Készült: 2020.02.27.13:16:47 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

75. ülésnap (2019.06.19.), 78. felszólalás
Felszólaló Dr. Kállai Mária (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 12:16


Felszólalások:  Előző  78  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KÁLLAI MÁRIA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! Jó kimondani azt, hogy a 2020-as költségvetés egy végtelenül tudatosan, jövőorientáltan, a 2020-as esztendőre és  ahogyan most államtitkár úrtól hallottuk  egy hosszabb távú jövőre is választ adva, mérlegelve a feladatokat, valós számokkal, valós fejlesztési lehetőségekkel van előttünk. Azt is jó kimondani, hogy a tartópillérei közül, ha kiemeljük a családok támogatását, a gazdaság eredményeinek a megtartását, valamint  el kell mondani  a gyarapodás további feltételeként a biztonság megőrzését, ez is azt mutatja, hogy egy tudatos költségvetés van előttünk. Mindenféleképpen tény és való, hogy a családok támogatására fókuszál, jelesül a családvédelmi akcióterv végrehajtására, továbbá az ország gazdasági eredményeinek megőrzését és a biztonság-védelem megőrzését helyezi előtérbe. Azt is jó kimondani, hogy 2228 milliárd forint áll a családok rendelkezésére családtámogatásokra. Ha visszatekintünk a 2010-es esztendőre, láthatjuk, hogy ez mindösszesen 967 milliárd forint volt. Ma már hallottuk, hogy 1261 milliárd forinttal több ez, ami szinte 2,5-szeres növekedést jelent.

Ha visszatekintünk, látjuk azt, hogy stabil, tisztán látszanak a tudatos, fejlesztésorientált, a magyar családok és a magyar emberek értékeit, érdekeit szem előtt tartó gazdaságpolitika eredményei, és reagálva egy ellenzéki megjegyzésre: méltó Magyarországhoz, méltó a Fidesz-KDNP frakciócsoportjához, méltó a magyar emberekhez. Bízunk abban, hogy méltó lesz arra, hogy minél teljesebb körben megszavazzuk.

Néhány dolgot emelek csak ki abból, hogy ez a kormány, ami a családpolitikát illeti, visszaadta a gyermekgondozási segély harmadik évét, az adókedvezményt visszavezette, munkához köti a családtámogatásokat, és maga az a program, amely most előttünk áll, azt gondolom, mindenképpen fényes bizonyítéka ezen kormány gondolkodásának.

De miután több fontos kérdést is tárgyal a költségvetés, én most egyet szeretnék kiemelni, és tulajdonképpen képviselőtársamnak is bizonyítani, aki azt mondta, hogy egyre betegebbek és alulképzettebbek leszünk. Én bízom abban, hogy az a néhány gondolat, amit meg fogok most fogalmazni, bizonyítja azt, hogy egyre képzettebbek leszünk, és ebben az esztendőben is, illetve a 2020-as esztendőben az előttünk lévő költségvetés lehetővé teszi azt, hogy a köznevelés, az oktatás teljes spektruma az óvodától a felsőoktatásig gyakorlatilag megfelelő szinten tudjon működni, és mindenki számára elérhetővé váljon egy minőségi oktatás, egy megfelelően képzett, minőségi munkaerő álljon rendelkezésre, amely azt gondolom, hogy ugyancsak Magyarország jövője szempontjából a gazdaság fejlődésének az egyik legfontosabb tényezője, természetesen a képzés mellett folyamatosan szem előtt tartva az élethosszig tartó tanulás igényeit is.

Ennek a célkitűzésnek megfelelően  a számok makacs dolgok, a számok, tények mutatják a költségvetésben  a 2020-as költségvetésben az oktatási kiadásokra 2080 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez 48 milliárd forinttal több, mint 2019-ben. S ha ugyancsak visszatekintünk és nézzük a számokat, a 2010-es költségvetéssel összehasonlítva 633 milliárd forinttal fektetünk többet az oktatásba; véletlenül sem azt mondom, hogy költünk, hiszen minden, a humán területre fordított forrás, meggyőződésem az, hogy befektetés, és mindenféleképpen látni kell, hogy ez a 633 milliárd forintos különbség a szocialista-szabad demokrata kormányzáshoz képest egy óriási fejlődést jelent. Meggyőződésem, hogy a számok mögött lévő tartalmak is meggyőzőek.

Néhány kiemelés a köznevelés területéről. Kiemelt feladatnak tekintjük  a költségvetés mentén minden tétel mellett ott vannak a számok  a köznevelési infrastruktúra fejlesztését, a pedagógus II. és a mesterpedagógus és kutatótanár fokozatba átlépők minősítésének a folytatását. Nagyon fontos a pedagógus-szakképesítéssel rendelkező, a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő, tehát nem pedagógus-munkakörben dolgozó foglalkoztatottak minősítésének a folytatása.

