Készült: 2020.02.21.08:13:11 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

75. ülésnap (2019.06.19.), 50. felszólalás
Felszólaló Hubay György (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 16:09


Felszólalások:  Előző  50  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HUBAY GYÖRGY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Kedves Képviselőtársaim! A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló T/6322. számú törvényjavaslat mindamellett, hogy teljesen egyértelműen a családok támogatásának a költségvetése, számos olyan elemet is tartalmaz, amely az elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is szavatolni tudja majd a magyar emberek biztonságát. Magyarország Kormánya hosszú évek óta igen komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy hatékonyan meg tudja védeni déli határvidékünket és ezáltal a schengeni övezet külső határait is. Európában elsőként és egyedülálló módon mi voltunk az az ország, amely kézzelfogható választ adott az illegális migránsözön megfékezésére. Gondoljunk csak vissza azokra az időkre, amikor még ismeretlen illegális bevándorlók tízezerével törtek át a déli zöldhatáron, és tarolták le a magyar gazdák földjeit, töméntelen mennyiségű hulladékot és fertőző környezetet maguk után hagyva.

A kormány azonban időben felismerte a közelgő bajt, és azonnali válaszlépéseket tett a folyamat megállításának érdekében. Az intézkedések gyümölcse pedig szemmel láthatóan beérett, hiszen ma Magyarország egy biztonságos ország, ahová jó szívvel jönnek külföldről turisták, és a szakportálok is sorra minősítik hazánkat biztonságos országnak. Ahhoz azonban, hogy ezen védelmi feladatok végrehajthatóak legyenek, és biztonságunkat meg tudjuk védeni külső támogatás vagy éppen az Európai Unió támogatása nélkül is, kiemelten fontos hazánk gazdasági stabilitásának hosszú távú megteremtése. Büszkén elmondhatjuk, hogy ma a magyar gazdaság az egyik legdinamikusabban növekvő gazdaság egész Európában.

Ez persze nem jelenti azt, hogy elbízhatnánk magunkat, hiszen csakúgy, mint minden ország gazdaságának, a magyar gazdaságnak is van számos potenciális veszélyforrása. Kihatással lehet gazdaságunkra például, hogy a globális világgazdaság növekedése a legfrissebb adatok szerint lassulni kezdett, vagy éppen az, hogy a kereskedelmi feszültségek is állandósulni látszanak. Ettől függetlenül azonban elmondhatjuk, hogy a célunk 2020-ban is változatlan: szeretnénk, ha a magyar gazdaság növekedésének üteme jövőre is legalább 2 százalékponttal haladná meg az európai növekedés átlagát. Ezen célok elérését segíti elő a nemrég bejelentett gazdaságvédelmi akcióterv is, melynek eredményeként a GDP-növekedés üteme 2020-ban akár 4 százalék is lehet. Magyarország erős és egyre erősödő gazdasága hozzájárul ahhoz, hogy a kormány jövőre is kimagasló mértékű figyelmet fordítson a rendvédelmi költségek fedezésére, amely hozzájárul a magyar emberek biztonságának szavatolásához.

Kiemelt ügynek kell tekinteni 2020-ban is a közbiztonság megerősítését, a nemzetközi és hazai terrorizmus elleni védelmet, az emberi élet és értékek védelme érdekében a katasztrófavédelem fejlesztését, bűncselekmények felderítését és a büntetések végrehajtását. A 2020. évi központi költségvetés tervezetéből egyértelműen kirajzolódik, hogy a magyar emberek védelme és biztonságuk megőrzése érdekében a kormány továbbra is határozottan ki fog állni a határaink védelme és a nemzeti szuverenitás megőrzése mellett. A kormány eddig és ezt követően is minden szükséges intézkedést megtett és megtesz a magyar emberek biztonsága érdekében, így a 2020. évi költségvetésben is biztosítja a szükséges forrásokat a határok védelmére.

Nem kívánom önöket statisztikai adatokkal és számokkal feltartani, de azt mindenképpen említésre érdemesnek tartom, hogy a 2010. évi kormányváltáshoz képest ma Magyarország 83 százalékkal költ többet közbiztonságra és rendvédelemre, melynek eredményei tisztán és világosan láthatóak a mindennapi életünk során. Míg 2010-ben a Gyurcsány-Bajnai-kormányzási időszak végén a terület működtetésére alig 500 milliárd forint jutott, addig ma közel 1000 milliárd forinttal gazdálkodik a szakterület.

A Belügyminisztérium és az irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek alapvető feladata a rend és közbiztonság megerősítése, az állampolgárok védelmét, biztonságát szolgáló fejlesztések és szervezeti átalakítások következes végrehajtása, amely megfelelő költségvetési ráfordítás nélkül nem lenne működőképes.

