Készült: 2020.08.13.02:21:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

288. ülésnap (2006.03.08.), 6. felszólalás
Felszólaló Dr. Orbán Viktor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előtti felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:56


Felszólalások:  Előző  6  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. ORBÁN VIKTOR (Fidesz): Tisztelt Házelnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Képviselőtársaim! Kedves Miniszter Urak! Engedjék meg, hogy mindannyiukat szeretettel köszöntsem; a házelnök asszonyt a nőnap alkalmából külön is, vele együtt képviselőtársaimat és a képernyő előtt ülő asszonyokat, hölgyeket.

Azért kértem szót, tisztelt elnök asszony, mert kétségkívül igaza van Kuncze Gábornak abban, hogy Magyarországon ma egy választási kampány kellős közepén vagyunk, mégis vannak olyan ügyek, amelyek nem tűrnek halasztást, és érdemes, sőt szükséges ezért a Ház falai között szólni róluk.

A választási kampány nem jelenti azt, hogy Magyarország lemond a sikerről, és lemond a polgáraival közös szolidaritásról. Ha egy lehetőség nyílik meg a Magyar Országgyűlés előtt, amelyet a választási kampány befejezése előtt kell kihasználnia, akkor érdemes összegyűlnünk és megfontolnunk ezt a lehetőséget.

Siker az, ha az emberek számára egy újabb lehetőséget teremtünk, és szolidaritás az, amikor az emberek úgy érzik, hogy számíthatnak a saját parlamentjükre, számíthatnak a saját képviselőjükre és kormányukra. Erre most van egy lehetőség, ezért kértük a Ház összehívását.

Engedje meg a kedves házelnök asszony, hogy Kuncze Gábor úr sértegetéseit most ne viszonozzam, hanem mondandóm lényegére térjek.

Önök is tudják, hogy egy lehetőség előtt áll az ország, amit nem lenne szabad elszalasztanunk: az Európai Unió fölkínálta azt a lehetőséget, hogy bizonyos szolgáltatások után fizetendő áfaterhet jelentős mértékben csökkentsük. Éppen ezért február 5-én mi tettünk egy javaslatot, amit sajnálatos módon ez idáig a kormányzat nem fogadott el. Erről van itt szó, tisztelt képviselőtársaim, nem pedig a kampányról. A javaslat lényege az, hogy éljünk az Európai Unió által felkínált lehetőséggel, és a lakásbővítések, lakásfelújítások és a szociális lakásépítés érdekében végzett munkát terhelő áfa mértékét jelentősen csökkentsük. Magyarországon ma ennek a mértéke 20 százalék. Az Európai Unió arra teremt lehetőséget, hogy a magyar kormány bejelentése alapján az előbb fölsorolt területekre 20 százalék helyett 5 százalék áfát vethessünk ki.

Szerintem kampánytól függetlenül, pártállásra való tekintet nélkül ez mindenkinek közös célja lehet. Ez nem szocialista ügy, nem liberális ügy vagy nem fideszes ügy, ez minden saját otthonhoz jutni akaró magyar ember fontos, személyes ügye.

Azt is szeretném elmondani önnek, elnök asszony, hogy az elmúlt időszakban, amikor vita volt arról, hogy a kormány miért nem támogatja ezt az előterjesztést, akkor nem hallottunk olyan érveket, amelyek visszatántorítottak volna bennünket, nem hallottunk olyan érveket, amelyek miatt le kellett volna mondanunk arról a célról, hogy fölhasználva a Fidesz parlamenti súlyát, megpróbáljuk a kormányt arra kérni, arra szorítani, arról meggyőzni, hogy mégiscsak szállítsa le a lakásépítéssel kapcsolatos munkákat terhelő 20 százalékos áfát 5 százalékra. Miután inkább csak politikai természetű érveket tapasztaltunk, úgy gondoltuk, hogy a Ház ülése alkalmas lehet arra, hogy újra megnézzük ezeket az érveket, emelkedjünk fölül, vagy ha úgy tetszik, hagyjuk magunk mögött a párthovatartozást, és a pártkampányra való tekintet nélkül, nem pártdicsőséget aratva, hanem egy jó közös döntést hozva, nem egy fideszes indítványt, nem egy MSZP-s indítványt, nem egy liberális megfontolást, hanem egy közös döntést hozzunk; egy olyan közös döntést, amelyből nem politikai előny származik a pártoknak, hanem lehetőség és siker származik a saját otthonnal rendelkezni akaró családoknak. A saját otthon mindannyiunk számára fontos, Magyarország minden választópolgára számára fontos.

Ráadásul az Európai Unióhoz való csatlakozásból még hiányzik az igazi siker: meg kell ragadnunk minden olyan lehetőséget, amikor az emberek úgy érzik, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás közvetlen és kézzelfogható előnyt hozott a számukra. Itt a lehetőség, hogy egy közvetlen és kézzelfogható előnyét megmutassuk az európai uniós csatlakozásnak. Ha nem lenne a március 31-i határidő, ameddig a kormánynak be kell jelenteni ezt a döntését, akkor ez a kérdés megvárta volna a következő választások után felálló parlament döntését. De nekünk most kell a magyar kormány szándékáról tájékoztatnunk az Európai Uniót, ezért arra szeretném kérni a kormány jelen lévő képviselőit, hogy ha már itt a parlamentben a munkát, úgy látom, talán nem is teszik lehetővé, mégis, a választásokig hátralévő időben a tisztelt magyar kormány fontolja meg a Fidesz javaslatát, és hozza meg azt a döntését, amely lehetővé teszi, hogy Magyarországon a lakásukat fölújítani, kibővíteni akaró vagy szociális célból lakáshoz jutni akaró emberek számára a lakáshoz jutás költsége 15 százalékkal csökkenhessen.

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Nagy taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  6  Következő    Ülésnap adatai