(17.50)

Volt már ma szó róla, igenis fontos a tankönyvek állami fejlesztésének folytatása, hiszen a felelősséget vállaló állam nem szolgáltatja ki az iskolát az önkormányzatok anyagi helyzetének, hanem teljes tudatosságával, felelősségével viszi ezt a vonalat. Ennek egyik eleme tulajdonképpen a tankönyvek fejlesztésének a bővítése. És majd fogok szólni az ingyenes tankönyvellátásról, amely 2020-tól 1-16. osztályig mindenki számára elérhető. Nagyon fontos a személyiség szempontjából és magyar karakter a zenei hangszerfejlesztési program továbbvitele. Az óvodai eszközök, hiszen maga az óvodáztatás, azt gondolom, az egész nevelést megalapozó, nagyon komoly kulcskérdés. Nagyon fontos a 9. és 11. évfolyamon tanulóknak az idegen nyelvi környezetben való nyelvtanulása segítése, hogy csak néhány dolgot emeljek ki.

El kell mondani azt is, hogy a 2020-as költségvetés majd’ 24 milliárd forint többlettámogatást határoz meg a terület számára, és gyakorlatilag azt is mutatja, hogy boldogulni engedi a folyamatos fejlesztés igényét ezen a területen.

Szólni kell első prioritásként az infrastruktúra fejlesztéséről, hiszen a méltányos, esélyteremtő és minőségi oktató-nevelő munkához elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra. Soha nem látott óvoda-, iskolafejlesztéseknek vagyunk tanúi, ha valaki körbenéz a saját választókerületében, akkor láthatja, hogyan újulnak meg ezek a köznevelési intézmények. A kormány kiemelten fontosnak tartja az iskolai környezet fejlesztését, és ezért indult el valóban az elmúlt harminc esztendőnek a legnagyobb iskolafejlesztési projektje mintegy 110 milliárd forint uniós és 50 milliárd forintos állami forrásból. Mindemellett az egyházi intézmények infrastruktúrájáért is felelősséget érezve, ettől az évtől kezdve külön soron jelenik meg költségvetésben.

A digitalizáció korát élve az egész nevelési rendszert áthatja mindez, és el kell mondani, hogy mintegy 40 ezer pedagógus vesz részt ebben a kompetenciafejlesztő programban. De ennek a hardver része is rendelkezésre áll, hiszen mintegy 60 ezer eszközt biztosítunk a tanárok és a diákok számára.

Eltávozott képviselőtársam szólt és egyetértését fejezte ki az ingyenes étkeztetéssel kapcsolatban. Valóban szeretném aláhúzni, hogy a kormány az ingyenes gyermekétkeztetésre fordított támogatást 2010 óta 27 milliárdról 79 milliárd forintra emelte. Illetve, ha belegondolunk az ingyenes tankönyvellátásba, hogy mit jelent a magyar családok számára, hiszen gyakorlatilag a 2020-21-es tanévtől azzal, hogy a köznevelési rendszer nappali rendszerű oktatásában minden tanuló számára rendelkezésre állnak ingyen a tankönyvek, azt gondolom, azt kell mondani, hogy Magyarországon eljutottunk oda, hogy biztosított az ingyenes tankönyvi ellátás, ami mindenképpen megbecsülendő.

Ki kell emelni, és volt ma már szó arról, hogy van, aki módszert keres, van, aki kifogást, én úgy gondolom, hogy mi módszert keresünk arra, hogy valóban nagyon unikális, nagyon egyedülálló és komoly befektetést igénylő eszközrendszerrel hogyan lehet segíteni a nyelvtanulás további eredményességét. 35 milliárd forint áll erre rendelkezésre.

Az idegen nyelvi stratégia részeként a 2019-20-as tanévtől kezdve lehetőség nyílik a gimnázium és szakgimnázium 9. és 11. évfolyamos tanulóinak a célnyelvi országba történő kéthetes kiutaztatására. Illetve azt is tudjuk  épp ma is jött egy sms-, hogy igen, sikerült a nyelvvizsga, és lehet visszaigényelni a forrást. Tehát azt is tudjuk, hogy rendelkezésre áll forrás, milliárdos tétel a sikeres nyelvvizsgának a visszafizetésére a tanulónak, a családok számára.

Apró dolognak tűnik, de egyáltalán nem az, nagyon is fontos egy fiatal életében a vezetői engedély megszerzése. Gyakorlatilag a családi kasszához ez is komolyan tud hozzátenni, nagyon megbecsülendő és értékelendő.

