Készült: 2021.06.25.01:50:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

20. ülésnap (2014.10.20.),  113-121. felszólalás
Felszólalás oka Tárgysorozatba vétel
Felszólalás ideje 13:31


Felszólalások:   101-112   113-121   121      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A Jobbik képviselőcsoportja indítványozta, hogy az Országgyűlés döntsön a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a hivatalos és közfeladatot ellátó, valamint az őket támogató személyek hathatósabb védelme érdekében szükséges módosítását kezdeményező T/550. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről.

(16.50)

A tárgysorozatba vételt az Igazságügyi bizottság utasította el.

Tisztelt Országgyűlés! Először megadom a szót Vágó Sebestyén képviselő úrnak, ötperces időkeretben.

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szomorú tény az, hogy nem telik el szinte úgy nap, hogy a híradásokban vagy a médián keresztül ne halljunk arról, hogy közfeladatot ellátó személyt ért támadás. Legsűrűbb esetben egyébként ez az egészségügyi dolgozóknál fordul elő, mentőápolókat támadnak meg. Nem is olyan régen volt egy olyan eset, amikor egy éjszaka alatt három ilyen támadásnak is ki voltak téve ezek a dolgozók. Nagyon jól tudjuk, hogy azon kívül, hogy az ő testi épségük is veszélybe került, közvetve és közvetlenül akár emberéleteket is kockáztatnak azok, akik ilyen cselekményt követnek el. Éppen ezért éltünk indítványunkkal, ami arról szól, hogy ezen személyek elleni támadásnak a büntetési tétele emelkedjen föl, legyen magasabb, éppen ezért fokozottabb elrettentő hatása legyen, ami fokozottabb védelmet nyújt ezen dolgozók számára is, illetve fokozottabb védelmet nyújt azoknak az embereknek a számára, akik ezeknek a közfeladatot ellátó vagy hivatalos személyeknek a segítségére vagy akár életmentésére szorulnak.

Aktualitást ad egyébként indítványunknak az is, amit akár ma tárgyalni fog a parlament: kormánypárti indítványra a Btk. módosul, a pedofil bűncselekmények elkövetőivel szemben kívánnak szigorúbban fellépni. Ennek a törvénynek a tárgysorozatba vételénél bizottságokban elhangzott az az indok, hogy nem elég egyetlenegy dologgal befolyásolni ezeket a negatív tendenciákat, nem elég egyetlenegy csapásvonalon védeni akár gyermekeinket a pedofil bűncselekmények elkövetőivel szemben, hanem komplexebben kell kezelni ezt a kérdést.

Ebbe a komplex kérdéskezelésbe beletartozik ez az indítványunk is, amit most kérünk, hogy a parlament vegye tárgysorozatba, ugyanis a gyermekeink védelmében egy nagyon fontos eszköz, egy nagyon fontos rendszer a gyermekvédelmi jelzőrendszer rendszere, annak a felépítése. Ennek a rendszernek a résztvevői között vannak közfeladatot ellátó és hivatalos személyek is, akiknél nagyon sok esetben azért akad meg a történet, és azért nem élnek a jelzés lehetőségével kiskorúak védelme érdekében, mert megfélemlítve érzik magukat.

Amíg ezen a helyzeten nem változtatunk, és keményebben nem sújtunk oda azoknak, akik ezen személyek ellen erőszakos bűncselekményt követnek el, addig nem várhatjuk el azt, hogy százszázalékosan ellássák ezt a feladatukat; addig nem várhatjuk el azt százszázalékosan, hogy ők mindent kockáztatva, minden lehetőségüket kihasználva fellépjenek akár a gyermekek védelmében is. Éppen ezért szükség van arra, hogy őket akár a Btk. szintjén is egy fokozottabb védelem illesse meg, az őket megtámadni szándékozóknak pedig egy fokozottabb veszélyt jelentsen az, hogy egy magasabb büntetési tétellel, még azt is mondhatnám, hogy egy egyértelműen letöltendő szabadságvesztéssel sújtandó cselekménnyé minősüljön ez. Így talán meg tudjuk azt akadályozni, hogy akár a közfeladatuk ellátása közben ne legyenek veszélynek kitéve ? nagyon sokszor egyébként azonos lakóhelyek, illetve azonos városrészek, településrészek környékén ?, illetve a fokozottabb védelemnek azt is kell szolgálnia, hogy a hivatásukat teljesen, százszázalékosan akár lelkiismeretüknek, akár szak­mai hitvallásuknak megfelelően tudják és akarják is gyakorolni.

