Készült: 2020.07.15.02:21:06 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

7. ülésnap (2006.06.21.), 116. felszólalás
Felszólaló Varju László (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:08


Felszólalások:  Előző  116  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VARJU LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Ha a Boross Péter képviselő úr által elmondottak nyomvonalán haladtunk volna a nap folyamán, vagy ehhez hasonló hangvételben tudnánk a vitát folytatni, akkor talán közelebb kerülnénk a megoldáshoz, de az volt a benyomásom, hogy az együttműködés minimális jeleit sem lehetett nyomon követni itt az elmúlt másfél-két órában. Azt, hogy bizalom nincsen, most nem is kérdezem, vagy nem is mondom, hogy mi lehet az oka, de, hogy nyitottság nincs arra, hogy ezt a vitát érdemes folytatni abba az irányba, hogy igenis a régiókról beszélni kell, és hogy ezt meg lehet tenni, az teljesen nyilvánvaló.

(12.30)

Nemcsak azért, mert már a sajtóban is bejelentették, hogy nem támogatják a kétharmados módosításokat, hanem azért is, mert arra csak szívesen emlékeztetem fideszes képviselőtársainkat, hogy akkor, amikor az időre apellálnak, hogy mennyi idő állt rendelkezésre a vitára, akkor most nemcsak a tíz- vagy tíz-egynéhány éves előkészítő munkára utalok, hanem arra, hogy önök kérték Répássy úr által, hogy a kormány megalakulásáig ez ne kerüljön nyilvánosságra, ne tárgyaljunk róla, és ehhez képest a kormánymegalakulást követően néhány órával benyújtotta az ebbéli törvénymódosítását. Tehát ezért egy elég farizeus megoldás arra hivatkozni, hogy nincs idő, miközben önök kérték az ötpárti tárgyaláson, hogy erre a megoldásra jussunk. Most pedig éppen ennek okán szeretnék elutasítani ennek vitáját, és ezért én azt gondolom, önök azzal a szándékkal érkeztek, hogy ebbéli vitában nem kívánnak megegyezni, és ilyen vonatkozásban a szakmai érvek sem hatnak az önök szempontjából, miközben azt gondolom, hogy erre társadalmi igény van.

A szakmai szervezetek igenis megerősítették azt, hogy teremtsük meg az alapját az alkotmány módosításával annak, hogy ez ilyen módon történjen, és hogy igenis az önkormányzatiság, az önkormányzati intézményrendszer módosítására sort lehet keríteni.

Azt viszont remélem, és bizakodom abban, mint ahogyan az SZDSZ-es képviselőtársunk, Fodor Gábor itt a vezérszónoklatában elmondta, hogy milyen kételyek fogalmazódnak meg, azért azt nagyon remélem, hogy az elmúlt hetek vitája és egyeztetése nem vezet oda, hogy ebbéli támogatásra ne kerülhetne sor.

Mégis azonban, összességében véve a mai nap előkészületében én arra gondoltam, hogy igenis szükség van néhány érvet elmondani amellett, hogy a regionalizmusra szükség van; bár a mai nap vitája, mint ahogy említettem, ezek most már komoly kételyeket hordoznak bennem, hogy ebben a történetben, ebben a megoldásban számíthatunk-e az önök alkotó közreműködésére, amit oly szívesen hangoztatnak, csak momentán gyakorolni nem nagyon hajlandók.

A törvényjavaslat célja, amely az alkotmány módosításának keretében jelenik meg: a jelenleginél hatékonyabban működő helyi önkormányzati rendszert szeretnénk létrehozni, ez egyértelmű. A közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásának eredményessé tételére és a területi szintű közfeladatok hatékonyabb szervezése érdekében megfelelő felkészülési időszakot biztosított, és a javaslat előírja a regionális önkormányzatok létrehozását, illetve ezzel egyidejűleg a megyei önkormányzatok megszűnését. A települési önkormányzatok eredményesebb működésének biztosítása érdekében az alkotmány lehetővé tenné a törvényalkotás számára egyes önkormányzati feladatok esetében a kötelező társulási feladatellátás előírását, illetve módot adna a hivatali szervezetek fenntartásával kapcsolatban a törvényi követelmények előírására. Ez egyértelművé tenné azt, hogy ilyen módon sokkal színvonalasabb közszolgáltatások megvalósítására van lehetőség.

