Készült: 2020.04.02.02:20:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

99. ülésnap (2019.12.02.),  315-326. felszólalás
Felszólalás oka Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája
Felszólalás ideje 30:07


Felszólalások:   309-314   315-326   327-333      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a határozathozatalokra későbbi ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A Lázár János, Nyitrai Zsolt, Hadházy Sándor és B. Nagy László képviselő urak, Fidesz, által benyújtott T/6576. számú előterjesztés és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők.

Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, maximum 15 perces időkeretben. Nagy Csaba képviselő urat, a bizottság előadóját illeti a szó. Parancsoljon!

NAGY CSABA, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2019. november 28-án tartott ülésén megtárgyalta a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/6576. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 24 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Az elmúlt évek tapasztalatai alapvetően igazolták annak az elképzelésnek a helyességét, miszerint újabb és szigorúbb eszközökkel kell fellépni a nemdohányzók védelme és a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítása érdekében, melynek tekintetében az önök előtt fekvő T/6576. számú, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat számos előremutató rendelkezést tartalmaz.

A törvénytervezet szigorító rendelkezései közül az egyik leglényegesebb, hogy az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő termékei, valamint az e-cigaretták megfelelő ellenőrzések mellett minden formában csak és kizárólag a dohányboltokban kerülhetnek értékesítésre. Egyértelműen szigorodnak továbbá a bírságolásra vonatkozó rendelkezések, a korábbinál több esetben lesz kötelező jogsértés esetén bírság alkalmazása.

Tisztelt Ház! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat célja a dohányáruk feketekereskedelmének visszaszorítása és a fiatalkorúak védelme, mely egyértelműen támogatandónak minősül, ezért kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy ezt a javaslatot szavazzák meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem, az előterjesztők közül ki kíván szólni. (Jelzésre:) B. Nagy képviselő úr, parancsoljon!

B. NAGY LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az önök előtt fekvő, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvénycsomag általános vitáját még a nyári szünet előtt a parlament lefolytatta. Azóta a törvényjavaslat megjárta az Európai Bizottságot, majd lezárult a részletes vita szakasza és a Törvényalkotási bizottság eljárása is. Az Európai Bizottság előtt zajló úgynevezett notifikációs eljárásban egyetlen uniós tagállam sem emelt észrevételt, és a Bizottság is mindössze néhány technikai javaslattal élt, amelyeket az előterjesztők természetesen megfontoltak. A Gazdasági bizottság és a Törvényalkotási bizottság is több, szintén inkább pontosító jellegű javaslatot fogalmazott meg a benyújtott változathoz képest, amelyekkel az előterjesztő is egyetértett, így kerülhetett önök elé a tervezet az egységes javaslat formájában.

A törvénycsomag érdemét tekintve nem változott a benyújtáshoz képesti idő elteltével. Az eredetileg kitűzött szabályozási irányok egyike az volt, hogy vizsgáljuk felül a közkeletű néven trafiktörvénynek nevezett jogszabályt annak érdekében, hogy a hatálybalépése óta eltelt több mint hat év gyakorlati tapasztalatai alapján felmerült változtatási igényeket kezeljük. Ennek során az előterjesztők valóban széles körű egyeztetést folytattak, nemcsak a kormánnyal, kormánypárti képviselőkkel, hanem a kiskereskedőkkel, és az egész dohányszakma álláspontját is próbálták figyelembe venni.

Itt szeretném megköszönni azon két ellenzéki képviselőtársam módosító javaslatát is, akik vették a fáradságot, és nemcsak kritizálták az előterjesztést, de érdemi javaslatot fogalmaztak meg. Minden ellenkező híresztelés ellenére ezeket is megfontoltuk, és például a trafikok beláthatóságát, tehát azt, hogy be lehessen látni az utcáról a trafikokba, az erre vonatkozó szabályozás módosítását elfogadjuk azzal, hogy majd 2021 decemberében lesz időszerű átvezetni a törvényen. Ez a dátum azért 2021 decembere, mert akkor minden dohánytermék uniós szabályzat alapján a magyar szabályzatban is egységes csomagolásúvá válik, aminek következtében a különböző dohánytermékek reklámértéke megszűnik, vagyis elvész.

