), és legalább olyan fontos a nővérszállók felújítása, amire a programunkat éppen most készítjük.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Szilágyi György: Az is lehetne egy program, hogy be kell menni egy egészségügyi intézménybe, és elbeszélgetni az ott dolgozókkal! ‑ Balog Zoltán: Annyira okosak vagytok!)
Felszólalások:   109-110   111-118   119-128      Ülésnap adatai