Készült: 2021.01.19.23:06:57 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
28 169 2006.11.06. 2:28  168-171

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Ház! A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a KDNP egyaránt rendőri brutalitásról, sőt rendőrterrorról beszél az október 23-ai események kapcsán, olyannyira, hogy Orbán Viktor politikai mozgalma november 4-én, a nemzeti gyásznapon egyenesen a rendőri fellépés áldozatai melletti szolidaritási menetet, a köztársaság rendőrségével szembeni demonstrációt tartott a fővárosban.

Az ellenzéki frakciószövetségnek a rendőrséggel szembeni vádjai két pilléren alapszanak. Az egyik: a rendőrök szándékosan, sőt politikai utasításra tolták a Deák téri randalírozókat az Astoriánál rendezett Fidesz-nagygyűlés békés tüntetőire. A másik: a rendőri intézkedés eleve nem is az utcakövekkel dobálódzó, barikádot építő, díszlettankkal támadó, a rendőrt késelő rendbontók ellen irányult, hanem a békés tüntetők ellen.

Bár Magyarország polgárai az eseményeket túlnyomórészt saját szemeikkel láthatták a televíziós közvetítések során, a köztársaság rendje és annak biztosításában fő szerepet játszó rendőrök becsületének megőrzése, a köztársaság rendőrségét ért vádak tisztázása érdekében fontosnak tartjuk, hogy az ország közvéleménye a korábban titkosnak szánt nyomozati iratokat, információkat megismerhesse. A tisztánlátás ebben az esetben a legfontosabb közérdek, mert a köztársaság rendőrségét a fizikai támadások után most politikai támadások érik.

Kérdezzük tehát a titkosszolgálatot felügyelő kancelláriaminisztertől, hogy az október 23-ai eseményekkel kapcsolatosan korábban titkosított, mára azonban - nem utolsósorban az MSZP kérésére - feloldott adatok, információk fényében milyen válasz adható az alábbi kérdésekre.

Elsőként: igaz-e, vagy bizonyítható a hazugság, hogy a rendőrség tolta rá a rendbontókat a fideszes nagygyűlés közönségére? Másodsorban: van-e bizonyíték arra, hogy a rendőrség minden tőle telhetőt elkövetett annak érdekében, hogy a két tömeg keveredését megakadályozza, illetve ezzel kapcsolatos veszélyekről tájékoztassa a fideszes szervezőket? Végezetül: kimutatható-e bármilyen politikai kapcsolat a Fidesz-KDNP és a rendbontások értelmi szerzői között?

Köszönöm válaszát, miniszter úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
32 264 2006.11.16. 3:22  1-273

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim és egyben Frakciótársaim! Kicsit sajnálom, hogy Répássy képviselőtársam elment, mert így lényegében frakciótársaimmal osztom meg a véleményem.

Engedjétek meg, hogy egy fontos gondolattal kezdjem: véleményem szerint ezt a költségvetést el kell fogadnunk. Ennek a törvényjavaslatnak a sikere mindannyiunk érdeke. Ez a költségvetés egy olyan Magyarország érdeke, amely nem tűr olyan állami rendszereket, amelyek veszteségesek. Nem lehetünk addig sikeresek, amíg van olyan költségvetési előirányzat, melyet nem az ország sikerére fordítunk. Nem tehetjük meg az adófizetők pénzével, hogy veszteséges és rendszertelen apparátusokat támogatunk. Örömmel jelenthetem ki, hogy ezt sok képviselőtársam is így gondolja.

Szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a nemzetbiztonsági bizottság a javaslatot ellenszavazat nélkül fogadta el. Van tehát egyetértés, van tehát olyan vélemény, melyet az ellenzéki oldal is jónak tart. Ez fontos, mert erre lehet építkezni. Ez lehet az alapja annak, hogy a jövőben reális célokat állítsunk a titkosszolgálatok elé. A 2007-es költségvetés polgári nemzetbiztonsági szolgálatok fejezete ellentmond azoknak az ellenzéki rémhíreknek, melyeket már jól ismerünk. Jövőre a költségvetés a Nemzetbiztonsági Hivatalnál 3 fővel, a nemzetbiztonsági szakszolgálatnál 20 fővel engedi az állománytábla létszámának növekedését.

