Készült: 2020.05.25.07:43:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

197. ülésnap (2016.12.12.), 156. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka módosító javaslat(ok) elfogadva
Videó/Felszólalás ideje 29:13


Felszólalások:  Előző  156  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, miniszterelnök úr. Az azonnali kérdések órája befejeződött. Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2016. október 11-ei ülésnapján elfogadott, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló törvényhez benyújtott törvényalkotási bizottsági módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A köztársasági elnöknek aláírásra megküldött törvény szövege T/11901/10. számon, a köztársasági elnök megfontolásra visszaküldő levele T/11901/11. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság módosító javaslatát T/11901/13. számon, jelentését pedig T/11901/14. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály rendelkezései szerint a határozathozatal során módosító javaslat fenntartására és külön szavazás kérésére nincs lehetőség.

Először a Törvényalkotási bizottság módosító javaslatáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/11901/13. számú módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 126 igen szavazattal, 56 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló, ki nem hirdetett törvényt az imént elfogadott módosításokkal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényt 127 igen szavazattal, 56 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2016. november 22-i ülésnapján elfogadott, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényhez benyújtott törvényalkotási bizottsági módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A köztársasági elnöknek aláírásra megküldött törvény szövege T/12729/10. számon, a köztársasági elnök megfontolásra visszaküldő levele T/12729/11. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság módosító javaslatát T/12729/13. számon, jelentését pedig T/12729/14. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály rendelkezései szerint a határozathozatal során módosító javaslat fenntartására és külön szavazás kérésére nincs lehetőség.

Először a Törvényalkotási bizottság módosító javaslatáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12729/13. számú módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 52 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló, ki nem hirdetett törvényt az imént elfogadott módosításokkal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényt 149 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2016. november 22-i ülésnapján elfogadott, egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról szóló törvényhez benyújtott törvényalkotási bizottsági módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A köztársasági elnöknek aláírásra megküldött törvény szövege T/12734/11. számon, a köztársasági elnök megfontolásra visszaküldő levele T/12734/12. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság módosító javaslatát T/12734/14. számon, jelentését pedig T/12734/15. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály rendelkezései szerint a határozathozatal során módosító javaslat fenntartására és külön szavazás kérésére nincs lehetőség.

Először a Törvényalkotási bizottság módosító javaslatáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12734/14. számú módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 128 igen szavazattal, 34 nem ellenében, 23 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról szóló, ki nem hirdetett törvényt az iménti elfogadott módosításokkal. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényt 128 igen szavazattal, 34 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/13086. számú törvényjavaslat zárószavazása.

Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13086. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 184 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

(15.20)

Soron következik a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/13087. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13087. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 174 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással elfogadta.

Soron következik a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/13088. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13088. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 186 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló T/13089. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13089. számú törvényjavaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 185 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Magyarország Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/13090. számú törvényjavaslat zárószavazása. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő T/13090/2. számon fordítási hiba javítását célzó kiigazítást nyújtott be, amely a hálózaton elérhető. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a benyújtott törvényjavaslat kiigazított szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13090. számú törvényjavaslatot a kiigazítással együtt. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a kiigazított törvényjavaslatot, 186 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló T/12923. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12923/6. számon, összegző jelentését pedig T/12923/7. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján a Fidesz képviselőcsoportja a T/12923/6. számú összegző módosító javaslat 7., 9. és 10. pontjáról külön szavazást kezdeményezett. Először ezekről döntünk, és ezután határozunk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Az összegző módosító javaslat 7. pontjában a bizottság a törvényjavaslat 11. §-ának technikai kiegészítését javasolja. A Fidesz képviselőcsoportja kérésére külön döntünk. Felhívom figyelmüket, hogy a módosítójavaslat-pont elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat 7. pontját. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 151 igen szavazattal, 34 nem ellenében, 5 tartózkodással elfogadta.

Az összegző módosító javaslat 10. pontjában a bizottság a törvényjavaslat 13. §-ának elhagyását javasolja. Ennek elfogadása kizárja az összegző módosító javaslat 9. pontját. A Fidesz képviselőcsoportja kérésére külön döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat 10. pontját. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatpontot 1 igen szavazattal, 185 nem ellenében, 1 tartózkodással elutasította.

Az összegző módosító javaslat 9. pontjában a bizottság a törvényjavaslat 13. §-ának jogtechnikai módosítását javasolja. A Fidesz képviselőcsoportja kérésére külön döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat 9. pontját. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 153 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 5 tartózkodással elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12923/6. számú összegző módosító javaslatának további pontjait. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat további pontjait 128 igen szavazattal, 31 nem ellenében, 27 tartózkodással elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a módosult törvényjavaslat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12923. számú módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését 152 igen szavazattal, 39 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(15.30)

Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12923. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 150 igen szavazattal, 30 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a szőlő szaporítóanyag termesztés érdekében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló T/12930. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/12930/7. számon, összegző jelentését pedig T/12930/8. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek 1. és 2. pontja elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12930/7. számú összegző módosító javaslatának minősített többséget igénylő pontjait. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 184 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/12930/7. számú összegző módosító javaslatának egyszerű többséget igénylő 3. pontját. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat 3. pontját 184 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy a T/12930/9. számú egységes javaslat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12930/9. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 183 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/12930/9. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 179 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/13159. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás.

Emlékeztetem önöket, hogy korábbi döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot házszabálytól eltéréssel tárgyalja az Országgyűlés. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/13159/8. számon, összegző jelentését pedig T/13159/9. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy az elfogadott házszabálytól eltérés szerint a határozathozatal során módosító javaslat fenntartására és külön szavazás kérésére nincsen lehetőség.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/13159/8. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 127 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 54 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/13159. számú törvényjavaslat összegző módosító javaslattal módosított szövegét. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás. ‑ Zaj.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 146 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadta. (Több képviselő állva beszélget. ‑ Csenget.)

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalok végére értünk.

Most, 15 óra 38 perckor áttérünk az interpellációk tárgyalására. (Csenget.) Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy akik megbeszélésre várakoznak vagy éppen beszélgetnek, hagyják el az üléstermet, folytassák a folyosón. Kérem képviselőtársaimat, hogy a folyosón folytassák a beszélgetést, áttértünk az interpellációkra.

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy az Országgyűlés elnöke a határozati házszabályi rendelkezések (Csenget.) 121. § (4) bekezdésének a) pontjában foglalt, a 124. § (1) bekezdésével kiterjesztett jogkörével élve visszautasította Kész Zoltán független képviselő úr K/13132. számú, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterhez címzett írásbeli kérdését, illetve dr. Lukács László György jobbikos képviselő úr K/13136. számú, az emberi erőforrások miniszteréhez címzett írásbeli kérdését, mivel azok nem tartoznak a kormány feladatkörébe.

Tisztelt Országgyűlés! Hiller István, a Magyar Szocialista Párt képviselője, interpellációt nyújtott be az emberi erőforrások miniszteréhez: „Brigiről, Ádámról, Gáborról meg a mai magyar közoktatásról” címmel. Hiller István képviselő urat illeti a szó.

(15.40)
Felszólalások:  Előző  156  Következő    Ülésnap adatai