Visszatérve a szabályozás fő kérdéseire, miközben természetesen szükség volt a törvényjavaslat átfogó, gyakorlati szempontú áttekintésére, az előterjesztők számos ponton szigorítani is kívánják a hatályos jogszabályt. A mai vita keretében természetesen mindenre nem lehet kitérni, de azért néhány fontos témát szeretnék kiemelni, ami a dohányzás visszaszorításával kapcsolatban és a dohánycégek piaci erejének korlátozása vagy éppen az adóbevételek növelése szempontjából jelentőséggel bír.

Az egyik ilyen a reklámozási lehetőségek visszaszorítása. Bár már most is csak a dohányboltokon belül lehet dohányterméket reklámozni, nagyon korlátozott mértékben, ennek ellenére egyes cégek a dohányzáshoz kapcsolódó különböző termékeiken keresztül közvetett reklámozással érték el, hogy az e név alatt futó dohánymárkákat tudják népszerűsíteni. A trafiktörvény sokkal szigorúbban szabályoz a jövőben ilyen kérdésekben, és minden, a dohányzáshoz kapcsolódó termékre kiterjeszti a reklámtilalmat, a kiskapuk bezárása érdekében. Másrészt tovább csökkentjük a trafikok és ezzel együtt a dohánytermékek hozzáférhetőségének számát is. Bátran megtehetjük ezt, hiszen ez a törvénymódosítás nem hirtelen, hanem folyamatában kerül bevezetésre, miközben a feketepiac szerencsére stagnál Magyarországon, ezért én úgy gondolom, hogy itt az ideje ezeknek a szigorításoknak a bevezetésére.

Harmadrészt szigorítjuk a trafikosokra vonatkozó szabályokat. Ezek a szabályok egyértelművé teszik, hogy melyek azok az elkövetett szabálytalanságok, esetleg bűncselekmények, amelyek nagyon súlyosak vagy ismétlődően megtörténnek. A jövőben a szabályozás lehetővé teszi, mely esetek azok, amikor a trafikosok azonnal elveszítik a koncessziós jogaikat, és mely esetek azok, amelyeket a hatóság mérlegelhet, hogy milyen büntetést alkalmaz.

(20.10)

Az egyik legizgalmasabb kérdés mégis talán az, hogy mit kezdjünk az új típusú dohánytermékekkel vagy a dohányzást helyettesítő nikotinos termékekkel, melyek az utóbbi években piacra kerültek. A trafiktörvény mostani módosítása óvatosan kezeli ezt a kérdést. Egyrészt ezek a termékek és összes kiegészítőik a jövőben csak trafikban lesznek elérhetőek Magyarországon.

Az óvatosság mindenképpen indokolt, és a szigorítás is mindenképpen indokolt, hiszen nap mint nap halljuk az utóbbi időben és olvashatjuk a sajtóban, hogy az Amerikai Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában az e-cigaretta használatával összefüggésben különböző rosszullétek, betegségek és halálesetek is előfordultak. Ugyanakkor a jogszabály-módosítással nem zárjuk ki azt a lehetőséget, hogy ha tudományos megalapozottsággal a gyártóknak sikerül bebizonyítani, hogy például az új típusú dohánytermékek valóban kevésbé károsak, akkor azt kizárólag a dohánybolton belül, kizárólag felnőtt fogyasztókkal meg lehessen ismertetni.

