Készült: 2020.09.19.18:48:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

260. ülésnap (2013.03.12.), 66. felszólalás
Felszólaló Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:06


Felszólalások:  Előző  66  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Valóban hosszú idő telt el azóta, hogy gyakorlatilag változatlan tartalommal zajlott a nemzetbiztonsági ellenőrzés, és mi is úgy gondoljuk, hogy szükséges ennek változtatása, korszerűsítése, az új kihívásokhoz való igazodás. Ezért egyetértettünk az előterjesztők által megfogalmazott célokkal, és azzal is egyetértünk, hogy mindenféleképpen ezekre minél gyorsabban szükség van.

Tapasztaltuk azt is, hogy mindkét bizottságban némi konszenzusra törekvés is megvalósult, ami sok más törvényjavaslattal ellentétben itt valóban figyelemre méltó és tetten érhető volt. Örömmel vettük tudomásul vagy hallottuk, hogy Németh Szilárd alelnök úr, a nemzetbiztonsági bizottság alelnöke benyújtott egy módosítót, ami valóban a bizottsági üléseken általunk fölvetetteket jelentős részben visszatükrözi, no de azért nem teljesen.

Maga a törvényjavaslat alapvetően - helyesen - egyszintűvé, egy nagyon szigorú szintűvé teszi a biztonsági ellenőrzés rendszerét, ami helyes is, hiszen a korábbi háromszintű rendszer szükségtelen, és valóban az A, B típusú kérdőív nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az is helyes, hogy az ellenőrzés folyamatossága, amely korábban nem volt megvalósítható, bevezetésre kerülne, hiszen a nemzetbiztonsági kockázatok olyan típusú problémák, amelyek nem fényképszerűen, pillanatonként merülnek föl, hanem önmagukban folyamatában, ezért helyes, hogy ez folyamatában lesz majd ellenőrizhető.

Azonban a konszenzusra törekvés és minden szakmai indokoltság mellett, hiszen támogattuk az általános vitára való alkalmasságát ennek a törvényjavaslatnak, mégis néhány olyan pontban muszáj észrevételezni hiányosságokat, amelyek azt mutatják, hogy bizonyos garanciális elemek nem kellőképpen érvényesülnek.

Az egyik ilyen, amely aránytalanul szigorúan és mérlegelést nem engedve még enyhe fokú bűncselekmények esetén is önmagában nemzetbiztonsági kockázatot állapít meg. Azt hiszem, a módosító javaslat szerint a megrovás esetében ez kikerül. Mi azt gondoljuk, hogy vannak olyan enyhébb fokú bűncselekmények, amelyek esetében helyes lenne fönntartani a mérlegelés lehetőségét, és nem az automatikus nemzetbiztonsági kockázat megállapítását.

A büntetőeljárás megindítása mint biztonsági kockázat önmagában elfogadhatatlan, hiszen a büntetőeljárás megindulása visszaélésszerű alkalmazásra is lehetőséget adna, de még jóhiszemű joggyakorlás esetén is fölmerül az a kétség, hogy a későbbi megszüntetés hogyan teszi reparálhatóvá adott esetben azt a joghátrányt, hogy valakivel szemben korábban megállapították ez a kockázatot, és adott esetben később, egy-két év múlva kiderül, hogy teljesen alaptalan volt a büntetőeljárás, itt nem beszélve adott esetben a politikai motivációkról. Nem lehet már visszacsinálni azt a tényt, hogy valakiről ezen a szakterületen korábban megállapítottak egy ilyen kockázatot. Ezért azt javasoljuk, hogy semmiképpen ne legyen önmagában a büntetőeljárás megindításának ténye biztonsági kockázat.

Aztán természetesen ez a büntetőeljárás megindítása alaptörvényi rendelkezésekkel is ellentétes, hiszen az ártatlanság vélelme is, mint egy nagyon fontos jogelv, megsértésre kerülne ebben az esetben.

Aztán a következő ilyen probléma a panasz és a jogorvoslat lehetősége a biztonsági kockázat megállapításával kapcsolatosan. Helyesnek tartjuk azt, hogy a nemzetbiztonsági bizottságnak megszűnik a hatásköre ebben a kérdésben. Korábbi tapasztalatok alapján nem volt a bizottság abban a helyzetben, hogy érdemben tudjon reagálni a panaszokra, nem tudta megismerni a rendelkezésre álló adatok, bizonyítékok alapján, hogy helyes-e a panaszos igénye. Azonban azt nem tartjuk elfogadhatónak, hogy államigazgatási úton kerüljön pont a történetre, hogy a miniszteri döntéssel szemben ne legyen külső, bírósági jogorvoslatra lehetőség. Ezért azt gondoljuk, hogy a jogorvoslathoz való jogosultság alapján mindenképpen szükséges bírói fórumhoz való fordulás lehetőségének biztosítása.

Aztán amit még problémának tartunk, az a párhuzamosságok felmerülése. Az NBSZ-nek is vannak ilyen ellenőrzési lehetőségei, amik adott esetben párhuzamosan a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel zajlódhatnak, amelyek adott esetben aránytalan terhet róhatnak az ellenőrzöttekre vonatkozóan. Ezért módosító javaslatokat nyújtottunk be, amelyek - mondom - egy része, fele Németh Szilárd alelnök úré, azonban vannak olyan pontok, amelyekben mi hangsúlyosabban és egyértelműbben szeretnénk azt, hogy a politikai típusú beavatkozások ilyen ügybe kizárhatóak legyenek, az ártatlanság vélelme és a jogorvoslathoz való jog alaptörvényi rendelkezései pedig mindenképpen érvényesülni tudjanak.

Amennyiben ezek a módosító javaslatok megtárgyalásra kerülnek és támogatásra kerülnek, akkor természetesen támogatni fogjuk a törvényjavaslatot. (Szórványos taps az MSZP padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  66  Következő    Ülésnap adatai