Készült: 2020.07.14.15:42:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

9. ülésnap (2006.06.27.), 147. felszólalás
Felszólaló Varju László (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 9:15


Felszólalások:  Előző  147  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VARJU LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Ha lehet, akkor egy kicsit más szemszögből próbálnám ezt megvilágítani, elsősorban a kistérségeket. Mindaz, amit Balogh képviselő úr elmondott, alapvetően egyetértve azzal, ami a régiókra és a decentralizációra vonatkozik, az ebbéli tartalmat most nem kívánom megismételni, inkább abban rögzíteni és összefoglalni, hogy rendkívül fontosnak tartom, hogy a szubszidiaritás valóban működjön oly módon, hogy fontos ügyekben a térségben helyben tudjanak önmaguk döntést hozni az érintettek. Ezt rendkívül fontosnak tartom.

Ahogy a miniszter asszony is mondta, ha már az alkotó ellenzékiség nem akar megnyilvánulni, akkor az alkotó kormánypártiságot valóban módosító indítványokkal és viták keretében a kistérség vonatkozásában folytassuk ilyen módon. Azért mondom, hogy másfajta megközelítésben is érdemes ezt áttekinteni, mert nemcsak bajjal élnek együtt az önkormányzatok, hanem azokkal a lehetőségekkel is, hiszen a problémákat elsősorban úgy hívom, hogy lehetőségek arra, hogy az önkormányzatok egymással együttműködve a térségben az emberek életminőségének javítása érdekében tudjanak működni. Ha elvonatkoztatunk attól, hogy ennek milyen jogi keretet adunk, akkor is lényeges az, hogy az együttműködés eredményessége függ azoktól a polgármesterektől, önkormányzati képviselőktől, de ha ezt kiterjesztjük, akkor függ minden egyes embertől, aki abban a térségben él.

Ezért az együttgondolkodásnak egy speciális formáját kell szerintem megvalósítani. Erre vannak ma nagyon jó példák, hiszen az országban számos helyen működik ma már, talán már évtizede - akár kísérleti megoldással, akár pedig ma már rendes működésben - például egy olyan együtt gondolkodó közösség, amit Leader-közösségnek hívunk, kisebb programok megvalósítására - a tartalomba most különösebben ne menjünk bele. Önkormányzatok, civil szervezetek és gazdálkodó szervezetek együtt gondolkodnak és tevékenykednek azért, hogy a térségük minősége, életminősége változzon.

Én egy olyan területen dolgozom, ahol szinte a teljes kistérség együttműködik ebben a formában, és ezért ezt egy olyan példaként vagy inkább olyan működési formaként tudom ajánlani mindenki figyelmébe, amely adott esetben és ebben a formában, kistérségi formában sikeresen tud működni.

Ennek az együttműködésnek a tapasztalatai és annak az eredményei hozhatják azt magukkal, hogy a fejlesztések megvalósítása - még akkor is, ha nem zökkenőmentes, mert tudjuk, hogy egyes projektek megvalósítása egyáltalán nem zökkenőmentes -, azok sikere valóban akár egy közút megépítésében, egy járda megépítésében, az egészségügyi fejlesztésben megtörténhessen. Az ma már, legalábbis azt hiszem, a teremben ülők számára, mindannyiunk számára egyértelmű, hogy ehhez megfelelő méretgazdaságos megoldást kell találni annak érdekében, hogy annak értelmes megvalósítására sor kerülhessen.

(14.20)

Ráadásul minden külső kényszerítő körülmény is - ha így hívjuk az európai uniós és fejlesztési támogatások lehívásának lehetőségét -, minden egyes pályázati lehetőség az ilyen fejlesztések megvalósításában ezt számon kéri rajtunk, azt követően, a megvalósulás után pedig számon kéri annak a működtethetőségét.

Ha csak önmagában egy település vagy egy szűk, kisebb közösség akar megvalósítani egy minőségi fejlesztést, akkor sokkal kisebb az esélye arra, hogy ő ezt érdemben meg tudja tenni, sokkal kisebb az esélye arra, hogy ő ehhez támogatást tud kapni, mert valószínűleg az következik, hogy racionális gondolkodás eredményeként ezt nagyobb méretben kell megvalósítani.