A megújított rendészet három pillére a terrorcselekmények felderítésére, megelőzésére, valamint felszámolására létrehozott Terrorelhárítási Központ, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokra megalakult Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság és alárendelt szervei, amelyek együttesen és együttműködve látják el a feladataikat. A megújítás egyértelműen sikeresnek könyvelhető el, hiszen Magyarország közbiztonsága ma kiegyensúlyozott, továbbra sincs az országnak a közbiztonság szempontjából kritikus körzete, települése vagy városrésze. Az elmúlt időszakban elvégzett közvélemény-kutatások egyértelműen a következetes szakmai munkát igazolják vissza.

További pozitívum, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan tovább csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma, amihez javuló nyomozáseredményesség is társult. A 2018. évben a rendőri szervek összesen 186 724 bűncselekményt rögzítettek, ami az előző évhez képest 13,4 százalékkal, a 2010. évi bázisévhez képest, amikor is 428 785 volt a rögzített bűncselekmények száma, 56,5 százalékkal alacsonyabb. Azt gondolom, ez nem akármilyen teljesítmény a rendvédelmi szervek részéről, és ez természetesen elismerés részükre.

A megfelelő mértékű költségvetési támogatásnak köszönhetően valósulhat meg a közbiztonság fenntartásának egyik alapja, ami a folyamatos közterületi rendőri jelenlét biztosítása. Fontos azonban, hogy ennek végrehajtása során alapvető feladat legyen az önkormányzatokkal történő folyamatos kapcsolattartás, a közbiztonsági egyeztető fórumok és az egyéb konzultációs fórumok megtartása a településeken. Az ország településein az állandó rendőri jelenlét elsősorban a körzeti megbízotti szolgálattal biztosított. Az évek óta állandósuló és így folyamatosan kihívást jelentő tömeges illegális migráció mellett az államhatár hatékony védelme folyamatosan biztosított.

A fentiekben egyszer már megemlített Nemzeti Védelmi Szolgálat kialakult szervezeti struktúrával, letisztult hatásköri rendszerben látja el a feladatait.

Tovább folytatta az alapfeladatait jelentő felderítéseket, a megbízhatósági vizsgálatokat és a kifogástalanéletvitel-ellenőrzéseket. Talán a sokak által egy kicsit kevésbé ismert, de ennek ellenére nagyon fontos feladatokat ellátó Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ új nemzetbiztonsági szolgálatként vizsgálja Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét, kormányzati tájékoztató, valamint támogató, koordinációs, elemző, értékelő tevékenységet végez, továbbá ellátja az utasadat-információs egység feladatait is, hozzájárulva ezzel a magyar emberek biztonságának növeléséhez.

Néhány mondat erejéig meg kívánom említeni önöknek a büntetés-végrehajtás területét is. A szervezet szakmai feladatainak ellátásával hozzájárul a közrend és a közbiztonság erősítéséhez, amely a kormányprogram fontos részét képezi. A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-kibővítéséhez a kormány jelentős forrást biztosított a szükséges férőhelyszám elérése érdekében. A büntetés-végrehajtási intézetek férőhelybővítési programjához kapcsolódóan két új helyszín került megnevezésre, így az egészségügyi ellátás körülményeinek rendezése is megoldottá vált. A biztonságos őrzés feltételeinek megteremtése a büntetés-végrehajtási szervezet működésének, a jogszabályokban meghatározott feladatai végrehajtásának alappillére, a büntetés-végrehajtás törvényes működésének és rendjének garanciája, ami a fogvatartottak védelmét is biztosítja.

Tisztelt Képviselőtársaim! Fontosnak tartom, hogy néhány rövid mondat erejéig kitérjek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkájára is.

(15.00)

Az OKF területi jogállású szervei feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a tűzvédelem szakigazgatását, a jogszabályban meghatározott esetben, esetekben első- és másodfokú katasztrófavédelmi, vízügyi és a vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat, az országos szúnyoggyérítési feladatokat, valamint 2016. július 1-jétől a katasztrófavédelem biztosítja a kéményseprőipari feladatok ellátását  önkormányzati döntésektől függően  a lakossági szektorban. Az OKF számára alapvető cél az emberi élet és értékek védelme, a tulajdon megóvása, az áldozatok, kárvallottak érdekeinek képviselete és védelme. A kormány elismeri az önkéntes tűzoltóegyesületek és az önkéntes mentőszervezetek működésének fontosságát, illetve kiemelt szerepét is, hiszen 2018-ban tovább növekedett a támogatás összege 700 millió forintra.

