Készült: 2020.04.08.14:48:29 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

75. ülésnap (2019.06.19.), 90. felszólalás
Felszólaló Bana Tibor (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 11:26


Felszólalások:  Előző  90  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Felszólalásomban a Vas megyét, azon belül is elsősorban a körmendi választókerületet érintő módosító javaslataimat szeretném ismertetni. Hadd jegyezzem meg elöljáróban, hogy természetesen az idő szűkösségére való tekintettel nem fogok tudni részletesen belemenni a módosító indítványok ismertetésébe, viszont azt nagyon fontosnak tartom, hogy mind a kistelepülések, mind a kisvárosok tekintetében egy átfogó képet adjak Vas megye helyzetéről, és felvázoljam azt, hogy milyen fejlesztésekre lenne szükség megyénkben.216 település található Vas megyében, és ezek közül 136-nak a lélekszáma nem éri el az 500 főt, vagyis a Vas megyei települések 63 százaléka tartozik az aprófalvak kategóriájába, és még ezeken belül is találhatunk olyanokat, amelyeknek a 200 főt sem éri el a lélekszáma, ezek pedig a törpefalvak kategóriájába sorolhatóak. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy még a legkisebb településeken élőknek is megfelelő életlehetőségeket biztosítsunk. Ennek mentén igyekeztem megfogalmazni azokat a módosító javaslatokat, melyeket benyújtottam.

Mielőtt ezeknek az ismertetését megkezdeném, hadd utaljak néhány fontos útfejlesztésre, melyeket mindenképpen szükséges lenne elvégezni Vas megyében, már csak azért is, mert megyénkben jelenleg egyetlen kilométer autópálya sincs. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy bár megkezdődött a 8-as felújítása, de Orbán Viktor korábbi ígéreteivel szemben ez nem négy sávon valósul meg, holott a miniszterelnök Körmenden két alkalommal is ígéretet tett arra, hogy négysávos lesz a 8-as. Sajnálatos módon Orbán Viktor belehazudott azoknak a szemébe, akik látogatásai alkalmával őt ott hallgatták. Ez azért különösen fájó, mert nagyon nagy arányban támogatták őt és pártját Körmend városában a különböző választásokon, mégis képes volt arra, hogy egy ilyen szemenszedett hazugságot megfogalmazzon, hiszen láthatjuk, hogy kétszer egy sávon fog csak megvalósulni ez az útfejlesztés.

De vannak további útszakaszok is, amelyek fontosak lennének, így például a 76-os útnak a Hegyhátsál utáni szakaszára szeretnék utalni. Itt el kell ismerni, hogy történtek már lépések az elmúlt évek során Körmendtől Hegyhátsálig, viszont a Zalaegerszeg irányába tartozó szakasz fejlesztése is elengedhetetlen lenne, hiszen nagyon balesetveszélyes útszakaszról beszélhetünk, ami igaz a 86-osnak a Szombathely és Egyházasrádóc közötti vagy akár a Körmend és Szőce közötti szakaszára is. Egy kamionforgalom által rendkívül terhelt útszakaszról beszélhetünk ebben az esetben. A 87-es ügyét hoznám még ide, a Szombathely-Kőszeg közötti szakaszt. Ezzel összefüggésben számtalan ígéret fogalmazódott meg az elmúlt években, viszont érdemi lépések nem történtek. Azért is nyújtottam be költségvetési módosító javaslatot, hogy ez változzon, és végre lépéseket láthassunk ebben az ügyben is.

Ahogy ezt elmondtam, csak felvillantom azt, hogy milyen fejlesztésekre lenne szükség a kistelepüléseken és kisvárosokban Vas megyében, de szeretném azt aláhúzni, hogy a településvezetőkkel, valamint fontos helyi közéleti szereplőkkel is egyeztettem azt megelőzően, hogy benyújtottam ezeket a költségvetési módosító indítványokat.

Idehoznám a csákánydoroszlói gátrendszer megépítésének fontosságát, ami árvízvédelmi szempontból lenne szükséges. Egyébként a tavalyi év során már megfogalmaztam ezzel összefüggésben javaslatot. Akkor ez nem nyert támogatást. Én bízom benne, hogy ez változni fog, hiszen egy közel 2 ezer fős településről beszélhetünk a 8-as út mentén fekvő, Körmend közelében található Csákánydoroszló esetében, tehát mindenképpen fontos lenne ezt a fejlesztést végrehajtani.

