Készült: 2021.01.26.16:06:52 Dinamikus lap
Utolsó módosítás dátuma: 2020.12.01. 11:00
ÚJ VÁLTOZAT! [1]
 
A Külügyi bizottság
az Országház Széll Kálmán termében (főemelet 64.)  
2020. december 1-jén (kedd) 13.00 órakor 
ülést tartott. 
Napirendi javaslat:
   1. 
A 2020. november 3-án lezajlott amerikai elnökválasztás értékelése - globális és regionális geopolitikai következmények, az eredmények hatása a transzatlanti kapcsolatok jövőbeni alakulására, magyar-amerikai és Közép-Kelet Európa-USA kapcsolatok várható alakulása
Előterjesztők:
Dr. Sztáray Péter András, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára
Ugrósdy Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatója
Dr. Magyarics Tamás egyetemi tanár (ELTE), az NKE Amerikai Tanulmányok Kutató Központjának főmunkatársa

   2. 
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulást létrehozó Euromediterrán Megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/13640. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság, Nyilatkozata alapján kijelölt bizottság)
Uniós napirendi pont!

   3. 
Az Osztrák Köztársaság és Magyarország között ingázók érdekeinek védelméről szóló határozati javaslat (H/12747. szám)
(Bana Tibor (független) képviselő önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

   4. 
A Belarusz Köztársaságban kialakult helyzetről szóló határozati javaslat (H/13096. szám)
(Dr. Szél Bernadett (független) képviselő önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

   5. 
Egyebek

 

[1] Az 1. napirendi pontnál az előterjesztő személye változott, valamint a napirendi javaslat a 2. napirendi ponttal kiegészült.