Készült: 2020.09.29.22:58:52 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Rubovszky György
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 157
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2014.02.13.(342)   40 A határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés H/13771 A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság felkéréséről, Simon Gábor volt MSZP elnökhelyettes, országgyűlési képviselő eltitkolt vagyonának tisztázása tárgyában felszólalás 1:13
 163 Összevont általános és részletes vita lefolytatása H/13771 A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság felkéréséről, Simon Gábor volt MSZP elnökhelyettes, országgyűlési képviselő eltitkolt vagyonának tisztázása tárgyában Expozé 2:10
 171 Összevont általános és részletes vita lefolytatása H/13771 A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság felkéréséről, Simon Gábor volt MSZP elnökhelyettes, országgyűlési képviselő eltitkolt vagyonának tisztázása tárgyában Előadói válasz 1:14
2013.12.16.(337)  296 Részletes vita lefolytatása T/13035 Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról Előadói válasz 2:07
2013.12.11.(336)    4 Általános vita folytatása és lezárása H/13253 Egyes házszabályi rendelkezésekről
T/13254 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
vezérszónoki felszólalás 16:03
2013.12.09.(334)  324 Általános vita lefolytatása T/13035 Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról Expozé 1:55
 332 Általános vita lefolytatása T/13035 Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek módosításáról Előadói válasz 2:25
2013.12.02.(331)   44 Mandátumigazolás tárgyalása Ismerteti a bizottság véleményét 1:04
2013.11.18.(325)  232 Mentelmi ügy megtárgyalása H/13032 Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében Ismerteti a bizottság véleményét 2:10
2013.10.16.(312)   12 Általános vita lefolytatása H/12729 A Kúria 2012. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
J/11282 A Kúria 2012. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében
felszólalás 6:20
  42 Általános vita lefolytatása H/12728 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2012. évi beszámolója elfogadásáról
J/12076 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2012. évi beszámolója
felszólalás 10:49
2013.10.01.(307)   54 Általános vita megkezdése T/12097 A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
T/12095 Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
T/12094 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
T/12096 A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
vezérszónoki felszólalás 10:57
2013.09.16.(302)  243-245 Mentelmi ügy megtárgyalása H/12200 Zagyva György Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében Ismerteti a bizottság véleményét 3:35
2013.09.09.(299)  261-263 Általános vita lefolytatása T/12015 Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása vezérszónoki felszólalás 12:57
2013.07.05.(296)   18 Mandátumigazolás tárgyalása Ismerteti a bizottság véleményét 0:42
<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 >>
Összesen: 157