Készült: 2021.06.17.00:28:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

44. ülésnap (2014.12.23.),  143-149. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 9:57


Felszólalások:   135-143   143-149   150-159      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Képviselő asszony nem fogadta el az államtitkári választ, kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 108 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Lukács László György képviselő úr, a Jobbik képviselője, interpellációt nyújtott be az emberi erőforrások miniszteréhez: „Most akkor mi van az egri sürgősségi osztályon?” címmel. Lukács László György képviselő urat illeti a szó, parancsoljon!

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Sajnos három hete ismert az a helyzet, ami Egerben fennáll a sürgősségi osztályon, ugyanis az egri Markhot Ferenc Kórházban egyes információk szerint 6, más információk szerint 12 orvos mondott fel a sürgősségi osztályon.

(16.10)

A felmondások indokában az elmondások szerint a rossz munkakörülmények, a nem megfelelő technikai és személyi adottságok, valamint a 2010 után csökkentett létszámok állnak. Azóta az osztály csupán helyettesítéssel próbálja megoldani a fennálló helyzetet, melynek problémája, hogy a belgyógyászati, illetve sebészeti, gyermekgyógyászati szakvizsgával rendelkező orvosok is el tudják látni és elláthatják azt az ügyeleti feladatot, amelyet sürgősségi szakorvosoknak kellene ellátniuk. További probléma, hogy jelenleg a 4-5 orvos helyett egy, illetve egy szakorvos és egy rezidens orvos látja el az ügyeletet.

Sajnos az eset mutatja, hogy precedens lett az egri ügy, az egri hiány és az egri sürgősségi orvosoknak a felmondása, ugyanis ilyen még az országban eddig nem történt. Úgy tűnik, hogy látszólag a kórház vezetése és az intézményvezetők a helyzet magaslatán állnak, és látszólag nem érdekli őket a megoldás, ugyanis azt mondják, hogy nem jelent többletterhelést sem a dolgozóknak, sem az állománynak a jelenlegi helyzet.

Elmondta a főigazgató, illetve a tiszti főorvos is, hogy nincs veszélyben az ellátás. Ezzel szemben, aki kicsit is járatos a sürgősségi ellátásban, az pontosan látja, hogy ez nem megnyugtató válasz. Méghozzá azért nem megnyugtató, hiszen a betegjogi képviselő mondta el saját maga, hogy a környező kórházakból, környező rendelőintézetekből sokkal kevesebb, szám szerint 30-40 százalékkal kevesebb panaszt kapott az ellátó intézményekre, mint magára az egri kórházra és magára az egri sürgősségi osztályra, tehát jól mutatja, hogy a betegek is kezdenek elfordulni az osztálytól.

De a probléma nem egyedül Eger problémája. Ugyanilyen problémával küzdenek azok a nagyobb ellátási területtel rendelkező kórházak, mint Gyula, Kaposvár, Miskolc, és ugyanezekbe a helyzetekbe kerülhetnek ezek a kórházak, hisz orvoshiány, sőt lassan a jogszabályi változtatások miatt rezidenshiány is felléphet ezeken a településeken. A másik probléma, hogy az életpályamodell még mindig nem került kialakításra. A megoldás pontosan ezekben állna, így hát kérem a kormányt, hogy ezekre fektessen figyelmet.

És kérem öntől, államtitkár úr, hogy a hallottak fényében, legyen szíves, magyarázza el, pontosan mi folyik az egri kórházban. Érzi-e már a súlyát, hogy nem lehet tovább halogatni az orvosi fizetések rendezését és a komplex életpályamodell bevezetését? Hány Egernek kell megtörténnie akár sürgősségi ellátás területén, akár az egész osztályok működtetésében, hogy észbe kapjanak, államtitkár úr? Várom megtisztelő válaszát. (Taps a Jobbik soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Rétvári Bence államtitkár úrnak adok szót. Parancsoljon, államtitkár úr!

DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Úgy gondolom, hogy a problémák felnagyítása és a tényeknek az elferdítése hangulatkeltésre ugyan jó, a közvélemény negatív befolyásolására alkalmas, viszont egyáltalán nem a jobbítás szándékáról tanúskodik.

Az Egri Markhot Ferenc Kórház sürgősségi betegellátó osztályán minden híresztelés ellenére folyamatos a betegellátás. Az utóbbi két hónap során ugyan halmozottan adódtak munkaerőgondok az osztályt érintően, a kórház vezetői azonban a vonatkozó jogszabályi előírásokat szem előtt tartva kezelték ezt a helyzetet, és elláttak minden beteget. Képviselő úrnak a helyettesítés módját kifogásoló megállapításai egyáltalán nem helytállóak, és a szabályozást illetően a nem kellő tájékozottságról tanúskodnak.

