Készült: 2020.05.25.17:27:02 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

197. ülésnap (2016.12.12.), 58. felszólalás
Felszólaló Dr. Aradszki András (KDNP)
Beosztás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:42


Felszólalások:  Előző  58  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. ARADSZKI ANDRÁS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képvi­selőtársak! A nemzeti vagyonról szóló törvény sarkalatos törvényként meghatározza a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit. Rendelkezik az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonának és kizárólagos gazdasági tevékenységének köréről, továbbá a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon elidegenítésének korlátairól és feltételeiről.

A törvény alapján az állam, illetve a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonába sorolandók a nemzeti vagyonba tartozó terek és parkok. A nemzeti vagyonról szóló törvény rögzíti azonban azt is, hogy ha törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapítja meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel ingyenesen megtörténhet.

(12.50)

Jelen törvényjavaslat célja tehát, hogy a javaslatban felsorolt közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása feladatának átadása mellett a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és az ahhoz szükséges állami és önkormányzati tulajdonú közpark, illetve ilyen funkciót betöltő ingatlanok ingyenesen az önkormányzatok, illetve az állam tulajdonába kerüljenek. A törvényjavaslatban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, a nemzeti vagyonról szóló, valamint az állami vagyonról szóló törvények alapján a parkingatlanokhoz kapcsolódó kötelező feladatok átadásáról, valamint a közfeladat ellátásához szükséges 35 állami tulajdonú ingatlan 22 helyi önkormányzat részére történő ingyenes átadásról történik rendelkezés.

Ezen túl és ezek között a törvényjavaslat a Budapest V. kerületi Erzsébet tér részét képező, a közpark fenntartásához kapcsolódó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló további négy ingatlan állami tulajdonba adásáról is rendelkezik. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a törvénytervezetben meghatározott vagyonjuttatással az érintett ingatlanok a nemzeti vagyon körén belül kizárólagos tulajdonban maradnak. A nemzeti vagyon fogalomrendszere alapján a kizárólagos állami és önkormányzati tulajdoni vagyonelemek a nemzeti vagyontörvényben foglalt szűk kivételektől eltekintve nem idegeníthetők el. A vagyonkezelői jog jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanok közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével nem terhelhetők meg, biztosítékul nem adhatók, azokon osztott tulajdon nem létesíthető.

2006 és 2016 között 653 önkormányzat 1117 állami tulajdonban lévő ingatlant kapott ingyenesen nagyrészt településüzemeltetési és településfejlesztési feladataik ellátására. Az elmúlt nyolc évben az állam majd’ 44,5 milliárd forint értékű ingatlan vagyont bocsátott rendelkezésre ingyenesen az önkormányzatok számára, és adta tulajdonba. Ugyanebben az időszakban 18 közhasznú szervezet és 18 egyház kapott 22-22 állami tulajdonú ingatlant ingyenes tulajdonba.

Tisztelt Országgyűlés! 2016. november 22-én az Országgyűlés már megszavazta az önök előtt fekvő törvényjavaslatot, amelyet köztársasági elnök úr alkotmányos jogával élve küldött vissza a tisztelt Ház részére megfontolásra. A köztársasági elnök úr kifogásolta, hogy a tulajdonos önkormányzat döntésének mellőzésével kerül sor az Erzsébet tér mint közpark állami feladatként történő üzemeltetésére, illetve annak átvételére, kifogásolta továbbá azt is, hogy az előzetes egyeztetés az Erzsébet tér részét képező ingatlanok átadása tekintetében a Fővárosi Önkormányzattal elmaradt.

A kormányzat álláspontja ebben a kérdésben világos. Eszerint a tulajdonátruházás jogalapja a nemzeti vagyonról szóló törvény azon rendelkezése, amely szerint, ha a törvény helyi önkormányzat feladatát továbbiakban állami feladatként állapítja meg, akkor ez esetben ennek a feladatnak az ellátását közvetlenül szolgáló és az ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga ingyenesen átruházásra kerül. E szabály alapján a tulajdonos helyi önkormányzat külön döntése a kérdéses vagyonátadás tekintetében nem törvényi eljárás. A nemzeti vagyonról szóló törvény hivatkozott rendelkezése alapján törvényben kell rendelkezni a feladatátadásról, és ezzel összefüggésben a vagyon tulajdonjogának átruházásáról is, amelynek jelen törvényjavaslat eleget tesz.

A törvényjavaslat vitájának lezárásaként újból köszönetet kell mondanom a Törvényalkotási bizottság tevékeny közreműködésének, és annak a módosító indítványnak az elfogadása, ami előttünk fekszik, amely a köztársasági elnök úr döntése, illetve visszaküldése miatt technikai jellegű módosításokat tartalmaz, természetesen indokolt és elvárt. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:  Előző  58  Következő    Ülésnap adatai