Készült: 2021.07.25.14:30:44 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

45. ülésnap, 244. felszólalás
Felszólaló Mandur László (MSZP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 18:15

Felszólalások:  <<  244  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki felszólalni ebben a vitában. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincs ilyen képviselő.

A záróvitát lezárom. Megkérdezem Veres János pénzügyminiszter urat, hogy kíván-e szólni. (Dr. Veres János: Nem.) Nem kíván szólni az elhangzottakra.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Az ajánlás 1-15., 17-20., 22-42., 45-74. pontjait, továbbá 76. és 79. pontját az előterjesztő nyújtotta be, és ezeket az alkotmányügyi bizottság támogatja. A 44. pontot szintén az előterjesztő nyújtotta be, de erről az MSZP képviselőcsoportja külön szavazást kért.

Először az előterjesztő módosító javaslatairól határozunk, a külön szavazásra kért indítvány kivételével. Ezek elfogadása kizárja az ajánlás 75. pontjában szereplő javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az imént ismertetettek alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 202 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 150 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a külön szavazásra kért javaslatról és annak alternatívájáról döntünk. Az ajánlás 43. pontjában az alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 124. §-ának és az azt megelőző címnek az elhagyását kezdeményezi. Ez a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényt egészíti ki új szabályokkal. A javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 44. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 168 igen szavazattal, 181 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

(21.20)

Most az előterjesztő módosító javaslatáról döntünk a 44. pont szerint. Az alkotmányügyi bizottság nem támogatja, az MSZP kérésére külön döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 203 igen szavazattal, 142 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a további, még szavazható javaslatokról fogunk határozni.

Az ajánlás 16. pontjában Ékes József és Szatmáry Kristóf a 20. § (3) bekezdésében a különadóról szóló törvény 3. § (3) bekezdésében a csökkentő tételek körét egészíti ki. Az alkotmányügyi bizottság nem támogatja ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 164 igen szavazattal, 196 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 21. pontjában Font Sándor a 32. §-ban a regisztrációs adóról szóló törvény mellékletének módosítására utaló szövegrészt egészíti ki. Az alkotmányügyi bizottság ezt nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 160 igen szavazattal, 201 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 77. pontjában Hankó Faragó Miklós a 4. számú mellékletben a regisztrációs adóról szóló törvény melléklete I. része 1. pontjában egyes adótételek elhagyását indítványozza. Az alkotmányügyi bizottság ezt nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 169 igen szavazattal, 193 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést elfogadja-e a T/1297. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 193 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 148 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a regisztrációs adó részleges visszatérítéséről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/1298. számon, az egységes javaslatot pedig T/1298/10. számon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a vitában a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen, jól látható többség.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az összevont tárgyalásra tett javaslatomat elfogadta.

Ennek megfelelően megnyitom tehát a záróvitát a T/1298/12. számú ajánlás 1., 2. és 3. pontjaira. Kérdezem, hogy kíván-e valaki szólni ötperces időkeretben, ezt gombnyomással jelezze. Kétperces felszólalásra kért szót... (Jelzésre:) Nem kért szót Páva Zoltán? (Páva Zoltán jelzi, hogy nem.) Nem kért, hevesen tiltakozik - nem is adom meg neki a szót. (Derültség.) Úgy látom, hogy nincs olyan képviselő, aki szólni kívánna (Senki sem jelentkezik.), így a záróvitát, ami nem is volt, lezárom.

Kérdezem Veres János pénzügyminiszter urat, kíván-e szólni. (Dr. Veres János: Nem.) Nem kíván szólni a miniszter úr.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk.

Az ajánlás 1., 2. és 3. pontjaiban szereplő, előterjesztő által benyújtott módosító javaslatokat az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 208 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 153 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazásra kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1298. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 211 igen szavazattal, 9 nem ellenében és 147 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta az imént elfogadott két pénzügyi tárgyú törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 219 igen szavazattal, 137 nem ellenében és 9 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvények sürgős kihirdetését a köztársasági elnök úrtól.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/1300. számon, az egységes javaslatot pedig T/1300/29. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül.

