Készült: 2021.06.22.06:26:41 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

330. ülésnap (2013.11.27.), 156. felszólalás
Felszólaló Ágh Péter (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Honvédelmi és rendészeti bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 1:41


Felszólalások:  Előző  156  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ÁGH PÉTER, a honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A honvédelmi és rendészeti bizottság a november 25-i ülésén megtárgyalta az előttünk fekvő törvényjavaslatot, és 20 igen szavazattal egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartotta.

A bizottsági ülésen a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselője és Csóti András vezérőrnagy úr tájékoztatta a bizottságot a javaslatról, amely több mint három évtizede alkotott törvényerejű rendeletet váltana fel. Az új büntetés-végrehajtási kódex javaslatának az egyik alapvető szemléletmódja az, hogy ne értelmetlenül eltöltött idő legyen az az idő, amelyet a fogvatartott a büntetés-végrehajtási intézet falai között eltölt. Ezért kívánják létrehozni a kockázatelemzési és -kezelési rendszert, amely a fogvatartott megismerésén át, a személyiségváltozásának figyelemmel kísérésén keresztül tartalmaz minden olyan műveletet, amely elősegíti a reintegrációs cél megvalósulását és a visszaesések számának csökkenését. Hiszen fontos, hogy a fogvatartottak ambicionálva legyenek a foglalkoztatásra, és hasznosan teljesen a mindennapjaik, tehát például oktatásban részesüljenek vagy munkát vállaljanak.

Mindemellett a javaslat foglalkozik a zsúfoltság égető problémájával. Mint tudjuk, jelenleg 140 százalékos a bv. intézetek telítettsége, amely többek között számos konfliktushoz vezet, így hosszú távon mindenképp leszorításra kerül ez a magas arány.

Tisztelt Országgyűlés! A parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának egyhangú véleménye alapján az előterjesztést általános vitára alkalmasnak tartjuk, és javasoljuk a Háznak annak elfogadását.

Köszönöm a szót, elnök úr.
Felszólalások:  Előző  156  Következő    Ülésnap adatai