Csepreg városa a sárvári-kőszegi választókerületben található, Varga Dániel önkormányzati képviselőnkkel egyeztetve fogalmaztam meg két költségvetési módosító javaslatot. Az egyik a tárgyi örökség megóvására vonatkozik. Itt Wellner Lőrinc tanár nevét kell megemlítenem, aki nagyon sokat tett azért, hogy ez Csepregen megmaradhasson. Az utókor számára is meg kellene őrizni ezeket az értékeket, ezért fogalmaztam meg ezt az indítványt. A másik pedig útfelújítást szorgalmaz, méghozzá a Téglagyári út vonatkozásában, ami a csepregi szőlőhegyre vezet. Nagyon bízom benne, hogy kormánypárti oldalról fogják tudni támogatni ezt a javaslatot, és figyelembe veszik a csepregiek érdekeit.

Döröske egy még Vas megyei szinten is kis település, száznál is kevesebben laknak ott, viszont konkrét fejlesztési igények fogalmazódtak meg, és tervek is rendelkezésre állnak ezekhez, akár a buszfordulók megépítése, akár a közösségi tér létrehozása tekintetében, turisztikai szálláshely kialakítása vonatkozásában, a szennyvízgyűjtés problémája is megoldásra vár, és a tó melletti ingatlan megvásárlása is fontos lenne a település esetében.

Felsőmarác az Őrség kapujában található, és a faluház felújítására nyújtottak már be pályázatot, de apró formai, technikai okokra hivatkozva ez nem tudott nyerni, viszont nagyon fontos lenne az, hogy a helyi közösségi élet fellendítése érdekében megvalósulhasson ez a fejlesztés.

Gasztony tekintetében Nagy Szabolcs jobbikos polgármester úrral egyeztettem, így nyújtottam be a községháza felújítására vonatkozó javaslatot. Az óvoda fejlesztésére itt kimondottan utalnék, a tornaterem, tornaszoba kialakításának fontosságára, valamint egy új sportöltöző megépítése is szükséges lenne a településen.

Harasztifalu Körmend mellett található település, és bizony a főút és a vízelvezetés problémájának megoldása nem várhat tovább.

Itt a falu főútjával összefüggésben azt el kell mondani, hogy ha a 86-oson baleset történik, akkor nagyon nagy forgalom zúdul ide, és egyébként is sokan választják ezt az utat akkor, ha Szombathelyre el szeretnének jutni, vagy éppen onnan jönnek haza munkából, iskolából Körmendre és környékére. Tehát mindenképpen időszerű lenne a fejlesztés. De ugyanígy az orvosi rendelő felújítása tekintetében vagy éppen a ravatalozó felújítása vonatkozásában is elmondható ez.

Kám szintén a 8-as mentén található, viszont Vasvár után Budapest felé. Ha a Jeli Arborétumot említem, akkor talán néhányaknak beugrik az, hogy hol is lehet ez a település, hiszen ez Kám közelében található. Itt az óvoda felújítása lenne elengedhetetlen, a ravatalozó és a temető megújítása, valamint a vízelvezető árkok rendbetételére vonatkozóan is megfogalmaztam egy módosító javaslatot.

(18.40)

Körmend a választókerület központja, itt Auer Miklós körmendi önkormányzati képviselőnk az elmúlt évek során képviselő-testületi szinten igyekezett mindent megtenni különböző fejlesztések előmozdítása érdekében. Ezek közül idehoznám a Bartók Béla lakótelep felújításának ügyét, egészen konkrétan a Bartók utca 5/a. és 5/b. felújításának fontosságát. Számtalan ígéret fogalmazódott meg ezzel összefüggésben az elmúlt évek során, de semmi nem történt. Éppen itt lenne az ideje, hogy ez változzon.