Az összegző módosító javaslat megteremtette annak a lehetőségét is  és ez is egy érdemi szigorítás , hogy a jövőben valóban minden dohánytermék, dohányzást helyettesítő nikotinos termék jövedéki adó alá essen. Bezárjuk tehát a kiskapukat minden olyan, ma még akár jelentéktelennek tűnő termék előtt, mint például a nikotintartalmú párnácskák vagy a rágódohány, amelyek sajnos a fiatal generáció körében és Nyugat-Európában is egyébként egyre népszerűbbek.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Meglátásom szerint a nyáron elkezdett jogalkotási folyamatban valóban mindenkinek lehetősége volt és kellő ideje is rendelkezésre állt arra, hogy érdemi javaslatot fogalmazzon meg és tegyen. Úgy gondolom, hogy ennek alapján a legtöbb szempontot figyelembe vevő törvényjavaslat fekszik az önök asztalán, és nagy szeretettel javaslom önöknek, hogy a kormány azon 2010 óta töretlenül folytatott törekvése, amely a dohányzás visszaszorítására irányul és a fiatalkorúak megvédését tartja szem előtt, ezt a módosítást, a trafiktörvény-kiegészítést legyenek kedvesek mindannyian támogatni.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és köszönöm szépen, hogy támogatni fogják a javaslatot. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tájékoztatom önöket, tisztelt Országgyűlés, hogy a kijelölt Gazdasági bizottság nem állított előadót. Kétperces hozzászólásra nincs lehetőség. Most a képviselői felszólalások következnek. Az időkeret megoszlása: Fidesz 27 perc, KDNP 13 perc, Jobbik 10 perc, MSZP 9, DK 6 perc, LMP 6, Párbeszéd 6, függetlenek 3 perc.

Normál szót kérő felszólalók következnek. Szi-lágyi György képviselő úr elsőként, a Jobbik képviselője, parancsoljon!

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Az előterjesztővel egy-két dologban egyetértünk, például abban, hogy 2010 óta valóban foglalkoznak a trafikokkal. 2010 óta egy tűpontos gazdasági machinációnak vagyunk a tanúi ebben az országban, amelynek semmi más nem volt a célja, mint hogy szétrabolják, lerabolják ezt az országot, a saját oligarcháikat, barátaikat hozzák helyzetbe. Ennek a legelső állomása volt  talán mindenki emlékszik rá  az úgynevezett trafikmutyi, amikor önök egy gazdasági szegmenst teljes mértékben bekebeleztek és odaadtak a saját barátaiknak. Azért kell ezt most elmondani, hiszen az általános vita már régen volt  júliusban, amikor önök benyújtották ezt a törvényjavaslatot , és azóta nem jöttek rá arra, hogy már a címmel is baj van, hiszen arról szól, hogy a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosítása.

Ebben a törvényjavaslatban jelen pillanatban minden van, csak éppen a címben szereplő dolgok nincsenek. Ezek hangzatos szavak, semmi másról nem szól az önök törvénymódosító javaslata jelen pillanatban sem, mint hogy egy újabb szegmenst adjanak oda a haveroknak, a barátoknak, a rokonoknak, ez pedig az e-cigaretta és az e-cigarettához kapcsolódó különböző termékek kizárólagos árusítási joga. Erről szól jelen pillanatban ez a törvényjavaslat, semmi másról. A trafikmutyi folytatásáról szól, annak az átalakításáról, hogy a haveroknak minél jobb legyen, és minél nagyobb pénzeket tudjanak ebből szakítani.

Ha egészségvédelemről és hasonlókról szólna, akkor, ahogy az előterjesztő is említette, elfogadták volna a Jobbik azon javaslatát, ami valóban az egészségvédelemről szólt, méghozzá a trafikokban dolgozók egészség- és életvédelméről, hiszen az elmúlt időszakban azt tapasztalhattuk, hogy a trafikok előszeretettel válnak különböző rablások célpontjává, pontosan azért, mert az utcáról nem lehet belátni az üzlethelyiségbe, és így különböző bűnözők könnyű pénzszerzési lehetőséget látnak a trafikok kirablásában. Ez sajnos egyébként veszélyezteti az ott dolgozókat, tehát még egyszer mondom, a munkavállalókat veszélyezteti.

