Készült: 2020.11.26.11:23:47 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

75. ülésnap (2019.06.19.), 102. felszólalás
Felszólaló Vécsey László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 11:08


Felszólalások:  Előző  102  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tízéves folyamatos és következetes gazdaságpolitika eredményeként a 2020-as költségvetés tárgyalása kapcsán olyan dolgokról beszélhetünk, mint adócsökkentés, mint bővülő családtámogatási rendszer. Végignézhetjük az ágazatokon belül a javuló makromutatókat, pozitív trendeket látunk, és ez már tíz évre visszatekintve igaz. Amikor ezekről a dolgokról beszélünk, akkor valószínű, hogy érdemes egy kicsit közelebbről is szemügyre venni néhány konkrét ágazatot, vagy ágazaton belül akár néhány konkrét intézményt is. Pósán képviselőtársam az innováció kapcsán egy picit belekapott már ebbe. Azt gondolom, hogy talán itt az ideje, hogy egy kicsit mélyítsük le, mondjuk, egy intézmény kapcsán, hogy ez a 2020-as költségvetés milyen pozitív hozadékot jelent adott esetben akár egy nagyon fontos nemzeti intézmény esetében, és szeretnék néhány gondolatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről mondani önöknek ennek kapcsán.

2012. január 1-jén jött létre a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Rendőrtiszti Főiskola átalakulásával, valamint a Budapesti Corvinus Egyetemből kiváló Közigazgatás-tudományi Kar csatlakozásával az érintett intézmények általános jogutódjaként a már említett Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Ennek köszönhetően egy olyan felsőoktatási intézmény kezdte meg működését, amely célul tűzte ki, hogy az eljövendő generációk számára a haza szolgálatának, védelmének, szeretetének és a közjó iránti elkötelezettségének emblematikus intézménye a közszolgálat akadémiája legyen. Az elérni kívánt cél megvalósítását segíti három karközi intézete is, a Nemzetbiztonsági Intézet, a Katasztrófavédelmi Intézet, valamint az Államkutatási és Fejlesztési Intézet. Ez utóbbi gondozza az évente megjelenő Jó Állam Jelentést.

A jelentés a Jó Állam Kutatóműhely keretein belül kerül elkészítésre, amely műhely általános célja, hogy a jó állam működése, fejlesztése és folyamatos reformja érdekében egy autonóm, tudományosan megalapozott mérési-értékelési módszertant és adatbázist hozzon létre, ami sajátos, a magyar állam viszonyaira alkalmazható, ám nemzetközi téren is megismerhető és elfogadtatható.

A jelentés 2015 óta folyamatosan segíti a kormányzat munkáját a visszacsatolásokon keresztül. Az egyetem kezdettől fogva dinamikusan fejlődik. 2015-ben a nemzetközi és európai tanulmányok, majd 2017 februárjában a bajai vízügyi képzések átvételével létrejött a Víztudományi Kar, amely a hazai vízügyi szakemberképzés bázisa kíván lenni.

Az intézmény keretein belül jelentős számú szakirányú továbbképzés folyik, amely közel 80 ezer tisztviselő továbbképzéséért felel. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az egykori Királyi Honvéd Ludovika Akadémia helyén és annak egykori épületeiben nyújt magas szintű képzést. Az akadémia szellemi utódjaként ápolja az örökséget, azt az örökséget, amit már 211 évvel ezelőtt az alapítók a közszolgálatiságról megfogalmaztak.

A hagyományok tiszteletben tartása mellett természetesen szükség van a korszerű ismeretek elsajátítására is az egyetem oktatási keretein belül. Mint minden egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is a tudományok művelésének otthona, a tudomány bármilyen magas szintű művelése azonban önmagában nem tesz semmilyen intézményt egyetemmé, ahhoz a tudás átadása, az oktatás, a képzés elengedhetetlen.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a képzés a szolgálatra neveléssel, az állami karrierre való felkészülés értékátadással párosul. Az egyetem hallgatói az állam által kötelezően ellátandó alapvető szolgáltatások színvonalas és lelkiismeretes teljesítésére készülhetnek fel. Ezeket a szolgáltatásokat  a békét, a biztonságot, a közrendet, a katasztrófák elhárítását, a jó közigazgatást, a terrorveszélyek elhárítását, a közterhek beszedését, a bűntettesek kinyomozását, majd őrzését, a hatékony diplomáciát , mindezeket minden esetben szervek és intézmények összetett, együttműködő rendszerén keresztül nyújtja az állam. Ezt az együttműködési rendet képezi le az öt egyetemi karral működő Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ahol a katonai védelem, a nemzetbiztonság, a rendészet és a civil közigazgatás hivatásrendjei egymással és egymástól is tanulnak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes jogú, széles nemzetközi partnerséggel rendelkező, újabb öt évre akkreditált magyar állami egyetem.

