Készült: 2020.11.30.09:07:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

99. ülésnap (2019.12.02.),  333-336. felszólalás
Felszólalás oka Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája
Felszólalás ideje 7:43


Felszólalások:   327-333   333-336   337-340      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kíváne még valaki szólni? (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nem. A vitát lezárom. Megkérdezem államtitkár urat, hogy kíváne reflektálni. (Jelzésre:) Nem. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik „Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről” szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztést T/7686. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők. Bejelentem, hogy az előterjesztést uniós napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés.

Elsőként a Törvényalkotási bizottság véleményének, álláspontjának ismertetésére kerül sor. Bartos Mónika képviselő asszony, a bizottság előadója, parancsoljon!

BARTOS MÓNIKA, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2019. november 28-án tartott ülésén megtárgyalta az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről szóló T/7686. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 30 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el. Magyarország keleti kapcsolataiban Vietnam kiemelt partnerország. Az elmúlt években fokozatosan kialakult egy színes, többdimenziós és modern együttműködés országaink közözött, amelyek további fejlesztésében elkötelezett mind a vietnami, mind a magyar fél.

(20.40)

Figyelemre méltó Vietnam látványos gazdasági és társadalmi fejlődése, ami nagymértékben az ország kormányának kiegyensúlyozott és pragmatikus politikájának köszönhető.

Tisztelt Képviselőtársaim! Elmondhatjuk azt is, hogy Vietnam a nemzetközi vérkeringésbe is sokféleképpen igyekszik bekapcsolódni, amit az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti delegációjának tagjaként magam is megtapasztalhattam, hiszen az Interparlamentáris Unió 132. tavaszi közgyűlésére a vietnami nemzetgyűlés meghívásának eleget téve 2015 tavaszán Hanoiban került sor, és a közgyűlésen 680 képviselő vett részt, és 45 ország delegációját az adott parlament házelnöke vezette.

A javaslattal kapcsolatban kiemelném még azt, hogy Vietnam gazdasági növekedésének éves üteme tartósan 6 százalék felett van, és gazdasági értelemben mára az egyik legnyitottabb ázsiai országgá vált, ahol a külkereskedelem a GDP közel 200 százalékát teszi ki. Vietnam külkereskedelmi mérlege 2018-ban 23,3 milliárd dollár többlettel zárt. Megemlítendő még, hogy a vietnami bruttó nemzeti össztermék közel 7 százalékkal növekedett a vietnami állami statisztikai hivatal adatai szerint.

Magyarország a kezdetektől fogva konstans módon támogatta a Vietnammal kitárgyalt szabadkereskedelmi és beruházásvédelmi megállapodások mielőbbi aláírását és megkötését. A beruházásvédelmi megállapodás kedvező feltételeket kínál, és további ösztönzést ad majd kétoldalú kereskedelmi és beruházási kapcsolataink kölcsönösen előnyös fejlesztéséhez, és érdemi gazdasági hozadékot biztosít mind Magyarország, mind Vietnam számára.

Jelen nemzetközi szerződés története 2012 júniusában kezdődött, amikor is az EU és Vietnam között megindultak a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások. A tárgyalások hivatalos lezárásának bejelentésére 2015. december 2-án került sor. Döntés született arról is, hogy a megállapodást kettébontják egy kizárólagos, uniós hatáskörbe tartozó szabadkereskedelmi megállapodásra, és egy, a tagállamokkal megosztott hatáskörű területeket is lefedő beruházásvédelmi megállapodásra. A szabadkereskedelmi megállapodás és a beruházásvédelmi megállapodás létrehozásának célja a felek közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztése, elősegítése, különösen az egymás területén megvalósuló beruházási tevékenység feltételeinek kedvezőbbé, biztonságosabbá tételével, és így a beruházások ösztönzésével. A beruházásvédelmi megállapodás modern beruházásvédelmi szabályokat tartalmaz, amelyek az új beruházási bírósági rendszeren keresztül lesznek végrehajthatóak, és biztosítja, hogy mindkét fél kormánya a megállapodással összhangban megalkossa az állampolgár érdekeit figyelembe vevő jogszabályokat.

Az EU és Vietnam közötti szabadkereskedelmi és beruházásvédelmi megállapodás aláírására 2019. június 30-án került sor Hanoiban. A beruházásvédelmi megállapodás elfogadása hosszabb időt vesz majd igénybe, tekintve, hogy az összes tagállamnak ratifikálnia kell ahhoz, hogy az uniós szinten hatályba léphessen. A beruházásvédelmi megállapodás Magyarország részéről történő aláírására az ahhoz szükséges jogi felhatalmazás megszerzését követően, 2019. június 26-án került sor Brüsszelben. A hatálybalépést követően a megállapodás lehetőséget nyújt a kereskedelem növelésére, illetve a munkahelyek és a növekedés támogatására mindkét fél számára.

Tisztelt Képviselőtársaim! A beruházásvédelmi megállapodás elfogadása, tekintettel Vietnam dinamikusan bővülő gazdaságára és a hagyományosan fejlett magyar-vietnami külgazdasági kapcsolatokra, támogatható véleményem szerint. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, képviselő asszony. Megkérdezem az előterjesztőt, Vargha Tamás államtitkár urat, kíváne most szólni. (Jelzésre:) Jelzi, hogy nem. Tisztelt Országgyűlés! Kíváne valaki szólni? (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nem. Tájékoztatom önöket, hogy a kijelölt Külügyi bizottság nem állított előadót. Kötelességem ismét megkérdezni most az előterjesztőt, hogy ahhoz, amihez az előbb nem kívánt hozzászólni, most kíváne hozzászólni. (Jelzésre:) Parancsoljon!

VARGHA TAMÁS külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Köszönöm szépen képviselőtársaim támogatását. Képviselő asszony, azt gondolom, hogy kiválóan összefoglalta a törvényjavaslat lényegét, kérem, hogy a szavazással is képviselőtársaim támogassák ezt a törvényjavaslatot.
Felszólalások:   327-333   333-336   337-340      Ülésnap adatai