Éppen ezért kérem azt, hogy bírálják felül döntésüket ? főleg a kormánypárti többség ?, amit az Igazságügyi bizottság ülésén hoztak, és igenis vegyék tárgysorozatba ezt a kérdést, tárgyaljunk róla, és nyújtsunk fokozottabb védelmet mind a közfeladatot ellátó személyek, mind az ellátottjaik számára. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a frakciók, illetve a független képviselők felszólalásai következnek. Megadom a szót elsőként Lukács László György képviselő úrnak, Jobbik-képviselőcsoport, kettőperces időkeretben.

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Csatlakozva, illetve folytatva a gondolatsort, amit képviselőtársam elmondott: ez a törvényjavaslat kifejezetten azért fontos, mert tudjuk, hogy minden problémának több megoldási kerete van, és erre megoldás lehetne akár az egészségügyben is, hogy valamilyen eszközt találjunk, de megoldás jelenleg a Btk.-ban és a Btk. szigorításában áll.

Hogy mi indokolja a szigorítást? Azoknak a cselekményeknek az elszaporodottsága. Nagyon sokat halljuk, hogy maga a bíróság, illetve a jogalkotó is azzal példálódzik, hogy bizonyos cselekmények elszaporodottak. No, ezek a cselekmények legfőképp elszaporodottak, mondhatjuk úgy, hogy a mentődolgozókat majdnem minden második nap támadás éri.

A másik, amit mindenképpen szükséges, hogy figyelembe vegyünk, az a társadalomra veszélyesség. A társadalomra veszélyessége az ilyen közbizalmi tevékenységet végző emberekkel szembeni támadásnál szinte megkérdőjelezhetetlen, nincs is okunk gondolkozni azon, hogy ezek a cselekmények talán a legveszélyesebbek a társadalmi normákra.

Ami pedig a szigorítást támasztja alá, az pedig az, hogy ez a szigorítás egy olyan büntetéssel fenyegetné az elkövetőt, aminek az elkerülhetetlensége elvitathatatlan. Felemelnénk 2-8 évre a büntetési tételt, ami azt eredményezné, hogy nem lennének kiskapuk, nem lennének első, második, harmadik lehetőségek, hogy elkerülje a büntetést az elkövető. Így tehát az elkerülhetetlenség, az elszaporodottság és a társadalomra veszélyesség pontosan elegendő lehet ahhoz, hogy ezt a szigorítást keresztülvigyük, hiszen a közbizalmat ezek a cselekmények ássák alá a legjobban.

A Jobbik ezen javaslata természetesen nemcsak a mentődolgozókat és nemcsak ezen a téren dolgozókat védi, hanem az összes többi hivatalos személyt, illetve azokat a közfeladatot ellátó személyeket, akiket a társadalomnak meg kell becsülnie. A Jobbik ezzel a szigorítással ezeket a személyeket kívánja megvédeni, és ez azt jelenti, hogy a Jobbik kiemelten és nagyon fontosnak tartva megbecsüli ezeket a személyeket, így hát kérem a tárgysorozatba vétel támogatását. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Felszólalásra jelentkezett Schiffer András frakcióvezető úr, LMP-képviselőcsoport.

Öné a szó.

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az elmúlt években több büntető törvénykönyvi módosításnál a hivatalos személyek, a közfeladatot ellátó személyek körét a parlament bővítette, tehát ezzel is jelezte azt, hogy az ilyen feladatokat ellátó személyek fokozott védelmet élveznek, illetve az ő sérelmükre elkövetett erőszakos bűncselekmények különös súllyal esnek latba. Ugyanakkor az elmúlt években az LMP minden egyes esetben ellene szavazott minden olyan javaslatnak, ami tisztán a büntetési tételek emelésével kívánt szociális válsághelyzeteket kezelni.

Elutasítjuk azt a büntetőpolitikát, amelyik úgy gondolja, hogy attól, merthogy az eddig 1-5 évig terjedő büntetési tételt 2-8 évig büntetési tételre emeljük, az adott cselekmények elszaporodottsága csökkenni fog. Mire alapítják ezt, képviselőtársaim? Miért gondolja bárki, ha mondjuk, a minősített eset nem 2-8 év lesz, hanem mondjuk, 5-10 év, akkor azilyen jellegű cselekmények gyakorisága csökkenni fog?