Ha megnézzük az oktatási-nevelési rendszert, akkor nagyon széles a paletta, hiszen egy komplex dologról van szó. Szeretném kiemelni és ráirányítani a figyelmet a nemzeti tehetség programra. A nemzeti tehetség program a 2020-as költségvetésben meghaladja a 3 milliárd forintot. Köszönet ezért, hiszen azt gondolom, hogy diáknak, tanárnak, felkészítőnek a számára a családbarát Magyarország mellett egy tehetségbarát közeg formálódott az elmúlt esztendőkben, hiszen évente 300-400 ezer diák kapcsolódik valamilyen módon az NTP-hez, a nemzeti tehetség programhoz. De mondhatnám a Határtalanul! programot, amelyre a jövő évi költségvetésben 5,3 milliárd forint áll rendelkezésre. A magyar-magyar kapcsolatok erősítése alapvetően a költségvetésnek és Magyarország Kormányának a stratégiai céljaiból levezetendő, hiszen maga a biztonság, identitás mind-mind összefüggő kérdés.

Szeretnék még szólni az életpályaprogramokról, hiszen a kormány folytatni kívánja a pedagógusok már bevezetett életpályamodelljét, a pedagógus II. és a mesterpedagógus, kutatótanár fokozatba átlépők minősítését. Rendelkezésre áll a forrás, ki kell használni, bátorítom is a pedagógusokat ezen a téren.

Volt ma szó a nyugdíjasokat megközelítve a gazdasági-pénzügyi tudatosságról. Erre 4,8 milliárd forint állt tavaly rendelkezésre, és idén is szeretnénk ezt folytatni a Fáy András-programon belül. Valóban szükség van  korosztálytól függetlenül  a fiatalok pénzügyi tudatosságának növelésére, amely természetesen lehetőséget teremt arra is, hogy a megtakarításoktól kezdve a majdani nyugdíjaskorukra is gondoljanak.

Mindenféleképpen fontosnak tartom a felsőoktatásban az infrastruktúra fejlesztését, a kollégiumfejlesztési stratégiát, a hallgatói mobilitást, a nemzetközi kapcsolatok támogatását, a pedagógusképzés fejlesztését, tudományos utánpótlás biztosítását. 2020-tól 166 600 forintra emelkedik a hallgatói normatíva összege, és számos mobilitási program, kutatáshoz és fejlesztéshez kapcsolódó program áll rendelkezésére a fiataloknak.

Mindenféleképpen el kell mondanunk, hogy az oktatás egy nagyon komoly, jövőbe történő befektetés  talán elcsépeltnek tűnik, de nagyon komoly igazságot tartalmazó mondat , a rendszerváltás óta soha nem kapott akkora figyelmet, anyagi támogatást, mint a nemzeti ügyek kormánya idején. Nem tartom szerencsésnek soha, ha bármilyen politikai szócsatának a játszóterévé válik, és nem azért, mert azt kell végighallgatni, hogy milyen rossz meg szétesik meg semmi nem jó, hanem pontosan azok miatt, akik érintettek ebben a dologban, de azt hiszem, hogy pont emiatt talán erről ennyit.

Nagyon komolyan kell szólni  amikor a Határtalanul! programról szóltam , a felsőoktatásban is számos cselekvési tere van a magyar-magyar kapcsolatok erősítésének, mind a határon túli köznevelési és mind pedig a határon túli felsőoktatási együttműködéseknek.

Még egy mondat, ami inkább a választókerületemhez kapcsolódik: számos területen látható a 2020-as költségvetésben a kultúra fejlesztése, akár az Operaház-fejlesztésre gondolunk, akár a Makovecz Imre Alapra, akár a kecskeméti Katona József Színházra; hál’ istennek, 3,98 milliárd forintból megkezdődik a szolnoki Szigligeti Színház felújítása is, amit mint a körzet országgyűlési képviselője tisztelettel köszönök a magyar kormánynak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Jelenleg Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, én úgy gondolom, hogy ehhez méltó és ennek megerősítését szolgálja az erre a területre szánt jövő évi költségvetési forrás növekedése is.

Összességében elmondhatjuk azt, hogy a 2020-as költségvetés tervezete, folytatva a biztonságos növekedés stratégiáját, csökkentve az államadósságot, minden ágazatnak nagyobb lehetőséget, nagyobb cselekvési teret biztosítva, racionális, előremutató, mindenképpen alkalmas, nemhogy alkalmas, hanem méltó az elfogadásra. Biztos vagyok abban, hogy a Fidesz-KDNP politikai csoportja így teszi, én kérem erre az ellenzék képviselőit is. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Felszólalások:  Előző  78  Következő    Ülésnap adatai