Készült: 2020.02.28.11:23:55 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

57. ülésnap (2019.03.04.),  187-194. felszólalás
Felszólalás oka Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája
Felszólalás ideje 14:05


Felszólalások:   175-186   187-194   195-202      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A döntésre a holnapi ülésnapon kerül sor.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik „A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről” szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/4476. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők.

Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Nagy Csaba képviselő úrnak, a bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő úr!

NAGY CSABA, a Törvényalkotási bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2019. február 28-án tartott ülésén megtárgyalta a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank magyarországi székhelyéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/4476. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot, az összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 23 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében elfogadta.Tisztelt Képviselőtársaim! A Nemzetközi Beruházási Bank egy több nemzetre, országra kiterjedő működésű fejlesztési bank, amely a szociális és a gazdasági fejlődést, a prosperitást és a tagállamok közötti gazdasági együttműködést kívánja erősíteni. A székhelyváltás a magyar kormány céljaival megegyezik, hiszen világos szándék, hogy Magyarország fővárosa, Budapest nemzetközi pénzügyi központtá váljon a régión belül. Ezzel a lépéssel egy fontos intézmény gazdagítja majd a magyar pénzügyi palettát, amely elősegítheti a hazai vállalatok nemzetközi piacra jutását is, továbbá jelentősen emelni fogja az intézményen belüli magyar munkaerő arányát.

Több nemzetközi hitelminősítő is pozitívan értékelte a bank székhelyének magyar fővárosba történő áthelyezését. A Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországra költözése tehát elismerés a magyar pénzügyi kormányzat számára is az elmúlt 8 évben követett gazdaságpolitika tekintetében.

Az elhangzottakra tekintettel kérem tisztelt képviselőtársaimat, támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem Gion Gábor államtitkár urat, az előterjesztő képviseletében a vita e szakaszában vagy későbbi szakaszában kíván… (Gion Gábor: A végén…) Igen. Államtitkár úr jelzi, hogy a vita későbbi szakaszában kíván szólni. Tízperces időkeret áll összességében rendelkezésére.Tisztelt Országgyűlés! A kijelölt Külügyi bizottság nem állított előadót. Most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben. A vita során kétperces hozzászólásra nincs lehetőség.

Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Schmuck Erzsébet képviselő asszonynak, az LMP-képviselőcsoport részéről. Parancsoljon, képviselő asszony!

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! A Nemzetközi Beruházási Bankhoz kapcsolódó összegző módosító javaslat 1. módosító pontja a törvényjavaslat címének megváltoztatásáról szól, amelynek okát nem látjuk pontosan. A módosítás szerint így a Nemzetközi Beruházási Bank budapesti székhelyéről szóló javaslat valójában egy meglévő dokumentum alapszabályának változtatásáról szól, amelyben hangsúlyt kap, hogy az alapítás Moszkvában történt, 1970-ben. Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy miért fontos utólag bizottsági módosítóként a javaslat címének ilyen módú változtatása.A következő problémás rész még mindig a korábbi szerződés felmondásához és az újrakötéshez kapcsolódik, amelyre a bizottsági ülésen sem kaptunk érdemi választ. 2000-ben a magyar kormány felmondta a szerződését az orosz fejlesztési bankkal, majd 2015-ben újra megállapodtak. A kormányzati kommunikáció ezzel kapcsolatban az volt, hogy akkor még nem volt átlátható és jól működő ez a pénzintézet, de azóta rengeteg változáson ment át, mára már jó helyzetben van, és teljesen transzparensen működik.

Az LMP álláspontja az, hogy ennek a banknak a Budapestre költözése mindösszesen csak az orosz befolyás növelésének egy újabb állomása. A magyar kormány mindent megtesz, hogy kiszolgálja Oroszország érdekeit, ezt bizonyítja az is, hogy aláírták a Paks II. beruházásra vonatkozó szerződéseket is, ami kifejezetten előnytelen a magyarok szempontjából. Arról nem is beszélve, hogy manapság nem az atomerőmű építését kellene szorgalmazni, hanem a megújuló energiák telepítésének ösztönzését.

