Készült: 2020.09.19.15:39:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

122. ülésnap (2020.04.27.), 222. felszólalás
Felszólaló Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 9:01


Felszólalások:  Előző  222  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Van azért annak egy diszkrét bája, amikor azok akarnak megemlékezni most a demokrácia, a jogállamiság, a szabadságjogok alapjainak lerakásáról, akik az elmúlt tíz évben aktívan dolgoztak és most is dolgoznak ezeknek az értékeknek a felszámolásán.Elsőre ez jutott eszembe arról a fideszes politikai nyilatkozatról, amit Orbán Viktor, Kövér László és még néhányan benyújtottak az 1990-es rendszerváltozás után létrejött Országgyűlés megalakulásának alkalmából. Azután még jobban megnéztem ezt a nyilatkozatot, és kiderült, hogy ez csak kisebb részben szól a 30 évvel ezelőtt megalakult első szabadon választott Országgyűlés előtti tiszteletadásról; sokkal inkább a Fidesz, az illiberális rendszerének ünnepléséről, az állampárti Alaptörvény felmagasztalásáról.

Tisztelt Képviselőtársaim! Elöljáróban szeretném egyértelművé tenni a Magyar Szocialista Párt mint rendszerváltó párt számára: a demokratikus rendszerváltás érték. Büszkék vagyunk arra, hogy a 30 évvel ezelőtti rendszerváltás nyomán kialakulhatott Magyarországon a demokratikus intézményrendszer, a jogállamiság, létrejött a szabad köztársaság, a szociális piacgazdaság. Megindultunk a felzárkózás és a nyugat-európai integráció útján, és idővel hazánk tagja lett a NATO-nak és az Európai Uniónak. Számunkra is fontos, hogy tisztelettel megemlékezzünk elődeinkről május 1-jén és május 2-án is.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az ünnepről és az ünneplésről azt gondolom, hogy, hogy annak akkor van helye, ha a szándék őszinte, van kivel ünnepelni, megvan az ünnepléshez az alkalom, a hely és az idő. Jelen esetben mindegyikkel probléma van. A szándék nem őszinte. Ha a nevezett urak valóban az 1990-es rendszerváltás utáni parlamentnek akartak volna tiszteletet adni, akkor annak előkészítésébe bevonták volna a frakciókat is, és nem az utolsó pillanatban benyújtott fércművel csúfolják meg mindazt, amiért a rendszerváltók küzdöttek. Mert ezzel a nyilatkozattal éppen azok akarják kisajátítani az évfordulós megemlékezést, akik az elmúlt tíz évben két lábbal taposták a rendszerváltás értékeit, akik a nemzetet veszélyeztető válság kezelése helyett csak a hatalmuk megtartására koncentrálnak, akik a népképviseleti döntéshozatal valódi fórumából politikai színházat csináltak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Nincs okunk az ünneplésre, mert a Fidesz 2010-ben letért a demokrácia és a szociális piacgazdaság addigi közmegegyezésen alapuló útjáról. Winston Churchill szerint a demokrácia a legrosszabb kormányzási forma, nem számítva az összes többit, amellyel az emberiség időről időre megpróbálkozik. Nos, Magyarország 2010 óta tartó próbálkozását lehet hívni hibrid rezsimnek, illiberális demokráciának, de a legegyszerűbb, ha úgy hívjuk: önkényuralom.

A miniszterelnök egy központosított, informálisan működő rendszert épített ki maga köré, az államot pedig belülről egy politikai klikk foglalta el, amelyben egyaránt helyet kapnak családtagok, strómanok, párttagok és lojális kliensek, akik az államtól a helyi szintig ténylegesen működtetik. Nincs elszámoltathatóság, az ellenőrzést gyakorló fékek és ellensúlyok már nem vagy csak alig érvényesülnek, hiszen az állampárt választmányának elnöke és Magyarország harmadik közjogi méltósága szerint a fékek és ellensúlyok rendszere csak egy hülyeség.

Nincs okunk ünneplésre, mert 30 évvel a rendszerváltás után Magyarországon korlátozottan érvényesülnek a szabadságjogok, nem működik a hatalmi ágak elválasztása, nem tiszta és pártatlan a választási rendszer. Nincs okunk ünneplésre, mert romlott a sajtószabadság helyzete, a Riporterek Határok Nélkül nevű szervezet legutóbb 180 országból két hellyel hátrébb, a 89. helyre sorolta hazánkat. A Freedom House nevű szervezet 2019-ben Magyarországot szabad besorolásúból részben szabad besorolásúvá változtatta, miután a Fidesz arra használta a hatalmát, hogy korlátozza vagy egyenesen ellehetetlenítse az ellenzéket, a médiát, a tudományos életet, a civil szervezeteket, a bíróságokat és a privát szektort. Nincs okunk az ünneplésre, hiszen a Transparency International 180 általa vizsgált állam közül Magyarországot egyre rosszabb helyre, legutóbb a 70. helyre sorolta a korrupciós rangsorban.