Emlékezzenek csak a kaposvári esetre, amikor egy 21 éves eladólányt mellkason és csípőn szúrt a rabló, egy hajszálon múlt az élete; emlékezzenek a pécsi esetekre, ahol volt egy olyan bűnöző, aki egyszerre egymás után négy trafikot rabolt ki, vagy mondhatnánk a Práter utcai esetet is, ahol szintén egy rablás után az állampolgároknak kellett megfékezni és visszatartani ezt az embert.

Tehát úgy gondolom, hogy ha önök valóban szerettek volna biztonságot nyújtani a trafikokban dolgozóknak, akkor elfogadták volna a módosító javaslatunkat, hiszen az egészségüket is védték volna. Gondoljanak bele, hogy 8-10 órát dolgozik egy-egy alkalmazott egy trafikban, mesterséges fénynél, hiszen nem tud bejönni a fény ezekbe az üzlethelyiségekbe, természetes fénnyel nem találkozik a munkaideje alatt. Ez egy hosszabb távú munkánál, úgy gondolom, elég egészségkárosító hatású lehet.

És ön azt mondta, hogy majd 2021-ben visszatérünk erre, merthogy majd akkor, ha változni fognak az európai uniós előírások, s a többi. Képviselő úr, miért kell újra elővenni ezt a törvényt? Itt lett volna a lehetőség, hogy most változtassunk rajta. Akár a hatályba léptetéssel is lehetett volna, akár el lehetett volna fogadni ezt a módosító javaslatot, csak hát egyetlenegy nagyon nagy problémája volt ennek a módosító javaslatnak. És valóban megértem az önök részéről, hiszen az elmúlt kilencéves munkálkodásukat is figyelembe véve ezt tapasztalhattuk és ezt nem vettük figyelembe. Tehát egyetlenegy nagyon nagy problémája volt ennek a módosító javaslatnak: a Jobbik nyújtotta be. Egy ellenzéki párt nyújtotta be, önök az ellenzéki pártoktól nem fogadnak el javaslatokat, még akkor sem, ha az abszolút Magyarország és a magyar emberek érdekeit szolgálja. Akkor sem, ha ezt a törvényt jobbá tette volna, akkor sem, ha egészség- és életvédelemről szól, hiszen egy ellenzéki párt módosító javaslatát a Fidesz-KDNP nem fogadja be.

Úgy gondolom, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem járulhat hozzá a trafikmutyi folytatásához, nem járulhat hozzá az ország szétrablásához, éppen ezért nem fogjuk támogatni ezt a törvényjavaslatukat. Önök viszont biztos meg fogják szavazni.

Amint majd lehetősége lesz ennek az országnak egy más vezetéssel dolgozni, akkor természetesen ez a trafikmutyis törvényjavaslatuk is – aminek, még egyszer mondom, nagyon szép címet adtak, csak nem erről szól , ez is majd felülvizsgálatra fog kerülni, és talán sokkal jobb és sokkal normálisabb módon fogjuk szabályozni, nem úgy, hogy az önök barátai, rokonai, haverjai, Orbán Viktor barátai, rokonai, haverjai jól járjanak, hanem úgy, hogy Magyarország járjon jól. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik padsoraiban.  Németh Szilárd István: Jaj!)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hajdu László képviselő úr, DK!

HAJDU LÁSZLÓ (DK): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Előterjesztők! Képviselőtársak! A szigorításról szól a törvényjavaslat, a fiatalkorúak dohányzásának szigorításáról, ugyanakkor szigorítás akkor lenne, úgy gondolom, ha a kormány terjesztette volna be, és a közigazgatási egységek, ahol ilyen trafikboltok vannak, nemzeti trafikboltok, azoknak a gyakorlatát egyeztették volna a helyi közigazgatással. A következő problémát látom. A kiskereskedelemben egy olyan különlegességet jelent a nemzeti dohánybolt, ami szinte lehetetlen, hogy létezik ilyen Európában még. Ha a mellette lévő virágárus, a pékárus és az italbolt vagy bármelyik szabálytalanul kereskedik, és ha nem szabálytalanul, akkor is a helyi hatóság ellenőrizheti az ott folyó tevékenységet. Kivétel a nemzeti dohánybolt. Oda vásárolni lehet bemenni, de azt ellenőrizni nem lehet.