Az LMP nem tudja támogatni az orosz beruházási bank Magyarországra költözését. Rengeteg kérdést vet fel ez az intézkedés, ami valószínűsíthető, hogy szoros kapcsolatban lehet Magyarország legrosszabb üzletével is. Ezért, nem támogatva ezt a törvénytervezetet, egyben követeljük a paksi szerződés felmondását is. Köszönöm a figyelmet. (Szórványos taps a Jobbik padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Z. Kárpát Dániel képviselő úrnak, Jobbik-képviselőcsoport. Parancsoljon!

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Államtitkár Úr! Örülök, hogy itt van, köszöntöm. Engedje meg nekem, hogy ezen előterjesztés kapcsán a KGST-bank elnevezést használjam. Ez nem az én minősítésem, én nem minősítgetek, a magyar sajtóban jellemző módon ilyen híradással vagy ilyen tálalásban jelentek meg cikkek, értekezések.Én igazából kérdeznék öntől, kihasználva azt, hogy itt van, hiszen a leendő döntést, az eligazodást nagyban segíti, segítené az, ha a konkrét kérdéseinkre konkrét válaszokat kapnánk, mint ahogy az egy normális ország normális parlamentjében szokás lenne.

Konkrét kérdéseim első körébe az tartozik, hogy milyen tekintetű szociális és gazdasági fejlődést szolgál eme intézet székhelyáthelyezése, hiszen most erről beszélünk; ez egy eddig is működő intézmény. Magyarországnak mind a részesedése, mind a kihelyezett összegekből való érintettsége nagyjából 10 százalék körüli vagy azt egy kicsit meghaladó ebben az egészben, ily módon nem mondható az, hogy a magyar nemzetgazdaságot megrázkódtatná vagy a másik irányba nagyon beindítaná ezen projekttömeg jelenléte. És érdekelne konkrétan, hogy milyen projektek tekintetében számítanak az újonnan megjelenő fél támogatására, hiteleire, hiszen jellemző módon az elemzők arra tippelnek, hogy olyan forrásokra szorítkozik a kormány a KGST-bank esetében, amelyeket európai uniós finanszírozásból nem tud megoldani. Tehát más jellegű projektekre igyekszik külső forrásokat találni.

Elmondtam már az általános vitában is, hogy önmagában a forrástömeg vagy hitelfajták több irányból történő beszerzése ellen nemhogy kifogásom nincsen, ez egy szükségszerűség egy normális gazdaságban, de nem ilyen feltételek mellett, ahogy ez előttünk van, és nem egy intézet olyan indokolatlan, tökéletesen egyoldalúnak tűnő kedvezményezésével, amely mellé jól artikulálható és körülhatárolt nemzetgazdasági érdekünk nem fűződik, hiszen sem államtitkár úr, sem kormánypárti képviselőtársak nem álltak fel, nem mondták el azt, hogy konkrétan, mondjuk, ezen vasúti beruházás vagy infrastrukturális beruházás, útfelújítás kapcsán szóba kerülhet az a forrásigény, amit itt most igyekeznek könnyebben kielégíteni. Még informális csatornákból sem tudjuk, hogy igazából mit szeretnének önök ezzel az intézménnyel. A képviselőtársam által említett toldás bizottsági szinten pedig végképp érthetetlen.

Összességében tehát arra lennénk kíváncsiak, hogy milyen szociális, milyen gazdasági fejlődéssel kapcsolatos konkrét célokat szolgál a KGST-bank székhelyének idehozatala. És azt is látjuk, hogy ezen, így nevezett vagy a folklórban így élő intézmény azért akár a nála lévő forrástömeget, akár a nagyságát megvizsgálva mondjuk, egy OTP Bankkal sem tud vetekedni. Tehát erősek a kétségeink azt illetően, hogy milyen fokú nemzetgazdasági fejlesztésekhez vagy boomhoz tud hozzájárulni ez a folyamat.

(17.30)

Ebben tehát kérjük felvilágosításukat. Talán belátja államtitkár úr is azt, hogy az ellenzék támogatásának szándékát kérni nem túl őszinte akkor, ha elhallgatják előlünk azt az információtömeget, amely önöknél nyilvánvaló módon rendelkezésre áll, de az egyszeri ellenzéki képviselő által ismeretlen területre való evezést követelné meg. Nyilvánvaló módon önök tárgyaltak ezzel az intézettel, már aláírásra kerültek azok a papírok, amelyeknek itt csak egyfajta ratifikálására készülnek.

Avassanak be minket, hogy miben állapodtak meg, miről, és ha adott esetben gazdaságfejlesztési célokat tudnak megfogalmazni, amelyek a tisztesség útján járnak, akkor rám egészen biztosan számíthatnak. De ezen információtömeg elhallgatása mellett igen nehéz lenne támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm a figyelmet. (Taps a Jobbik padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem képviselőtársaimat, kíváne még valaki felszólalni az adott napirendi pont keretében. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Megadom a szót Gion Gábor államtitkár úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.

GION GÁBOR pénzügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselők! Először is szeretném megköszönni azt a konstruktív együttműködést, amit tanúsítottak a törvényjavaslat országgyűlési tárgyalása során.Az itt felvetett kérdések zömét és az eddig felmerült kérdéseket, úgy gondolom, a bizottsági üléseken sikerült megnyugtatóan rendezni. Bemutattuk, hogy a bank számára nyújtott kiváltságok és mentességek nem újak, már eddig is szerepeltek a bank hatályos alapokmányában. Magyarország és a bank többi tagállama eddig is megadta azokat az NBB részére. A többi nemzetközi jogi személyiséggel bíró fejlesztési bank alapokmánya gyakorlatilag ugyanilyen kiváltságokról és mentességekről rendelkezik. A törvényjavaslat elfogadásával teljesül a legfontosabb feltétele a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországra költöztetésének. A törvény kihirdetését és hatálybalépését követően a bank megkezdheti az áttelepülés lebonyolítását. Az NBB elhelyezéséhez a kezdeti időszakban ideiglenes helyszínt biztosítunk. Az elhelyezés jogi és pénzügyi feltételeinek kidolgozása folyamatban van. A végleges elhelyezésről még folynak a tárgyalások, jelenleg a megfelelő helyszín kiválasztása folyik.

Szeretném megismételni, amit már elmondtam: a Magyarország által ehhez nyújtandó pénzbeli hozzájárulás mértékét racionálisan, a költségvetés által szabott keretek között fogjuk meghatározni olyan módon, hogy cserébe Magyarország tulajdonosi részesedése növekedjen. Meggyőződésünk, hogy az NBB Magyarországra településével érdemben nőni fog a magyarországi üzleti portfóliója, az NBB több kontinenst is magában foglaló tagállamai révén a hazai vállalatok külpiacra jutását is elősegítheti, olyan dinamikusan bővülő piacokra is, amelyekre korábban korlátozott lehetőségeink voltak.

Az expozé során kitértünk arra, hogy a bank tulajdonosi körébe a többségi tulajdont az EU-tagországok birtokolják. Tehát nem helytálló az az állítás, miszerint ez egy orosz bank lenne. Ez egy nemzetközi bank. Felhívnám a figyelmet egyébként a bank kintlévőségeire is, ez a bank honlapján elérhető. A bank által kihelyezett hiteleknek a felét az EU-s tagállamok vállalatai felé jegyzik, Vietnam, Kuba és Mongólia körülbelül 20 százalékát teszi ki a portfóliónak, az orosz kitettség mindössze 14 százalék. A fennmaradó rész pedig nem tagországokban megvalósult, de tagállami exportot tartalmazó beruházások finanszírozását szolgálja. Úgy gondolom, ez megerősíti azt, hogy a bank önállóan működő, az összes tagállam érdekeit figyelembe vevő intézmény.

A bank Budapestre költözésével egy hazai viszonylatban újszerű intézmény jelenik meg fizikai értelemben is a magyar pénzügyi életben, tovább színesítve annak palettáját és bővítve a magyar vállalkozások számára nyújtott lehetőségeket.

Tisztelt Ház! Kérem, hogy erre való tekintettel a törvényjavaslatot támogatni és elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
Felszólalások:   175-186   187-194   195-202      Ülésnap adatai