Készült: 2020.06.01.15:37:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

197. ülésnap (2016.12.12.), 27. felszólalás
Felszólaló Kövér László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Törvényalkotási bizottság jelentése és az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez benyújtott módosító javaslat vitája megkezdve
Videó/Felszólalás ideje 7:17


Felszólalások:  Előző  27  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendről, az ülés időtartamáról, a felszólalási időkeretekről az elnöki jogkörben előterjesztett javaslat alapján döntünk.

A Házbizottság a házszabálytól való eltérésben azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló T/13270. számú előterjesztés tárgyalása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a holnapi napon már a zárószavazásra is sor kerülhessen. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot T/13270/1. számon a honlapon megismerhetik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház a házszabálytól való eltéréshez 161 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett hozzájárult.

Elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására a mai napon 14 óra 33 percig van lehetőség.

Tisztelt Országgyűlés! Most az előterjesztéshez kapcsolódó napirendi javaslat módosításáról döntünk.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló T/13270. számú törvényjavaslat összevont vitájára a mai ülésnapon, a kérdéseket követően kerüljön sor, az összegző módosító javaslatokról történő határozathozatalra és a zárószavazásokra a keddi ülésnapon kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az indítványt a Ház látható többsége elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló T/13269. számú előterjesztést. A kormány kezdeményezése alapján a módosító javaslatok benyújtására a kivételes eljárását elrendelő döntés meghozatalát követő 3 óráig legyen lehetőség, az összevont vitára a holnapi ülésnapon első napirendi pontként, valamint az összegző módosító javaslatról történő határozathozatalra és a zárószavazásra a holnapi ülésnapon kerüljön sor.

A házszabályi rendelkezések 62. § (1) bekezdése alapján a kivételes eljárásban történő tárgyalásról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Felhívom figyelmüket, hogy a kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének, azaz 100 képviselőnek az „igen” szavazatára van szükség.

Most a döntéshozatal következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/13269. számú előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalását, az előterjesztői indítvány szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház a javaslatot 119 igen szavazattal, 47 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására ma 14 óra 35 percig van lehetőség.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg a közteherviselést és az állami szervek feladatellátását érintő egyes törvények módosításáról szóló T/13268. számú előterjesztést. A kormány kezdeményezése alapján a módosító javaslatok benyújtására a kivételes eljárását elrendelő döntés meghozatalát követő 3 óráig legyen lehetőség, az összevont vitára a holnapi ülésnapon második napirendi pontként, valamint az összegző módosító javaslatról történő határozathozatalra és a zárószavazásra a holnapi ülésnapon kerüljön sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadják-e a T/13268. számú előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalását, az előterjesztői indítvány szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház 119 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 18 tartózkodás mellett az indítványt elfogadta.

Ennek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására ma 14 óra 37 percig van lehetőség.

Tisztelt Országgyűlés! Most az előterjesztésekhez kapcsolódó napirendi javaslat módosításáról döntünk.

A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az Országgyűlés keddi ülésnapján a határozathozatalokra legkorábban 14 órakor kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a javaslatot elfogadta.

Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosításokkal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Személyi javaslatról való döntésre a mai napon nem kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2016. október 11-ei ülésnapján elfogadott, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló törvényhez benyújtott törvényalkotási bizottsági jelentés és módosító javaslat vitája. A köztársasági elnöknek aláírásra megküldött törvény szövege T/11901/10. számon, a köztársasági elnök levele T/11901/11. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság módosító javaslata T/11901/13. számon, jelentése pedig T/11901/14. számon a honlapon elérhető. (Folyamatos zaj. ‑ Szá­mos képviselő elhagyni készül az üléstermet.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Megkérek mindenkit, hogy feltűnés nélkül és viharos gyorsasággal hagyja el a termet, ha úgy érzi, hogy itt bent nincs több dolga. (Zaj. ‑ Az elnök csenget. ‑ Néhány, a teremben beszélgető kormánypárti képviselő felé:) Önökre várunk. (Közbeszólás az MSZP soraiban: Nem érdekli őket.) Köszönöm szépen.

A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának, valamint a megfogalmazódott kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor, 15 perces időkeretben. Megadom a szót Vas Imrének, a bizottság előadójának.
Felszólalások:  Előző  27  Következő    Ülésnap adatai