Az alapszakokra történő jelentkezési arány igen magas. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzési kínálata az alapképzések körében évről évre szélesedik, vagyis a jelentkezők első helyen egyre több szakból választva jelölhetnek egyet. A mesterképzési szakok tekintetében elmondható, hogy másfélszeres túljelentkezési arány feletti mutatók mérhetők, tehát jelentős kereslet van a diákok részéről a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen történő mesterdiploma megszerzésére is.

A hallgatói elégedettség mérése elengedhetetlen az egyetem fejlődése szempontjából, ezért időről időre megkérdezi az intézmény erről a hallgatókat. Az oktatók túlnyomó többsége kapott kiváló és jó oktató minőséget a hallgatóktól, amely tény, úgy gondolom, nagyon meggyőző és sokatmondó.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013 óta a közigazgatási továbbképzési rendszer alapintézménye, képzésein évente több tízezer közszolgálati tisztviselő vesz részt. Ezért elengedhetetlen, hogy ezen képzési rendszerben is biztosított legyen a magasabb szintű oktatás. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a továbbképzés keretében az állami működés aktuális kihívásaira gyors és hatékony képzési választ tud adni.

A több mint tíz szakirányú továbbképzési szak az aktuális problémák megoldására készíti fel a tisztviselőket. Az alap- és mesterképzések minőségének további mutatója, hogy az elmúlt években 37 ország 42 egyeteméről tanultak külföldi hallgatók angol nyelvű képzésben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, közel 30 külföldi hallgató doktori képzésben vett részt. 2015-ben angol nyelvű mesterszak indult, International Public Service Relations témában, amire egyre nagyobb számú külföldi hallgatóság jelentkezik.

Természetesen a minőségi munkához minőségi infrastruktúra is szükséges. A kormány 2012 májusában döntött arról, hogy a Ludovika történelmi épületegyüttesét újjáépíti, ezzel együtt megújítja az Orczy-kertet és az egyetem valamennyi, az alapfunkciókat és az egyetemi működést támogató, kiegészítő funkciókat befogadó és kiszolgáló létesítményeit egységesen itt helyezi el. A beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a kormány, ezzel is hangsúlyozva a közszolgálati képzés színvonalas működésének fontosságát.

(19.30)

Megépült a Nemzeti Közszolgálati Egyetem otthona, a Ludovika Campus, és megújult Belső-Pest legnagyobb közparkja, az Orczy-kert  az imént éppen ezt hiányolta ellenzéki képviselőtársam , tehát igenis zöldfelületek is képződtek és épültek. Elkészült és az egyetemi hallgatók birtokába adták a Ludovika Akadémia felújított történeti épületét modern egyetemi könyvtárral és oktatási terekkel, az új oktatási, elméleti és gyakorlati képzési épületeket, a kollégiumokat, az egyetemi lőteret, sportcsarnokot, fedett uszodát és szabadtéri sportpályákat. A lovarda is teljesen megújult, díjlovagló és díjugrató pályával kiegészülve. Kialakításra került sportmedence, valamint bemelegítő- és oktatómedence, amely a tervek szerint nyitott lesz a lakosság számára is.

Itt térnék rá a költségvetés szempontjából is releváns, közvetlenül releváns részre, ugyanis a beruházás túlmutat az egyetemen. Az elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően szebb, zöldebb, biztonságosabb, jóval több sportolási és szabadidős lehetőséget kínáló hely lett egész Józsefváros. Láthatjuk tehát, hogy az egyetem alapítása óta folyamatosan fejlődik és bővül mind az oktatás színvonala, mind az infrastruktúra terén. Ehhez természetesen megfelelő finanszírozás, forrás kell hogy rendelkezésre álljon, amelyről azt mondhatjuk, hogy 2019-ben, a tavalyi költségvetésben személyi juttatásokra 3 milliárd 899 millió forint jutott, most a 2020-as költségvetésben, elmondhatjuk, hogy 7 milliárd 496 millió forint kerül a személyi juttatások soron a költségvetésbe, amely több mint 3,5 milliárdos növekedést jelent. Az ellátottak pénzbeni juttatásaira a 2019-es költségvetésben mindösszesen 185 millió forintot láttunk, óriási bővüléssel ez a 2020-as költségvetésben már 6 milliárd 79 millió forint, ami 5 milliárd 894 millió, közel 6 milliárd forintos növekedés.

Tehát kicsit közelítve egy konkrét, nagyon fontos nemzeti intézményükre, azt látjuk, hogy a bővülés, a funkciók ellátása a költségvetés szempontjából preferált, és a költségvetési számok megmutatják, hogy egy-egy nemzeti intézmény, adott esetben a Közszolgálati Egyetem mennyire fontos az állam szempontjából, és mennyire támogatja az állam ennek az egyetemnek és más felsőoktatási intézményeknek is a nemzeti küldetését.

Éppen ezért azt gondolom, hogy jó szívvel ajánlhatom csak ennek az egy momentumnak a figyelembevételével is az önök figyelmébe a költségvetést, és kérem, hogy szavazzák meg a végszavazásnál. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  102  Következő    Ülésnap adatai