ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Törvényhozási Igazgatóság

Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2022.09.23.10:02:15


2022. szeptember 23. 10:00 órai állapot szerint

futar

SZEPTEMBER 26. HÉTFŐ
üléskezdés:
13:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 14:45 órától
és
legkorábban 17:05 órától
ülés befejezése:
a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
 
SZEPTEMBER 26. HÉTFŐ
Üléskezdés: 13:00 óra
Napirend előtt
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőkről
 

 

 

 

 

 

 

Napirend előtti felszólalások
Legkorábban: 14:45 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
Képviselői mandátumigazolás és eskütétel
 
Ander Balázs (Jobbik)

Megjegyzés:

A mandátumigazoláshoz szükséges feltételek fennállása esetén!


 
Dudás Róbert (Jobbik)

Megjegyzés:

A mandátumigazoláshoz szükséges feltételek fennállása esetén!


Döntés az Országgyűlés 2022. évi őszi ülésszakának munkarendjéről
Az ülés napirendjének elfogadása
Bizottság(ok) felkérése beszámoló(k) tárgyalására (Döntés)
  B/520/2

Az Országgyűlés felkéri a(z)

Az Országos Fogyatékosságügyi Programban foglalt célok időarányos teljesítéséről (2015-2020) címmel benyújtott beszámoló (B/520) esetén a kijelölt Népjóléti Bizottságot a beszámolóról történő határozathozatalra

Napirendi pontok tárgyalási sorrendje
Döntések, határozathozatalok
1.
S/1240
A Nemzeti Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
(köztársasági elnök)

Megjegyzés:

A Nemzeti Választási Bizottság tagjának és póttagjának megválasztásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
Ha az első szavazás eredménytelen, második szavazást kell tartani. Ha a második szavazás is eredménytelen, a Nemzeti Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásához a jelen lévő országgyűlési képviselők több mint felének szavazata szükséges. A második és további szavazásra a köztársasági elnök új jelölteket javasolhat. [Ve. 20. § (1) - (3) bekezdés]
A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az Országgyűlés. [Ve. 25. § (1) bekezdés és 25. § (1) és (3) bekezdés]


Eredményes választás esetén: eskütétel.
Megjegyzés:

A Nemzeti Választási Bizottság választott tagja és póttagja az Országgyűlés előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel tesz esküt vagy fogadalmat. [Ve. 37. § (3) bekezdés]

Döntések, határozathozatalok
2.
H/1110
Fekete-Győr András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
Tárgyalás és döntés

Megjegyzés:

Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.


3.
H/1111
Hegedüs Andrea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
Tárgyalás és döntés

Megjegyzés:

Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.


4.
H/1112
Orosz Anna országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
Tárgyalás és döntés

Megjegyzés:

Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.


5.
H/1113
Hajnal Miklós országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
Tárgyalás és döntés

Megjegyzés:

Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.


6.
H/1114
Tóth Endre országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
Tárgyalás és döntés

Megjegyzés:

Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.


7.
H/1115
Jakab Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
Tárgyalás és döntés

Megjegyzés:

Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.


8.
H/1116
Jakab Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
Tárgyalás és döntés

Megjegyzés:

Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.


9.
H/1117
Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
Tárgyalás és döntés

Megjegyzés:

Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.


10.
H/...
Sebián-Petrovszki László országgyűlési képviselő tiszteletdíja csökkentéséről
A döntés

Megjegyzés:

Az Ogytv. 51. § (8) bekezdése alapján a kérelemről az Országgyűlés vita nélkül, a kérelem benyújtását követő ülésén határoz, ha a kérelem legkésőbb az ülést megelőző hét utolsó munkanapján beérkezik. Ellenkező esetben az Országgyűlés a kérelemről az annak benyújtását követő második ülésén dönt.

Határozati javaslat benyújtásától függően!


11.
S/...
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

Megjegyzés:

Jelöléstől függően!


A határozathozatalokat követően
12.
Kb. 15:45- kb. 17:05 óráig

Legkorábban: 17:05 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
13.
Interpellációk
A szavazás

A határozathozatalokat követően
14.
Kb. 17:15- kb. 18:15 óráig

15.
Kb. 18:15- kb. 18:55 óráig

Az együttes általános vita a lezárásig
16.
a)
T/705
Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

  
 b)
T/706
Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

  
 c)
T/1202
Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében egyes törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Az a) - c) pontok együttes általános vitája a lezárásig.

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Nemzetiségi napirendi pont!


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
Bejelentés az Országgyűlés következő ülésének várható időpontjáról