Kövér László átadta a 2018. évi Návay Lajos és Hajnik Károly díjakat

Az Országgyűlés elnöke 2013 augusztusában az Országgyűlés Hivatalában dolgozó, az Országgyűlés működését huzamos ideje kiemelkedő tevékenységükkel segítő köztisztviselők, munkavállaló elismerésére Návay Lajos kitüntető díjat és Hajnik Károly kitüntető díjat alapított.

A Návay Lajos díj évente legfeljebb egy, a Hajnik Károly díj évente legfeljebb nyolc főnek adományozható. A díjak átadására minden évben - az Országházban tartott első képviselőházi ülés napján - október 5-én kerül sor.

2018. évben Návay Lajos díjban részesült:

Név Szervezeti egység
Czakó Judit Közszolgálati Főosztály

Hajnik Károly díjban részesültek:

Név Szervezeti egység
Balasi Ildikó Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság
Földháziné Híz Andrea Tájékoztatási és Iromány-nyilvántartó Iroda
Kerekes Margit Országgyűlési Múzeum
Dr. Palkó Katalin Bizottsági Főosztály
dr. Rajos Ildikó Kodifikációs Főosztály
Magyarné Szórád Nóra Gazdasági Főosztály
Magyary Gábor Műszaki Főosztály
Szanathy-Szabó Zoltán Informatikai Belső Fejlesztési és Ügyfélszolgálati Főosztály

Rövid ünnepség keretében Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke megköszönte az elmúlt időszakban végzett munkát, majd átadta a díjakat.

"Návay Lajos" és "Hajnik Károly" kitüntető díjak átadása - 2018