Nincs okunk az ünneplésre, hiszen a World Justice Project a fékek és ellensúlyok rendszerén, a korrupciós helyzeten, a közérdekű adatok nyilvánosságán, az alapvető emberi jogok érvényesülésén és az igazságszolgáltatási rendszer minőségén alapuló, 2019-ben közzétett vizsgálata Magyarországot 126 vizsgált ország közül az 57. helyre sorolta, a régiós országok közül az utolsó helyre.

Tisztelt Képviselőtársaim! Nem lehet félvállról venni ezeket a jelzéseket, hiszen az életünk minden területét érinti az állam demokratikus berendezkedése vagy éppen annak a hiánya. Amikor valamely jogvédő szervezet vagy éppen az Európai Unió szót emel a magyar jogállamiság sérülése, az önkormányzati jogok csorbítása vagy a demokratikus jogok érvényesülésének hiánya miatt, valójában a magyar embereket, a magyar emberek jogait próbálják védeni a hatalommal szemben.

Amikor a munkavállalói jogokról beszélnek, akkor megemlítik, hogy a magyar dolgozók a Fidesznek köszönhetően a legkiszolgáltatottabbak a munkáltatókkal szemben. Amikor a nők fokozott védelméről szólnak, akkor arra emlékeztetnek, hogy a Fidesz-rezsim évek óta szabotálja a családon belüli erőszak visszaszorítását megalapozó isztambuli egyezményt.

Amikor az igazságszolgáltatás függetlenségének leépítéséről írnak, akkor azt teszik szóvá, hogy más elbírálás alá esnek a fideszes elit tagjai, mint az igazságukat kereső polgárok. Amikor a médiáról szólnak, azt bírálják, hogy a kormánypropagandával, hírhamisítással belehazudnak a képünkbe.

Amikor a tudományos élet szabadságának csonkolását teszik szóvá, akkor azt kritizálják, hogy a hatalom nem akarja felkészíteni gyermekeinket a jövő kihívásaira, hanem elhazudja előlük a valóságot, hogy kritikus gondolkodók helyett hű alattvalók legyenek.

Amikor a korrupciót kritizálják, akkor az annyit tesz, hogy a fideszes elit tagjai milliárdos vagyont szednek össze, fürdenek a luxusban, a magyar vállalkozók elől elszívják a forrásokat és a lehetőségeket, eközben milliók élnek a szegénységi küszöb alatt. Nem csoda, ha a fideszes elit úgy fél az Európai Ügyészségtől, mint ördög a tömjénfüsttől.

Tisztelt Képviselőtársaim! Képmutatásnak tartom, hogy a Fidesz úgy akarja megünnepelni a demokratikus és jogállami berendezkedés létrehozását az Országgyűlés díszülésén, hogy a miniszterelnök és 133 bátor ember éppen most fokozta le az Országgyűlést, most kettőzte meg a valódi jogalkotási rendszert a járványügyi veszélyhelyzetre való hivatkozással. A kormány időbeli korlát nélkül adtak felhatalmazást lényegében bármely intézkedés meghozatalára, aláásva ezzel a jogbiztonságot és újabb szöget verve a demokrácia koporsójába.

A büntető törvénykönyv szándékosan pontatlan módosításával állandó fenyegetés alatt tartják a kormánytól független újságírókat. A járvány elleni védekezéssel össze nem függő ügyekben ugyanakkor működtetik az Országgyűlést, de ez csak a lopakodó diktatúra kiépítésének takargatását szolgálja.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az idő sem alkalmas az ünneplésre, hiszen most mindenkinek, a Fidesznek különösen az emberek, az emberéletek megvédésén, a védőeszközök kiosztásán, a munkájukat veszítő tömegek megélhetésének biztosításán kellene dolgoznia. Szomorú, hogy 30 évvel a rendszerváltás után újra a szabadságjogokért, a jogállamiságért és a demokráciáért kell küzdenünk, hiszen az a köztársaság, ami most van, az csak formálisan köztársaság, egy alaki köztársaság, ami valójában egy önkényuralmi rendszer, amit fel kell számolnunk.

Természetesen bízom abban, hogy ebben a küzdelemben nem leszünk egyedül, számítok a többi demokratikus pártra is; az 1990-ben megválasztott Országgyűlés megalakulásának 32. évfordulóján valóban legyen okunk ünnepelni, és arról beszélgessünk, hogy sikerült véget vetni az önkényuralom 12 éves sötét korszakának, és hogyan kezdünk neki a demokrácia és a jogállam helyreállításának.

Összegezve: tisztelettel emlékezünk a rendszerváltó Országgyűlésre, és küzdünk azokért a demokratikus értékekért, amelyek a rendszerváltás után létrejöttek. A Fidesz képmutató színjátékában azonban május 2-án nem veszünk részt. Köszönöm a figyelmet. (Dr. Hoppál Péter: Ó, de szép volt!  Taps az ellenzék soraiból.)
Felszólalások:  Előző  222  Következő    Ülésnap adatai