Nem jó út ez, nem pártoljuk az elnyomó jellegű büntetőpolitikát, sokkal szükségesebb lenne azokat az ellátórendszereket megerősíteni, részint az igazságügyi tárca körül, illetve azt a szociális ellátórendszert, amelyik alkalmas arra, hogy azokat a fiatalokat, akik adott esetben ilyen erőszakos cselekményekre ragadtatják magukat, integrálják, illetve megerősíteni azt a pártfogó felügyelői hálózatot, amelyik adott esetben alkalmas arra, hogy a krónikus normaszegőket jobb útra térítse.

Nem látjuk a hasznát az ilyen jellegű elnyomó büntető politikának, semmiféle alátámasztását nem látjuk annak, hogy ha adott esetben ennek a cselekménynek a büntetési tételét megduplázzák, ettől ezeknek a cselekményeknek az elszaporodottsága csökkenne. Köszönöm szépen. (Taps az LMP soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a frakciók képviselőit, kíván-e még valaki felszólalni. (Nem érkezik jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Megadom a szót Vágó Sebestyén képviselő úrnak, aki válaszolni kíván az elhangzottakra, kétperces időkeretben. Öné a szó.

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Abban egyetértek Schiffer András képviselőtársammal, hogy komplexen kell kezelni ezeket a kérdéseket, és csak egy ilyen intézkedés nem oldja meg a problémát. De úgy gondolom, hogy egy ilyen Btk.-szigorítás nélkül az összes többi probléma kezelése sem érhet célba.

Persze, itt elmondhatnám azt is, hogy ha a bírák élnének azzal a lehetőségükkel, a bírói függetlenség által nyújtott lehetőségükkel, hogy az ilyen esetekben a lehető legszigorúbb ítéleteket hozzák, a lehető legszigorúbban járjanak el, akkor annak már lehetne egy olyan visszatartó ereje, ami a komplex rendszer része lehetne, akár a szociális ellátórendszer megváltoztatása, akár a pártfogó felügyelői kompetenciák emelése mellett, ami kiküszöbölhetné ezeket a problémákat, illetve csökkenthetné ezeket a problémákat, mert sajnos valószínűleg arról nem beszélhetünk, hogy teljesen megszűnhetne, teljesen eltűnhetne az országból ez a jelenség.

(17.00)

Ilyen szempontból is kérem, hogy mérlegelje, és ez alapján hozza meg akár az LMP-frakció a döntését. A támogató hozzászólást köszönöm. A régi magyar mondással élve pedig azt gondolom, abban bízom, hogy az, hogy a kormánypárti többség nem szólt hozzá ehhez a kérdéshez, azt jelenti, hogy a hallgatás beleegyezés (dr. Rétvári Bence: Mindjárt kiderül.), tehát felülbírálták korábbi igazságügyi bizottsági döntésüket, és támogatni fogják azt, hogy erről a komoly kérdésről akár egy ilyen Btk.-módosítás kapcsán is tárgyalhasson a parlament. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Most az imént tárgyalt előterjesztések tárgysorozatba vételéről döntünk.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Tóth Bertalan és más képviselők által a Paksi Atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokkok létesítése előkészítésének és megvalósításának országgyűlési felügyeletét ellátó eseti bizottság létrehozásáról címmel, H/283. számon előterjesztett határozati javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 41 igen szavazattal, 100 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Burány Sándor és más képviselők által a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásának rendkívüli ellenőrzéséről szóló H/1241. számon előterjesztett határozati javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 43 igen szavazattal, 100 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Mirkóczki Ádám és Vágó Sebestyén képviselők által a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a hivatalos és közfeladatot ellátó, valamint az őket támogató személyek hathatósabb védelme érdekében (Zaj. ? Az elnök csenget.) szükséges módosításáról címmel, T/550. számon előterjesztett törvényjavaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 18 igen szavazattal, 104 nem szavazat ellenében, 20 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatali eljárásunk végére értünk.

Most az azonnali kérdések és válaszok órája következik. Köszönöm együttműködésüket. Az ülés vezetését átadom Hiller István alelnök úrnak. (Rövid szünet.)

(Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.

A jegyzői székben dr. Szűcs Lajost Földi László váltja fel.)
Felszólalások:   101-112   113-121   121      Ülésnap adatai