Az elmúlt 15 év tapasztalata az, hogy az egész ország területén például a hulladékkezelésnek csak olyan formái jöhettek érdemben létre, és ma is azok működnek legsikeresebben, és ez ad lehetőséget arra, hogy több mint 1800 illegális hulladéklerakó megszüntetésére sor kerülhessen, ahol sok település, van, ahol több mint száz település képes volt összefogni arra, hogy magát a hulladékkezelés programját megvalósítsák.

Összefoglalva tehát azt mondom, hogy számos olyan program valósulhatott meg sikeresen, ahol több vagy kevesebb település összefogott, hogy megvalósíthassa álmát, elképzelését. És ennek a tapasztalata hozza azt magával, hogy igenis, ha az együttműködéshez szükséges bizalom és nyitottság, a cél érdekében történő összefogás jelen van az adott térségben, akkor valóban sikerre lehet ezt vinni, és közös dolgokat lehet megvalósítani.

Ez a tapasztalat hozza azt magával, hogy vannak ennek olyan történelmi, gazdaságossági, önkormányzati együttműködési tapasztalatai, amit érdemes - és mostantól kezdve hívom ezt úgy - kistérségi együttműködésben megvalósítani. Ezért ez az együttműködés, amelyben akár a széles körű, országos tapasztalatok alapján most már oktatási, szociális kérdésekben komoly megoldásra ad lehetőséget, akkor azt a kistérség keretében, vagy ha azt akár kötelezően létrehozandó, és a kötelezően szót azért teszem idézőjelbe, és azért fogalmaznám én ezt másként, hogy annak érdekében, hogy versenysemlegesen tudjon az országban minden kistérség ebben az ügyben indulni, és lehetősége nyíljon arra, hogy az adott feladatellátáshoz állami fejkvótás hozzájárulást kaphasson, ezért szükség van közös szabályok elfogadására. (Sic!) A közös szabályokra pedig a kistérség keretében kívánunk megfogalmazást vagy megfejtést adni, és ha ez létrejöhet az önök támogatásával, akkor sokak számára nyílhat lehetőség, amelyet számos önkormányzati vezető igazolt már vissza számomra is - írásban is, szóban is - különböző tanácskozásokon, hogy igenis a kistérségi együttműködéseknek erre a formájára szükség van.

Ezért érvelek amellett, és ajánlom szíves figyelmükbe, hogy a kistérségek törvényi megerősítését, indokoltságát kérem, hogy támogassák, mert ez ad módot arra, hogy az adott térségben a valóságban felemelkedésre és további fejlesztésekre sor kerülhessen. És mivel ez a következő időszaknak, az európai uniós fejlesztésekre források felhasználásának egyik olyan területe lehet, amit, azt gondolom, megkerülni nem lehet, hogy miközben egyidejűleg a települések versenyét kell bizonyítani és elvégezni, ezzel egyidejűleg egy nagyon érzékeny módon az együttműködést kell kialakítani, hiszen tartós egyensúly csak ilyen módon alakítható ki a térségben, ezért is indokolt ebben a formában mindezt megvalósítani.

Mondom ezt egy olyan kistérségből, ahol a foglalkoztatási kérdéseknek is egy tipikus észak-déli megosztása van. Az északi részen kevésbé jellemző a foglalkoztatással kapcsolatos probléma, míg a déli terület mezőgazdasággal foglalkozó részén pedig igenis foglalkozni kell ezzel a kérdéskörrel. És így nem volt vitatott az, hogy akkor, amikor a munkaügyi központ szolgáltató irodáját északról délre, Szigetszentmiklósról Ráckevére át kellett költöztetni, akkor ez közös döntés volt, és ilyen vonatkozásban számos ilyen döntés meghozható, hogy igenis ott kell végezni az adott szolgáltatást, ahol erre leginkább szükség van. És így sok tekintetben - még akár kistérség vonatkozásában is - a szolidaritás elve sokkal jobban tud érvényesülni.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  147  Következő    Ülésnap adatai