Készült: 2020.05.31.13:16:16 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

197. ülésnap (2016.12.12.), 177. felszólalás
Felszólaló Dr. Völner Pál (Fidesz)
Beosztás Igazságügyi Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 3:45


Felszólalások:  Előző  177  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VÖLNER PÁL igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Kép­vi­selő Úr! Tisztelt Ház! Ahmed H. egy szír állam­pol­gár­ságú férfi, akit a tavaly szeptember 16-án Rösz­kénél történtek miatt terrorcselekmény bűntettében és tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett határzár tiltott átlépésében mondta ki bűnösnek első fokon a Szegedi Törvényszék, és ezért tíz év fegyház­bün­te­tésre ítélte.

Ez a bírói döntés egy elsőfokú nem jogerős ítélet. Sajtóértesülésekből szerzett tényállás szerint Ahmed H. megafonon keresztül hergelte a határnál összegyűlt bevándorlókat, rázta a kordont, meg­do­bál­ta a rendőrök sorfalát, így akarta a rendőrséget arra kényszeríteni, hogy engedjék be Magyar­or­szág­ra a lezárt határ szerb oldalán összegyűlt tömeget, továb­bá az elsők között lépett illegálisan Magyar­or­szág területére, amikor áttört a tömeg.

Az Igazságügyi Minisztérium nem adhat állás­fog­lalást, illetve jogértelmezést sem általában, sem konk­rét ügy kapcsán bírói szakaszban, különös tekin­tettel arra, hogy nem rendelkezik minden rele­váns információval az esetre vonatkozóan. Azt azért le kell szögeznünk, hogy támadásra felhívni, illetve megtámadni a magyar határt, a határt védő magyar rendőröket és erőszakkal betörni az országba igen súlyos bűncselekmény.

Valamennyien tudjuk azonban, hogy a hatalmi ágak szétválasztására tekintettel a kormánynak semmilyen ráhatása nincs a büntetőügyben hozott ítéletre. A kormánynak nincs hatásköre arra, hogy folyamatban levő büntetőügyekben döntést hozzon, vagy az ügyekben a döntést meghozatalát bármely módon befolyásolja. Magyarországon a bíróságok függetlenek, így a kormánynak nincs és nem is lehet beleszólása bírósági ítéletek meghozatalába.

Ezért a sajtóban megjelent hírekre és az ame­rikai külügyminisztérium nyilatkozatára is csak azt tudjuk nyilatkozni, hogy a magyar bírói függetlenség tiszteletben tartását mindenkitől elvárjuk, és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy szuverén állam bírósági határozatának felülvizsgálatát követeljék, és egy, a törvényeket szándékosan megsértő, erősza­ko­san fellépő illegális határsértő súlyos cselekményét próbálják mentegetni. Magyarországon a bíróság dönti el, hogy valaki bűncselekményt követett-e el, és igenis, hogy a bíróság szabja ki érte a büntetést, és ez így is marad, függetlenül attól, hogy civil szer­ve­ze­tek vagy akik az ítélet ellen tüntetnek, egyetértenek-e ezzel.

Megdöbbentő, hogy ezek a civil szervezetek most már azért is képesek utcára vonulni, hogy védelmükbe vegyenek egy súlyos bűncselekményt elkövető személyt, aki a magyar rendőrök, a magyar határ s ezzel tulajdonképpen Magyarország elleni erőszakos támadást szított, irányított, s erőszakkal át is törte a határt. Ezek a szervezetek rendszeresen támadják a kormány határvédelmi és terrorellenes intézkedéseit, a bevándorlási szabályok szigorítását. Úgy tűnik, ők legalizálni akarják a bevándorlást, és migránsokkal akarják betelepíteni Európát. Mi vi­szont nem kérünk azokból, akik nem tisztelik tör­vé­nyeinket és erőszakkal lépik át a határainkat.

Határozottan fel kell lépnünk a törvényeinket megsértőkkel szemben, s meg kell előznünk, hogy ilyen és hasonló esetek előfordulhassanak, különös tekintettel arra, hogy az Europol is arra figyel­mez­te­tett, miszerint terroristák ezrei érkezhettek Euró­pá­ba az illegális migránsok közé vegyülve, s nagy valószínűség szerint újabb támadásokat akarnak elkövetni.

Összességében elmondhatjuk, hogy mindegy, hogy kicsoda Ahmed H. és kik a követői, a magyar tör­vények rájuk is vonatkoznak, és a magyar bíró­sá­gok ennek megfelelően járnak el. Köszönöm, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  177  Következő    Ülésnap adatai