(20.20)

Tehát az hihetetlen, hogy a választókerületemben, csak a XV. kerületi részen van 39 ilyen nemzeti dohánybolt. Ezt egyébként a köznyelv NER-kocsmának hívja, tehát az a nevük, NER-kocsma, majd tessenek tudni róla, Budapesten így hívják, ugyanis több is van. A nyitvatartását a kiskereskedésnek a helyi közigazgatással egyeztetni kell, és egy engedélyezett nyitvatartás van, az ott élő lakosságra is tekintettel, itt viszont 0-24 órában is lehet nyitva, aki ügyesebb vagy többet akar kaszálni, és ezek gyakorlatilag már nem a dohánybolt szerepét töltik be, hanem a palackosital-árusítás szerepét, és amikor a fiatalok védelméről van szó, akkor a fiatalok a palackos italt viszik el, már nem annyira a cigarettát  valószínűleg a cigarettát is szívják rendesen és méretesen , hanem ez kocsmaként működik, és a parkban ott randalíroznak a fiatalok, és egyedül palackosital-bolt a nemzeti dohánybolt, tehát tulajdonképpen kocsmaként működnek ezek a nemzeti dohányboltok.

A helyi jegyző, nem hiszi el a lakosság, hogy nem tud tenni semmit érdemben, igazán a rendőrség valamit tudna tenni, ha egyáltalán merne lépni, a polgárőrök semmit nem tudnak ellenük tenni. Nem tudni, hogy ki az a hatóság, aki ezeket a boltokat ellenőrzi, főleg ahol nagyforgalmúan a városközpontokban vannak, még turistaforgalom is van, és lényegét tekintve este tíz órakor is, és némelyiknél ott ülnek körülötte, akár még a gyanús kinézetű emberek is. Tehát ez nem szigorítást jelent, szigorítást akkor jelentene, ha a helyi kereskedelemben valami normát, valami erkölcsöt vinnének be ebbe a kereskedésbe. Ez nem egy erkölcsös kereskedés, ez a többiekkel szemben, a szemben lévő italbolt, akinek szigorú szabályai vannak, azzal szemben itt egy teljesen megalázó kiskereskedés, ha ez kiskereskedés. Tehát nem szigorítást jelent, és az, hogy a helyi közigazgatásnak, vagy a kormányhivatalnak vagy a jegyzőnek, jelenleg a jegyzőnek a hatásköre még, annak nincs semmilyen köze egy ilyen kereskedéshez, az szinte hihetetlen.

A másik a hozzáférhetőség kérdése, amit szeretnék megemlíteni. Először is az, hogy a koncesszióhoz hogyan jutottak hozzá, azzal Szilágyi képviselő úrhoz csatlakozom. Tehát az egy érdekes dolog volt, hogy ki kapott három-négy koncessziót, és mikor jön ő be ebbe a boltba dolgozni, és az alkalmazottai milyen módon vannak ott foglalkoztatva. Ezt senki nem ellenőrzi, hogy azok bejelentett dolgozók, azok minimálbéren vannak, hány órában dolgoznak, ezekről nem lehet tudni, noha az összes többi kiskereskedés ellenőrzéséhez van lehetőség, van jog, ehhez a kereskedelmi formához nincsen.

Itt sok minden egyéb is elhangzott, amit képviselőtársam még meg is erősített, ami hűen visszaadta a törvényjavaslatot. Azt gondolom, ha ez kormányjavaslatként jött volna be és nem képviselői egyéni indítványként, önálló törvényjavaslatként vagy törvénymódosító javaslatként, akkor lehetne róla beszélni, hogy adjunk be módosító indítványt.

