Készült: 2020.05.31.13:26:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

197. ülésnap (2016.12.12.), 48. felszólalás
Felszólaló Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése
Videó/Felszólalás ideje 5:13


Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BÁRÁNDY GERGELY, a Törvényalkotási bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A többségi véleményt ismertető képviselőtársam meglehetősen szűkszavúan adta elő, hogy mi történt a bizottság ülésén. Erről valóban volt egy komolyabb és nagyobb vita, s nem is feltétlenül érdemben a rendelkezésekről, hanem konkrétan arról, ami miatt a köztársasági elnök visszaküldte megfontolásra ezt a törvényt.

Elsősorban is az volt a kisebbségi álláspont megfogalmazóinak a kritikája, hogy bár az pozitív, hogy a köztársasági elnök nem írta alá ezt a javaslatot, de olyan okból küldte vissza, amelyből nem lehetett volna, hanem sokkal inkább az Alkotmánybírósághoz kellett volna fordulnia. A köztársasági elnök ugyanis azt kifogásolta, hogy az Alaptörvény egyes rendelkezéseinek nem felel meg az elfogadott törvényjavaslat, ugyanis olyan garanciális szabályokat hág át, amelyek alkotmányellenessé teszik annak kihirdetése esetén.

Ha pedig ez így van ‑ és ezt többször kifogásoltuk Áder János eljárásaiban is, meg kell nézni a parlamenti honlapon azt, hogy hányszor fordult Alkotmánybírósághoz és hányszor küldte vissza ‑, szóval, olyan esetekben is, amikor az Alkotmánybírósághoz kéne küldenie a törvényjavaslatot, akkor is a parlamentnek küldi vissza, gyakorlatilag ezzel kedvezőbb feltételt teremtve a kormánypártoknak. Hiszen az Országgyűlés így egy gyors eljárásban ismét el tudja fogadni, és nem kell egyrészt az Alkotmánybíróság eljárására várni, másrészt pedig nem kell elszenvedni azt a presztízsveszteséget a kormánynak, hogy az általa előterjesztett jogszabály alkotmányellenesnek bizonyul, márpedig a napnál is világosabb, hogy ez annak bizonyult volna, és ezt a köztársasági elnök is látta.

De úgy tűnik, hogy látták a kormánypártok is, hiszen legalább annyit megtettek, hogy abba az irányba, amit a köztársasági elnök javasolt, elmozdultak, ugyanis a kifogásolt eljárásokat most már ügyészi engedélyhez kötötték. Igaz, hogy a köztársasági elnök kifejezetten ‑ és nem véletlenül ‑ bírói engedélyről beszélt, a köztársasági elnök ‑ az én meglátásom szerint nagyon helyesen ‑ úgy foglalt állást, hogy akkor lehet ezeket az eljárásokat lefolytatni, ha azt bíró engedélyezi. Nem véletlen egyébként, hogy a hasonló természetű eljárások során a büntetőeljárási törvényben bírói engedélyt követelnek meg. Zárójelben azt is hozzáteszem, hogy az én meglátásom szerint ezekben az eljárásokban nem az a hatóság jár vagy járhat majd el a törvény alapján, amelyik jogállami keretek között eljárni jogosult volna. Úgy hiszem, hogy legalább az egészségügyi hatóságoknak, a rendőrségnek vagy más bűnüldöző szervnek a segítségét, társügyintézését kéne megkövetelni, és még egyszer mondom, hogy ezeket az eljárásokat bírói engedélyhez kötni.

Annyiban javul a törvény, hogy most legalább az ügyészi engedélyt meg fogja követelni, de az én meglátásom, valamint a kisebbségi véleményt, álláspontot megfogalmazók szerint ez még nem elégséges. Éppen ezért a Törvényalkotási bizottság ülésén volt egy olyan javaslat ‑ konkrétan én fogalmaztam meg ‑, hogy az ügyészi eljárás helyett bírói eljáráshoz kössük ezeket a intézkedéseket. Sajnos, a kormánypárti többség a kormány ellenkezésének az eredményeképpen nem fogadta el, bár a szavazási eredményből ‑ megnéztem, ki hogy szavazott ‑ az látszott, hogy nem minden kormánypárti képviselő utasítja el ezt a javaslatot; attól tartok, s talán nem járok messze az igazságtól, hogy a bizottság fideszes elnöke is ebbe a körbe tartozik. Éppen ezért úgy gondolom, hogy hibát követ el az Országgyűlés akkor, ha ebben a formában elfogadja ezt a javaslatot. Nem járnánk már messze a jó megoldástól, tényleg csak annyi kéne, hogy az elnök úr álláspontjával egyező módon bírói engedélyhez kössük ezeket az eljárásokat.

Éppen ezért a jelen felszólalásomban is arra kérem a kormány jelen lévő képviselőjét, hogy fontolja ezt meg, és akár egy közös indítvánnyal ezt a csorbát orvosolni lehet. Természetesen nem beszélek a javaslatban szereplő érdemi szakmai, egészségpolitikai megfontolásokról, csupán arról a problémáról, ami miatt a köztársasági elnök ezt a jogszabályt visszaküldte. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. (Taps az MSZP soraiban.)

(12.30)
Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai