Készült: 2021.01.17.19:20:28 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
15 167 1998.09.30. 1:25  1-191

BIRKÁS TIVADAR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Úgy gondolom, vegyük azért észre a pozitívumot Sándor László úr hozzászólásában, hiszen azt a megállapítást is tette, hogy a kormány munkásságán belül, úgymond, jövedelemátcsoportosítás zajlik. Valóban, az elkövetkező időszak alatt a polgári kormány nem arra fogja fordítani az adófizetők tíz- és százmillió forintjait, hogy veszteséggel gazdálkodó állami bankok bankvezéreinek folyósítson sok millió, majdnem 10 millió forintot elérő fizetéseket, hanem azon munkálkodik, hogy többek között a kisnyugdíjasok élethelyzetén és jövedelmén javítson.

Nem tudom, sikerül-e meggyőznünk a nyugdíjasokat arról, hogy kinek van igaza. Elképzelhető, hogy önöknek sikerül megtéveszteni őket (Derültség.), de abban biztos vagyok, hogy a polgári kormányzás időtartama alatt soha nem fognak a rendfenntartó erők idős, nyugdíjas embereket, tüntető nyugdíjasokat gumibotozni, mint ahogy ez történt Horn Gyula miniszterelnöksége, Kuncze Gábor úr belügyminisztersége alatt, amikor - ha jól tudom - Sándor László úr kormánypárti képviselő volt.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból. - Sándor László: Nem voltam az! - Derültség az MSZP padsoraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
54 196 1999.03.04. 3:22  144-247

BIRKÁS TIVADAR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Miniszter Úr! Az ajánlás 75. pontjához szeretnék hozzászólni, amelyet dr. Horváth Balázs, dr. Várhelyi András képviselők és jómagam nyújtottunk be, és amely - remélem - mindenki támogatását el fogja nyerni. Ezt a reményt az előző hozzászólásokból vezettem le, hiszen az ifjúságról, a jövőről szól, és a dohányzással kapcsolatos bírságok nemes célú felhasználását kívánja elősegíteni.

A módosító javaslat célja, hogy a 7. § (9) bekezdésének egy olyan kiegészítése történjen meg, hogy a dohányzással kapcsolatos bírságokból befolyó összegek 50 százalékát az Egészségügyi Minisztérium, 25-25 százalékát pedig az Oktatási és az Ifjúsági és Sportminisztérium használhassa fel címzetten, az Egészségügyi Minisztérium egészségügyi célokra, az Oktatási Minisztérium a diáksport, az Ifjúsági és Sportminisztérium az ifjúsági sport támogatására.

Ennek oka az, hogy a dohányzó életmód elleni küzdelmet kibővítse olyan formán, hogy a fiataloknak elősegítse egy olyan életformára való buzdítását, amely életforma ellentétes azzal a dohányzó életformával, ami sajnos egyre jobban elterjed a fiatalok körében is. Úgy gondolom, hatékonyabb valakit nemdohányzó életmódra nevelni, mint - miután rászokott a dohányzásra - leszoktatni a dohányzó életmódról. Persze feltehető a kérdés, hogy ez hogyan függ össze a sporttal. Személyes tapasztalatom, és gondolom, ezt képviselőtársaim is megerősíthetik, hogy az a fiatal, aki sportol, rendszeresen edzi a testét, sokkal nagyobb felelősséggel viseltetik az egészsége és a szervezete iránt, és az élet más területén is általában jobban igyekszik az egészségét megőrizni. Általában a sportolók körében a dohányzás jóval kisebb, mint az egészségükkel kevésbé törődő emberek, fiatalok körében.

Mivel az egészségügyi bizottságon kívül valamennyi más bizottság támogatta, illetve az előterjesztő az ifjúsági bizottság ülésén ugyan nem, de a többi bizottsági ülésen - gondolom, ezek a bizottsági ülések utána voltak - támogatta, úgyhogy remélem, hogy ez a módosítás elnyeri képviselőtársaim tetszését, és a parlament minél nagyobb arányban megszavazza, hiszen így több százmillió forint fordítódna évente az ifjúsági és diáksportra.

Köszönöm. (Taps.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
58 234 1999.03.24. 1:39  191-249

BIRKÁS TIVADAR (Fidesz): Köszönöm a szót. Elnök Úr! Tisztelt Ház! Államtitkár Úr! Üdvözlendőnek tartom, hogy végre akadt egy olyan kormány, amelyik felvállalta a felsőfokú intézmények integrációjának - mint az általános vita is mutatja - cseppet sem könnyű és hálás feladatát.

Csak helyeselni lehet, hogy a felsőfokú intézmények, különösen az egyetemek székhelyei azon városok legyenek, amelyeknek az adott régióban betöltött szerepe eleve igényli és indokolja, hogy a településen folyó felsőfokú képzés megfelelően magas szintű legyen.

Győr városa Magyarország egyik legfejlettebb és jelenleg is dinamikusan fejlődő települése. A győri Széchenyi István Főiskola ugyanakkor, sok-sok éves felkészülés után, lényegében az egyetemmé válás küszöbéhez érkezett. Ezért a győri országgyűlési képviselők, a főiskola vezetésével egyeztetve, úgy döntöttek, hogy beterjesztenek egy módosító javaslatot, amely pontot tehet Győr egyetemi várossá válásának évtizedeken át húzódó története végére.

A módosítás lényege, hogy a törvényjavaslat első számú mellékletében a Széchenyi István Főiskola megjelölés helyett Széchenyi István Egyetem elnevezés szerepeljen, azzal a feltétellel, hogy az intézmény 2001. december 31-ig köteles eleget tenni a felsőoktatási törvényben foglalt feltételeknek. Ehhez a módosító javaslathoz kérem a parlament kormánypárti és ellenzéki frakciói, valamint az előterjesztő minisztérium támogatását. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
155 92 2000.09.06. 0:38  19-225

BIRKÁS TIVADAR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Szabó Sándorné képviselő asszony hozzászólására szeretnék reagálni. Amit mint szocialista politikus elmondott, nem döbbentett meg, de mint győri politikus, megdöbbentett.

Ugyanis én úgy gondolom, hogy a családi adózás a győri családok számára különösen kedvező (Közbeszólások az MSZP és az SZDSZ soraiból.), és a véleményem az, hogy egy képviselőnek, aki Győrből bejutott, azt kellene nézni, hogy mi a kedvező a győriek számára, pártállástól függetlenül. (Közbeszólások az ellenzék padsoraiból.)

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
194 184 2001.03.09. 1:18  179-287

BIRKÁS TIVADAR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Sajnálom, hogy képviselőtársam megállt 1994-nél az olyan állami intézmények sorsának a taglalásánál, amelyek valóban a gyermek- és ifjúsági üdültetést szolgálták. A parlament ifjúsági és sportbizottsága többször is tárgyalta ezen ingatlanok 1994-98 közötti sorsának a meglehetősen furcsa alakulását, amikor is az alapítványnak - finoman fogalmazva is - az MSZP-hez közel álló vezetése elég érdekes módon értékesített többet is ezek közül az ingatlanok közül. Hogy csak egy példát mondjak, a győri úgynevezett Aranypart Hotel - azt megelőzően KISZ-iskola - több mint 200 millió forintra volt értékelve, és az alapítvány elnöke kuratóriumi döntés nélkül 110 millió forintért értékesítette. Az időpont is meglehetősen érdekes: 1998 júniusában, a kormányváltás idején történt.

Csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Köszönöm szépen.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
194 192 2001.03.09. 1:30  179-287

BIRKÁS TIVADAR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Csizmár képviselő úr válaszára szeretnék úgymond viszontválaszt adni két percben. Valóban volt önöknek egy ilyen törvényjavaslata. Úgy gondolom, ezzel csak az volt a gond, hogy köznyelven szólva: eső után köpönyeg. Talán jobb lett volna, ha ez a törvényjavaslat korábban megszületik, és akkor ezek a nagyon értékes és valóban a gyermek- és ifjúsági üdülést szolgáló, táborozás célú ingatlanok megmaradnak az állam kezében, hogy ennek a célnak minél nagyobb számban eleget tudjon tenni, minél több gyermek és fiatal üdülhessen.

Persze, lehet magyarázni az intézmények eladását, de ha az állami számvevőszéki vizsgálatra hivatkozott képviselőtársam, akkor biztos olvasta azt is, amelyikben az általam említett intézmény eladásáról volt szó, ahol nemcsak a vételár és a dátum problémája merült fel, hanem azt is megállapította az Állami Számvevőszék, hogy törvénytelenül történt az eladás, sőt javasolta a kuratóriumnak, hogy próbálja meg visszaperelni, és akkor esetleg visszakerülne az ifjúsági célra ez az ingatlan. Tehát voltak ingatlanértékesítések, de ezek meglehetősen kétes körülmények között történtek.

Köszönöm szépen.

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
205 112 2001.05.08. 1:08  111-120

BIRKÁS TIVADAR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár Úr! 2001. április 26-án a Matolcsy miniszter úr vezette delegáció tárgyalásokat folytatott a Danone cég érintett vezetőivel. A kormány által kezdeményezett tárgyalások eredményre vezettek, a cég vezetői kijelentették: a Győr és az ország egyik szimbólumának számító 101 éves Győri Kekszgyár megmarad.

A megegyezés hírére a tárgyalásokat addig elutasító szocialista polgármester is megbeszélést kezdeményezett a Danone vezetőivel. A cég azonban, mivel a megegyezés megtörtént, a tárgyalások helyett csak a polgármester tájékoztatására volt hajlandó. Győr fideszes alpolgármestere tájékoztatása alapján, aki részt vett a városházi megbeszélésén, tudomásom van arról, hogy a cég regionális vezetői megerősítették a kormánnyal való megegyezést a győri gyár megmaradásáról, ennek ellenére Győr polgármestere egymásnak ellentmondó nyilatkozataival azóta is folyamatosan bizonytalanságban tartja Győr várost és az ország közvéleményét.

Tisztelt Államtitkár Úr! Megnyugodhatnak-e a győri polgárok és a gyár dolgozói a kekszgyár sorsát illetően? Várom válaszát.

Köszönöm. (Taps a Fidesz és az MDF soraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
205 116 2001.05.08. 0:40  111-120

BIRKÁS TIVADAR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár Úr! A tárgyalás során valóban elhangzott, hogy a Danone cég nem zárja be a Győri Kekszgyárat. Én is köszönöm mindenkinek, mind az embereknek, mind pedig a kormánynak, hogy kiálltak a gyár mellett.

Ugyanakkor Győrben mégis bizonytalanság van, és néhány politikus erősíti ezt a bizonytalanságot, s próbálja elhitetni, hogy az a megegyezés, amely megtörtént és amely a gyár megmaradásáról szól, nem valós megegyezés. Csak valóban az a kérdés, hogy kinek áll az érdekében, hogy az embereket továbbra is bizonytalanságban tartsa.

Köszönöm. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)