Aztán a belvárosi utak felújításának fontosságára szeretnék utalni, a Hunyadi utca északi szakaszán járda kialakítására, kerékpárút felújítására a város Rendészeti Szakgimnázium felőli oldalán. A mozi kérdését ugyancsak szívügyemnek tartom. Szentgotthárdon, városunkban működik a Csákányi László Filmszínház, több mint száz éve üzemel moziként, Körmend is megérdemelné azt, hogy ismét egy mozival rendelkezhessen. Az országzászló felújításának befejezése ugyancsak elengedhetetlen lenne, ahogy az óvárosi homlokzatok felújítása is. Egy sportcentrum létrehozása is hosszú évek óta téma a városban vagy ennek felújítása a Rendészeti Szakgimnázium területén, valamint a volt Stihl épületét is lehetne hasznosítani, ha azt meg tudnák vásárolni. A módosító indítványban konkrétan végigmentem azon, hogy milyen lehetőségek állnak ezzel összefüggésben rendelkezésre.

A Szabadság téri épületek homlokzatának és tetőzetének felújítása is fontos lenne, valamint a csapadékvíz-elvezetés megoldása a vasútállomás környékén. Itt komoly fejlesztések történtek az elmúlt évek során, ezt el kell ismerni, de a vízelvezetés tekintetében gyalázatos a helyzet, ezen mindenképpen változtatni kellene. Végül a vízimalom rekonstrukcióját hoznám még ide körmendi módosító javaslatként.

Kőszeg a Sárvár-kőszegi választókerületben található. Rába Kálmán helyi önkormányzati képviselőnkkel és megyei közgyűlési frakcióvezetőnkkel egyeztetve nyújtottam be azokat az indítványokat, melyek közül az egyik a strandfürdő megépítésére vonatkozik, egy másik új köztemető megvalósítására  képviselő-testületi szinten már történtek ez ügyben lépések, de a lehetőségek korlátozottak , és utak felújítását ugyancsak idehoznám a Dózsa György utca, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Felső körút vonatkozásában. Ezek nagyon időszerűek lennének Kőszeg tekintetében, ahogy egyébként a járdák egy része is katasztrofális állapotban van.

Vasvár vonatkozásában, amely szintén a körmendi választókerületben található város, a kerékpárút kialakítása a 8-as mellett fontos lenne, valamint a Szentkúti Parkerdő felújítása sem várhat tovább. Ez ügyben fogalmaztam meg indítványokat.

Végül pedig a városunk, Szentgotthárd érdekében benyújtott módosító indítványokról szeretnék beszélni. Ezekkel kapcsolatban egyeztettem Lábodi Gábor önkormányzati képviselőnkkel, valamint a Közösen Szentgotthárdért Egyesület tagjaival, azokkal a személyekkel, akik önkormányzatiképviselő-jelöltként kívánják megmérettetni magukat az őszi helyhatósági választáson. Így nyújtottam be a Hársas-tó fejlesztésére vonatkozó javaslatot, a ligeti parkolók ügyének előmozdítását, amit már a korábbi évek során is megtettem, hiszen egy kisebb esőzés esetén is gyalázatos helyzet tapasztalható Szentgotthárd belvárosában, és fizetőparkoló-helyekről van szó ebben az esetben. Állami utak felújítása ugyancsak fontos lenne. Itt gondolok a Hunyadi utcára, a Füzesi útra, az Árpád utcára vagy éppen a Május 1. útra, de további állami kezelésű útszakaszokat is ide lehetne még hozni. A Kossuth Lajos utca felújítása zajlik, de más területeken is fontos lenne érdemi lépéseket tenni.

És végül, de messze nem utolsósorban egy bentlakásos idősek otthona kialakítása lenne nagyon szükséges városunkban, Szentgotthárdon. Az elmúlt évek során sok javaslat fogalmazódott meg ezzel összefüggésben, szakmai szervezetekkel is egyeztettünk, és azt gondolom, hogy éppen itt lenne az ideje, hogy lépések történjenek ez ügyben a Szentgotthárdon és környékén élő idősek helyzetének javítása érdekében.

Összességében tehát 42 költségvetési módosító javaslatot nyújtottam be a jövő évi költségvetéshez, és nagyon remélem azt, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, hogy nem az lesz a helyzet, mint a tavalyi év során, amikor csomagban és érdemi indokolás nélkül szavazták le ezeket az indítványokat a különböző szakbizottságokban, hanem figyelembe veszik a Vas megyében élők, azon belül is kiemelten a körmendi választókerületben élők érdekeit és hangját, és ezeket mérlegelve fognak majd dönteni a módosító indítványokról, legyen szó akár kistelepüléseket, akár városokat érintő javaslatokról.

Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. (Taps a Jobbik soraiban.)
Felszólalások:  Előző  90  Következő    Ülésnap adatai