Készült: 2021.06.19.10:45:09 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

330. ülésnap (2013.11.27.), 48. felszólalás
Felszólaló Dr. Budai Gyula (Fidesz)
Beosztás vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 9:06


Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BUDAI GYULA vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Evezzünk békésebb vizekre, és a tisztelt Ház előtt található törvényjavaslat, úgy gondolom, nem fog olyan heves vitákat és érzelmi kitöréseket kiváltani, mint az előző két törvényjavaslat, habár én azt gondolom, hogy itt az elmondottak meg a különböző hozzászólások alapján az is előfordulhat, hogy ebben is nagyon komoly vita fog kibontakozni a parlamentben.

A Vidékfejlesztési Minisztérium összegyűjtötte és egy csomagba építette azon törvénymódosítási igényeit, amelyek vagy rövid terjedelmüknél fogva vagy technikai tartalmukra tekintettel nem igénylik azt, hogy az Országgyűlés külön-külön foglalkozzon velük, azonban hatálybalépésüket tekintve még a 2013. évi őszi ülésszakban indokolt az elfogadásuk.

Ennek eredményeként került a tisztelt Ház elé az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló előterjesztés, amelyben a kormány 32 törvény módosítására tesz javaslatot. Engedjék meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy ezek közül csak a fontosabbakat emeljem ki, mert nem kívánom a tisztelt Ház idejét rabolni.

A törvényjavaslatok közül az egyik törvényjavaslat rendezi a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és -értékesítő Kft.-nek és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.-nek a vidékfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá helyezését. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon régen megjelent óhajnak megfelelően az állami ménesek a Vidékfejlesztési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá kerülnek, amely egyébként, azt gondolom, hogy a nemzeti lovas stratégiának egy nagyon fontos támpontja.

A másik ilyen javaslat, az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény módosítása az állatkert fogalmának jogharmonizációs célú meghatározását tartalmazza.

Ebben a csomagban található a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításának előírása, amelynek célja a "védett eredetű" kifejezés jelölésként történő használatára vonatkozó rendelkezések pontosítása, továbbá a tokaji borkülönlegességekkel kapcsolatos rendelkezések újraszabályozása.

(10.00)

Fontos törvényjavaslatnak tartom a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény módosítását, amely egyrészről garanciális szabályokat tartalmaz a helyi akciócsoportok működésével kapcsolatban, másrészről biztosítja, hogy az MVH büntetőeljárásban jogosult a sértetti polgári jogi igény képviseletére.

Szintén fontos, hogy a termőföld védelméről szóló törvénybe kerülnek beültetésre a gyümölcstermőhelyi kataszterre vonatkozó rendelkezések. A kataszter a gyümölcstermesztésre való alkalmasság szempontjából az ökológiailag minősített és osztályozott termőhelyeket tartja nyilván. A kataszter alapját az Érdi Állami Gyümölcs Kutató Intézet 1980-82-ben megkezdett, és azóta is folyamatosan, a helyszíni szemlék alapján bővített adatbázisa képezi. Eddig a főbb 13 gyümölcsfaj tekintetében több mint 500 ezer hektár terület került minősítésre. A törvényjavaslat a borszőlőültetvényekhez hasonló eljárásrendet határoz meg arra az esetre, ha a gyümölcsültetvény használója a gyümölcsültetvényét egy éven keresztül nem műveli. A növénytermesztési hatóság felszólítását követően fennálló mulasztás esetén a hatóság értesíti az ingatlanügyi hatóságot a földvédelmi bírság kiszabása érdekében. Emellett a növénytermesztési hatóság elrendeli a gyümölcsültetvény kivágását, ha a gyümölcsültetvény növény-egészségügyi kockázatot jelent a szomszédos ültetvényekre vagy a műveletlen gyümölcsültetvény más földrészlet megközelítését akadályozza.

Szintén fontos és érdemes beszélni arról, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény rendelkezéseinek felülvizsgálatára a gyakorlati tapasztalatok fényében került sor, illetve azokról a megoldásokról, amelyeket a módosítás tartalmaz. Az európai uniós normáknak megfelelően újraszabályozásra kerül az élelmiszer-hamisításra vonatkozó szabályrendszer. Azt gondolom, ez egy nagyon fontos terület. Az élelmiszerlánc-felügyeleti törvény feladatai teljes körű ellátásának biztosítására a módosítás megteremti az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásának jogszabályi feltételeit, így a Nébih szakmai felügyelete alatt álló, százszázalékos állami tulajdonban lévő nonprofit szemléletű gazdasági társaság jön létre. A jogsértések elleni hatékony hatósági fellépés érdekében pontosításra kerülnek a felelősségi kérdések, továbbá bővülnek a hatóság által alkalmazható intézkedési nemek, új bírságolási tényállások kerülnek bevezetésre. A módosítás 150 millió forintra emeli a növényvédelmi bírság és az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság legmagasabb összegét a megfelelő visszatartó erő érdekében. Azt gondolom, hogy ennek a bírsághatárnak a felemelése mindenképpen az élelmiszer-biztonság megszilárdítása irányában fog hatni.

A következő, általam fontosnak tartott jogszabály a Nemzeti Földalapról szóló törvény tekintetében benyújtott módosítás, amely alapján az NFA jogot szerez arra, hogy nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével adásvételi szerződést kössön olyan földrészletre, amelynek a térmértéke nem haladja meg a három hektárt, de mellette akár egy másik földalapba tartozó terület esik. Másrészről a Birtokpolitikai Tanács tagjai vonatkozásában az államtitkári megbízatás nem okoz a továbbiakban összeférhetetlenséget, különös figyelemmel arra, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumban az állami földprogramokért felelős államtitkár került kinevezésre.

Szintén fontos beszélnünk a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény módosításával kapcsolatban felmerült technikai módosításokról. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény módosításával a hungarikum tanúsító védjegy ábrás védjeggyé alakul a könnyebb használhatóság érdekében, továbbá az értéktárak összetett rendszere áttekinthetővé válik a "kiemelkedő nemzeti érték" kategória bevezetésével és az értéktárak közötti átmenet részletes szabályozásával.

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény módosítására a hatályos adatvédelmi szabályozásnak, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek való teljes körű megfelelés érdekében kerül sor.

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy az önök előtt fekvő törvényjavaslat nagyon szerteágazó és sok szakterületet ölel fel. Ugyanakkor a rendelkezései valóban technikai jellegűnek minősíthetők, és úgy gondolom, hogy minden képviselőtársam egyetérthet ezekkel a technikai jellegű minősítésekkel. Ennek megfelelően kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy az elmondott indokok alapján a törvényjavaslatot tárgyalja meg, majd ezt követően fogadja el.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai