Készült: 2020.09.19.15:42:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

206. ülésnap (2012.06.25.), 293. felszólalás
Felszólaló Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:51


Felszólalások:  Előző  293  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves nemzetbiztonsági bizottság jelen lévő tagjai, nagyjából ebben a körben ültünk ma bizottsági ülésen - elnézést azoktól a képviselőtársaimtól, akik nem tagjai a bizottságnak -, én voltam az, aki összehívta a mai bizottsági ülést. Nyilvánvalóan nem azért, mert egyetértettem azzal a javaslattal, amelyet Kocsis Máté egyéni képviselői indítványként terjesztett elő.

Megszokva az elmúlt időszakban, ezen nem lepődtünk meg, hogy ilyen súlyú törvényeket egyéni képviselői indítványként hoznak be, azonban azt gondoltam, és azt gondoltuk, hogy ügyrendi módon nem akadályozunk egy ilyen javaslatot, még akkor sem, ha ezt átmenetileg meg lehetett volna tenni.

Ezzel együtt ennek az eljárása nem szerencsés, annál is inkább, mert ősszel a nemzetbiztonsági törvény átfogó módosítása, azaz egy új nemzetbiztonsági törvény születhet vagy vélhetően fog születni, kitűnő alkalom lett volna arra, hogy újraértékeljük az Információs Hivatal elhelyezkedését a titkosszolgálatok, illetve a kormányzati struktúrában, hiszen magunk is többször mondtuk, hogy nincs jó helyen ez a Külügyminisztériumnál. A javaslatnak ez a része - de csak ez a része - üdvözlendő, hogy észrevette a kormányzat, hogy a Külügyminisztérium és az Információs Hivatal profilja nem vág egybe.

Azonban sajnos bebizonyította a kormányzat most is, hogy a rossz megoldásnál lehet még rosszabbat is hozni. Nem ismétlem meg Mile képviselőtársam kritikai észrevételeit, amelyek jelentős részével egyetértek. Azt emelném ki, hogy az Információs Hivatal elhelyezkedésében a legszerencsésebb az lett volna, ha egy önálló minisztérium felügyelné a polgári titkosszolgálatokat, de ha ez nem következett be, akkor az is szerencsésebb lett volna, ha a Belügyminisztériumhoz került volna, de ha ez sem, akkor az is jobb lett volna, ha marad a Külügyminisztériumnál. A legrosszabb megoldás az lett, leszámítva azt a megoldást, hogy senki nem felügyeli, sajnos ez is benne volt a levegőben, de ha már ez nem következik be, akkor ez a testületi felügyelet, hogy a miniszterelnök, aki a kormány vezetője, a kormány feje felügyeli, de a hatáskörök egy részét delegálja államtitkári szintre, ez ilyen téren jogi értelemben is és szakmai értelemben is a legrosszabb megoldás, egy kollektív testületi felelősséget hoz létre. Elfogadhatatlan, nem szerencsés, nem indokolt szakmailag.

A legnagyobb probléma az, hogy azt a ziccert hagyta ki a kormányzat, hogy az új nemzetbiztonsági törvény kapcsán presztízsveszteség nélkül tudta volna megtalálni az Információs Hivatal helyét. Mile képviselő úr nem hagyta ki, ellentétben a kormányzattal, azt a ziccert - foci-Eb idején vagyunk ugyanis -, hogy fölelevenítette azokat a mondatokat, amikor meg kellett indokolni, hogy az Információs Hivatal milyen jó helyen van a Külügyminisztérium felügyelete alatt, aztán a beszámoló kapcsán megerősítették, hogy igen, a legjobb helyen a Külügyminisztériumnál van. Magam vetettem föl bizottsági tagként, aztán később elnökként, hogy át kellene gondolni, hogy az Információs Hivatalnak feltétlenül itt kell-e elhelyezkednie a kormányzati szerkezetben.

Azt a sietséget meg tényleg nem érthetjük, hiszen ha készül egy új nemzetbiztonsági törvény, annak kapcsán kitűnő alkalom lett volna, hogy közösen gondoljuk át, esetleg az ellenzék véleményét is meghallgatva, ha nem is figyelembe véve, hogy valamilyen megoldást találjunk, ehhez képest ilyen rapid megoldásban született ez a javaslat.

(21.40)

Mondom, ezzel kapcsolatosan van eljárásjogi probléma is, hogy ilyen gyorsan, kevéssé kiérlelt módon született ez a törvényjavaslat, és van tartalmi is, hogy valahogy az Információs Hivatal kering így bolygó hollandiként, nem találjuk a helyét, nem találja a kormányzat a helyét, és mondom, egyre távolabb kerül szakmai értelemben a legjobb megoldástól. Ezért abban bízom, hogy még az egészen távoli jövőben - azaz holnap tudomásom szerint részletes vita lesz, amennyiben lesz módosító javaslat - csoda történik egy éjszaka, és a kormányzat fölébred, aztán rájön arra, hogy el kell napolni ezt a döntést, és majd a nemzetbiztonsági törvény kapcsán visszatérnek, és esetleg az ellenzék szakmai javaslatait figyelembe véve rájönnek, hogy az Információs Hivatalnak mindenhol jobb helye van, mint a miniszterelnöki államtitkár, tehát valamilyen homályos testületi felelősség mögé bújtatva irányítani.

Ezért azt kérjük tisztelettel, hogy azzal együtt, hogy megtárgyaltuk, összehívtuk a bizottságot, hagytuk, hogy szakmai javaslatként érveljenek mellette... Egyébként Kocsis Máténak azzal az érvelésével, ami a haza sorsát és az új kihívásokat illeti, egyetértek, tehát - hogy mondjam - vannak ilyen új kihívások, csak ezekre a kormánynak sikerült a rossz választ megtalálni. Tehát helyesen értékelték azt, hogy igen, új típusú kihívásokkal, új felelősséggel, sok mindennel állunk szemben, amivel kapcsolatosan helyes egy új struktúra felépítése, de lehetőség szerint a legrosszabb megoldást választották erre nézve, ezért biztos, hogy nem fogjuk támogatni.

Mondom, bízom a csodában, hogy holnapig adott esetben Kocsis Máté képviselőtársam is rádöbben erre a nyilvánvaló igazságra, amit nem túl nehéz fölismerni, szinte olyan, mint a kétszer kettő négy, és adott esetben visszavonja ezt az indítványát, és majd ősszel ennél egy jobb javaslattal jön, amit tiszta szívvel és ép lélekkel fogunk támogatni.

Köszönöm szépen a figyelmet.
Felszólalások:  Előző  293  Következő    Ülésnap adatai