Készült: 2020.07.02.09:03:34 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

197. ülésnap, 85. felszólalás
Felszólaló Schmuck Erzsébet (LMP)
Felszólalás oka elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:08

Felszólalások:  <<  85  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterelnök Úr! Ma a világ egyik legnagyobb kihívása az elszegényedés, a tár­sa­dal­mak kettészakadása az egyre több szegényre és az egyre kevesebb gazdagra. Ma a világ 65 leg­gaz­da­gabb emberének annyi a vagyona, mint 3,5 milliárd embernek. A tendencia pedig az, hogy a szakadék egyre jobban nő az egyes országok között és az egyes országokon belül.

Sajnos ma Magyarországon is ugyanez a folya­mat zajlik. (Közbeszólások a kormánypártok sorai­ból, köztük: Ez nem igaz! ‑ Az elnök csenget.) A kor­mány ahelyett, hogy a gazdagok és a szegények, illet­ve a multik és a kis- és középvállalkozások közötti tá­vol­ság csökkentésén dolgozna, pontosan az ellen­ke­zőjét teszi, növeli a szakadékot. Önök azt mondják, hogy az emberek pártján állnak, de gyakorlatilag mindig a gazdagokat és a tőkét támogatják, a ki­csik­nek csak a morzsák jutnak. Ennek a kezdete az egy­kul­csos személyi jövedelemadó bevezetése volt, ami­nek az az eredménye, hogy a legmagasabb jöve­del­mű­ek zsebébe 500 milliárd forintot tettek, és a leg­alsó 70 százalék zsebéből pedig 134 milliárd forin­tot vettek ki.

Most ez a társasági nyereségadó tekintetében kísér­tetiesen megismétlődik, amikor azt egy­kul­csos­sá teszik. Azoknak a nagyvállalatoknak, amelyeknek a nyeresége az 500 millió forintot meghaladja, 10 százalékkal csökkentik az adójukat, a kicsiknek pedig csak 1 százalékkal.

Mi ez, ha nem a multik meg­tá­mo­ga­tása és adó­paradicsom létrehozása Magyar­or­szá­gon? Ráadásul a kormány rossz eszközöket is java­sol, például a 15 százalékos minimálbér-emelés meg­va­lósítására. A 15 százalékos minimálbér-emelés és a munkáltatói járulék 5 százalékos csökkentése összes­sé­gében 15 ezer forinttal emeli a minimálbéres bér­költségét. Ezt a kis- és középvállalkozások nem fog­ják tudni kigazdálkodni, tömegesen fognak csődbe jutni.

Miniszterelnök úr, azt kérdezem, hogy nem kel­lene-e már irányt váltani, és valóban az alacsony jövedelmű emberekért (Az elnök a csengő meg­kocogtatásával jelzi az idő leteltét.) és a hazai kis- és középvállalkozásokért tenni. Köszönöm. Várom válaszát.

Felszólalások:  <<  85  >>    Ülésnap adatai