Az önkormányzati társulások továbbra sem válnának önálló önkormányzati szintté, mint ahogy ezt itt hangsúlyoztuk több ízben, és ilyen értelemben erősítem azt, hogy igazából arról érdemes beszélni, ami a dokumentumokban, illetve az előterjesztésekben szerepel is. Így a helyi önkormányzás joga változatlanul az egyes települések választópolgárait illeti meg, és ezzel a szabályozási megoldással egyrészt a helyi közszolgáltatások magasabb színvonalú ellátása is biztosítható, ugyanakkor a kistelepülések választópolgárai közösségeinek a helyi önkormányzáshoz való joga nem csorbul.

A törvényjavaslat megteremti a megyei önkormányzatok megszűnéséhez és a regionális önkormányzatok létrejöttéhez szükséges átmeneti rendelkezéseket. Mivel az előterjesztés szerint a regionális közgyűlések megválasztására első alkalommal a 2009. évi európai parlamenti választásokkal egy időben kerülne sor - például a takarékosság jegyében -, ezen időpontig a megyei közgyűlések megjelenése szükséges az alkotmány szintjén, míg ezen időponttól kezdődően a regionális közgyűlések szerepelnének az alaptörvényben.

Az előterjesztés átütemezi a helyi önkormányzati választások időpontját, egyben az alkotmány főszövegében teremti meg a megyei önkormányzatok megszüntetésével és a regionális önkormányzatok létrehozásával kapcsolatos átmeneti szabályokat. Ennek eredményeképpen a 2006-ban megválasztott megyei önkormányzati képviselők mandátuma a 2009. évi európai parlamenti választások napjáig tartana, amikor első alkalommal kerülne sor a regionális képviselők megválasztására. A 2006-ban megválasztott települési önkormányzati képviselők és polgármesterek mandátuma 2012 áprilisáig-májusáig tartana, amikor is általános, minden szintre kiterjedő önkormányzati választásokra kerülne sor.

Az átmeneti szabályok 2012. július 1-jén hatályukat veszítik, ettől az időponttól kezdve az önkormányzati választásokat az előző általános választásokat követő negyedik év április vagy május hónapjában kellene megtartani.

Tisztelt Ház! A hazai regionalizmus fejlődése eljutott arra a pontra, amely már alkalmassá teheti a régiókat arra, hogy az államszervezet önálló alkotmányos jogállással rendelkező szintjévé váljanak, tehát választott régiók legyenek. Ehhez azonban szükséges ezen alkotmánymódosítás. A másik fontos eleme a települési önkormányzatok eredményesebb működésének biztosítása. Ennek érdekében az alkotmánymódosítással lehetővé kell tenni a törvényalkotás számára egyes önkormányzati feladatok esetében a kötelező társulási feladatellátás előírását. Mindez nem eredményezné a települési szintű önkormányzás elvének feladását, hiszen az önkormányzati társulások továbbra sem válnának önálló önkormányzati szintté. A helyi önkormányzás joga változatlanul az egyes településeket illeti meg.

A már működő önkéntes társulások jó példát mutatnak arra, hogy egyes feladatokat kötelező jelleggel ellátó társulásokkal még hatékonyabban lehetne megvalósítani az önkormányzati feladatokat, ami javítana az állampolgárok felé nyújtott szolgáltatások minőségén, és egyben hatékonyabbá tenné azokat.

Kérem tehát tisztelt képviselőtársaimat, támogassák a kormány alkotmánymódosításra vonatkozó javaslatait.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  116  Következő    Ülésnap adatai