Nincs értelme hozzá beadni, nem is adott be a Demokratikus Koalíció, ugyanakkor ezt a törvényt ebben a formában nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Rig Lajos képviselő úr, Jobbik!

RIG LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Itt nagyon sok mindenről szó volt, csak a lényegéről nem, hogy miről szól ez a törvény. Természetesen egyet lehet érteni azzal, hogy a fiatalkorúak és a nemdohányzók védelmében hozunk egy olyan törvényt vagy törvényjavaslatot, ami azt a célt szolgálja, hogy ezeket a fiatalokat eltántorítsuk attól a lehetőségtől is, hogy ők valamikor is cigarettához nyúljanak. Úgy mondom ezt, hogy én egy dohányos ember vagyok, de ez nem erről szól. Önök is tudják nagyon jól, 2013-ban, amikor az első pályázatok kiírásra kerültek, az olyan célból került kiírásra, hogy olyan családi vállalkozások jussanak koncesszióhoz, amik már évek vagy évtizedek óta dohányboltot vagy trafikot üzemeltetnek. Megjelentek a pályázati elbírálások, és jött a nagy úgymond pofára esés, olyan emberek nyertek koncessziót, akik dohányboltot nemhogy belülről, de lehet, hogy még kívülről se láttak.

Ekkor a nagy felháborodásra Orbán Viktor, 2013. május 3-án a Magyar Nemzetben megjelent egy cikk, a Kossuth rádió egy pénteki „180 perc” adásában a következő nyilatkozatot tette: „Nem engedhető meg, hogy elveszítsék a megélhetésüket azok, akik eddig főállásban trafikot működtettek, de nem nyertek dohánypályázatot.”  Ezt mondta Orbán Viktor. Ő kezességet vállalt azokra a családi vállalkozásokra, amelyek már évtizedek óta vállalkozásban és több száz embert alkalmaztak. Ő kezességet vállalt ezekért a trafikosokért, és önök most ezzel a törvényjavaslattal a koncessziót nem nyert kisvállalkozásokat teljesen eltörlik a föld színéről. Ez nem arról szól, hogy maguk megmentik itt a fiatalokat, meg a nemdohányzók védelme meg az e-cigaretta; az e-cigaretta, mondjuk, az is a dohánybiznisz része.

Vegyünk egy 30 ezres várost! Amikor ez a törvény életbe lépett, akkor kétezer főnél húzták meg a határt, hogy kétezer főnként lehet dohánykoncessziót nyerni. Körzetemben van egy ekkora város, Ajka városa, az 15 koncessziót jelent. Majd rájöttek, hogy vannak azért mások is olyanok, akik nem nyertek, húzzuk ezt a határt egy kicsit tovább, legyen háromezer fő, háromezer főnként lehet egy dohánytrafikot nyitni. Na, innen már kiesett öt trafikos. Most ebben a törvénykezésben, ebben a legújabban önök négyezer főre emelik, és annak a dohányos kisvállalkozónak, aki nem nyert koncessziót, de dohányboltot üzemeltet, még esélye se lesz, hogy koncessziót nyerjen! Hol van az a garancia, amit az önök pártelnöke, Magyarország miniszterelnöke egy nemzeti lapnak és egy rádiónak nyilatkozott? Önök garantálják azt, hogy azok a családi vállalkozások, amik tényleg ebből élnek, és nem a profitot szedik le az emberekről és adják tovább, a megélhetésük biztosítva legyen úgy, ahogy azt Orbán Viktor megígérte nekik? Ők ezt várják.