Tájékoztatom, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló, még régi ESzCsM-rendelet az úgynevezett második progresszivitási szintű sürgősségi betegellátó osztályra vonatkozóan az ellátás biztosításához szükséges orvosi létszámról és képzettségi követelményekről a következőképpen rendelkezik: műszakonként rendelkezésre kell állnia egy osztályvezető, műszakvezető szakorvosnak, aki vagy aneszteziológiai és intenzívterápiás szakvizsgával, vagy sürgősségi szakvizsgával rendelkezik; továbbá egy további szakorvosnak, aki lehet aneszteziológus, intenzívterápiás szakorvos, sürgősségi szakorvos, de lehet belgyógyász, sebész, traumatológus, neurológus, gyermekgyógyász, tüdőgyógyász, kardiológus, urológus, szülész-nőgyógyász szakorvos is, valamint két rezidens orvosnak. Ezt írja tehát a jogszabály.

A sürgősségi szakvizsgától eltérő egyéb szakvizsgával rendelkező orvosok alkalmazása tehát szakmai szabályok és szakmai egyenértékűség, helyettesíthetőség figyelembevételével történő döntés eredménye, és nem költségvetési oldalról tetszetős megoldás, ahogy azt a képviselő úr feltételezi. Az ottani ellátási feltételek tehát megfelelnek a jogszabályi követelményeknek. Mivel sürgősségi osztály működtetése a kórház részéről kötelező, amennyiben a sürgősségi osztályon nem áll rendelkezésre kellő számú orvos, akkor a működtetést akár más osztályok orvosaival vagy közreműködők igénybevételével lehet, illetve kell biztosítani. Ezt az egri kórház is így teszi.

Felhívom képviselő úr figyelmét, hogy a betegjogi képviselő sajtónyilatkozatából idézett adatok értékelése ismét téves következtetésre vezet, ha a viszonyítás olyan intézményekhez történik, amelyek lényegesen kisebb ellátási területtel és betegforgalommal rendelkeznek, mint maga az egri kórház. Különösen megtévesztőek az adatok, ha olyan kórházakhoz hasonlítják a sürgősségi ellátással kapcsolatos panaszok számát, ahol nemcsak hogy sürgősségi osztály nincsen, de még aktív betegellátás sem.

Tisztelt Képviselő Úr! Köztudott, hogy a magyar egészségügyben a humán erőforrás kérdése évtizedes probléma. Az egészségügyért felelős államtitkárság irányításával jelenleg jogalkotási fázisban vannak a képviselő úr által sürgetett, illetve azokon is túlmutató intézkedések. Ugyanakkor semmiképpen se feledkezzünk meg arról, hogy az elmúlt négy évben már nagyon sok fontos intézkedés született annak érdekében, hogy az egészségügyi dolgozók megbecsültsége nagyobb legyen. Orvosaink, ápolóink 2012-ben és 2013-ban egyaránt béremelésben részesültek. A béremelés közel százezer embert érintett, körülbelül 97 ezer embert. Az elmúlt két esztendőben a kórházakban, a szakrendelőkben és egyéb intézményekben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete pedig átlagosan 27 százalékkal növekedett. 2010 óta több intézkedés segítette a szakorvosképzés rendszerének egyszerűsítését és a rezidensek helyzetének javítását. Elterelésre került sok akadályozó tényező, a legnehezebb emberierőforrás-helyzetben lévő szakmáknál bevezetésre került a hiányszakma-támogatás, és még sorolhatnám az intézkedéseket, ha lenne több időm, de kérem, hogy erre legyen tekintettel, és fogadja el a választ. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselő urat, elfogadja-e az államtitkári választ.

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár úr, nem tudom elfogadni a választ. Ön semmivel nem oszlatta el azokat a kétségeket, amelyeket korábban már a főigazgató vagy a tiszti főorvos elmondott, és semmivel sem sikerült megnyugtatnia ezt a helyzetet. És úgy gondolom, hogy amikor ön azt említette, hogy hangulatkeltésről van szó, az lesz az igazi hangulatkeltés, amikor majd az extrém hosszú ünnepi hétvégén és az ünnephez kapcsolódó ügyeleti rendszerben folyamatosan jönnek a betegek, és nem lesz elegendő orvos, hogy ellássa ezeket a betegeket. Na, az lesz az igazi hangulatkeltés!

Másrészről, amiket ön mond, és amilyen számtöredékeket elmondott, nem szép üzenet annak a szakmának, aki most az egész hétvégén és az egész ünnep alatt végig fogja állni a strázsát, és ott fog állni az ügyeletben, és helyettünk, értünk fog dolgozni vállt vállnak vetve, és az ügyeleti rendszert, a sürgősségi rendszert fenn fogja tartani.

Épp ezekre tekintettel, amiket mondott, elfogadni nem tudom. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 106 igen, 31 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

Áldott, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kívánok önöknek, és békés, boldog, eredményekben teljes új esztendőt.

Átadom az elnöklést Jakab István alelnök úrnak, az azonnali kérdések órája következik. (Taps a kormánypártok soraiból.)

(Az elnöki széket Jakab István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)
Felszólalások:   135-143   143-149   150-159      Ülésnap adatai