Szintén a működés hatékonyságára való törekvést mutatja, hogy jelentős támogatást biztosít a költségvetés egyes műveleti munkákra. Külön kiemelném az informatikai ellenőrző rendszer kiépítésére szánt közel 600 millió forintos előirányzatot, valamint a nemzetbiztonsági szakszolgálat figyelőkapacitásának bővítésére szánt 250 millió forintot. A nagy technikai rendszerek közül az IP-alapú kommunikációt ellenőrző rendszer 2007-ben befejeződik. A fejlesztés utolsó fázisával egy időben megvalósulhat a Nemzetbiztonsági Hivatal rácsatlakozása az IP-alapú rendszerre. Ehhez 157 millió forint többlettámogatásban részesül a hivatal. A lehallgató rendszer technikai szintjének növelésére 504 millió forint használható fel. Ez a két rendszer képes lesz a biztonsági kockázatok alakulására tekintettel a megnövekedett megrendelői igények magasabb színvonalú és nagyobb hatékonyságú kielégítésére.

További technikai fejlesztést jelent a gépjárműkövető rendszer megvalósítása és a gépjárműbeszerzések. A gépjárművek jelentős részének amortizációs cseréje eddig forráshiány miatt nem valósulhatott meg. 2007-ben 80 millió forint áll rendelkezésre gépjárművek beszerzésére. A szolgálatok a tervezési előírásoknak megfelelően tervezték a fejezeti egyensúlyi tartalékot, melynek felhasználási szabályait a költségvetési törvény rögzíti.

Tisztelt Képviselőtársaim! A költségvetés a polgári nemzetbiztonság fejezetének előirányzataiban biztosítja a nemzetbiztonsági szolgálatok részére törvényben előírt feladatainak teljesítését. A nemzetbiztonsági bizottság többsége megnyugvással veszi tudomásul, hogy a korábban megkezdett kormányzati döntésen alapuló fejlesztések folytatódnak.

Kérem tisztelettel a költségvetés elfogadását. Köszönöm, elnök úr. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
159 14 2008.09.29. 2:50  13-16

DR. MOLNÁR ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Mi is történt valójában az elmúlt két hétben, illetve az elmúlt hat évben, amióta a Fidesz elvesztette az országgyűlési választásokat? Félelemkeltés és vádaskodás - e két szó jellemzi az időszakot. A félelemkeltés eszköze az adatgyűjtés: mindenkiről mindent. Nyilvántartásokat vezet, információkat rendez a Fidesz, legyen az illető pedagógus, nyugdíjas, kormányzati tisztségviselő vagy önkormányzati alkalmazott, bárki, immáron olyan állampolgár is, akinek semmilyen köze a politikához. Magyarországon senki nincs biztonságban. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: A kormány miatt!)

A 2006-os választáson kiderült, hogy mindenkit nyilvántartanak, és ellenségnek minősítik azt, aki nem rájuk szavaz. Eddig is tudtuk, hogy a Fidesz büszke az adatbázisára, de most kiderült, ehhez nem válogat az eszközökben. Ha szükségesnek látja, III/III-as titkosszolgálati vezetők segítségét kéri, olyanokét, akik géppisztolyt vásárolnak, e-maileket törnek föl, politikusokat figyelnek meg, magánirodákat kameráznak be, azaz árnyék-titkosszolgálatot működtetnek. Pedig Magyarország félelem nélkül, szabadon szeretne élni. Ezt a rendszerváltozással kivívott szabadságot súlyos támadás érte.

Másrészről: a Fidesz politikusai vádaskodnak és feljelentenek. Azt állítják: a nemzetbiztonság szervei képviselőket hallgattak le. Ezzel ellentétben az igazság az: kizárólag és törvényi felhatalmazás alapján gyanúsítottak lehallgatására került sor. (Közbeszólások a Fidesz soraiban.) Feljelentenek hatalommal való visszaélés miatt olyan szakminisztert, aki a feladatát végzi.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt egy hétben még valami kiderült: kiderült, hogy a Fidesz valótlanságot állított. Az is kiderült, hogy pontosan tudták a politikusai, hogy hazudnak. Ez megengedhetetlen egy demokráciában. Mi, szocialista képviselők bízunk a demokratikus állami szervekben, és bízunk abban, hogy kiderül a teljes igazság. (Zaj. - Az elnök csenget.)

Végezetül, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt fideszes képviselőtársaim, hadd szóljak egy mondattal önökhöz! Az emberek döntő többsége, a polgárok, akikről önök olyan szívesen beszélnek (Az elnök csenget.), nem szeretik a társadalmat behálózó polipot, még akkor sem, ha ezt polgárinak nevezik.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban. - Közbeszólások a Fidesz soraiból.)