Azt, hogy 2021-re majd egységes megjelenése lesz a dohánytermékeknek, és akkor fogjuk behozni azt a szabályozást, amit Szilágyi képviselőtársam is benyújtott ellenzéki képviselőként, önök is biztos nagyon sokat járnak az Unió többi tagállamába, ott nem kell trafikba menni ahhoz, hogy cigarettát vegyenek, ott bemennek egy benzinkútra vagy bármely boltba, ott ugyanúgy kapnak, ugyanúgy belátnak az üzletbe, ugyanúgy érvényesül az a jog, és ott nincsenek ilyenek, hogy megtámadnak trafikost. Magyarországon sajnos ez is probléma, ezt is sajnos önök okozták! A helyzetet nem 2021-ben kell kezelni, ha szeretnék, hanem azt most, még 2019-ben, amikor itt előttünk van ez a törvény.

Szeretnék választ várni arra, hogy mi lesz azokkal a kisvállalkozókkal, akik ily módon kiszorulnak erről a piacról. Vagy önök a haverjaikat szeretnék segíteni, hogy még több pénzt bezsebeljenek? Mert ez nem arról szól, felejtsék el, ez nem arról szól, hogy maguk megvédik a fiatalokat (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) és a nemdohányzók védelmében! Ez egyetlenegy dologról szól, hogy a haverjaikat még több koncesszióhoz juttassák. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíváne még valaki felszólalni az időkeret terhére? (Nincs ilyen jelzés.) Megállapítom, hogy nem. A vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztő képviselő urat, hogy kíváne reflektálni. (Jelzésre:) Felhívom a figyelmét, hogy két és fél perc áll rendelkezésére.

B. NAGY LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, csak szeretnék reagálni a képviselői hozzászólásokra. Ezt már régóta halljuk, ezt a trafikmutyizást, és különböző megközelítésben ez mindig előjön, trafiktörvény, egyébként nem is az a neve, de a trafiktörvény, mutyizás állandóan fölvetődik. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy ha hat évvel ezelőtt nem lett volna ez a törvény, akkor az ellenzéki képviselőtársaim biztos nagyon elégedettek lennének, hogy minden iskola, óvoda mellett lévő élelmiszerboltban, kisboltban, mindenféle üzletben lehetne dohánytermékeket kapni a gyerekeknek. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy járható út.Szilágyi képviselőtársamnak most is mondom, hogy 2021-ben azért lesz lehetőség a fóliázás megszüntetésére, mert az egységes reklámtörvények miatt egyforma lesz minden dohánytermék, és értelmét veszíti az elfüggönyözése bármilyen módon egy üzletnek.

(20.30)

Hogy egészségkárosodást okoz egy trafikban dolgozni, ezt én elég viccesnek tartom (Rig Lajos: Ha megkéselik, az eléggé káros!), mert hány olyan munkahely van, ami nem a napon történik, a mezőgazdaság biztos ilyen, de egyébként rengeteg olyan szolgáltatás, irodai tevékenység van, amely olyan helyen van, ahol mesterséges fénnyel dolgoznak az emberek. Ezt a trafiktörvénnyel összemosni, én úgy gondolom, hogy ez nem teljesen helyes.

Hajdu képviselőtársamnak mondom, hogy a trafikok ellenőrzése sokkal komolyabb, mint bármilyen üzlet ellenőrzése Magyarországon, bármilyen kiskereskedelmi üzlet ellenőrzése, bármennyire is nem önkormányzati és jegyzői hatáskör, mert itt a NAV, a fogyasztóvédelem és bejelentésre a rendőrség is mindig intézkedik. Nem tudom megítélni az ön kerületében a trafikok működését és annak jövedelemszerzési lehetőségeit. Én az ország többi részén szeretném megvédeni azokat a trafikokban dolgozókat és azokat a bt.-s kül- és beltagokat, akik trafikokat üzemeltetnek az ország forgalmasabb, akár egyáltalán kis forgalmú településén. Ezeknek az embereknek ez a megélhetésük, és ezek az emberek, nem gondolom, hogy trafikmutyi keretében jutottak hozzá. Például az én választókerületemben, akit ismertem régen mint trafikost, az most is trafikos. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Fidesz soraiból.)
Felszólalások:   309-314   315-326   327-333      Ülésnap adatai