Ahogy felszólalásom elején is említettem már, az illegális bevándorlás elleni küzdelem nem ért véget, sőt a 2020. évben továbbra is az illegális migráció marad a figyelem középpontjában, tekintettel egyrészt a kedvezőtlen világpolitikai eseményekre, különösen a közel-keleti és észak-afrikai országokban zajló fegyveres konfliktusokra, Magyarország tranzit jellegére, földrajzi elhelyezkedésére, valamint a Törökországban és a balkáni országokban tartózkodó több százezer migránsra. Összefüggésben az illegális migráció megfékezésével, meg kell említeni az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tevékenységét is, amely a 2020. évben is kiemelt feladatának tekinti az illegális migrációval szembeni fellépés erősítését, az illegális migráció visszaszorítása érdekében a jelenlegi hatékony és szigorú joggyakorlat fenntartását. Ennek érdekében célként kell megfogalmazni az állomány ismereteinek folyamatos bővítését és az egyes szakterületek közötti transzferálható tudás biztosítását.

A rendőrséggel és más bűnüldöző, valamint a nemzetbiztonsági szervekkel való együttműködés az illegális migrációs trendek felderítése érdekében kiemelt fontosságot kell hogy élvezzen. A jogsértő külföldiekkel kapcsolatos fellépés hatékonyságát a jövőben növelni tudja a szervezet rendvédelmi szervvé átalakulása is. A menedékjog terén fontos célkitűzés kell legyen a menedékjoggal visszaélő migránsok eredményes kiszűrése, az eljárások gyors lefolytatása, az elutasított menedékkérők hatékony visszaküldése a származási országba, vagy a befogadásukra köteles országba. Az egyes szervek számára biztosított költségvetési forrásokon túlmenően kiemelt szempont kell legyen az egyes rendvédelmi szervek munkaerő-megtartó képességének fokozása. Ennek egyik, de nem kizárólagos eszköze a versenyképes bérek biztosítása. A rendvédelem és a honvédelem területén dolgozók bérére összesen több mint 840 milliárd forintot fordít a kormány 2020-ban, amely mintegy 355 milliárd forinttal magasabb, mint a 2010. évben volt. Ez több mint 70 százalékos növekedést jelent a területen dolgozók számára.

Néhány példával szemléltetni is szeretném az előbb elmondottakat. Míg 2010-ben egy 10 éves szolgálati jogviszonnyal és felsőfokú végzettséggel rendelkező főnyomozó bére 302 ezer forint volt, 2019-ben már közel 470 ezer forint, amely plusz 56 százalékos emelkedést jelent. Szintén 2010-ben egy középfokú végzettségű tiszthelyettes, 15 éves szolgálati viszonnyal rendelkező járőrvezető bére 215 ezer forint volt, 2019-ben már több mint 330 ezer forint, amely 53 százalékos emelkedést mutat. Egy 5 éves szolgálati viszonnyal rendelkező, érettségizett járőrvezetőnek, aki 205 ezer forintot keresett 2010-ben, 2019-ben már közel 315 ezer forint a fizetése, ez plusz 54 százalék. Fontos azonban, hogy a rendészeti életpálya bevezetését követően 2019. január 1-jére a tiszthelyettesek átlagilletménye bruttó 221 ezer forintról 330 ezer forintra nőtt, amely 49 százalékos emelkedést jelent, míg a tiszti átlagilletmény bruttó 324 ezer forintról 496 ezer forint fölé emelkedett, mely 53 százalékos növekedés.

Végezetül pedig engedjenek meg néhány gondolatot választókerületemmel kapcsolatban is. Egy szűk évtizeddel ezelőtt a szocialista városvezetés még azt ajánlotta a miskolciaknak, hogy a közbiztonságuk érdekében este ne menjenek az utcára. Ez azért is volt így, mert a Gyurcsány-kormány idején nemcsak az ország került csődközeli állapotba, de a közbiztonság is kritikán aluli szintre süllyedt. Míg 2010-ben a szocialista önkormányzat alig 340 millió forintot fordított a közbiztonságra, addig ma ez az összeg több mint 1 milliárd forint, köszönhetően dr. Kriza Ákos polgármester úr következetesen végigvitt közbiztonsági programjának.

Említést érdemlő adat az is, hogy a Gyurcsány-kormány idején, 2006-ban közel 13 ezer regisztrált bűncselekmény történt Miskolcon, amelyet a 2010 utáni kormányzati és városi rendészeti és rendőri szakmai munkával közösen 4800-ra, tehát közel a harmadára tudtunk leszorítani. Az eredmény alapja az együttműködés volt a rendőrség és a városi rendészet között, valamint a kormány eltökélt és határozott politikája a közbiztonság fokozása és a bűncselekmények számának drasztikus csökkentése iránt.

Összefoglalva tehát: azt gondolom, hogy Magyarország 2020. évi központi költségvetése ezúttal is stabil lábakon áll, a magyar gazdaságpolitika Európában is egyedülálló, alaposan átgondolt, melynek köszönhetően a magyar emberek a jövőben is biztonságban érezhetik magukat hazájukban, és ennek eredményeként reméljük, hogy a jövőben is minél többen választják Magyarországot úti céljuknak, hiszen Magyarország egy biztonságos ország.

Kérem, hogy az elhangzottakra figyelemmel támogassák a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  50  Következő    Ülésnap adatai