Megnyitom a záróvitát a T/1300/31. számú ajánlás 1. pontjára. Kérdezem, hogy kíván-e valaki szólni ötperces időkeretben. Kérem, hogy ezt gombnyomással jelezze! (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs ilyen képviselő. A nem létező záróvitát ezennel lezárom.

Kérdezem, hogy Kondorosi Ferenc államtitkár úr kíván-e szólni. (Dr. Kondorosi Ferenc: Nem, köszönöm szépen.) Nem kíván szólni. Köszönöm szépen.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatról fogunk határozni.

Az ajánlás 1. pontjában szereplő, az alkotmányügyi bizottság által benyújtott módosító javaslatot az előterjesztő támogatja.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezt az indítványt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 364 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az egységes javaslat 1-108. §-ainak, a 109. § (3)-(5) bekezdéseinek, a (6) bekezdés a), c), e) és f) pontjainak, továbbá a 110., 113. és 114. §-ainak elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést elfogadja-e a T/1300. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint, ami a jelen lévő képviselők kétharmadát jelenti! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 364 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 369 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(21.30)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/1299. számon, az egységes javaslatot pedig T/1299/16. számon kapták kézhez a képviselők.

Megnyitom a záróvitát a T/1299/18. számú ajánlás 1. pontjára. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni ötperces időkeretben. Kérem, hogy ezt gombnyomással jelezze! (Nem érkezik jelzés.) Úgy látom, hogy nincsen ilyen képviselő. A záróvitát lezárom.

Kérdezem Kondorosi Ferenc államtitkár urat, kíván-e szólni. (Dr. Kondorosi Ferenc jelzésére:) Nem kíván szólni.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatról határozunk. Az ajánlás 1. pontjában szereplő, az alkotmányügyi bizottság által benyújtott módosító javaslatot az előterjesztő támogatja. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezt az indítványt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 372 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az egységes javaslat 1-85. §-ainak, valamint 88-93. §-ainak, továbbá 127. §-a (1) bekezdésének, 128. § (1) bekezdése a), b), c) és d) pontjainak elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1299. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 369 igen szavazattal, 1 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 369 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Önök az előterjesztést T/1370. számon, az egységes javaslatot pedig T/1370/23. számon kapták kézhez. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő T/1370/24. számon leírási hibát korrigáló javítást nyújtott be. Ezt valamennyien kézhez kapták, és kérem, hogy a határozathozatal során ezt is vegyék majd figyelembe.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a vitában a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki javaslatommal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez látható többség.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés az összevont tárgyalásra tett javaslatomat elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/1370/26. számú ajánlás 1., 2. és 3. pontjaira. Kérdezem kíván-e valaki felszólalni ötperces időkeretben. Gombnyomással jelezze! (Nem érkezik jelzés.) Úgy látom, hogy nincs ilyen képviselő. A záróvitát le is zárom.

Kérdezem Kiss Péter miniszter urat, kíván-e szólni. (Kiss Péter jelzésére:) Jelezte, hogy nem kíván szólni. Köszönöm szépen.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Az ajánlás 1., 2. és 3. pontjaiban szereplő, az alkotmányügyi bizottság által benyújtott módosító javaslatokat az előterjesztő támogatja. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 202 igen szavazattal, 166 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1370. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege és a leírási hibát korrigáló javítás szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 369 igen szavazattal, 3 nem ellenében és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabálytól való eltérésnek megfelelően most soron következik a magyar gazdaságban - különösen a közbeszerzések területén - kialakuló vállalkozói körbetartozások mérséklése érdekében a társadalmi és szakmai egyeztetések elvégzéséről, valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről szóló határozati javaslat összevont általános és részletes vitája. A gazdasági bizottság önálló indítványát H/1515. számon kapták kézhez a képviselők.

Megadom a szót Puch László bizottsági elnök úrnak, a napirendi pont előadójának tízperces időkeretben. Öné a szó, képviselő úr. Parancsoljon!

Felszólalások:  <<  244  >>    Ülésnap adatai